ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2021 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

ANATOMIA – 2Η 2021

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Ο υποθάλαμος αποτελεί τμήμα:

του διάμεσου εγκεφάλου

 1. Ποιο εγκεφαλικό νεύρο αποτελεί την κύρια νευρική οδό κοινής αισθητικότητας της κεφαλής, ιδιαίτερα του προσώπου και το κινητικό νεύρο των μασητήριων μυών :

Τρίδυμο

 1. Ο ανατομικός αυχένας του μηριαίου αποτελεί:

το τμήμα ανάμεσα στην κεφαλή και τον μείζονα τροχαντήρα

 1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για την ουροδόχο κύστη

περιβάλλεται από περιτόναιο

 1. Ποίο νεύρο αποτελεί την αποκλειστική κινητική νεύρωση του διαφράγματος:

Φρενικό

 1. Ποιός από τους παρακάτω μυς του οφθαλμού ΔΕΝ νευρώνεται από το κοινό κινητικό νεύρο

ο έξω ορθός

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:

Το μεσοωθήκιο είναι πτυχή του περιτοναίου

Το οπίσθιο χείλος της ωοθήκης έρχεται σε σχέση με τον κώδωνα του ωαγωγού

 1. Τα απαγωγά λεμφαγγεία του μαστού καταλήγουν:

Η απάντηση «σε όλα τα παραπάνω»

 1. Το φαρυγγικό πλέγμα σχηματίζεται από κλάδους:

Η απάντηση «Όλους τους παραπάνω»

 1. Τα παρααορτικά λεμφογάγγλια δέχονται λέμφο από :

Την κάτω μοίρα του απευθυσμένου

Τα όργανα του ουροποιογεννητικού συστήματος

 1. Ο μείζων θωρακικός πόρος διέρχεται :

από το αορτικό τρήμα του διαφράγματος

 1. Τα περιβλήματα του νεφρού είναι:

η ινώδης κάψα, η λιπώδης κάψα, η νεφρική περιτονία και το περιτόναιο

 1. Η τραχεία έρχεται σε σχέση με :

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Επί του αστραγάλου:

δεν προσφύονται μύες

 1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σωστό για τους συνδέσμους της μήτρας

ο ουρητήρας πορεύεται επί της οπίσθιας επιφάνειας του οπίσθίου πετάλου του πλατέος συνδέσμου

 1. Οι μύες του βραχίονα που συμμετέχουν στην έκταση του πήχη είναι:

Τρικέφαλος βραχιόνιος

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό

Η απάντηση «όλα τα ανωτέρω»

 1. Οι μύες της ωμικής ζώνης αποτελούνται από:

Δελτοειδή, υπερακάνθιο, υποπλάτιο, μείζονα στρογγύλο

 1. Στο οπίσθιο μεσοθωράκιο πορεύονται:

οισοφάγος

άζυγη φλέβα

θωρακική αορτή

 1. Οι μηνοειδείς κόλποι :

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Η οστέινη μοίρα του έσω ωτός αποτελείται από τρία μέρη :

Κοχλία, αίθουσα & ημικύκλιους σωλήνες

 1. Νησίδια του Langerhans είναι:

ενδοκρινείς αδένες

 1. Βλάβη ή διατομή του κοινού κινητικού νεύρου έχει σαν αποτέλεσμα:

στραβισμό, μυδρίαση, πτώση άνω βλεφάρου, διπλωπία

 1. Από το ωοειδές τρήμα διέρχεται:

ο τρίτος κλάδος του τριδύμου

 1. Αναισθησία της γλώσσας στα πρόσθια 2/3 τριτημόρια της με κατάργηση της γεύσης θα έχουμε σε βλάβη:

του γλωσσικού νεύρου

 1. Από ποιους τρεις κλάδους της κοιλιακής αρτηρίας δέχεται αίμα ο στόμαχος:

Αριστερή γαστρική, κοινή ηπατική, σπληνική

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά τον φλεβοκολπικό κόμβο ή φλεβόκομβο:

Είναι ο φυσικός βηματοδότης της καρδιάς

 1. Η τρόπιδα της τραχείας βρίσκεται αντίστοιχα :

προς το σπονδυλικό σώμα του Θ4 σπονδύλου

 1. Το δρέπανο του εγκεφάλου

Η απάτνηση «όλα τα ανωτέρω είναι σωστά»

 1. Η κύρια διαφορά αρτηριών – φλεβών είναι:

η ύπαρξη βαλβίδων στις φλέβες

 1. Ο φρενοκολικός σύνδεσμος στηρίζει:

Την αριστερή κολική καμπή

 1. Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για την λευκή ουσία του εγκεφάλου

αποτελείται κυρίως από εμμύελες νευρικές ίνες

 1. Το νεύρο του καρωτιδικού κόλπου αποτελεί:

Η απάντηση «όλα τα ανωτέρω είναι σωστά»

 1. Οι κύριες σχέσεις της κατιούσας μοίρας του δωδεκαδακτύλου είναι οι εξής:

προς τα έσω εφάπτεται με την κεφαλή του παγκρέατος, τον παγκρεατικό πόρο και το χοληδόχο πόρο

 1. Ίππουρις:

συγκροτείται από τις τελευταίες ρίζες των νωτιαίων νεύρων

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφουν σωστά το φραγμό αίματος-εγκεφαλονωτιαίου υγρού:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ο κερατοειδής χιτώνας δεν περιέχει:

Αγγεία

 1. Ποια από τις παρακάτω διαπιστώσεις για τον δεξιό κόλπο της καρδιάς είναι σωστή:

Η απάντηση «Όλες οι παραπάνω»

 1. Ο ελάσσονας θωρακικός πόρος εκβάλλει :

Στην δεξιά ανώνυμη φλέβα

 1. Οι ιερομητρικοί σύνδεσμοι:

Συγκρατούν τον τράχηλο της μήτρας στην κανονική του θέση σε σχέση με το ιερό οστό

Βρίσκονται κάτω από το περιτόναιο και πάνω από τον ανελκτήρα μυ του πρωκτού

 1. Μέσα από την παρωτίδα δεν περνά:

Η προσωπική αρτηρία

 1. Ο θυρεοειδής αδένας αιματώνεται από:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ο κορακοβραχιόνιος μυς όταν ενεργεί:

ανυψώνει και προσάγει τον βραχίονα

 1. Το αντανακλαστικό του βηχός εξυπηρετείται από:

το πνευμονογαστρικό νεύρο

 1. Σε καρκίνο της κορυφής του πνεύμονα σε τι οφείλεται η βραχνάδα του ασθενούς

σε διήθηση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου

 1. Οι ιστοί του σώματος είναι:

ο επιθηλιακός, ο ερειστικός, ο μυϊκός, ο νευρικός

 1. Η πυλαία φλέβα συγκεντρώνει το αίμα:

όλων των οργάνων που αιματώνονται από τους μονοφυείς κλάδους της κοιλιακής αορτής

 1. Η ακουστική (ευσταχιανή) σάλπιγγα εκβάλλει:

Στο πλάγιο τοίχωμα του ρινοφάρυγγα

 1. Η καρδιακή εντομή εντοπίζεται:

Στο πρόσθιο χείλος του αριστερού πνεύμονα

 1. Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος ονομάζεται:

ο χώρος μεταξύ περιτοναίου και οπισθίου κοιλιακού τοιχώματος

 1. Ο προστάτης αδένας έρχεται σε σχέση με :

Με το ορθό και την ουροδόχο κύστη

 1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για το απευθυσμένο

η πυελική του μοίρα σχηματίζει γωνία 90ο με τον πρωκτικό σωλήνα

οι παραορθικοί κόλποι σχηματίζονται εκατέρωθεν του άνω τριτημορίου του, συνεπεία της ανάκαμψης του περιτοναίου από τις πλάγιες επιφάνειες του ορθού

 1. Στον ιγνυακό βόθρο από την εν τω βάθει στιβάδα προς την επιπολής και από έσω προς τα έξω, παρατηρούμε κατά σειρά:

ιγνυακή αρτηρία, ιγνυακή φλέβα, κνημιαίο νεύρο, κοινό περονιαίο νεύρο

 1. Ο έσχατος εγκέφαλος αποτελείται:

από τον προμήκη μυελό και την 4η κοιλία

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:

Η κάτω κοίλη φλέβα σχηματίζεται από την συνένωση της δεξιάς και της αριστερής κοινής λαγόνιας φλέβας

 1. Έλλειψη δακρύων παρατηρείται σε βλάβη:

του τριδύμου νεύρου

 1. Τα εξωτερικά γνωρίσματα του παχέος εντέρου είναι:

οι κολικές ταινίες

τα εκκολπώματα

οι επιλοϊκές αποφύσεις

 1. Η κάτω παγκρεατοδωδεκαδακτυλική αρτηρία είναι κλάδος:

της άνω μεσεντέριας αρτηρίας

 1. Ένας ασθενής έπεσε πάνω στην έσω πλευρά του αγκώνΑ Αισθάνθηκε έντονο πόνο και είχε απώλεια της αισθητικότητας στο έσω χείλος της παλάμης. Ακτινογραφίες έδειξαν κάταγμα της παρατροχίλιας απόφυσης. Ποιό περιφερικό νεύρο έχει υποστεί βλάβη:

Ωλένιο

 1. Η στεφανιαία ραφή αποτελεί όριο:

μεταξύ μετωπιαίας και βρεγματικής χώρας

 1. Από τις πύλες του νεφρού περνούν:

Νεφρική αρτηρία, νεφρικό πλέγμα, νεφρική πύελος, νεφρική φλέβα, λεμφαγγεία

 1. Ο μηριαίος δακτύλιος:

αποφράσσεται από την εγκάρσια περιτονία και το λεμφογάγγλιο του Rosenmuller

 1. Ο μείζων θωρακικός πόρος:

Πορεύεται κοντά στα σώματα των επτά κατωτέρων θωρακικών σπονδύλων

 1. Σημειώστε την λανθασμένη απάντηση όσον αφορά στον οστίτη ιστό

ο οστίτης ιστός στερείται αγγείων

 1. Το κατώτερο τμήμα του πτερυγίου του ωτός ονομάζεται:

Λόβιο

 1. Αναγνωρίσατε ποιός από τους ακόλουθους μύες, ενεργώντας μαζί, κάμπτουν το μηρό στην άρθρωση του ισχίου και συγχρόνως σταθεροποιούν την κατ’ισχίον άρθρωση:

Μείζων ψοϊτης & λαγόνιος

 1. Με την προϋπόθεση ότι η όραση του ασθενή είναι φυσιολογική, σε ποιο νεύρο υπάρχει βλάβη όταν λείπει το αντανακλαστικό του φωτός;

κοινό κινητικό νεύρο

 1. Ποια από τις παρακάτω αρτηρίες δεν ανήκει στους κλάδους της κοιλιακής αορτής;

άνω επιγάστριος αρτηρία

 1. Ο καρπιαίος σωλήνας

από αυτόν διέρχονται οι τένοντες των καμπτήρων μυών των δακτύλων και το μέσο νεύρο

 1. Οι βρογχικές αρτηρίες είναι κλάδοι της;

θωρακικής αορτης

 1. Τα εγκεφαλονωτιαία γάγγλια:

Η απάντηση «όλα τα ανωτέρω»

 1. Στην γυναίκα ο πυθμένας της ουροδόχου κύστεως έρχεται σε σχέση με:

Το πρόσθιο τοίχωμα του κολεού

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος:

Το αορτικό τόξο χιάζεται με τον αριστερό κύριο βρόγχο

 1. Ποια από τις παρακάτω αρτηρίες αιματώνει τμήμα του λεπτού εντέρου

άνω παγκρεατοδωδεκαδακτυλική αρτηρία

 1. Όλα τα παρακάτω είναι περιεχόμενα του μηριαίου τριγώνου ΕΚΤΟΣ από:

Το ισχιακό νεύρο

 1. Η εστία ακρόασης της μιτροειδούς βαλβίδας αντιστοιχεί:

Στο πέμπτο μεσοπλεύριο διάστημα αριστερά, κατά την μεσοκλειδική γραμμή

 1. Η αδυναμία προσαγωγής των δακτύλων οφείλεται σε παράλυση

των παλαμιαίων μεσόστεων μυών

 1. Ο αγγειώδης χιτώνας του οφθαλμού αποτελείται από:

Τον χοριοειδή χιτώνα, το ακτινωτό σώμα και την ίριδα

 1. Σε αδυναμία έκτασης του πήχη θα υποθέσετε:

βλάβη του κερκιδικού νεύρου

 1. Ποιό από τα ακόλουθα ισχύουν για το μείζον επίπλουν

κρέμεται από το μείζον τόξο του στομάχου

συνδέει το στόμαχο με το σπλήνα, το διάφραγμα και το εγκάρσιο κόλο

 1. Ο ιδίως ελυτροειδής χιτώνας προέρχεται:

από το περιτόναιο

 1. Όλες οι ακόλουθες δομές εκβάλλουν στον δεξιό κόλπο ΕΚΤΟΣ από

τις πνευμονικές φλέβες

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά το σύστημα των κοιλιών του εγκεφάλου:

Τα χοριοειδή πλέγματα υπάρχουν στις πλάγιες κοιλίες, στην τρίτη και στην τέταρτη κοιλία

 1. Παράλυση του κάτω λαρυγγικού νεύρου προκαλεί:

βράγχος φωνής ή αφωνία

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:

Ο βουβωνικός πόρος στις γυναίκες περιέχει τον στρογγύλο σύνδεσμο της μήτρας

 1. Ο υπεζωκώτας υμένας είναι:

ορογόνος υμένας που περιβάλλει την εξωτερική επιφάνεια των πνευμόνων και την έσω επιφάνεια του θωρακικών τοιχωμάτων

 1. Η παρίσθμια αμυγδαλή εντοπίζεται:

Μεταξύ της γλωσσοϋπερώιας και της φαρυγγοϋπερώιας καμάρας

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ποια από τα ακόλουθα περιγράφουν την πρόσθια κεντρική έλικα;

Ρυθμίζει τους μύες του αντίθετου ημιμόριου του σώματος

 1. Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για τους ωαγωγούς

οι κροσσοί του κώδωνα συμφύονται με την ωοθήκη

 1. Ο λαγονοψοϊτης καταφύεται:

στον ελάσσονα τροχαντήρα

 1. Η θήκη του ορθού κοιλιακού φιλοξενεί:

αγγεία, νεύρα και μύες

 1. Τα κάτω χείλη των πνευμόνων:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Διπλόη:

ονομάζουμε τη σπογγώδη ουσία των πλατέων οστών του κρανίου

 1. Πτώση του άκρου ποδιού οφείλεται σε βλάβη του:

Κοινού περονιαίου νεύρου

 1. Οι παρακάτω διαπιστώσεις για τον υπαραχνοειδή χώρο είναι σωστές ΕΚΤΟΣ από:

Περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό και τις εγκεφαλικές αρτηρίες, όχι όμως και τις εγκεφαλικες φλέβες

 1. Η καρωτιδοτυμπανική αρτηρία είναι κλάδος της:

της έσω καρωτίδας αρτηρίας

 1. Η λέμφος των νεφρών παροχετεύεται στους :

Έξω αορτικούς λεμφαδένες

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για τη γέφυρα είναι σωστή:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – 2Η 2021

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας μπορεί να επιχειρηθεί με:

Κιτρική κλομιφένη

Γοναδοτροπίνες

GnRH ανάλογα σε συνδυασμό με γοναδοτροπίνες

 1. Η συχνότερα χρησιμοποιούμενη θεραπεία για CIN2 είναι:

Κωνοειδής εκτομή

 1. Η θεραπεία της ενδομητριώσεως με Danazol, δυνατόν να έχει σαν παρενέργειες τα ακόλουθα εκτός από:

Αυξημένες βλεννώδεις κολπικές εκκρίσεις

 1. Σε έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια ποια από τις παρακάτω καταστάσεις ΔΕΝ ισχύει:

Ο κίνδυνος για μεσογειακή αναιμία αυξάνεται

 1. Η παρακολούθηση της έκτοπης κύησης περιλαμβάνει τις παρακάτω μεθόδους εκτός από:

Επίπεδα α-εμβρυικής πρωτεïνης

 1. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις γυναικών θα δίνατε αντισυλληπτικά χάπια:

Γυναίκα 21 ετών με διαταραχές εμμηνορρυσίας και ελεύθερο ιατρικό ιστορικό

 1. Τι ισχύει σχετικά με την έκτοπη κύηση:

Μπορεί και να μην είναι υπερηχογραφικά ορατή

 1. Η ωοθυλακιορρηξία σε φυσιολογικό κύκλο συμβαίνει:

Περίπου 12 ώρες μετά την αιχμή της LH και 32 ώρες μετά την έναρξη του κύματός της.

