Σεμινάριο διάχυσης αποτελεσμάτων προγράμματος Erasmus+ «RefugeesandRecognition : Toolkit 3 (ARENA)»

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «RefugeesandRecognition : Toolkit 3 (ARENA στο οποίο συμμετέχουν το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., θα πραγματοποιηθεί εθνικό σεμινάριο διάχυσης αποτελεσμάτων από τη δοκιμή της εργαλειοθήκης για την αναγνώριση προσόντων των προσφύγων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ως συμπληρωματικής διαδικασίας στις υπάρχουσες για την αποδοχή και εισαγωγή προσφύγων με ελλιπή τεκμηρίωση των προσόντων τους στα μεταπτυχιακά του προγράμματα.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 από τις 9:30-13:30 στο αμφιθέατρο «Γαλάτεια Σαράντη» στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με φυσική παρουσία, και διαδικτυακά μέσω σύνδεσης zoom.