ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Προς αναπλήρωση της μη διεξαχθείσας, λόγω περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, 2ης εξ. περιόδου 2020

Α/ΑΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
110528/2002
25638/2013
311556/2018
412307/2011
518452/2018
636817/2007
7Α/7428-2021(2021-11-15)
8Α/2367-2021(2021-04-21)
9Α/2366-2021(2021-04-21)
10Α/4137-2021(2021-07-09)
11Α/5194-2020(2020-09-22)
12Α/3587-2021(2021-06-11)
13 Α/1488-2020(2020-03-26)
14Α/4461-2020(2020-07-23)
15Α/7889-2021(2021-12-06)
16Α/3971-2021(202107-01)