Αναστέλλεται από συγκινησιακής αιτιολογίας διαταραχές

 1. Μηχανισμός δράσης του αντισυλληπτικού δισκίου:

Ελάττωση των επιπέδων FSH και LH

 1. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει διαγνωστική απόξεση της ενδομητρικής κοιλότητας:

Ενδομήτριο πάχους άνω των 14 χιλ.

 1. Τι από τα παρακάτω μπορεί να περιλαμβάνει ο προγεννητικός έλεγχος:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ποιές από τις παρακάτω θεωρούνται προκαρκινικές καταστάσεις του ενδομητρίου:

Σύνθετη υπερπλασία ενδομητρίου με ατυπία

 1. Αντενδείξεις για τη διενέργεια υστεροσαλπιγγογραφίας:

Κύηση

Ενεργός ενδομητρική φλεγμονή

 1. Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά με το μέγεθος του εμβρύου:

Συχνα είναι μεγαλύτερο σε διαβητικές γυναίκες

 1. Ποια είναι η κατά προσέγγιση συχνότητα επανεμφάνισης έκτοπης κυήσεως μετά από μία προηγηθείσα έκτοπη:

10%

 1. Η φυσιολογικη γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο γίνεται:

Στον ωαγωγό (σάλπιγγα)

 1. Στη Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη οι ακόλουθες παράμετροι είναι αυξημένες:

Χρόνοι θρομβίνης, προθρομβίνης, ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης, προϊόντα αποδομής ινώδους

 1. Ποια ΔΕΝ ανήκει στις κεφαλικές προβολές του εμβρύου:

Αυχενική

 1. Ποια από τις παρακάτω παρενέργειες μπορεί να παρουσιασθεί σε γυναίκες που λαμβάνουν το αντισυλληπτικό χάπι:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Για καρκίνωμα του ενδομητρίου που σχετίζεται με μετεμμηνοπαυσιακή μητρορραγία παράγοντας κινδύνου είναι:

Η ατοκία

 1. Ποιος είναι ο βασικός κίνδυνος (ποσοστό επί όλων των τοκετών) των μειζόνων συγγενών ανωμαλιών ενός εμβρύου:

3%

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος:

Το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών χρειάζεται πάντοτε νοσηλεία

 1. Απόλυτες αντενδείξεις για λαπαροσκόπηση είναι:

Ο ειλεός

Η οξεία περιτονίτιδα

 1. Η δίδελφυς μήτρα μπορεί να σχετίζεται με:

Ανωμαλίες του ουροποιητικού

 1. Τι από τα παρακάτω είναι σωστό στο στιφρό πλακούντα:

Είναι ο πλακούντας που διεισδύει βαθιά στο μυομήτριο

Προηγούμενη καισαρική τομή είναι προδιαθεσικός παράγοντας για την εμφάνισή του σε επόμενη κύηση

 1. Στην προεκλαμψία παρατηρούνται τα παρακάτω, εκτός από ένα:

Περαιτέρω αύξηση του όγκου του κυκλοφορούντος αίματος (ενδοαγγειακόςόγκος)

 1. Κατά τη βραχεία ωχρινική φάση παρατηρείται:

Συχνομηνόρροια

 1. Όλα τα κατωτέρω αποτελούν παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση IUGR (υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου), εκτός από:

Καλά ρυθμισμένο Σακχαρώδη διαβήτη Τύπου I

 1. Η διαστολή του τραχήλου σε τελειόμηνη κύηση είναι τελεία, όταν η διάμετρος του έξω τραχηλικού στομίου είναι:

10-12 εκ.

 1. Σε δίδυμες κυήσεις, ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος:

Τα μονοζυγωτικά δίδυμα είναι διαφορετικού φύλου

 1. Η διάρκεια ολοκλήρωσης της σπερματογένεσης είναι περίπου:

74 ημέρες

 1. Ποια είναι οι πιο συχνή επιπλοκή των ενδομητρίων σπειραμάτων (IUCD):

Αιμορραγίες

Φλεγμονές

 1. Λοίμωξη από ερυθρά στο 1ο τρίμηνο της κύησης. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό:

Συνιστάται διακοπή της κύησης

 1. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία της εγκύου προκαλεί στο έμβρυο:

Ενδομήτριο θάνατο

Ύδρωπα

 1. Η υστεροσαλπιγγογραφία:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Η ανεύρεση clue cells στο κολπικό επίχρισμα καταδεικνύει:

Βακτηριακή λοίμωξη

 1. Ποιο το μέγεθος του όγκου σε καρκίνο μαστού σύμφωνα με την σταδιοποίηση καρκίνου του μαστού TNM όταν το T είναι Ib:

Ο όγκος είναι < 1 cm

 1. Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις χαρακτηρίζεται σαν πρωτοπαθής αμηνόρροια:

Σε κορίτσι 18 ετών, που δεν της έχει έλθει ποτέ έμμηνος ρύση

 1. Πόσα αγγεία έχει ο ομφάλιος λώρος:

1 φλέβα και 2 αρτηρίες

 1. Ποιο από τα παρακάτω σχετίζεται με την εμφάνιση του συνδρόμου της έμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης:

Αναστομώσεις αγγείων μεταξύ των πλακούντων

 1. Το σύνδρομο μετάγγισης από έμβρυο σε έμβρυο επί διδύμου κυήσεως αποτελεί σοβαρή επιπλοκή:

Των μονοχοριακών κυήσεων

 1. Προγνωστικοί παράγοντες επιθηλιακού καρκίνου ωοθηκών:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Παράγοντες που συμβάλουν στην οξεία φλεγμονή του ουροποιητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας είναι όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από:

Αύξηση του βάρους του σώματος της μητέρας

 1. Ποια από τις παρακάτω εμβρυϊκές δραστηριότητες παρακολουθείται κατά την διάρκεια της δοκιμασίας ωδινοποίησης με ωκυτοκίνη (OCT) :

Καρδιακή συχνότητα

 1. Η μεταβολή της εμβρυϊκής κυκλοφορίας αμέσως μετά τη γέννηση είναι:

Η απαάντηση «Κλείνουν όλα τα παραπάνω»

 1. Ποιά από τις ακόλουθες μεθόδους θεωρείται η πιο αποτελεσματική για την πρόκληση ωρίμανσης του τραχήλου πριν από την κυρίως πρόκληση τοκετού:

Χορήγηση προσταγλανδινών PGE2

 1. Πως λέγεται η κεφαλική προβολή και η θέση της επί καθέτου σχήματος, όταν η μικρή πηγή είναι εστραμμένη προς την ηβική σύμφυση:

Ινιοηβική

 1. Σε διαστολή τραχήλου 6 εκ. που παραμένει για 4 ώρες παρά την ύπαρξη ικανοποιητικού μυομητρικού έργου (ωδίνες) ποια αγωγή ακολουθείται:

Καισαρική τομή

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό στην περίπτωση δυστοκίας των ώμων:

Συμβαίνει όταν η διάμετρος των ώμων είναι αυξημένη σε σχέση με την είσοδο της ελάσσονος πυέλου

 1. Ένας καθηγητής της μαιευτικής εξηγεί τις επτά βασικές κινήσεις του μηχανι-σμού του τοκετού: 1η = η μέγιστη εγκάρσια διάμετρος της κεφαλής του εμβρύου περνά από την Είσοδο της πυέλου. 2η = κάθοδος της κεφαλής του εμβρύου. 3η = κάμψη της κεφαλής του εμβρύου προς το θώρακά του 4η = εσωτερική στροφή του ινίου προς τη 12η ώρα. 5η = οι ωδίνες της μήτρας ωθούν την κεφαλή του εμβρύου προς τα πρόσω. Ποια είναι η επόμενη (6η) κίνηση του εμβρύου;

Στροφή του ινίου σε εγκάρσια θέση

 1. Η εκτεταμένη αποκόλληση πλακούντα συνδέεται με όλες τις παρακάτω καταστάσεις εκτός από μία:

Ευαισθητοποίηση Rhesus

 1. Απόλυτη αντένδειξη για χορήγηση ορμονικών αντισυλληπτικών είναι :

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Η βασική διερεύνηση στον έλεγχο της υπογονιμότητος περιλαμβάνει:

Σπερμοδιάγραμμα

Προγεστερόνη ορού

Υστεροσαλπιγγογραφία, λαπαροσκόπηση, υστεροσκόπηση, βιοψία ενδομητρίου

 1. Εμπέδωση σε ισχιακή προβολή πραγματοποιείται όταν:

Η αμφιτροχαντήριος διάμετρος διέλθει κάτω από το επίπεδο της εισόδου της μικρής πυέλου

 1. Τα κάτωθι φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί ως τοκολυτικά σε πρόωρο τοκετό ΕΚΤΟΣ από:

Φαινοβαρβιτάλη

 1. Ποιο είναι το συχνότερο αίτιο αποβολών πρώτου τριμήνου σε γυναίκες μετά την ηλικία των 35 ετών:

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου

 1. Τα ινομυώματα κατά την κύηση τείνουν:

Να αυξηθούν σε μέγεθος

 1. Ποια από τις παρακάτω ανωμαλίες διαπλάσεως του γεννητικού συστήματος μπορεί να αποτελέσει αιτία αυτομάτων εκτρώσεων:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος:

Τα οιστρογόνα μειώνουν την παραγωγή των παραγόντων πήξεως στο ήπαρ

 1. Οι κακοήθεις παθήσεις της μήτρας είναι:

Cα ενδομητρίου

Σάρκωμα ενδομητρίου

 1. Η παρακολούθηση του εμβρύου σε διαβητική μητέρα γίνεται με έλεγχο:

Υπερηχογραφικό έλεγχο

 1. Τι πρέπει να γίνει σε ασθενή 43 χρόνων ,πού το κυτταρολογικό κολποτραχηλικό επίχρισμα έδειξε σοβαρού βαθμού δυσπλασία:

Κωνοειδής εκτομή τραχήλου

 1. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις εμφανίζει κυρίως μηνορραγία:

Καρκίνος ενδομητρίου

 1. Με τον 1ο χειρισμό κατά Leopold επιτυγχάνεται:

Εξέταση του ύψους του πυθμένα της μήτρας

 1. Ποια είναι η πιο συχνή λοίμωξη στη λοχεία:

Μαστίτις

 1. Στην εμμηνόπαυση παρατηρείται:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Το προληπτικό εννεαδύναμο εμβόλιο έναντι του HPV προφυλάσσει από καρκίνο του τραχήλου σε ποσοστό περίπου:

80%

 1. Στη διάρκεια μιας φυσιολογικής κύησης συμβαίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:

Αυξάνει ο όγκος παλμού, ο όγκος αίματος και η συχνότητα των καρδιακών παλμών ενώ μειώνεται η αρτηριακή πίεση

 1. Οι δίδυμες κυήσεις ΔΕΝ μπορεί να είναι:

Διχοριακές – μονοαμνιακές

 1. Ποια είναι η συνήθης φυσιολογική διάρκεια του α΄ σταδίου (ή φάσης, ή περιόδου) του τοκετού, δηλαδή του σταδίου της διαστολής του τραχηλικού στομίου, στην πρωτοτόκο:

8-12 ώρες

 1. Σε ποιο από τα παρακάτω δεν ενδείκνυται η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης:

Πρόληψη στεφανιαίας νόσου

 1. Τελειόμηνη τριτοτόκος 27 ετών βρίσκεται σε εξελισσόμενο τοκετό εμβρύου με κεφαλική προβολή. Ο τράχηλος έχει διαστολή 4 εκ. και εξάλειψη 100% ενώ η προβάλλουσα μοίρα της κεφαλής βρίσκεται στο σημείο (ύψος) 0. Υποφέρει και ζητάει ανακούφιση από τον πόνο. Επιλέξατε το καταλληλότερο είδος μαιευτικής αναισθησίας:

Επισκληρίδιος

 1. Άτοκος γυναίκα 33 ετών παραπονιέται για σοβαρή δυσμηνόρροια και για εν τω βάθει δυσπαρεύνια. Από το ιστορικό δεν εμφανίζει σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα και δεν κάνει χρήση αντισυλληπτικών δισκίων. Η πιθανότερη διάγνωση είναι:

Ενδομητρίωση

 1. Παράγοντες κινδύνου για Ca μαστού είναι οι παρακάτω εκτός από:

Όψιμη εμμηναρχή και πρόωρη εμμηνόπαυση

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την τροφοβλαστική νόσο της κύησης:

Στη σταδιοποίηση των τροφοβλαστικών όγκων συνεκτιμώνται τα επίπεδα hCG

Η εξέταση ξεσμάτων του ενδομητρίου αποτελεί σημαντικό οδηγό για τη θεραπεία

Η συστηματική χημειοθεραπεία είναι απαραίτητη στη θεραπεία της τροφοβλαστικής νεοπλασίας με μεταστάσεις στο ΚΝΣ

