ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (30.09.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/5333-2021(2021-09-08)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ50,00
23758/2019ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ54,75
3Α/4698-2021(2021-08-12)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ56,00
437811ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ56,25
5Α/2192-2021(2021-04-13)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ57,50
61083/2016ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ60,00
7Α/5505-2020(2020-10-07)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ60,25
8Α/1583-2020(2020-03-31)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ62,00
9Α/5165-2020(2020-09-21)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ63,25
104047/2012ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ66,00
11Α/5513-2021(2021-09-15)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ68,25
12Α/4543-2021(2021-08-03)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ68,50
13A/3559-2021(2021-06-09)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ72
14Α/2312-2021(2021-04-20)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ72,5
1516543/2017ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ78
16Α/807-2021(2021-02-08)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ81,25
17Α/4734-2021(2021-08-16)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ81,75
18Α/6890-2020(2020-11-30)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ89,25
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (11.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
134837ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ20,00
2Α/4247-2020(2020-07-03)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ43,75
3Α/3073-2021(2021-05-27)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ46,25
4 Α/297-2021(2021-01-20)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ48,5