Χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων

Προσδόκιμοι χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων

Από την 1η Νοεμβρίου 2022 και εντεύθεν όλες οι αιτήσεις που κατατίθενται έχουν προσδόκιμο χρόνο ολοκλήρωσης 1 – 8 εβδομάδες, εκτός από εκείνες που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ιδιαίτερες επιπλοκές, οι οποίες είναι μακράν οι λιγότερες.