 1. Εκτός από τη μέτρηση προλακτίνης ορού, ποιά από τις παρακάτω εξετάσεις θα πρέπει να γίνεται συνήθως σε ασθενή με σύνδρομο αμηνόρροιας – γαλακτόρροιας:

Επίπεδα TSH

 1. Όλα τα παρακάτω χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης εκτός από ένα:

Προγεστερόνη

 1. Πότε το ενωρίτερο είναι εφικτή η εργαστηριακή διάγνωση της κύησης:

Μια ημέρα μετά την αναμενόμενη έμμηνο ρύση

 1. Ο συχνότερος κακοήθης όγκος της ωοθήκης είναι:

Ορώδες κυσταδενοκαρκίνωμα

 1. Η μυκητιασική αιδοιοκολπίτιδα οφείλεται σε:

Candida Albicans

 1. Η χρήση αντισυλληπτικών δισκίων αυξάνει τον κίνδυνο:

Θρομβοφλεβίτιδας

 1. Ποια είναι η ακριβέστερη μέθοδος για τη διάγνωση της ύπαρξης πολύποδα του ενδομητρίου:

Υστεροσκόπηση

 1. Ποιος ΔΕΝ θεωρείται επεμβατικός τοκετός:

Πρόκληση τοκετού μετά από χορήγηση προσταγλανδινών

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά με την έκτοπη κύηση:

Αυξάνει η πιθανότητα υποτροπής σε προηγηθείσα έκτοπη κύηση

 1. Ποια είναι η θεραπεία εκλογής στο καρκίνωμα του τραχήλου σταδίου ΙΙα;

Ριζική υστερεκτομή

 1. Ποιο από τα κατωτέρω είναι ένδειξη για υστεροσκόπηση:

Μηνομητρορραγίες

 1. Ποιες είναι οι οδοί μεταφοράς μικροβίων για πρόκληση ενδομητρίτιδας:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Προδιαθεσικοί παράγοντες προεκλαμψίας θεωρούνται όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από ένα:

Παράταση κύησης

 1. Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπτό ύψος της κεφαλής στον πυελογεννητικό σωλήνα από το οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί αναρροφητική εμβρυουλκία:

0

 1. Ποια από τα παρακάτω φάρμακα χρησιμοποιούνται για τοκόλυση:

Θειϊκό μαγνήσιο

 1. Όλα τα παρακάτω συμπεριλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση της πυελικής φλεγμονής εκτός από ένα:

Αδενοματώδεις πολύποδες παχέος εντέρου

 1. Ποιο είναι το πιο συχνό νεόπλασμα της μήτρας:

Αδενοκαρκίνωμα

 1. Ποια είναι η αντιμετώπιση της αθρόας αιμορραγίας από ρήξη προδρόμων αγγείων:

Άμεση καισαρική τομή

 1. Ποια κυρίως από τις ακόλουθες ορμόνες καταστέλλει τη δραστηριότητα των μητρικών λεμφοκυττάρων:

Προγεστερόνη

 1. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, ποιο είναι το ποσοστό η 5ετούς επιβίωσης ασθενών με Ca ενδομητρίου σταδίου ΙΙΙ:

40-45%

 1. Στην σηπτική πυελική θρομβοφλεβίτιδα, ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό:

Η θρόμβωση της κάτω κοίλης φλέβας μπορεί να συνοδεύεται από θρομβο-φλεβίτιδα είτε της λαγονομηριαίας είτε της ωοθηκικής φλέβας

 1. Μία γυναίκα με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και απόφραξη σαλπίγγων θέλει να μείνει έγκυος. Η θεραπεία εκλογής είναι:

Η πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας με γοναδοτροπίνες και εξωσωματική γονιμοποίηση

 1. Ποια είναι η αντιμετώπιση της άρρικτης εξωμητρίου κυήσεως:

Επεμβατική λαπαροσκόπηση εφόσον δεν υπάρχει αιμοδυναμική αστάθεια

Λαπαροτομία

 1. Σε κωνοειδή εκτομή τραχήλου μήτρας γυναίκας άτεκνης 22 ετών, η ιστολογική εξέταση δείχνει CIN3 με ελεύθερα χειρουργικά όρια. Τί πρέπει να γίνει:

Παρακολούθηση

 1. Τι από τα παρακάτω δεν ισχύει σχετικά με την τοξοπλάσμωση:

Συμβαίνει σε λιγότερο απο 1 στις 100 κυήσεις

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – 2Η 2021

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Η ανίχνευση θετικού anti-HBs με θετικό anti-HBc και αρνητικό HBsAg σημαίνει:

Παλιά αποδραμούσα λοίμωξη

 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν συσχετίζεται αιτιοπαθογενετικά με το νεφρωσικό σύνδρομο:

Υπερθυρεοειδισμός

 1. Σε ποια από τις παρακάτω λοιμώξεις το Μοnotest είναι θετικό:

Λοιμώδη μονοπυρήνωση

 1. Κριτήρια για την αξιολόγηση της βαρύτητας της οξείας παγκρεατίτιδας είναι όλα τα παρακάτω, εκτός από ένα:

Αμυλάση ορού (μεγαλύτερη από 500 IU/L)

 1. Όλα τα παραπάνω ισχύουν στη σαρκοείδοση εκτός από ένα:

Υπασβεστιαιμία

 1. Η κρίση του οικογενούς μεσογειακού πυρετού στην τυπική του μορφή διαρκεί

1-2 ημέρες

 1. (912Στην έναρξή της η νόσος της Hodgkin μπορεί να συνοδεύεται από όλα τα παρακάτω εκτός από ένα

Υπογαμμασφαιριναιμία

 1. Ποιο δεν ανήκει στα τυπικά συμπτώματα του καρκινώματος της κεφαλής του παγκρέατος

Ατροφική γαστρίτιδα

 1. Στη νόσο του Wilson διαταράσσεται ο μεταβολισμός του:

Χαλκού

 1. Η δοκιμασία διέγερσης με ACTH χρησιμοποιείται για τη διάγνωση:

Της επινεφριδικής ανεπάρκειας

 1. Επιπλοκές της αριστεράς καρδιακής ανεπάρκειας είναι οι παρακάτω εκτός από μία

Σπληνομεγαλία

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για το σύνδρομο Marfan

Χαρακτηρίζεται από ανευρύσματα της αορτής και των βαλβιδοπάθειες

 1. Ασθενείς με έλλειψη σπλήνα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης από

Η απάντηση:

« Όλα τα παραπάνω (Μηνιγγιτιδόκοκκο, Πνευμονιόκοκκο, Αιμόφιλο της γρίππης)»

 1. Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για τις στατίνες

Δρουν αναστέλλοντας την ηπατική σύνθεση της χοληστερόλης

 1. Αίτιο νεφρωσικού συνδρόμου αποτελούν όλα τα παρακάτω, εκτός από ένα

Υπερλιπιδαιμία

 1. Για την οξεία μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα ισχύουν τα παρακάτω:

Το C3 είναι χαμηλό στην οξεία φάση της νόσου

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι λανθασμένο για τη κοκκιωμάτωση με πολυαγγειιτιδα (Νόσος του Weneger)

Η μονοθεραπεία με κορτικοστεροειδή επιφέρει πλήρη ίαση

 1. Το σύνδρομο Kartagener εκδηλώνεται με

Βρογχεκτασία μέσου λοβού, αναστροφή σπλάγχνων και παραρινοκολπίτιδα

 1. Για την αντιδραστική αρθρίτιδα ισχύουν:

Συμβαίνει μετά από εντερική λοίμωξη (Yersinia, salmonella)

Συμβαίνει μετά από λοίμωξη του ουροποιογεννητικού(Chlamydia)

 1. Σε ποιο από τα παρακάτω ενδείκνυται η χορήγηση δακτυλίτιδας

Ταχυαρρυθμία σε κολπική μαρμαρυγή

 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν αναγνωρίζεται ως αιτία πνευμοθώρακα

Κυφοσκολίωση

 1. Τι από τα παρακάτω δεν είναι πρώτη θεραπευτική επιλογή στην αντιμετώπιση της οξείας αιμορραγίας από το πεπτικό;

Η χορήγηση αγγειοσυσπαστικών ουσιών

 1. Ποιος από τους παρακάτω ιστολογικούς τύπους είναι ο πιο συχνός στον καρκίνο του πνεύμονα;

Αδενοκαρκίνωμα

 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν παρατηρείται συνήθως στο σύνδρομο βρεγματικού λοβού

Μεταβολή της προσωπικότητας του πάσχοντος

 1. Στην ελκώδη κολίτιδα σε αντίθεση με τη νόσο του Crohn:

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου

 1. Πολυουρία προκαλούν όλα τα παρακάτω, εκτός από ένα:

Συστολή του εξωκυττάριου όγκου

 1. Ασθενής με υπέρταση (χωρίς θεραπεία) και υποκαλιαιμία πιθανότατα πάσχει από:

Πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό

 1. Συχνά η μεγαλοβλαστική αναιμία συνυπάρχει με όλα τα παρακάτω, εκτός από ένα:

Υπερθυρεοειδισμό

 1. Για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης δεν συνιστάται:

Κορτικοστεροειδή

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό σε σχέση με την εκκολπωμάτωση του παχέος εντέρου

Εντοπίζεται συχνότερα στο σιγμοειδές

 1. Ποια είναι η συχνότερη κλινική εικόνα της νόσου του Wilson:

Ίκτερος και αιμολυτική αναιμία

 1. Ποια από τις παρακάτω ΔΕΝ είναι επιπλοκή δωδεκαδακτυλικού έλκους;

Καρκίνος

 1. Ο πρωϊμότερος δείκτης διαβητικής νεφροπάθειας είναι :

Λευκωματίνουρία

 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει στην καταπληξία

Τα D-dimers είναι πάντα αυξημένα

 1. Τα παρακάτω σχετικά με την διατατική μυοκαρδιοπάθεια είναι σωστά εκτός από ένα:

Οι κατεχολαμίνες του αίματος είναι μειωμένες

 1. Σε ποια από τις παρακάτω λοιμώξεις παρατηρείται σχετική βραδυκαρδία

Σαλμονέλλωση (τυφοειδής πυρετός)

 1. Στη λεϊσμανίαση ισχύουν τα παρακάτω εκτός από ένα

Λευκοκυττάρωση

 1. Το συχνότερο αίτιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στις αναπτυγμένες χώρες είναι

Διαβητική νεφροπάθεια

 1. Ποιός είναι ο συνηθέστερος εκλυτικός παράγοντας οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας σε ασθενείς με ΧΑΠ

Λοίμωξη αναπνευστικού

 1. Ποια από τις παρακάτω εξετάσεις είναι απαραίτητη για τη διάγνωση και σταδιοποίηση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας;

Απλή σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολή

 1. Ποιο δεν χαρακτηρίζει τη συστηματική σκλήρυνση:

Ερύθημα χρυσαλίδας (πεταλούδας)

 1. Έκφραση μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης (μονοκλωνική γαμμοπάθεια) μπορεί να παρατηρείται σε ασθενείς με:

H απάντηση « Όλα τα παραπάνω»

 1. Τι ΔΕΝ ισχύει για τον υποθυρεοειδισμό

Το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς είναι διαγνωστικό

 1. Τι από τα παρακάτω δεν αποτελεί αιτία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

Υποθυρεοειδισμός

 1. Καλπαστικό βάδισμα έχουμε σε

Αμφοτερόπλευρη παράλυση των περονιαίων νεύρων

 1. Η πιο σοβαρή επιπλοκή της βρουκέλωσης είναι:

Η ενδοκαρδίτιδα

 1. Όλα τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την ικτερική λεπτοσπείρωση, εκτός από ένα:

Υπερασβεστιαιμία

 1. Μακροκυττάρωση ανευρίσκεται σε:

Κακοήθη αναιμία

 1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει στην εγκεφαλοπάθεια του Wernicke

Οφείλεται σε αλκοολισμό με ασιτία

Αντιμετωπίζεται με ενδοφλέβια χορήγηση θειαμίνης (Βιταμίνης Β1)

 1. Για τη μεγαλοβλαστική αναιμία, ποιο από τα ακόλουθα είναι λάθος

Λευκοκυττάρωση

 1. Ποιο περιλαμβάνεται στα τυπικά συμπτώματα της οξείας παγκρεατίτιδας

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ασθενής 36 ετών με AIDS εμφανίζει επίμονη οδυνοφαγία παρά τη 10ήμερη θεραπεία με αντιμυκητιασικά. Τι θα του συστήσετε;

Ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού και βιοψίες

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος, όσον αφορά την οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση;

Η αντιμετώπισή της είναι κυρίως ενδοσκοπική

 1. Η παραισθητική μηραλγία των διαβητικών οφείλεται σε προσβολή ποιου νεύρου:

Μηροδερματικού

 1. Αύξηση της τροπονίνης παρατηρείται σε:

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

 1. Όλα τα παρακάτω σχετικά με την κολπική μαρμαρυγή είναι σωστά εκτός από ένα:

Η ασπιρίνη και η κλοπιδογρέλη είναι ανώτερες των από του στόματος κουμαρινικών αντιπηκτικών στην πρόληψη ΑΕΕ

 1. Ποιο από τα ακόλουθα είναι λανθασμένο σχετικά με την οξεία HIV λοίμωξη

Χαρακτηρίζεται από τη συχνή εμφάνιση συνδρόμου απίσχνασης

 1. Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη:

Η απάντηση: «Ισχύουν όλα τα παραπάνω»

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι αιτία ρενινοεξαρτώμενης δευτεροπαθούς υπέρτασης;

Σύνδρομο Conn (πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός)

 1. Όλα τα παρακάτω αποτελούν αιτία υποξυγοναιμίας εκτός από ένα

Σύνδρομο υπεραερισμού

 1. Σε ποια από τις παρακάτω πληθυσμιακές ομάδες μια δερμοαντίδραση φυματίνης με διήθηση ≥5 mm θεωρείται θετική;

Ασθενείς που έλαβαν ≥15 mg πρεδνιζόνης την ημέρα για ≥1 μήνα

 1. Για ποια από τις παρακάτω παθήσεις είναι διαγνωστική η εξέταση αρθρικού υγρού;

Σε όλες

 1. Όλα τα παρακάτω είναι αίτια οξείας παγκρεατίτιδας εκτός από ένα

Υποθυρεοειδισμός

 1. Τι θα προτείνατε σε ασθενή με κλασσική συμπτωματολογία γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης καθώς και φυσιολογικό ΗΚΓ και δοκιμασία τροπονίνης;

Θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων

 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στις αρχικές εκδηλώσεις του σακχαρώδη διαβήτη;

Αύξηση του σωματικού βάρους

 1. Κατά την διερεύνηση ασθενούς με δεκατική πυρετική κίνηση και ελαφρά υπερασβεστιαιμία διαπιστώνεται διεύρυνση των πυλών των πνευμόνων. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση.

