ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2022 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022) -ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις  οδοντιατρικής περιόδου Μαΐου 2022 (1η εξ. περίοδος 2022), που θα διεξαχθούν στο Τμήμα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ, διευκρινίζεται, ότι το ακριβές σημείο προσέλευσης και εξέτασης είναι το Νέο Αμφιθέατρο Α ορόφου (ΝΑΑΟ) του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής.