ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (04.10.2021)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
11887/2019ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ76,25
2Α/4137-2021(2021-07-09)ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ38,25
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΑΚΤΙΚΗ (04.10.2021)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
126326/2017ΕΞΑΚΤΙΚΗ71,00
218452/2018ΕΞΑΚΤΙΚΗ18,75
3Α/4137-2021(2021-07-09)ΕΞΑΚΤΙΚΗ55,50
4Α/3971-2021(202107-01)ΕΞΑΚΤΙΚΗ70,75
5Α/6277-2020(2020-11-10)ΕΞΑΚΤΙΚΗ74,00
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (05.10.2021)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
111556/2018ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ93,50
218592/2018ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ74,50
3Α/5194-2020(2020-09-22)ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ58,50
4Α/4461-2020(2020-07-23)ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ68,75
5Α/4137-2021(2021-07-09)ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ21,75
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (05.10.2021)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
126326/2017ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ74,75
21887/2019ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ74,75
318452/2018ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ38,75
4Α/4137-2021(2021-07-09)ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ62,25
5Α/3587-2021(2021-06-11)ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ63,00
6Α/3971-2021(202107-01)ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ63,50
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (06.10.2021)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
112307/2011ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ57,50
2Α/3587-2021(2021-06-11)ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ68,75
3Α/3971-2021(202107-01)ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ67,00
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (06.10.2021)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
122700/2015ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ81,75
218452/2018ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ47,50
328972/2018ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ75,75
4Α/3587-2021(2021-06-11)ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ55,50
5Α/5194-2020(2020-09-22)ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ68,00
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (07.10.2021)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
111556/2018ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ90,25
218592/2018ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ62,75
318452/2018ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ32,00
423970/2016ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ65,00
5Α/5194-2020(2020-09-22)ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ49,25
6Α/3587-2021(2021-06-11)ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ51,75
7Α/3971-2021(202107-01)ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ69,50
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (07.10.2021)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
110528/2002ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ20,50
21887/2019ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ73,00
312307/2011ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ35,50
422700/2015ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ74,75
518452/2018ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ21,00
628972/2018ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ64,25
7Α/5194-2020(2020-09-22)ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ48,50
8Α/3587-2021(2021-06-11)ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ41,75