Η σαρκοείδωση

 1. Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου:

Μειώνουν τη διαβητική μικρολευκωματινουρία

 1. Ποιο από τα παρακάτω αντιβιοτικά προκαλεί συχνότερα ψευδομεμβρανώδη εντεροκολίτιδα:

κλινδαμυκίνη

 1. Η νόσος του Crohn μπορεί να προσβάλλει:

Όλον τον πεπτικό σωλήνα

 1. Όλα τα παρακάτω είναι πιθανές εκδηλώσεις στην αιμοχρωμάτωση, εκτός από ένα:

Διάμεση πνευμονοπάθεια

 1. Ήχος τριβής στην περιοχή του ήπατος ακούγεται συχνότερα σε:

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

 1. Ένα από τα παρακάτω δεν ανήκει στις επιπλοκές της στένωσης της μιτροειδούς βαλβίδος:

Πνευμονική εμβολή

 1. Στη στένωση μιτροειδούς παρατηρούνται όλα τα παρακάτω εκτός από ένα

Διαστολικό φύσημα

 1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα δεν είναι αντιμυκητιασικό (κατά των μυκήτων).

Μετρονιδαζόλη

 1. Εργαστηριακά ευρήματα στην οξεία νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να είναι τα παρακάτω εκτός από

Υπερασβεστιαιμία

 1. Η διάγνωση της πνευμονικής εμβολής στηρίζεται στις παρακάτω εξετάσεις εκτός από μία

Υπερκαπνία

 1. Αίτια διάχυτης κυψελιδικής αιμορραγίας είναι όλα τα παρακάτω εκτός:

Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση

 1. Εκδηλώσεις αγγειίτιδας μπορεί να είναι

Η απάντηση: «Όλα τα παραπάνω»

 1. Γυναίκα 24 ετών είχε πριν ένα χρόνο ένα επεισόδιο διπλωπίας που διήρκεσε 2 εβδομάδες. Τώρα έχει μυική αδυναμία του αριστερού άνω άκρου χωρίς κεφαλαγία. Ποια από τις παρακάτω είναι η πιθανότερη διάγνωση;

Σκλήρυνση κατά πλάκας

 1. Ποιο αποτέλεσμα βιοψίας θεωρείτε ως πιθανότερο μετά από αφαίρεση ενός οζιδίου του μαστού υγιούς γυναίκας 22 ετών που είναι 2 εκ., συμπαγές, μαλακό, ευκίνητο και χωρίς μασχαλιαίους λεμφαδένες.

Ινοαδένωμα

 1. Ο κίνδυνος εμφάνισης των επιπλοκών στο σακχαρώδη διαβήτη εξαρτάται από:

Την μακροχρόνια καλή ρύθμιση της υπεργλυκαιμίας

 1. Ποιο από τα παρακάτω προκαλεί διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ, DIC):

Η απάντηση: «Όλα τα παραπάνω»

 1. Όλα τα παρακάτω αποτελούν αίτια διιδρωματικής υπεζωκοτικής συλλογής, εκτός από ένα:

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

 1. Ποιο από τα παρακάτω ανήκει στις συνήθεις ανεπιθύμητεςενέργειες της αμφοτερικίνης Β:

Υπομαγνησιαιμία

Υποκαλιαιμία

 1. Θροβοκυττάρωση μπορεί να παρατηρηθείσε όλα τα παρακάτω εκτός από ένα

Μεγαλοβλαστική αναιμία Biermer

 1. Εκλυτικοί παράγοντες ηπατικής εγκεφαλοπάθειας είναι όλα εκτός

Υπέρταση

 1. Η ηπατίτιδα D (δέλτα) αναπτύσσεται μόνο σε ασθενείς με :

Ηπατίτιδα Β

 1. Στα αίτια του δευτεροπαθούς σακχαρώδη διαβήτη ανήκουν όλα τα παρακάτω εκτός από ένα:

Υπερπαραθυρεοειδισμός

 1. Τι ισχύει για τον κολπικό πτερυγισμό

Η απάντηση «Όλα τα παραπανω είναι σωστά»

 1. Σχετικά με την στένωση της αορτικής βαλβίδας, όλα πλην ενός είναι σωστά:

Όλοι οι ασθενείς με σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας χρειάζονται αντικατάσταση της βαλβίδας ακόμα και απουσία συμπτωμάτων

 1. Ποια είναι τα συμπτώματα του τετάνου;

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Τι ισχύει για την προεκλαμψία

Χαρακτηρίζεται από υπέρταση και πρωτεϊνουρία

 1. Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια προκαλεί συνήθως όλα εκτός από:

Υπερνατριαιμία

 1. Παρενέργειες της χρόνιας θεραπείας με κορτικοστεροειδή αποτελούν:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Όλα τα παρακάτω ανήκουν στα θυρεοστατικά φάρμακα εκτός από ένα:

5-Φλουοροουρακίλη

 1. Τι από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του μεταβολικού συνδρόμου

Υψηλή HDL

 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το δωδεκαδακτυλικό έλκος:

Το επιγαστρικό άλγος επιτείνεται με τη λήψη τροφής

 1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα δεν προσφέρεται για τη θεραπεία της φυματίωσης

Πιπερακιλίνη

 1. Τι ισχύει για τον καρκίνο του παχέως εντέρου

Πιο συχνά εμφανίζεται στο ορθό και το σιγμοειδές

 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί αιτία μηνιγγίτιδας όταν στο ΕΝΥ επικρατούν τα λεμφοκύτταρα

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ – 2Η 2021

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί αιτία κώματος:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την πορφύρα Henoch-Schoenlein:

Η μικροσκοπική αιματουρία μπορεί να επιμένει περισσότερο από ένα χρόνο

 1. Η επιτάχυνση της αποβολής της τοξικής ουσίας από τον οργανισμό σε περίπτωση δηλητηρίασης γίνεται με όλους τους παρακάτω τρόπους ΕΚΤΟΣ από έναν:

Χορήγηση πλάσματος

 1. Όλες οι παρακάτω συγγενείς καρδιοπάθειες παρουσιάζουν κυάνωση ΕΚΤΟΣ από μία:

Μεμονωμένη μεσοκοιλιακή επικοινωνία

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία:

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης με αιμοσφαιρίνη S σε 50-60%

 1. Ο υπολογισμός των αναγκών των υγρών 24-ώρου στα παιδιά γίνεται ως ακολούθως:

1500ml/m2

 1. Στην εμβρυϊκή κυκλοφορία όλα είναι σωστά ΕΚΤΟΣ από ένα:

Υπάρχει αριστερο-δεξιό shunt στο επίπεδο του αρτηριακού πόρου

 1. Στην ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα των παιδιών:

Η πλειοψηφία των ασθενών ιάται αυτόματα

 1. Ποια από τις παρακάτω μορφές σπασμών ανήκει στη γενικευμένη μορφή επιληψίας:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Αγόρι 6 μηνών με διαρροϊκές κενώσεις με αιματηρή πρόσμιξη από 2ημέρου, εμφάνισε ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο. Ποιο από τα παρακάτω είναι το συχνότερο αίτιο:

Κολοβακτηρίδιο Ο157: H7

 1. Όλα τα παρακάτω εργαστηριακά ευρήματα είναι ενδεικτικά σιδηροπενικής αναιμίας ΕΚΤΟΣ από ένα:

Ελαττωμένη ελεύθερη πρωτοπορφυρίνη ερυθρών

 1. Ποια από τις ακόλουθες θεραπείες προλαμβάνει κατ’ εξοχήν την προσβολή των στεφανιαίων στη νόσο Kawasaki:

Ασπιρίνη

Ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη

 1. Ποιο είναι το φάρμακο εκλογής για τη θεραπεία παιδιού με μυκοπλασματική πνευμονία:

Κλαριθρομυκίνη

 1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των νεογνικών σπασμών:

Η φαινοβαρβιτάλη

 1. Η διαφορική διάγνωση βρογχιολίτιδας περιλαμβάνει:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ολα τα παρακάτω είναι σωστά για την ομόζυγο β-θαλασσαιμία (β-μεσογειακή αναιμία) ΕΚΤΟΣ από ένα:

Η φερριτίνη στο ορό είναι ελαττωμένη

 1. Ολα τα παρακάτω είναι σωστά για την συγγενή Υπερπλασία Επινεφριδίων λόγω ανεπάρκειας της 21 υδροξυλάσης ΕΚΤΟΣ από ένα:

Σχετίζεται πάντα με απώλεια άλατος

 1. Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για την οξεία οστεομυελίτιδα ΕΚΤΟΣ από ένα:

Δεν σχηματίζεται νέος οστίτης ιστός στα βρέφη

 1. Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για την νόσο του Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση) ΕΚΤΟΣ από ένα:

Η καρδιά και τα νεφρά δεν προσβάλλονται ποτέ

 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα β-λακταμικά αντιμικροβιακά:

Μακρολίδες

 1. Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για το νευροβλάστωμα ΕΚΤΟΣ από ένα:

Το βανιλινομανδελικό οξύ (VMA) στο αίμα είναι ελαττωμένο

 1. Παιδιά μετά από σπληνεκτομή πρέπει να εμβολιασθούν με το εμβόλιο:

Πνευμονιοκόκκου

 1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα αποτελεί την καλύτερη προφύλαξη για την αποφυγή υποτροπών του ρευματικού πυρετού:

Πενικιλλίνη

 1. Παιδί ηλικίας 3 ετών προσέρχεται με οίδημα στα βλέφαρα, και αύξηση βάρους σώματος σε σχέση με ζύγιση προ εβδομάδος. Στη γενική ούρων έχει σοβαρή λευκωματουρία Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωσή:

Νεφρωσικό σύνδρομο

 1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι χαρακτηριστικό της νευρογενούς ανορεξίας:

Η μειωμένη φυσική δραστηριότητα

 1. Όλα τα παρακάτω περιλαμβάνονται στην κλινική εικόνα της πνευμονίας από χλαμύδιο του τραχώματος ΕΚΤΟΣ από ένα:

Υψηλός πυρετός

 1. Όλα τα παρακάτω αποτελούν αίτια δυσκοιλιότητας στα βρέφη ΕΚΤΟΣ από ένα:

Υποπαραθυρεοειδισμός

 1. Αίτια οξείας νεφρικής ανεπάρκειας κατά την παιδική ηλικία είναι όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από ένα:

Κυστίτιδα

 1. Σε ποια μέρη του σώματος τα στοιχεία της ανεμευλογιάς απαντώνται σπανιότερα:

Περιφερικά μέρη των άκρων

 1. Ποια από τις παρακάτω ανοσοσφαιρίνες διέρχεται από τον πλακούντα:

IgG

 1. Ποιο από τα παρακάτω νεογνά διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης σιδηροπενικής αναιμίας τους πρώτους μήνες ζωής:

Πρόωρο νεογνό

 1. Βρέφος ηλικίας 6 μηνών έχει περίμετρο κεφαλής μικρότερη της 3ης εκατοστιαίας θέσης. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με:

Δυσγενεσία του Κ.Ν.Σ.

Συγγενείς λοιμώξεις

 1. Ποιο από τα παρακάτω παθογόνα ΔΕΝ προκαλεί γαστρεντερίτιδα:

Τα χλαμύδια

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τη νόσο Kawasaki:

Προκαλεί επίκτητη καρδιοπάθεια

 1. Έφηβος 14 ετών αύξησε το βάρος της κατά 10 κιλά τους τελευταίους 6 μήνες και ανησυχεί για τις «κόκκινες γραμμές» που εμφανίσθηκαν στην κοιλιά και το στήθος της. Επιλέξτε το σωστό για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

Ενημέρωση ότι οφείλεται σε απότομη μεταβολή βάρους

 1. Όλα τα παρακάτω αποτελούν επιπλοκές της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγο-αμυγδαλίτιδας ΕΚΤΟΣ από ένα:

Κερατίτιδα

 1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί εκδήλωση του συνδρόμου Turner:

Ηπατομεγαλία

 1. O πιό συχνός τύπος ατρησίας οισοφάγου είναι:

Ατρησία του κεντρικού τμήματος και τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο του περιφερικού

 1. Αγόρι 5 ετών με πυρετό, ίκτερο, Hb = 7 gr/dl, ελάμβανε αντιβιωτική αγωγή που περιείχε σουλφαμεθαξαζόλη. Η πιό πιθανή διάγνωση είναι:

Οξεία αιμόλυση από έλλειψη G6PD

 1. Tα νεογνά χάνουν θερμότητα κυρίως από:

Το κεφάλι και τα άκρα

 1. Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις εμφανίζεται χρόνια ιριδοκυκλίτιδα:

Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα

 1. Όλα τα παρακάτω αποτελούν αίτια χρόνιου βήχα σε παιδί 3 ετών ΕΚΤΟΣ από ένα:

Υποθυρεοειδισμός

 1. Η κεντρική κυάνωση σε νεογνό oφείλεται σε όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από ένα:

Υπερωριμότητα

 1. Τι ισχύει για τους απλούς πυρετικούς σπασμούς:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Η ημερήσια πρόσληψη βάρους ενός βρέφους το πρώτο τρίμηνο της ζωής (σε γραμμάρια) είναι περίπου:

10-20

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την χορεία του Sydenham :

Εκδήλωση του ρευματικού πυρετού

 1. Ποιο από τα παρακάτω που αφορούν τη φυματιώδη μηνιγγίτιδα ΔΕΝ ισχύει:

Η γλυκόζη του ΕΝΥ αρχικά είναι φυσιολογική αλλά στη συνέχεια αυξάνεται

 1. Αμέσως μετά τη γέννηση, τελειόμηνο νεογνό παρουσιάζει αυξανόμενη αναπνευστική δυσχέρεια και κυάνωση. Κατά την αντικειμενική εξέταση παρατηρείται πιθοειδής θώρακας και σκαφοειδής κοιλία. Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση:

Διαφραγματοκήλη

 1. Σε ένα παιδί με εισπνευστική δύσπνοια, όψη πάσχοντος, σιελόρροια και υπερπυρεξία, ποια από τις παρακάτω διαγνώσεις είναι η ποιο πιθανή:

Επιγλωττίτιδα

 1. Ποιο από τα παρακάτω ευρήματα απαντάται πιο συχνά στα αγόρια με πρώϊμη ήβη σε σχέση με τα κορίτσια με πρώϊμη ήβη:

Όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος

 1. Φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης ενός βρέφους είναι όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από ένα:

Σε ηλικία 4 μηνών κάθεται χωρίς υποστήριξη

 1. Η οστική ηλικία υπολογίζεται από:

Τη παρουσία ή απουσία συγκεκριμένων πυρήνων οστέωσης σε σύγκριση με τα αποδεκτά πρότυπα

