Στατιστικά στοιχεία​


  • Την ημέρα που ανέλαβε το νέο Δ.Σ., στις 13.02.2020, ο νεκρός χρόνος αναμονής μιας αίτησης από την ημέρα υποβολής της μέχρι τον προέλεγχο, όπου εξετάζεται η πληρότητα του φακέλου για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, ήταν 180 ημέρες. Ένα έτος μετά, στις 12.02.2021, ο νεκρός χρόνος αναμονής για τον προέλεγχο έφτασε μόλις τις 36 ημέρες. Σήμερα είναι σταθερά κάτω από 40 ημέρες.
  • Στη δεκαετία 2010 – 2019 εκδίδονταν, κατά μέσο όρο, ετησίως 5.340 πράξεις. Στο πρώτο έτος της θητείας του νέου Δ.Σ. εκδόθηκαν συνολικά 7.561 πράξεις (6.428 ηλεκτρονικές και 1.133 έγχαρτες), αριθμός αυξημένος κατά 41,6% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας και lockdown.
  • Στη διάρκεια του πρώτου έτους θητείας της νέας διοίκησης, υποβλήθηκαν 6.863 αιτήσεις και εκδόθηκαν 7.561 πράξεις. Δηλαδή, δημιουργήθηκε πλεόνασμα 698 ολοκληρωμένων πράξεων. Πλεόνασμα ολοκληρωμένων έναντι παραληφθεισών πράξεων σε δωδεκάμηνη βάση, σημειώνεται για πρώτη φορά από την ίδρυση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. το 2005. Κάθε προηγούμενο έτος το ισοζύγιο έκλεινε με διεύρυνση του ελλείμματος των μη ολοκληρωμένων αιτήσεων.