Επικοινωνία

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 54, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα

Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού

 • 1. Το Πρωτόκολλο του ΔΟΑΤΑΠ δέχεται έγγραφα ΜΟΝΟ δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  (protocol@doatap.gr), ΕΛΤΑ και ταχυμεταφορών.

 • 2. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(information_dep@doatap.gr).

 • 3. Η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και
  ώρες 9:00-11:00.

 • 4. Για πληροφορίες σχετικά με αναγνώριση τίτλων σπουδών, το κοινό εξυπηρετείται μέσω του νέου αριθμού 210-7000.800 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00-14:00

 • 5. Για θέματα που αφορούν τη διάθεση αντιγράφων πράξεων αναγνώρισης μέσω του ptyxia.gov.gr, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ptyxia@doatap.gr

 • 6. Για λοιπές υπηρεσίες, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται καλώντας τον αριθμό  210-5281000 και τον εσωτερικό αριθμό, εφόσον τον γνωρίζετε :
  -για το πρωτόκολλο το 201,
  -για την Οικονομική Υπηρεσία το 209 ή το 207,
  -για τη γραμματεία Προέδρου το 706.

 • 7. Η ενημέρωση για τη πορεία των ηλεκτρονικών αιτημάτων αναγνώρισης τίτλων σπουδών
  πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη πλατφόρμα e-doatap.doatap.gr. Για τη πορεία
  έγχαρτων αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών που έχουν υποβληθεί πριν τις 20-5-2019, η
  ενημέρωση πραγματοποιείται, από τις 11-9-2023, καλώντας το 210-7000.800 από Δευτέρα έως
  Παρασκευή μεταξύ 11:00 και 14:00.
 • 8. Τα αιτήματα των φορέων για επαλήθευση γνησιότητας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου στη διεύθυνση  gnisiotita@doatap.gr

 • 9. Τα αιτήματα των Πανεπιστημίων που αφορούν αναγνωρίσεις τίτλων για συνέχιση σπουδών
  αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  uni_helpdesk@doatap.gr
  Τηλεφωνική εξυπηρέτηση για τα Πανεπιστήμια στο  210-5281049.


Παράρτημα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στη Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 2313-501106, 2313-501315.

Αν έχετε κάποιο σχόλιο ή πρόταση για τον ιστότοπό μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο information@doatap.gr 

 

Για τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται καλώντας τον αριθμό  210-5281000 και τον εσωτερικό αριθμό, εφόσον τον γνωρίζετε :
-για το πρωτόκολλο το 201,
-για τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες το 209 ή το 207,
-για τη γραμματεία Προέδρου το 706.
Για οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πραγματοποιείται από τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο μας.