Ο ΔΟΑΤΑΠ στο εργαστήριο “Προσόντα, πρόσφυγες και αναγνώριση” στο πλαίσιο της 31ης ετήσιας συνάντησης των ENIC-NARIC

Στο πλαίσιο της 31ης ετήσιας συνάντησης του δικτύου ENIC-NARIC #ENJM στη Νάπολη (23-25 Ιουνίου 2024), ο ΔΟΑΤΑΠ συμμετείχε στο εργαστήριο με θέμα “Προσόντα, πρόσφυγες και αναγνώριση – διασφάλιση της βιώσιμης εφαρμογής του άρθρου VII της Σύμβασης της Λισαβόνας για την αναγνώριση (#LRC)”.

Παρουσιάστηκαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του έργου και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το πώς οι ENIC-NARIC θα πρέπει να προχωρήσουν στην προσαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών και της νομοθεσίας και να θέσουν σε εφαρμογή βιώσιμες διαδικασίες αναγνώρισης για τους πρόσφυγες.