ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 – 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
19163/2011ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ53,5
2Α/6728-2020(2020-11-23)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ54
3Α/7132-2021(2021-11-04)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ54
4Α/8321-2021(2021-12-22)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ55,5
526082/2017ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ56,5
6A/3559-2021(2021-06-09)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ57,25
7Α/5725-2021(2021-09-21)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ58
8Α/5505-2020(2020-10-07)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ58,5
91595/2019ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ60,5
1029484/2018ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ62,75
11Α/3073-2021(2021-05-27)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ67
12Α/6691-2021(2021-10-18)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ68
13Α/6839-2021(2021-10-25)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ68,25
14Α/7766-2021(2021-12-01)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ70,25
15Α/6890-2020(2020-11-30)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ73
16Α/6539-2021(2021-10-14)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ79,75
17Α/6749-2021(2021-10-20)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ81,25
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1 Α/7418-2021(2021-11-15)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ13,25
2 Α/1036-2022(2022-02-10)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ19,5
3 Α/297-2021(2021-01-20)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ20,25
439660/2004ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ21,25
5Α/5902-2021(2021-09-27)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ23,25
620046/2014ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ30,25
717284/2018ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ34,5
8Α/6921-2021(2021-10-26)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ34,75
9Α/2192-2021(2021-04-13)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ34,75
10Α/5333-2021(2021-09-08)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ35
113416/2017ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ35
12Α/1638-2022(2022-02-28)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ37,5
1312398/2012ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ37,5
14Α/4698-2021(2021-08-12)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ37,5
15Α/2813-2021(2021-05-19)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ38,75
16Α/3380-2021(2021-06-04)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ39,25
1711386/2014ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ39,75
1845011/2003ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ41,75
1931130/2002ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ42,5
20Α/4331-2020(2020-07-08)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ42,75
2119760/2017ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ42,75
2247671/2003ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ43,75
23Α/5126-2021(2021-09-01)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ43,75
241083/2016ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ44
25Α/6562-2021(2021-10-15)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ44,25
26Α/4543-2021(2021-08-03)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ45
27Α/2312-2021(2021-04-20)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ45,75
28Α/4922-2021(2021-08-26)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ46,25
29Α/1057-2022(2022-02-10)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ46,5
3025505/2000ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ47,75
31Α/4734-2021(2021-08-16)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ49,25