Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τηρεί και ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής σύμφωνα με τα κριτήρια του ν.4957/2022.

Σημειώνεται ότι αν κάποιο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το μητρώο, αυτό σημαίνει είτε ότι δεν αναγνωρίζεται είτε ότι δεν έχει δοθεί ακόμα η ευκαιρία στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να αποφανθεί για την ένταξή του ή όχι. Για να αναγνωρισθεί ένας τίτλος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ίδρυμα απονομής να βρίσκεται στο μητρώο αυτό ή να προστεθεί σε αυτό αν κριθεί θετικά.

AFGHANISTAN: KABUL UNIVERSITY
AFGHANISTAN: NANGARHAR UNIVERSITY
AFGHANISTAN: PAKTIA UNIVERSITY
AFGHANISTAN: BALKH UNIVERSITY
ALBANIA: POLYTECHNIC UNIVERSITY OF TIRANA
ALBANIA: LOGOS UNIVERSITY COLLEGE-KOLEGJI UNIVERSITAR LOGOS
ALBANIA: UNIVERSITY OF VLORA, "ISMAIL QEMALI"
ALBANIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΜΠΑΣΑΝ
ALBANIA: "EQREM ϚABEJ" UNIVERSITY OF GJIROKASTRA (UNIVERSITETI “EQREM CABEJ” GIROKASTRES)
ALBANIA: UNIVERSITY OF TIRANA
ALBANIA: ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΡΑΝΩΝ
ALBANIA: UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA
ALBANIA: UNIVERSITY OF ARTS
ALBANIA: EPOKA UNIVERSITY
ALBANIA: UNIVERSITY OF ELBASAN, ALEKSANDER XHUVANI
ALBANIA: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ALBANIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ''ΕΚΕΡΕΜ ΤΣΑΜΠΕΙ '' ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ALBANIA: UNIVERSITETI ALDENT
ALBANIA: ΑΝΩΤΑΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "VOJO KUSHI"
ALBANIA: KOLEGJI UNIVERSITAR "REALD"
ALBANIA: UNIVERSITY OF VLORA, "ISMAIL QEMALI"
ALBANIA: AGRICULTURE UNIVERSITY OF TIRANA
ALBANIA: ALBANIAN UNIVERSITY
ALBANIA: "FAN S. NOLI" UNIVERSITY
ALBANIA: AMERICAN UNIVERSITY OF TIRANA
ALBANIA: EUROPEAN UNIVERSITY OF TIRANA
ALBANIA: UNIVERSITA CATTOLICA NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO
ALBANIA: UNIVERSITY OF DURRES “ALEKSANDER MOISIU”
ALBANIA: UNIVERSITY OF MEDICINE TIRANA, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË (UMT)
ALBANIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ALEXANDER XHUVANI"
ALGERIA: ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE BIOTECHNOLOGIE (ENSB)
ALGERIA: ECOLE POLYTECHNIQUE D' ARCHITECTURE ET D'URBANISME
ALGERIA: UNIVERSITE M'HAMED BOUGARA BOUMERDES
ALGERIA: UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE D' ORAN "MOHAMED BOUDIAF"
ALGERIA: UNIVERSITE DE CONSTANTINE
ALGERIA: INSTITUT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN SCIENCES MEDICALES DE CO
ALGERIA: NATIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION
ALGERIA: ABDELHAMID IBN BADIS UNIVERSITY OF MOSTAGANEM/ UNIVERSITÉ ABDELHAMID IBN BADIS DE MOSTAGANEM
ALGERIA: UNIVERSITE D'ALGER
ALGERIA: INSTITUT NAT. D'ENSEIGNEMENT SUP. EN SC. MEDICALES DE CONSTANTINE
ALGERIA: UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE "HOUARI BOUMEDIENE"
ALGERIA: MOULOUD MAMMERI UNIVERSITY OF TIZI-OUZOU, UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU (UMMTO)
ALGERIA: UNIVERSITE D' ANNABA
ALGERIA: NATIONAL SCHOOL OF BIOTECHNOLOGY, ECOLE NATIONALE SUPΙRIEURE DE BIOTECHNOLOGIE (ENSB)
ALGERIA: UNIVERSITE D'ORAN
ANTIGUA AND BARBUDA: AMERICAN UNIVERSITY OF ANTIGUA
ANTIGUA AND BARBUDA: UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES ANTIGUA
ARGENTINA: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
ARGENTINA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA
ARGENTINA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP)
ARGENTINA: UNIVERSIDAD DE MENDOZA
ARGENTINA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
ARGENTINA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
ARGENTINA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
ARGENTINA: UNIVERSIDAD DE MORON
ARGENTINA: UNIVERSIDAD DE BELGRANO
ARGENTINA: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
ARMENIA: NATIONAL UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION OF ARMENIA
ARMENIA: YEREVAN GLADZOR UNIVERSITY (GLADZOR MANAGEMENT UNIVERSITY)
ARMENIA: MEDICAL UNIVERSITY NAMED AFTER SAINT TEREZA
ARMENIA: YEREVAN NORTHERN UNIVERSITY
ARMENIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ''ΑΛΜΑΝΤΙΑΝ''
ARMENIA: ARMENIAN NATIONAL AGRARIAN UNIVERISTY
ARMENIA: YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY AFTER MKHITAR HERATSI
ARMENIA: ARMENIAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
ARMENIA: ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ
ARMENIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ - ΕΡΕΒΑΝ
