ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ — ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 / 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (14.04.2022)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
126082/2017ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ51
211386/2014ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ53,75
3Α/807-2021(2021-02-05)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ56
4Α/2208-2021(2021-04-14)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ56
5Α/1638-2022(2022-02-28)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ59
6Α/4440-2020(2020-07-20)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ60,25
79113/2015ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ62,25
8Α/3593-2020(2020-06-09)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ65
9Α/5725-2021(2021-09-21)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ65,5
10A/3495-2021(2021-06-08)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ70,5
1129484/2018ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ71,25
12Α/7496-2021(2021-11-16)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ71,25
13Α/5479-2020(2020-10-06)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ71,5
14Α/7766-2021(2021-12-01)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ71,5
15Α/6691-2021(2021-10-18)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ72,5
16A/3559-2021(2021-06-09)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ73
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (14.04.2022)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1 Α/7418-2021(2021-11-15)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ27,25
28225/2018ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ29,75
3 Α/297-2021(2021-01-20)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ30,25
4Α/5333-2021(2021-09-08)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ33,25
5Α/3380-2021(2021-06-04)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ37,25
6Α/5902-2021(2021-09-27)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ38
728518/2008ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ39,25
8Α/2192-2021(2021-04-13)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ41
9Α/1057-2022(2022-02-10)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ41,25
10Α/2312-2021(2021-04-20)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ42,75
1117284/2018ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ43
12Α/5513-2021(2021-09-15)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ44,25
13Α/7132-2021(2021-11-04)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ45,75
14Α/5126-2021(2021-09-01)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ48,5
15Α/4698-2021(2021-08-12)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ48,75