 1. Νήπιο 2 ετών εξετάζεται επειδή η μητέρα του αναφέρει ότι ο δεξιός οφθαλμός στρέφεται προς τα έσω. Η αντικειμενική εξέταση δεικνύει στραβισμό με δεξιά εσωτροπία. Η βυθοσκόπηση είναι ανεπιτυχής και αντί του ερυθροαντανακλαστικού του βυθού υπάρχει ασπροκίτρινη χροιά. Το νήπιο πιθανότατα έχει:

Ρετινοβλάστωμα

 1. Σε αγόρι 4 ετών, που εμφανίζει υποτροπιάζοντα επεισόδια βρογχοπνευμονίας, πληκτροδακτυλία και δεξιοκαρδία, ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση:

Σύνδρομο δυσκινησίας κροσσών (σύνδρομο Kartagener)

 1. Ποιο από τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα συνιστάται ως χημειοπροφύλαξη σε παιδί με κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση:

Νιτροφουραντοίνη

Κοτριμοξαζόλη

 1. Ποιο από τα παρακάτω για τον σακχαρώδη διαβήτη στα παιδιά ΔΕΝ είναι σωστό:

Αντιμετωπίζεται με ινσουλίνη από το στόμα

 1. Παιδί 21 μηνών με αιματηρές κενώσεις από 24ώρου παρουσιάζει ψηλό πυρετό και σπασμούς. Στο άμεσο παρασκεύασμα των κοπράνων παρατηρούνται πολλά πολυ-μορφοπύρηνα. Το πιθανότερο παθογόνο αίτιο είναι:

Σιγκέλλα

 1. Αιμορραγικοί κύλινδροι στα ούρα ανευρίσκονται:

Στη σπειραματονεφρίτιδα

 1. Ολα τα παρακάτω είναι σωστά για την εγκεφαλική αιμορραγία των προώρων ΕΚΤΟΣ από ένα:

Παρουσιάζεται συνήθως την 4η εβδομάδα της ζωής

 1. Σε ένα νεογνό που εμφανίζει πυρετό συνιστάται γενικά:

Εισαγωγή στο Nοσοκομείο για άμεση αντιμετώπιση

 1. Όλα τα παρακάτω αποτελούν αίτια χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στην παιδική ηλικία ΕΚΤΟΣ από ένα:

Νεφρωσικό σύνδρομο ελαχίστων αλλοιώσεων

 1. Ποια νεογιλά δόντια ανατέλουν συνήθως πρώτα:

Κάτω τομείς

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό κατά την κλινική εξέταση ενός νεογέννητου:

Εάν οι σφύξεις των μηριαίων αρτηριών είναι δύσκολο να ψηλαφηθούν χρειάζεται καρδιολογική εκτίμηση

 1. Ποιο από τα παρακάτω εμβόλια πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά 10ετία δια βίου:

Τετάνου-Διφθερίτιδας τύπου ενηλίκου (Td)

 1. Στη στρεπτοκοκκική φαρυγγοαμυγδαλίτιδα η διάρκεια θεραπείας με πενικιλλίνη είναι:

10 ημέρες

 1. Ποιες από τις παρακάτω απαντήσεις που αναφέρονται στην αντιμετώπιση της ασθματικής κρίσης είναι σωστές:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι το αίτιο του λοιμώδους ερυθήματος :

Παρβοιός

 1. Τι θα συστήσετε σε παιδί 10 χρονών με επίμονη κεφαλαλγία και πρωινούς εμέτους:

Αξονική τομογραφία

 1. Σε βρέφος 6 εβδομάδων με πυρετό έγινε καλλιέργεια ούρων στην οποία βρέθηκαν 1000 αποικίες Escherichia coli. Η καλλιέργεια θεωρείται θετική αν:

Έγινε με υπερηβική παρακέντηση

 1. Ποιο από τα παρακάτω εμβόλια περιέχει εξασθενημένους ιούς:

Ιλαράς

 1. Το σύνδρομο Marfan κλινικά εκδηλώνεται με συμπτωματολογία από όλα τα παρακάτω όργανα και συστήματα, ΕΚΤΟΣ από ένα:

Τα ώτα

 1. Εξάνθημα στο τριχωτό της κεφαλής υπάρχει σε:

Ανεμευλογιά

 1. Η συγγενής υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων χαρακτηρίζεται από:

Ανεπάρκεια κορτιζόλης και αλδοστερόνης

 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί ισχυρή ένδειξη για αμυγδαλεκτομή:

Περιαμυγδαλικό απόστημα

 1. Νεογνό εμφανίζει χολώδεις εμετούς. Ποια από τις παρακάτω παθήσεις είναι πιο δύσκολο να τεκμηριωθεί με τον ακτινολογικό έλεγχο:

Συγγενές μεγάκολο

 1. Σε ποια ηλικία στα παιδιά ο αιματοκρίτης βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα

Στους 2-3 μήνες

 1. Αιτία αναπνευστικής δυσχέρειας από τον πνεύμονα είναι :

Παροδική ταχύπνοια

Παραμένουσα πνευμονική υπέρταση

 1. Ποιό από τα παρακάτω ανευρίσκεται στον ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό:

Υπασβεστιαιμία

 1. Ποιο από τα παρακάτω υποδηλώνει συχνότερα σωματική κακοποίηση ενός παιδιού:

Κυκλικό έγκαυμα στους γλουτούς και στα γεννητικά όργανα

 1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σωστό για τα αθώα καρδιακά φυσήματα:

Είναι διαστολικά

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τη θεραπεία της ομόζυγης β μεσογειακής αναιμίας;

Χορήγηση φυλλικού οξέος

Μεταγγίσεις

Χορήγηση δεσφεριοξαμίνης

 1. Η περιγεννητική ασφυξία έχει ως αποτέλεσμα:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ποιο κρανιακό νεύρο προσβάλλεται συχνότερα λόγω αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης σε όγκο οπίσθιου βόθρου:

Απαγωγό

 1. Τα κύρια χαρακτηριστικά της συστηματικής μορφής νεανικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από ένα:

Θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα

 1. Η συχνότερη αιτία σπασμών σε παιδιά μεταξύ 1 και 4 ετών είναι:

Πυρετικοί σπασμοί

 1. Η συχνότητα της υπογλυκαιμίας στο νεογνό ΔΕΝ αυξάνεται σε:

Αναιμία

 1. Ποιά από τις παρακάτω βιταμίνες είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό και διατήρηση του κολλαγόνου:

Βιταμίνη

 1. Όλα τα παρακάτω αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν την συχνότητα του συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας στο νεογνό ΕΚΤΟΣ από ένα:

Η ενδομήτρια καθυστέρηση στην ανάπτυξη

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τον ιό του απλού έρπητα:

Είναι αίτιο πολυμόρφου ερυθήματος

 1. Οι όγκοι του ΚΝΣ μπορούν να εκδηλωθούν με όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από ένα:

Αιφνίδια εμφάνιση ανοσμίας

 1. Η αλλεργία στο γάλα της αγελάδας μπορεί να εκδηλωθεί:

Η απάντηση «Με όλα τα παραπάνω»

 1. Τα νεογνά με ενδομήτρια καθυστέρηση αύξησης παρουσιάζουν:

Υπογλυκαιμία

Πολυκυτταραιμία

 1. To σύνδρομο DiGeorge:

Μπορεί να συνδυάζεται με ελάττωση των ανοσοσφαιρινών του ορού

Μπορεί να συνδυάζεται με ελάττωση των κυκλοφορούντων Τ-λεμφοκυττάρων

 1. Ποιο από τα παρακάτω μικρόβια είναι το πλέον συχνό σε νεογέννητα με πνευμονία

Στρεπτόκοκκος της ομάδας Β

 1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για την πρόσθια πηγή ενός βρέφους:

Φυσιολογικά κλείνει μέχρι τους 6 μήνες της ζωής

 1. Η συχνότερη μορφή εγκεφαλικής παράλυσης σε πρόωρα νεογνά είναι:

Η σπαστική διπληγία

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος για τον κοκκύτη:

Νοσούν μόνο παιδιά ηλικίας < 12 ετών

Αφήνει δια βίου ανοσία

 1. Υπογλυκαιμία παρατηρείται σε δηλητηρίαση από:

Σαλικυλικά

 1. Στα πρωτοπαθή αίτια της μικροκεφαλίας ανήκουν :

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Η συχνότητα του πνευμοθώρακα είναι αυξημένη σε:

Σύνδρομο εισρόφησης μηκωνίου

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – 2Η 2021

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Φάρμακο με ημιπερίοδο ζωής 6 ώρες χορηγείται ενδοφλέβια με συνεχή έγχυση. Πόσο χρόνο χρειάζεται το φάρμακο για να φτάσει το 90% του επιπέδου της τελικής σταθερής κατάστασης;

24 ώρες

 1. Για την επιτάχυνση της απέκκρισης της προμεθαζίνης, η οποία είναι ασθενής βάση με pK=9.1, θα πρέπει να επιτευχθεί:

οξίνιση των ούρων

 1. Στον μεταβολισμό των φαρμάκων, οι αντιδράσεις της Φάσης 2 αφορούν:

σύζευξη (π.χ. γλυκουρονιδίωση)

 1. Η διάρκεια δράσης ενός φαρμάκου αναφέρεται στο χρονικό διάστημα:

κατά το οποίο ένα φάρμακο έχει κάποιο φαρμακολογικό αποτέλεσμα στον οργανισμό

 1. Στους φυσικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση ενός φαρμάκου συγκαταλέγονται:

η αιματική ροή στη θέση απορρόφησης

η συνολική έκταση της επιφάνειας απορρόφησης

ο χρόνος επαφής του φαρμάκου με την επιφάνεια απορρόφησης

 1. Γρήγορη απορρόφηση φαρμάκων γίνεται από:

τους πνεύμονες

 1. Το κυρίαρχο όργανο του μεταβολισμού των φαρμάκων είναι:

το ήπαρ

 1. H σύζευξη ενός φαρμάκου με γλυκουρονικό οξύ:

οδηγεί σε αδρανοποίησή του

 1. Ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι σωστή:

τα ασθενή οξέα παρουσιάζουν καλή απορρόφηση από τον βλεννογόνο του στομάχου

 1. Ποιος είναι ο φαινομενικός όγκος κατανομής ενός φαρμάκου, το οποίο όταν χορηγείται σε εφάπαξ δόση 100mg παρουσιάζει μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα 20mg; (υποθέστε ότι η κατανομή του φαρμάκου επιτυγχάνεται στιγμιαία, και ότι η απομάκρυνσή του είναι αμελητέα μέχρι τη στιγμή της μέτρησης της μέγιστης συγκέντρωσής του στο πλάσμα)

5 L

 1. Η ενδοφλέβια χορήγηση των φαρμάκων:

εξασφαλίζει ταχεία δράση

 1. Όσο μεγαλύτερος είναι ο θεραπευτικός δείκτης ενός φαρμάκου:

τόσο περισσότερο απέχει η θανατηφόρα δόση από την θεραπευτική

 1. Οι μεταβολικές αντιδράσεις:

αυξάνουν την υδατοδιαλυτότητα του φαρμάκου

 1. Με ποιό από τα παρακάτω φάρμακα πρέπει να αποφεύγεται η λήψη γαλακτοκομικών;

τετρακυκλίνη

 1. Η φαρμακοδυναμική περιγράφει

τους μηχανισμούς μέσω των οποίων τα φάρμακα παράγουν τα φαρμακολογικά τους αποτελέσματα

 1. Οι ανταγωνιστές υποδοχέων συνδέονται με

μεμβρανικές πρωτεΐνες

 1. Οι πρωτεΐνες G είναι

τμήμα του κυτταρικού συστήματος μεταγωγής

 1. Οι β2-αγωνιστές συνδέονται με

υποδοχείς που εντοπίζονται στους βρόγχους

 1. Το φάρμακο που παρεμβαίνει στη δράση κάποιας μεταβιβαστικής ουσίας, δεσμευόμενο στον υποδοχέα της μη αντιστρεπτά, ονομάζεται:

μη συναγωνιστικός ανταγωνιστής

 1. Οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων μπορεί να είναι

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Η Ν-ακετυλοκυστεϊνη αποτελεί αντίδοτο και είναι αποτελεσματική εάν χορηγηθεί εντός 10 ωρών από την υπερδοσολογία με

ακεταμινοφαίνη

 1. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες των αντισυλληπτικών δεν περιλαμβάνεται

κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών

 1. Η πιο σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια της γενταμικίνης είναι:

προκαλεί βλάβη στην ακοή

 1. Tα παρακάτω φάρμακα προκαλούν θρομβοκυττοπενία:

Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»

 1. Σε έναν 45χρονο άνδρα του οποίου ο χρόνος προθρομβίνης παραμένει στα 30 δευτερόλεπτα με καθημερινή χορήγηση βαρφαρίνης, χορηγείται ανταγωνιστής ισταμίνης. Μετά από 3 εβδομάδες θεραπείας, εμφανίζει ανικανότητα και αιματώματα. Ποιό από τα ακόλουθα φάρμακα είναι δυνατό να προκάλεσε αυτά τα προβλήματα;

σιμετιδίνη

 1. Ένα νέο φάρμακο που χρησιμοποιείται στην κλινική σας εμφανίζει τις εξής δράσεις: (i) αύξηση του καρδιακού ρυθμού, (ii) σημαντική μείωση διαστολικής πίεσης, (iii) χάλαση βρογχικών μυών, και (iv) καμιά δράση στους οφθαλμούς. Θα το χαρακτηρίζατε ως:

β-αγωνιστή

 1. Η ατροπίνη:

ελαττώνει τον τόνο της ουροδόχου κύστης

 1. Η νεοστιγμίνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία:

της μυασθένειας

 1. Η πιλοκαρπίνη:

χρησιμοποιείται για την ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης

 1. Ποιο από τα παρακάτω συμπτώματα ΔΕΝ αναμένεται σε δηλητηρίαση από οργανοφωσφορικά

ταχυκαρδία

 1. Η δηλητηρίαση από οργανοφωσφορικούς εστέρες αντιμετωπίζεται με:

ατροπίνη και πραλιδοξίμη

 1. Το ατρακούριο:

Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»

 1. Στις συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες των χολινεργικών ανταγωνιστών συμπεριλαμβάνονται:

Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»

 1. Η τοξίνη της αλλαντίασης:

οδηγεί σε νευροπαραλυτική συνδρομή παρεμποδίζοντας την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης στις περιφερικές χολινεργικές συνάψεις

 1. Τα παρακάτω φάρμακα είναι πιθανό να επιδεινώσουν το άσθμα ΕΚΤΟΣ από ένα:

τερβουταλίνη

 1. Ποιο από τα ακόλουθα φάρμακα μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και λιποθυμία κατά την πρώτη χορήγηση;

πραζοσίνη

 1. Σε θεραπευτικές δόσεις η προπρανολόλη αναστέλλει:

