Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Υπάγεται στον Πρόεδρο με βάση τις διατάξεις του ν.4795/2021.