ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (29.09.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/3073-2021(2021-05-27)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ50,75
21083/2016ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ52
32900/2017ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ53,5
420457/2018ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ54,25
5Α/4660-2020(2020-08-19)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ57,5
6Α/4434-2020(2020-07-17)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ57,75
727823/2018ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ62,25
810760/2016ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ65,5
9Α/1713-2020(2020-04-06)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ66,5
10Α/6728-2020(2020-11-23)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ74
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (29.09.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/5333-2021(2021-09-08)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ29,25
234837ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ36,25
3Α/5505-2020(2020-10-07)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ40,5
4Α/2192-2021(2021-04-13)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ40,5
5Α/2312-2021(2021-04-20)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ42,5
6Α/6890-2020(2020-11-30)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ44,75
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (29.09.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/6890-2020(2020-11-30)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ51,5
2Α/6809-2020(2020-11-26)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ57,75
3Α/1713-2020(2020-04-06)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ58,25
4A/4947-2020(2020-09-10)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ59,25
57937/2017ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ64,5
6Α/4734-2021(2021-08-16)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ68,25
7Α/6032-2020(2020-10-30)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ71,25
810760/2016ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ74,25
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (29.09.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
139660/2004ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ20
2Α/5505-2020(2020-10-07)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ24
3 Α/297-2021(2021-01-20)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ33,75
4Α/3073-2021(2021-05-27)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ37
5Α/4698-2021(2021-08-12)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ37,5
61083/2016ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ38,75
718559/2008ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ40,75
828518/2008ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ47,5
9Α/5190-2020(2020-09-22)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ47,75
1020046/2014ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ48,25
113758/2019ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ49,25
12Α/4543-2021(2021-08-03)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ49,25