τους β αδρενεργικούς υποδοχείς

 1. Όλα τα ακόλουθα αντιϋπερτασικά φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα ΕΚΤΟΣ από:

προπρανολόλη

 1. Απότομη διακοπή αντιυπερτασικής αγωγής με β-αναστολείς μπορεί να σχετιστεί με κάθε ένα από τα επόμενα ΕΚΤΟΣ από:

κατακράτηση άλατος και ύδατος

 1. Η επινεφρίνη:

Είναι το κύριο φάρμακο για τη θεραπεία του οξέος άσθματος και της αναφυλακτικής καταπληξίας

 1. Ποιό από τα παρακάτω φάρμακα αυξάνει τη διαστολική πίεση;

νορεπινεφρίνη

 1. Ποιο από τα ακόλουθα φάρμακα χρησιμοποιείται στη νόσο του Πάρκινσον:

η λεβοντόπα μαζί με καρβιντόπα

 1. Η καρβιντόπα χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική αγωγή της νόσου του Parkinson διότι είναι:

αναστολέας της αποκαρβοξυλάσης της ντοπα στην περιφέρεια

 1. Όλες οι παρακάτω προτάσεις σχετικά με την κλοζαπίνη είναι σωστές ΕΚΤΟΣ από:

δρα αποκλειστικά στους D4 ντοπαμινεργικούς υποδοχείς

 1. Τα άλατα λιθίου χρησιμοποιούνται κατά:

της διπολικής καταθλιπτικής διαταραχής

 1. Το κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση:

νανδρολένης

 1. Η ρισπεριδόνη:

έχει μικρή τάση πρόκλησης εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων και μειωμένο κίνδυνο όψιμης δυσκινησίας

 1. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»

 1. Ως αντίδοτο στη δηλητηρίαση από βενζοδιαζεπίνες χρησιμοποιείται η:

φλουμαζενίλη

 1. Όλα τα παρακάτω έχουν σημαντική αντιφλεγμονώδη δράση ΕΚΤΟΣ από:

παρακεταμόλη

 1. Σε ποιά από τις ακόλουθες καταστάσεις αντενδείκνυται η ασπιρίνη:

πεπτικό έλκος

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ΛΑΘΟΣ;

η ασπιρίνη είναι αποτελεσματική στο σύνδρομο Reye

 1. Ποιο από τα παρακάτω μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα δρα ως εκλεκτικός αναστολέας της κυκλο-οξυγονάσης ΙΙ:

σελεκοξίμπη

 1. Η φαιντανύλη:

έχει 80 φορές μεγαλύτερη αναλγητική ισχύ από τη μορφίνη και χρησιμοποιείται στην αναισθησία

 1. Η ναλοξόνη:

χρησιμοποιείται για να ανατάξει το κώμα και την καταστολή του αναπνευστικού που προκαλείται από υπερβολική δόση οπιοειδών

 1. Ποια από τα ακόλουθα είναι χαρακτηριστικά της λήψης υπερβολικής δόσης κοκαΐνης;

σπασμοί, υπερτασική κρίση, έμφραγμα του μυοκαρδίου

 1. Ο βασικότερος κίνδυνος από την κατανάλωση μεθανόλης οφείλεται στο ότι οδηγεί σε:

μη αντιστρεπτή βλάβη του οπτικού νεύρου

 1. Ένας 59χρονος ασθενής παραπονείται για στηθάγχη μετά από οποιαδήποτε παρατεταμένη άσκηση. Έχει διαγνωστεί με αθηροσκληρωτική στηθάγχη. Του έχει συνταγογραφηθεί υπογλώσσια νιτρογλυκερίνη για την αντιμετώπιση της οξείας στηθάγχης. Ποια από τις παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πιθανό να εμφανιστεί στον ασθενή;

σφύζουσα κεφαλαλγία

 1. Όλα τα ακόλουθα φάρμακα είναι χρήσιμα για τη θεραπεία της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας με υψηλή διαστολική πίεση και πνευμονικό οίδημα ΕΚΤΟΣ από:

δοβουταμίνη

 1. Οι ανταγωνιστές ασβεστίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ακόλουθα ΕΚΤΟΣ από:

συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

 1. Η αμιωδαρόνη προκαλεί τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες ΕΚΤΟΣ από:

κολπικές αρρυθμίες

 1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα δεν είναι δραστικό μετά τη χορήγηση από το στόμα;

λιδοκαΐνη

 1. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες των αναστολέων του ΜΕΑ συγκαταλλέγονται:

Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»

 1. Η σπιρονολακτόνη:

αυξάνει τη συγκέντρωση καλίου στο πλάσμα

 1. Η φουροσεμίδη ΔΕΝ προκαλεί:

υπασβεστιαιμία

 1. Η γεμφριβροζίλη:

ελαττώνει τη συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων

 1. Μια 45χρονη γυναίκα η οποία λαμβάνει θεραπεία για υπέρταση και υπερχοληστερολαιμία εμφανίζει μυϊκό πόνο και αδυναμία. Τα επίπεδα δραστηριότητας της κινάσης της κρεατινίνης στον ορό της είναι αυξημένα. Ποιο από τα ακόλουθα φάρμακα είναι δυνατό να προκάλεσε την παραπάνω κλινική εικόνα;

Λοβαστατίνη

 1. Το φυλλικό οξύ χρησιμοποιείται σε ασθενείς με:

μεγαλοβλαστική αναιμία

 1. Ένας 60χρονος εισάγεται στο νοσοκομείο για αντιμετώπιση οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου και μπαίνει σε αγωγή με βαρφαρίνη. Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης της βαρφαρίνης;

αναστέλλει τη σύνθεση προθρομβίνης και τη δράση των παραγόντων πήξης VII, IX και Χ

 1. Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης του φαρμάκου τικλοπιδίνη;

λειτουργεί ως ανταγωνιστής του υποδοχέα του ADP στις μεμβράνες των αιμοπεταλίων

 1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα έχει βρογχοδιασταλτική ενέργεια;

σαλβουταμόλη

 1. Για την αντιμετώπιση της οξείας ασθματικής προσβολής συνιστάται η χορήγηση:

Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»

 1. Τα θειαμίδια (προπυλοθειοουρακίλη και μεθιμαζόλη):

αναστέλλουν την παραγωγή Τ3 και Τ4, αναστέλλοντας την ιωδίωση των τυροσυλικών ομάδων της θυρεοσφαιρίνης

 1. Το σύμπλοκο στεροειδών ορμονών – υποδοχέα δρα:

σαν παράγοντας μεταγραφής γονιδίων

 1. Ποια από τις παρακάτω ουσίες προκαλεί ωορρηξία ανταγωνιζόμενη την ανασταλτική δράση των οιστρογόνων στην απελευθέρωση γοναδοτροπίνης από την υπόφυση;

η κλομιφαίνη

 1. Ποιό από τα παρακάτω φάρμακα ΔΕΝ παρουσιάζει υπογλυκαιμική δράση:

χλωροθειαζίδη

 1. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τη μετφορμίνη είναι ΣΩΣΤΗ;

Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»

 1. Το ευρύτερο αντιμικροβιακό φάσμα από τα παρακάτω αντιβιοτικά έχει:

η ιμιπενέμη

 1. Ποιο από τα παρακάτω αντιμικροβιακά φάρμακα ΔΕΝ έχει δράση εναντίον των Gram θετικών κόκκων;

αζτρεονάμη

 1. Ποιο από τα παρακάτω αντιμικροβιακά φάρμακα χρησιμοποιείται εναντίον της ψευδομονάδας;

κεφταζιδίμη

 1. Ποιο είναι το καταλληλότερο αντιβιοτικό για την αντιμετώπιση λοίμωξης από τον αναερόβιο μικροοργανισμό Bacteroidesfragilis:

Κλινδαμυκίνη

 1. Σε θεραπεία ενδοκαρδίτιδας από εντερόκοκκο προτείνεται:

συγχορήγηση β-λακτάμης με αμινογλυκοσίδη

 1. Στα νεογνά, οι αυξημένες συγκεντρώσεις ενός από τα παρακάτω αντιβιοτικά οδηγούν σε τοξικότητα που ορίζεται ως σύνδρομο του φαιού βρέφους (graybabysyndrome):

χλωραμφενικόλη

 1. Ένας 30χρονος ασθενής που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς βρίσκεται σε ανοσοκαταστολή με κυκλοσπορίνη. Αναπτύσσει λοίμωξη από Candida και τίθεται σε αγωγή με κετοκοναζόλη. Γιατί η θεραπεία αυτή δεν ενδείκνυται;

η κετοκοναζόλη αναστέλλει τα ένζυμα του κυτοχρώματος P-450 που αδρανοποιούν την κυκλοσπορίνη, ενισχύοντας την τοξικότητα της κυκλοσπορίνης

 1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα παρουσιάζει αντιερπητική ενέργεια;

ακυκλοβίρη

 1. Για την εφαρμογή εμπειρικής θεραπείας απαιτείται η γνώση:

Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»

 1. Η μετρονιδαζόλη:

δεν πρέπει να καταναλώνεται αλκοόλ κατά τη χρήση της

 1. Η ταμοξιφαίνη:

αποκλείει τους οιστρογονικούς υποδοχείς

 1. Για ποιό από τα πιο κάτω χημειοθεραπευτικά η καρδιοτοξικότητα αποτελεί σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην κλινική του χρήση;

δοξορουβικίνη

 1. Ένας 28χρόνος βρίσκεται σε αγωγή για καρκίνο των όρχεων και εμφανίζει βαριάς μορφής μη αναστρέψιμη ίνωση σους πνεύμονες. Ποιό από τα παρακάτω φάρμακα μπορεί να προκάλεσε αυτό το πρόβλημα;

μπλεομυκίνη

 1. 45χρονος άνδρας υποβάλλεται σε συνδυασμένη αγωγή για την αντιμετώπιση οξείας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (acute lymphocytic leukemia) και εμφανίζει αιματουρία και δυσουρία. Η ενδοσκοπική εξέταση αποκαλύπτει φλεγμονή και αιμορραγία στην κύστη. Ποιός από τους παρακάτω παράγοντες είναι πιθανόν να ευθύνεται για αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες;

κυκλοφωσφαμίδη

 1. Η κύρια θεραπευτική ένδειξη για τη χρήση ενός H1 ανταγωνιστή είναι:

η εποχιακή ρινίτιδα

 1. Ποιά από τα παρακάτω φάρμακα ΔΕΝ χρησιμοποιούνται ως αντιεμετικά:

αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης

 1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα οδήγησης;

διφαινυδραμίνη

 1. Τα φάρμακα που βελτιώνουν τη μνήμη στη νόσο Alzheimer αυξάνουν τη μεταβίβαση στους παρακάτω υποδοχείς:

χολινεργικούς

 1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος;

φουροσεμίδη

 1. Ασθενής με νεφρολιθίαση λαμβάνει διουρητικό για την ελάττωση της απέκκρισης του ασβεστίου αλλά μετά από λίγες εβδομάδες παρουσιάζει κρίση ουρικής αρθρίτιδας. Ποιο διουρητικό λαμβάνει ο ασθενής;

υδροχλωροθειαζίδη

 1. Ο υπερθυρεοειδισμός μπορεί να θεραπευθεί με όλα τα παρακάτω εκτός από ένα:

τριιωδοθυρονίνη

 1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί ανεπιθύμητη ενέργεια των ανδρογόνων;

αναιμία

 1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα είναι κατάλληλο για την αύξηση του αριθμού των ουδετεροφίλων μετά από χημειοθεραπεία;

φιλγραστίμη

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – 2Η 2021

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Η μικρότερη ταχύτητα αγωγής στο ερεθισματαγωγό σύστημα παρουσιάζεται:

Στον κολποκοιλιακό κόμβο

 1. Δίψα προκαλούν όλα ΕΚΤΟΣ από την:

Γαστρική διάταση

 1. Μείωση της αντίστασης του προσαγωγού αρτηριδίου θα προκαλέσει μείωση

Η απάντηση «Τίποτα από τα παραπάνω»

 1. Σε ποιο από τα παρακάτω σημεία της κυκλοφορίας το ύψος της πίεσης του αίματος σε κατάσταση ηρεμίας είναι μικρότερο;

Πνευμονική αρτηρία

 1. Η μερική πίεση του οξυγόνου σε φυσιολογικό αρτηριακό αίμα είναι περίπου:

97 mmHg

 1. Σε ποιά φάση η πίεση της αριστερής κοιλίας ξεπερνά αυτή της αορτής;

Φάση εξωθήσεως

 1. Πως εξηγείται η παρουσία γλυκόζης στα ούρα στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη?:

Η ποσότητα της γλυκόζης είναι πολύ μεγάλη για να γίνει επαναρρόφηση

 1. Ο λείος μυς:

Τείνει να συσταλεί κατά την παθητική του διάταση

 1. Η ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι αυξημένη:

Σε αναιμί

 1. Τι ισχύει στην κακοήθη αναιμία;

Αναστέλλεται η απορρόφηση της βιταμίνης Β12

 1. Οι θυροειδικές ορμόνες:

Σε μεγάλες ποσότητες προκαλούν μυϊκό τρόμο

 1. Η κορτιζόλη αυξάνει τη συγκέντρωση της γλυκόζης του πλάσματος με τους ακόλουθους μηχανισμούς:

Αυξάνει τον ρυθμό διασπάσεως των πρωτεϊνών στους μυς και την μετατροπή των αμινοξέων σε γλυκόζη στο ήπαρ

Επιστρατεύει τα ένζυμα στο ήπαρ που είναι υπεύθυνα για την γλυκονεογένεση

 1. Για ποια από τις ακόλουθες ορμόνες δεν είναι γνωστή κάποια εκλυτική ορμόνη;

ADH

 1. Η χολοκυστοκινίνη:

Προκαλεί έκκριση παγκρεατικού υγρού πλούσιου σε ένζυμα

 1. Είναι σωστό ότι:

Σε αύξηση του παρασυμπαθητικού τόνου παρουσιάζεται φλεβοκομβική βραδυκαρδία

 1. Διούρηση επιτυγχάνεται με:

Χορήγηση μανιτόλης

 1. Τι είδους μυϊκές ίνες έχουν οι βρόγχοι;

Λείες

 1. Ποια πρόταση για την αρτηριακή πίεση ισχύει;

Αύξηση του όγκου παλμού αυξάνει το ύψος της πίεσης

 1. (Οι νεφροί:

Ρυθμίζουν την οσμωτική πίεση

 1. Ελαστικότητα του μυός σημαίνει ότι αυτός:

Ανθίσταται σε διάταση πέραν του μήκους ισορροπίας

 1. Σε όλους τους τύπους του πόνου η νευροδιαβιβαστική ουσία στις πρώτες συνάψεις του νωτιαίου μυελού είναι:

Η ουσία Ρ

 1. Μετάγγιση αίματος:

