Αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων ειδικών εισηγητών κλάδων θέσεων 19001, 19003, 19004

Αναρτήθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων ειδικών εισηγητών κλάδου ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ (19001), ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (19003), ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ (19004) στον σύνδεσμο Νέα-> Προκηρύξεις-Προσλήψεις