Προσωρινή διακοπή λειτουργίας eDoatap

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 στις ώρες 11.00 – 13.00 η ηλεκτρονική εφαρμογή eDoatap δεν θα είναι διαθέσιμη για υποβολή αιτήσεων λόγω εργασιών συντήρησης.