Από άτομο ομάδας αίματος Α σε άτομο με ομάδα αίματος Β προκαλεί σοβαρή αντίδραση

 1. Για την τεστοστερόνη ΔΕΝ ισχύει ότι:

Αδρανοποιείται κατόπιν μετατροπής σε διϋδροτεστοστερόνη

 1. Είναι ΛΑΘΟΣ ότι η διέγερση του γλουκαγόνου προκαλείται από:

Τη σωματοστατίνη

 1. Εάν ελαττωθεί σημαντικά ο όγκος του εξωκυττάριου υγρού, τότε δεν αυξάνει:

Η απέκκριση Na+ με τα ούρα

 1. Αύξηση του pH του στομάχου μπορεί να επιτευχθεί με :

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω είναι σωστά»

 1. Οι περισταλτικές κινήσεις του στομάχου:

Ελέγχονται από τα βηματοδοτικά κύτταρα του σώματος του στομάχου

 1. Η ποσότητα αέρα την οποία μπορούμε να εκπνεύσουμε μετά από μέγιστη εισπνευστική προσπάθεια αποτελεί:

Τη ζωτική χωρητικότητα

 1. Ποια από τις προτάσεις σχετικά με το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) δεν ισχύει:

Αυξάνει τον τόνο των λείων μυών

 1. Ένας ασθενής με πνευμονική ίνωση θα περίμενε κανείς να έχει:

Ελαττωμένη πνευμονική ευενδοτότητα

 1. Αν ο φλεβόκομβος εκπολωθεί τη χρονική στιγμή 0,00 δευτερόλεπτα, πότε το δυναμικό δράσης θα φτάσει στον κολποκοιλιακό κόμβο;

0,12 seconds

 1. Κατά τη χάλαση του μυός παρατηρείται:

Πτώση συγκεντρώσεως Ca2+ και αποσύνδεσή του από την τροπονίνη

 1. Tα αιμοπετάλια:

Είναι λιγότερα κατά τη νεογνική περίοδο από ότι στην ενήλικη ζωή

 1. Ποια από τις παρακάτω διατάξεις συνδέσεως των νευρώνων οδηγεί σε άθροιση των νευρικών ώσεων στον χώρο και στον χρόνο:

Σύγκλιση

 1. Η όξινη φωσφατάση του σπερματικού πλάσματος προέρχεται από:

Τον προστάτη

 1. Ο θυρεοειδής αδένας δεν σχηματίζει:

Σφαιρίνη TBG

 1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι αληθές αναφορικά με τη θυρεοτρόπο ορμόνη:

Είναι λιποπρωτεϊνη αποτελούμενη από δύο υπομονάδες

 1. Η ένταση της ροής (γραμμική) του αίματος σε ένα αγγείο:

Εξαρτάται από την ακτίνα του αγγείου

 1. Είναι σωστό ότι:

Τα τριχοειδή του ήπατος εμφανίζουν αυξημένη διαβατότητα

 1. Τι ποσοστό του κυψελιδικού αέρα έχει αντικατασταθεί κατά προσέγγιση μετά 4 ήρεμες αναπνοές;

50%

 1. Όταν η καρδιά σταματά να χτυπά και το αίμα σταματά να κυκλοφορεί ποιά πρόταση είναι λάθος:

Η πίεση στις αρτηρίες είναι μεγαλύτερη από την πίεση στις φλέβες

 1. Τι οδηγεί σε αυξημένη επαναφορά φλεβικού αίματος στον δεξιό κόλπο;

Ενεργοποίηση συμπαθητικών ινών στα φλεβικά τοιχώματα

 1. Ποια είναι η χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης;

200-500 ml

 1. Ποια μεταβολή αναμένεται λιγότερο σε χρόνιους εμέτους;

Υπερκαλιαιμία

 1. Στα διακυτταρικά υγρά ΔΕΝ ανήκουν:

H λέμφος

 1. Η γλοιότητα του αίματος:

Συνήθως αυξάνει σε εγκλιματισμένους κατοίκους των ορέων

 1. Η ενδοαγγειακή πήξη:

Παρατηρείται σε περίπτωση εξάντλησης της ενδογενούς ηπαρίνης

 1. – Η HCG (ανθρώπειος χοριακή γοναδοτροπίνη):

Εμφανίζεται στα ούρα κατά τα πρώτα στάδια της κύησης

 1. Είναι σωστό ότι

΄Ενα ωάριο γονιμοποιείται από ένα μόνο σπερματοζωάριο

 1. Έλλειψη της 21-υδροξυλάσης ελαττώνει τον σχηματισμό κορτιζόλης στον φλοιό των επινεφριδίων. Τι μεταβολή αναμένουμε;

Αρρενοποίηση των θηλέων

 1. Ενζυμα δεν ανευρίσκονται στο έκκριμα του/των:

Παχέος εντέρου

 1. Οι παρακάτω παράγοντες ρυθμίζουν την παγκρεατική έκκριση εκτός από την:

Τεστοστερόνη και προγεστερόνη

 1. Κατά την έντονη μυϊκή εργασία παρατηρείται:

Βράχυνση της διάρκειας της φάσης εξωθήσεως

 1. Σε στένωση της μιτροειδούς, ο όγκος του αίματος μέσα στους πνεύμονες κατά κανόνα:

Αυξάνει

 1. Οι φλεβικές βαλβίδες:

Χρησιμεύουν κυρίως στη λειτουργία της μυϊκής αντλίας

 1. Ποια είναι η ιδιοσυχνότητα του φλεβόκομβου;

60-80 παλμοί/min

 1. Το ουρικό οξύ είναι προϊόν μεταβολισμού:

Του πυρήνα κυττάρων

 1. Πόλωση της κυτταρικής μεμβράνης είναι:

Η διαφορά δυναμικού μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού της κυτταρικής μεμβράνης

 1. Η πρόκληση δυναμικού δράσεως στον σκελετικό μυ κατόπιν διεγέρσεως του κινητικού νεύρου:

Γίνεται με την μεσολάβηση ακετυλοχολίνης

 1. Τη μικρότερη διάρκεια ζωής έχουν:

Τα δικτυοερυθροκύτταρα

 1. Στα φυσιολογικά άτομα:

Ο χρόνος πήξεως κυμαίνεται μεταξύ 6-8 λεπτών

 1. Ο παράγοντας νεκρώσεως των όγκων (ΤΝF) ΔΕΝ προκαλεί:

Διέγερση της αιμοποίησης

 1. Για τις δράσεις της ινσουλίνης ισχύει ότι

Ελαττώνει την αποβολή γλυκόζης από το ήπαρ

 1. Μετά από έγχυση ποιάς ορμόνης αναμένεται οξεία υποκαλιαιμία;

Ινσουλίνη

 1. Πως ονομάζουμε την αργή, βαθιά αναπνοή μεγάλης συχνότητας;

Αναπνοή Kussmaul

 1. Σε ποιο τμήμα της εμβρυϊκής κυκλοφορίας ο κορεσμός Ο2 είναι ο μεγαλύτερος;

Φλεβικός πόρος (Avantius)

 1. Ποια κορυφή του ΗΚΓ αντιστοιχεί στη διέγερση των κόλπων;

P

 1. Η έκκριση ούρων με συχνότητα >500 ml/h ονομάζεται:

Πολυουρία

 1. Ένας 65χρονος ασθενής που παρουσιάζει φύσημα κατά την ακρόαση της καρδιάς έχει μέσο QRS άξονα 120 μοίρες και διάρκεια συμπλέγματος QRS 0,18 sec. Ποιο από τα παρακάτω είναι η πιο πιθανή διάγνωση;

Αποκλεισμός δεξιού δεματίου

 1. Η φυσοστιγμίνη προκαλεί διέγερση στη νευρομυϊκή σύναψη επειδή:

Απενεργοποιεί την ακετυλοχολινεστεράση

 1. Τα λεμφοκύτταρα:

Συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού

 1. Η περιεκτικότητα της λέμφου:

Σε ανόργανα ιόντα είναι ίδια με εκείνη του πλάσματος

 1. Είναι σωστό ότι:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω είναι σωστά»

 1. Η αυξητική ορμόνη:

Αυξάνει τα ελεύθερα λιπαρά οξέα στο αίμα

 1. Τα συμπλέγματα των αμυγδαλοειδών πυρήνων θεωρούνται ότι λειτουργούν σε επίπεδο:

Ημιυποσυνείδητο

 1. Η επιθυμία για λήψη τροφής αυξάνει όταν:

Διεγερθεί η πλάγια υποθαλαμική περιοχή

 1. Η απορρόφηση του λίπους :

Είναι ατελής όταν το έντερο περιέχει μόνο χολικά άλατα αλλά όχι λιπάση

Πρέπει να διεξάγεται ομαλά για να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες βιταμινών A,D και Ε

 1. Η σημασία της μεγάλης διάρκειας της ανερέθιστης περιόδου του καρδιακού μυός είναι ότι:

Αποφεύγεται η δημιουργία τετανικής συσπάσεως

 1. Τη μεγαλύτερη ρυθμιστική ικανότητα της οξεοβασικής ισορροπίας στο αίμα έχουν:

Αιμοσφαιρίνη

 1. Στη μεταβολική αλκάλωση αυξάνεται στο αίμα:

Τα HCO3-

 1. Ο καρδιακός μυς:

Αποτελεί λειτουργικό συγκύτιο

 1. Κατά τη διάρκεια του αρχικού μέρους της βίαιης εκπνοής:

Η ενδοπνευμονική πίεση αυξάνει

 1. Η διάρκεια της ανερέθιστης περιόδου ενός διεγέρσιμου κυττάρου:

Ελαττώνεται με την άνοδο της θερμοκρασίας

 1. Ο συναπτικός κάματος οφείλεται στην:

Εξάντληση της αποθηκευμένης διαβιβαστικής ουσίας

 1. H μυοσφαιρίνη βρίσκεται:

Στο μυοκάρδιο και στους γραμμωτούς μυς

 1. Στα ποικιλόθερμα ζώα:

Η θερμοκρασία του σώματός τους μεταβάλλεται παρακολουθώντας τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος

 1. Είναι σωστό ότι:

Μετά την εμμηνόπαυση αυξάνει τόσο η LH όσο και η FSH

 1. Είναι ΣΩΣΤΟ ότι κατά την κύηση:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω είναι σωστά»

 1. Μετά την έκκριση του θρυψινογόνου στο 12δάκτυλο, το ένζυμο μετατρέπεται στην ενεργό του μορφή, τη θρυψίνη, με την:

Εντεροκινάση

 1. Σε έναν 45χρονο βρίσκουμε γαστρικό έλκος το οποίο οφείλεται σε αυξημένη έκκριση γαστρικού οξέος. Τι φάρμακα προτείνονται για την ελάττωση της έκκρισης του γαστρικού υγρού;

Αναστολείς της αντλίας Η+/Κ+

 1. ΄Ενας ανταγωνιστής της αλδοστερόνης ενδέχεται να προκαλέσει πτώση :

Tου όγκου του αίματος

 1. Η εισπνευστική χωρητικότητα αντιστοιχεί στο άθροισμα:

Του αναπνεόμενου όγκου αέρα και του εισπνευστικού εφεδρικού όγκου αέρα

 1. Ο GFR θα μειωθεί όταν

Μειωθεί η πίεση στο αγγειώδες σπείραμα

 1. Ποιο αγγείο φέρει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο;

Πνευμονική φλέβα

 1. Τα περισσότερα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος διατηρούν υψηλή συγκέντρωση ενδοκυτταρίου Κ+ και χαμηλή συγκέντρωση Na+. Ποιό από τα παρακάτω είναι κυρίως υπεύθυνο για αυτή την ιοντική ασυμμετρία:

Η αντλία Na+-K+ προκαλεί αυτή την κατάσταση

 1. Ο αιματοκρίτης:

Ο “φλεβικός” είναι πιο υψηλός από τον “σωματικό”

 1. Σε υποκατάσταση ενός και μόνο αμινοξέος στην πολυπεπτιδική άλυσο της αιμοσφαιρίνης οφείλεται η:

Δρεπανοκυτταρική αναιμία

 1. Οι θερμο- και οι ψυχροϋποδοχείς:

Μπορούν να διεγερθούν και από άλλα ερεθίσματα, μη θερμικά

 1. Τα γλυκοκορτικοειδή:

Αυξάνουν την στάθμη της γλυκόζης στο αίμα

 1. Η έκκριση της γαστρίνης αυξάνεται με την:

Διάταση του στομάχου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – 2Η 2021

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Η συντηρητική θεραπεία των συμπτωματικών κιρσών περιλαμβάνει:

Η απάντηση « Όλα τα παραπάνω»

 1. Ασθενής 25 ετών με δευτεροπαθή περιτονίτιδα αναπτύσει αναπνευστική ανεπάρκεια. Η πιθανότερη αιτία είναι:

Σύνδρομο έκπτωσης πολλαπλών οργάνων

 1. Σε ασθενή με διαγνωσμένη αιμορραγία από το γαστρεντερικό, με ποιες τιμές αιματοκρίτη μπορεί αυτόςνα νοσηλευθεί στο σπίτι του:

Η απάντηση « Σε καμία από τις παραπάνω»

 1. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει τον καρκίνο του δεξιού κόλου:

Η αναιμία και η ψηλαφητή μάζα

 1. Τα κριτήρια του Ranson στην οξεία παγκρεατίτιδα αποτελούν:

Προγνωστικά κριτήρια

 1. Όταν η διάγνωση του ινσουλινώματος είναι πιθανή λόγω της κλινικής εικόνας, τότε αυτή επιβεβαιώνεται ευκολότερα με μία από τις παρακάτω εξετάσεις:

Mέτρηση των επιπέδων ινσουλίνης και γλυκόζης κατά τη νηστεία

 1. Μια ελκωτική βλάβη στο στομάχι είναι περισσότερο ύποπτη για κακοήθεια όταν εντοπίζεται:

Στο μείζον τόξο

 1. Ποιο είναι το πιο πρώιμα εμφανιζόμενο σημείο στην απόφραξη του λεπτού εντέρου:

Η αυξημένη περισταλτικότητα που συνοδεύεται με πόνο

 1. Διάτρηση του οισοφάγου μπορεί να συμβεί σε όλες τις αιτίες εκτός από:

Διαταραχές

 1. Ποιο από τα παρακάτω συμπτώματα – ευρήματα δεν ανευρίσκεται σε παραλυτικό ειλεό:

Κωλικοειδές άλγος

 1. Ποια είναι η συχνότερη επιπλοκή της οξείας παγκρεατίτιδας:

Η ψευδοκύστη

 1. Ασθενής ηλικίας 25 ετών διακομίζεται στα επείγοντα ιατρεία σε κατάσταση καταπληξίας, πέντε ημέρες μετά από τροχαίο ατύχημα. Φέρει κάταγμα της 7ης πλευράς αριστερά και εκχυμώσεις της αριστεράς πλάγιας κοιλιακής χώρας, ενώ εμφανίζει λευκοκυττάρωση και μικροσκοπική αιματουρία (10-20 ερυθρά κ.ο.π.). Ποια η πιθανότερη διάγνωση:

