Αρχική » Τράπεζα Ερωτησεων Οδοντιατρικής

Τράπεζα Ερωτησεων Οδοντιατρικής

Αν και έγιναν αλλεπάλληλοι έλεγχοι, ενδέχεται να υπάρχουν τυπογραφικά λάθη σε ορισμένες από τις χιλιάδες ερωτήσεις. Αν εντοπίσετε τέτοια λάθη, παρακαλούμε ενημερώστε μας στην διεύθυνση dentistry@doatap.gr για να διορθωθούν.