Αιτήματα φορέων για επιβεβαίωση γνησιότητας πράξεων αναγνώρισης

Για την επιβεβαίωση γνησιότητας πράξεων που έχουν εκδοθεί από τον Οργανισμό, οι φορείς μπορούν να στέλνουν τα αιτήματά τους στο gnisiotita@doatap.gr