Έγχαρτοι φάκελοι

Στην δεκαετία 2010-2019 υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 έγχαρτες αιτήσεις. Από 20.05.2019 έπαυσε η έγχαρτη υποβολή αίτησης.

Όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση, στις 13.02.2020, εκκρεμούσε η διεκπεραίωση 4.430 έγχαρτων αιτήσεων, εκ των οποίων οι 1.970 είχαν κατατεθεί προ του 2016 και οι 2.460 ήταν περιόδου 2016-2019. Οι φάκελοι της πρώτης κατηγορίας (προ του 2016) παραμένουν κατά νόμο ανενεργοί στο αρχείο καθώς δεν είναι πλήρεις και οι πολίτες δεν έχουν έκτοτε ενδιαφερθεί.

Από τους 2.460 φακέλους της δεύτερης κατηγορίας (περιόδου 2016-2019) ολοκληρώθηκαν ήδη οι 1700 (μέχρι 31.12.2021). Παρά το γεγονός, ότι λόγω της φύσης των έγχαρτων φακέλων, η διεκπεραίωσή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με περιοριστικά μέτρα μετακίνησης, με εκατοντάδες ημέρες τηλεργασίας του προσωπικού και με την απώλεια χιλιάδων ανθρωποωρών λόγω των αδειών ειδικού σκοπού, υπήρξε ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς η επεξεργασία τους απαιτεί τη φυσική παρουσία στο χώρο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όχι μόνον του προσωπικού, αλλά και των Καθηγητών που έχουν τον ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και του μέλους των Εκτελεστικών Επιτροπών.
Για την παρακολούθηση της πορείας έγχαρτης αίτησης η οποία έχει κατατεθεί στον Οργανισμό πριν τις 20/05/2019 και βρίσκεται σε επεξεργασία, πατήστε εδώ.