Ρήξη υποκαψίου αιματώματος σπληνός

 1. Για την θεραπεία του έλκους του δωδεκαδακτύλου έχουν προταθεί όλες οι παρακάτω εγχειρήσεις εκτός από:

Ολική γαστρεκτομή

 1. Ποια από τις παρακάτω συστηματικές επιπλοκές είναι η συχνότερη στην ελκώδη κολίτιδα:

Αρθριτίδα

 1. Ποιο είδος θεραπείας νομίζετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί για ένα εναπομείναντα λίθο στον χοληδόχο πόρο σε ασθενή που προηγουμένως έχει υποβληθεί σε χολοκυστεκτομή και έρευνα του πόρου, αλλά ο σωλήνας Kehr έχει αφαιρεθεί:

Αφαίρεση του λίθου, μετά από σφιγκτηροτομή, διαμέσου ERCP

 1. Η συχνότερη επιπλοκή του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής είναι:

Η οπισθοπεριτοναϊκή ρήξη

 1. Ποιος είναι ο συχνότερος όγκος του υπεζωκότα:

Μεσοθηλίωμα

 1. Θεραπεία διάτρησης πεπτικού έλκους:

Η απάντηση « Όλα τα παραπάνω»

 1. Όλα αποτελούν προβλήματα μετά από ένα εκτεταμένο έγκαυμα εκτός:

Παγκρεατίτιδα

 1. Η συχνότερη κλινική εκδήλωση του καρκίνου του οισοφάγου είναι:

Δυσκαταποσία

 1. Η κλινική διάγνωση της πυλωρικής στένωσης τίθεται με:

Την ύπαρξη παφλασμού

 1. Ο καρκίνος του ανδρικού μαστού:

Είναι 100 φορές λιγότερο συχνός από αυτόν της γυναίκας

 1. Αυξημένη πιθανότητα κακοήθειας εμφανίζει:

Ο ψυχρός όζος του θυρεοειδούς

 1. Η πρωτοπαθής αυτόματη βακτηριδιακή περιτονίτιδα:

Παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς με ηπατική κίρρωση

 1. Οξεία ισχαιμία του ποδιού, ΔΕΝ μπορεί να προκληθεί από:

Οξεία θρόμβωση της μείζονος σαφηνούς φλέβας

 1. Οι αδενωματώδεις πολύποδες του στομάχου:

Η απάντηση « Όλα τα παραπάνω»

 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει στην αρτηριακή εμβολή ενός μέλους:

Η ψηλάφηση περιφερικών σφύξεων στο μέλος είναι δυνατή

 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί ένδειξη χορήγησης ολικής παρεντερικής διατροφής:

Η υποθρεψία του ασθενούς με ακέραιο γαστρεντερικό σωλήνα

 1. Η ανεύρεση διογκωμένου λεμφαδένα στην αριστερή υπερκλείδιο χώρα σε ασθενή με επιγαστρικά ενοχλήματα, απώλεια βάρους και αδυναμία υποδηλώνει:

Ανεγχείρητο καρκίνο του στομάχου

 1. Ποιο είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα της ραγάδας του δακτυλίου:

Ο έντονος πόνος μετά την αφόδευση

 1. Το σημείο Courvoisier συνίσταται σε:

Ψηλαφητή χοληδόχο κύστη σε ασθενή με ανώδυνο αποφρακτικό ίκτερο

 1. Θετικό σημείο Homans ανευρίσκεται σε:

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση

 1. Ποια από τις παρακάτω εξετάσεις είναι η πολυτιμότερη για την προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς:

Κλινική εξέταση

 1. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου επαναιμάτωσης περιλαμβάνει την:

Διάνοιξη απονευρώσεως του πάσχοντος διαμερίσματος

 1. Η επείγουσα ακτινοθεραπεία ενδείκνυται από την εμφάνιση καθενός από τα ακόλουθα, ΕΚΤΟΣ από:

Απόφραξη του σιγμοειδούς από καρκίνωμα

 1. Η συχνότητα λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος για τα άσηπτα τραύματα είναι:

1-3%

 1. Σε ολική γαστρεκτομή πρέπει να χορηγείται εφόρου ζωής:

Βιταμίνη B12

 1. Ποιο από τα παρακάτω κλινικά ευρήματα ΔΕΝ χαρακτηρίζει τον φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού:

Απαντάται συχνά στους άνδρες

 1. Χαρακτηριστικά της διαλείπουσας χωλότητας αρτηριακής αιτιολογίας είναι όλα τα ακόλουθα ΕΚΤΟΣ από:

Εμφανίζεται σε καθιστική θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα

 1. Αιτίες μεταβολικής οξέωσης θεωρούνται όλες οι παρακάτω εκτός από μία:

Εμετός

 1. Κυριώτερος παράγοντας της παθοφυσιολογίας των φλεβικών ελκών των κάτω άκρων είναι:

Οι ανεπαρκείς βαλβίδες που προκαλούν υψηλή πίεση στις επιπολής φλέβες

 1. Κύριοι χειρουργικοί στόχοι στο τραύμα ήπατος είναι:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Σε υποογκαιμική καταπληξία σε ποια θέση είναι προτιμότερο να βρίσκεται ο ασθενής:

Ύπτια θέση με έγερση μόνο των σκελών

 1. Τι είδους αλλαγή επέρχεται στο στόμαχο μετά από βαγοτομή:

Αυξάνει η χωρητικότητα του στομάχου

 1. Οι περιφερικές αντιστάσεις είναι υψηλές σε shock εκτός:

Νευρογενές

 1. Την έκκριση γαστρίνης προάγει η:

Διάταση του άντρου

 1. Ποια από τις παρακάτω ουσίες δεν απορροφάται στον τελικό ειλεό;

Τα στοιχεία Ca, Mn, Fe

 1. Οι αιμορροΐδες 3ου βαθμού:

Προπίπτουν κατά την κένωση και ανατάσσονται με χειρισμούς

 1. Η κρίσιμη ισχαιμία των κάτω άκρων χαρακτηρίζεται από όλα τα παρακάτω εκτός από:

Πίεση στα σφυρά μεγαλύτερη των 50 mmHg

 1. Ποιο είναι το συχνότερο αίτιο της αιμοχολίας:

Τραυματισμός ήπατος

 1. Ποια η εντόπιση του λεμφαδένα του Virchow ή Troisier:

Ο αριστερός υπερκλείδιος χώρος

 1. Ποια από τα παρακάτω αίτια μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολική αλκάλωση:

Η αναρρόφηση γαστρικού υγρού

 1. Ποια από τις επόμενες καταστάσεις ΔΕΝ είναι αληθής σχετικά με τα επίπεδα καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου (CEA) σε αρρώστους με καρκίνο του παχέος εντέρου:

Χρησιμοποιείται σαν δοκιμασία μαζικού ελέγχου (screening)

 1. Μία λεία ελαστικής υφής αλλοίωση διαμέτρου 3 εκ. αφαιρείται από το μαστό μιας 35χρονης γυναίκας με την προεγχειρητική διάγνωση του ινοαδενώματος. Ιστολογικά η αλλοίωση αυτή αναδεικνύεται ως ένας φυλλοειδής όγκος. Η κατάλληλη αντιμετώπιση είναι:

Επανεκτομή της περιοχής με όριο 1 εκ.

 1. Ποιο από τα παρακάτω αναφερόμενα δεν σχετίζεται με την εμφάνιση οξείας παγκρεατίτιδας:

Η αιμοχρωμάτωση

 1. Το στάδιο Τ1 στην Τ.Ν.Μ σταδιοποίηση των όγκων σημαίνει:

Όγκο με διάμετρο μέχρι 2 cm

 1. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής είναι όλα εκτός από:

Σακχαρώδης διαβήτης

 1. Οι κατωτέρω αποτελούν επιπλοκές της χρόνιας παγκρεατίτιδας εκτός:

Θρόμβωση αλληρίου τρίποδα

 1. Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να λάβει χώρα σε ασθενή με φυσιολογική η αυξημένη απέκκριση ούρων μετά από ένα υποογκαιμικό shock:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω είναι σωστά»

 1. Η επείγουσα αντιμετώπιση της αιμορραγίας των κιρσών του οισοφάγου περιλαμβάνει:

Αναστόμωση της πυλαίας με τη κάτω κοιλη φλέβα

Διαοισοφαγική απολίνωση των κιρσών

 1. Ποιό θεωρείται το πιο πρώιμο σημείο του shock;

Η διαταραχή της μικροκυκλοφορίας του δέρματος

 1. Η συλλογή πύου εντός προσχηματισμένης κοιλότητος αποκαλείται:

Εμπύημα

 1. Η βαρύτητα αιμορραγίας του ανωτέρου πεπτικού, εκτιμάται από:

Την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς

 1. Στη συντηρητική αντιμετώπιση της οξείας χολοκυστίτιδας, ΔΕΝ χρησιμοποιείται:

Η σωματοστατίνη

 1. Ποια από τις παρακάτω κλινικές εκδηλώσεις δεν παρατηρείται σε συμπτωματική στένωση της έσω καρωτίδας:

Παροδική αμαύρωση του ετερόπλευρου οφθαλμού

 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί κοινό εύρημα στην ελκώδη κολίτιδα και στη νόσο του Crohn

Προσβολή όλου του πάχους του εντερικού τοιχώματος

 1. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία βρίσκονται φυσιολογικά εντός του σπερματικού τόνου:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Η ενδαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής με χρήση stent-grafts:

Προτιμάται συνήθως σε άτομα μεγάλης ηλικίας με πολλά συνοδά προβλήματα

 1. Ο θάνατος των ασθενών που χειρουργούνται για αιμορραγούντες κιρσούς οισοφάγου οφείλεται κυρίως σε:

Ηπατική ανεπάρκεια

 1. Σε ασθενείς με κακόηθες μελάνωμα η πρόγνωση εξαρτάται από όλα τα παρακάτω εκτός από:

Το φύλο του ασθενούς

 1. Η έκκριση της χολής από το ήπαρ και την χοληδόχο κύστη αναστέλλεται από:

Την νηστεία

 1. Ποιος από τους ηλεκτρολύτες του αίματος βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα συνδεδεμένος με λευκώματα:

Το ασβέστιο

 1. Ο φυσιολογικός στόμαχος εκκρίνει όλα τα ακόλουθα, ΕΚΤΟΣ από:

Λιπάση

 1. Αναφέρατε την σωστή απάντηση όσον αφορά την αεριογόνο γάγγραινα :

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Σε σύνδρομο βραχέος εντέρου (μετά από εκτεταμένη εκτομή της νήστιδος και παραμονή τμήματος μόνον του ειλεού, μήκους <2 μέτρων) διαταράσσεται η απορρόφηση όλων των παρακάτω θρεπτικών ουσιών εκτός:

Β12 , λίπους και χολικών αλάτων

 1. Σε ποια από τις παρακάτω παθήσεις είναι θετικό το σημείο Murphy:

Στις παθήσεις της χοληδόχου κύστης

 1. Η πιο συχνή αιτία του συνδρόμου Cushing είναι:

Το αδένωμα της υποφύσεως

 1. Ποιο από τα παρακάτω δείχνει στροφή από την αερόβιο φάση του μεταβολισμού, προς την αναερόβιο φάση:

Αύξηση του γαλακτικού οξέος στο αρτηριακό αίμα

 1. Στην υποογκαιμική καταπληξία:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω είναι σωστά»

 1. Η σημαντικότερη διαγνωστική διαδικασία σε έλκη από stress είναι:

Γαστροσκόπηση

 1. Στις επιπλοκές της ελκώδους κολίτιδας, ΔΕΝ περιλαμβάνεται:

Το πεπτικό έλκος

 1. Η παράλυση του Bell:

Είναι νόσος του κατωτέρου κινητικού νευρώνα (περιφερικού τύπου)

 1. Ποιο είναι το παθογνωμονικό σημείο ενός επιπολής αποστήματος

Η ύπαρξη κλυδασμού

 1. Σε ποια από τις παρακάτω παθήσεις εμφανίζεται συχνότερα το σύνδρομο Mallory-Weiss;

Στον αλκοολισμό

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι το συχνότερο αίτιο εντερικής απόφραξης:

Οι ενδοκοιλιακές συμφύσεις

 1. Ποιο από τα παρακάτω νεοπλάσματα του ήπατος αναπτύσσεται συνήθως σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας:

Το αδένωμα

 1. Κατά την χειρουργική αντιμετώπιση των κακώσεων του ήπατος η συνεχιζόμενη αιμορραγία μπορεί να οφείλεται σε όλες τις παρακάτω αιτίες εκτός από:

Έλλειψη βιταμίνης Κ

 1. Δυνητικός πτωματικός δότης χαρακτηρίζεται κάποιος εφόσον:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Όταν παρουσιαστεί ειλεός εκ χολολίθου είναι πολύ συχνή η απόφραξη:

Στον τελικό ειλεό

 1. Ποιο είναι λάθος στο Zollinger – Ellison:

Τα επίπεδα γαστρίνης αίματος είναι χαμηλά

 1. Στον υπερπαραθυρεοειδισμό ποια από τις κατωτέρω ορμόνες υπερεκρίνεται:

Παραθορμόνη

 1. Ποια από τις παρακάτω φλέβες δεν συμπεριλαμβάνεται στο επιπολής φλεβικό σύστημα:

Επιπολής μηριαία φλέβα

 1. Η αθηρωμάτωση προσβάλλει συχνότερα:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Η συχνότερη αιτία οξείας ισχαιμίας λόγω αρτηριακής εμβολής είναι:

Η κολπική μαρμαρυγή

 1. Πολυτραυματίας διακομίζεται με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο διασωληνωμένος, με ταχυκαρδία, υπόταση, χωρίς διατεταμένες σφαγίτιδες αλλά με μετατόπιση της τραχείας δεξιά και απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος στο αριστερό ημιθωράκιο. Ποια είναι η πλέον πιθανή

Πνευμοθώρακας αριστερού ημιθωρακίου υπό τάση

 1. Το κύριο εύρημα σε τραυματική ρήξη του τραχειοβρογχικού δένδρου είναι:

Υποδόριο εμφύσημα και πνευμονοθώρακας

 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμπτωματολογία της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης:

Kωλικοειδή άγλη

 1. Όλα τα κατωτέρω συνδέονται με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου εκτός από:

Σπαστική κολίτιδα

 1. Ποιο σύμπτωμα συνοδεύει τον καρκίνο του ήπατος:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 1. Ποιο σύμπτωμα συνοδεύει τον καρκίνο του ήπατος:

Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»