Στατιστικά στοιχεία​


Στις 31.12.2021 ο χρόνος αναμονής για τον προέλεγχο ήταν 24 ημέρες. Με τα τρέχοντα στοιχεία Ιανουαρίου 2022 15 ημέρες. Όταν ανέλαβε η παρούσα διοίκηση, στις 13.02.2020, ο νεκρός χρόνος αναμονής όλων των αιτήσεων στην «ουρά προελέγχου» ήταν 180 ημέρες.

Το 2021 υποβλήθηκαν στον ΔΟΑΤΑΠ συνολικά 8.129 αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων.

Εκδόθηκαν 8.734 πράξεις, δηλαδή:

  • Aύξηση κατά 63,5% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2019
  • Αύξηση κατά 26,6% σε σχέση με το 2020

Όπως και το 2020, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 2021, επιτεύχθηκε πλεόνασμα ολοκληρωμένων έναντι υποβληθεισών πράξεων (605 περισσότερες πράξεις), παρά τη μεγάλη αύξηση υποβληθεισών αιτήσεων κατά 18,4% σε σχέση με το 2020 (1.266 περισσότερες υποβληθείσες αιτήσεις το 2021). Από την ίδρυση του ΔΟΑΤΑΠ το 2005, μέχρι και το 2019 το ισοζύγιο έκλεινε πάντα με διεύρυνση του ελλείμματος των μη ολοκληρωμένων αιτήσεων.