Αξιολογικός πίνακας υποψήφιων ειδικών εισηγητών κλάδων θέσης 19002

Αναρτήθηκε ο αξιολογικός πίνακας υποψήφιων ειδικών εισηγητών κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (19002) στον σύνδεσμο Νέα-> Προκηρύξεις-Προσλήψεις