ARMENIA: YEREVAN STATE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
ARMENIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΚΥΡΟΒΟΚΑΝ
ARMENIA: KOMITAS STATE CONSERVATORY OF YEREVAN
ARMENIA: FRENCH UNIVERSITY IN ARMENIA
ARMENIA: RUSSIAN - ARMENIAN (SLAVONIC) UNIVERSITY
ARMENIA: YEREVAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
ARMENIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΝΑΓΚΟΡΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑΧ
ARMENIA: UNIVERSITY OF ECONOMY AND LAW AFTER AVETIK MKRTCHYAN
ARMENIA: «M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK» FOUNDATION
ARMENIA: ARMENIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY AFTER KHACHATUR ABOVYAN
ARMENIA: YEREVAN "GALICK" UNIVERSITY
ARMENIA: KARL MARX INSTITUTE OF POLYTECHNIC
ARMENIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΕΡΕΒΑΝ
ARMENIA: BRUSOV STATE UNIVERSITY
ARMENIA: NATIONAL POLYTECHNIC UNIVERSITY OF ARMENIA
ARMENIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Κ.ΜΑΡΞ" του ΕΡΕΒΑΝ παράρτημα στο ΚΙΡΟΒΑΚΑΝ
ARMENIA: YEREVAN STATE LINGUISTIC UNIVERSITY AFTER "V.BRUSOV"
ARMENIA: VANADZOR STATE UNIVERSITY
ARMENIA: YEREVAN HAYBUSAK UNIVERSITY, YEREVANI HAYBUSAK HAMALSARAN (YHU)
ARMENIA: GEVORKIAN THEOLOGICAL UNIVERSITY OF HOLY ETCHMIADZIN
ARMENIA: ARMENIAN STATE INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT
ARMENIA: ARMENIAN MEDICAL INSTITUTE
ARMENIA: VANADZOR STATE UNIVERSITY NAMED AFTER HOVHANNES TUMANYAN
ARMENIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΕΡΕΒΑΝ
ARMENIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Κ.ΜΑΡΞ" του ΕΡΕΒΑΝ
ARMENIA: ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΕΡΕΒΑΝ
ARMENIA: AMERICAN UNIVERSITY OF ARMENIA
AUSTRALIA: BOX HILL INSTITUTE
AUSTRALIA: MONASH UNIVERSITY - CLAYTON
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF SOUTHERN QUEENSLAND - TOOWOOMBA
AUSTRALIA: EDITH COWAN UNIVERSITY - CHURCHLANDS
AUSTRALIA: ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MELBOURNE (RMIT)
AUSTRALIA: CURTIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF QUEENSLAND - BRISBANE
AUSTRALIA: MONASH UNIVERSITY - CAULFIELD CAMPUS
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF WOLLONGONG - WOLLONGONG
AUSTRALIA: THE FLINDERS UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA - ADELAIDE
AUSTRALIA: SYDNEY COLLEGE OF DIVINITY
AUSTRALIA: SOUTHERN CROSS UNIVERSITY
AUSTRALIA: NEW SOUTH WALES COLLEGE OF NATURAL THERAPIES - SYDNEY
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF ADELAIDE - ADELAIDE
AUSTRALIA: BOND UNIVERSITY
AUSTRALIA: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF NEWCASTLE - NEWCASTLE
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF NEW ENGLAND - ARMIDALE
AUSTRALIA: JANSEN NEWMAN INSTITUTE
AUSTRALIA: SYDNEY COLLEGE OF ADVANCED EDUCATION
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF SYDNEY - SYDNEY
AUSTRALIA: JAMES COOK UNIVERSITY OF NORTH QUEENSLAND - TOWNSVILLE
AUSTRALIA: LA TROBE UNIVERSITY - MELBOURNE
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA
AUSTRALIA: NORTHERN TERRITORY UNIVERSITY - DARWIN
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - SYDNEY
AUSTRALIA: VICTORIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - MELBOURNE
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY
AUSTRALIA: CHARLES STURT UNIVERSITY - CAMPUS WAGGA WAGGA
AUSTRALIA: AUSTRALIAN MARITIME COLLEGE
AUSTRALIA: QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF MELBOURNE - PARKVILLE
AUSTRALIA: ENDEAVOUR COLLEGE OF NATURAL HEALTH
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF CANBERRA
AUSTRALIA: NEW SOUTH WALES INSTITUTE OF THE ARTS
AUSTRALIA: DEAKIN UNIVERSITY - GEELONG
AUSTRALIA: MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF TASMANIA - HOBART
AUSTRALIA: GRIFFITH UNIVERSITY - NATHAN
AUSTRALIA: MACQUARIE UNIVERSITY - SYDNEY
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF CENTRAL QUEENSLAND - ROCKHAMPTON
AUSTRALIA: AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY
AUSTRALIA: SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - HAWTHORN
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES - SYDNEY
AUSTRALIA: AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY - CANBERRA
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA - ADELAIDE
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY, NEPEAN - KINGSWOOD
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY, MACARTHUR - CAMPBELLTOWN
AUSTRALIA: UNIVERSITY OF BALLARAT
AUSTRIA: AKADEMIE DER BILDENDEN KUENSTE IN WIEN
AUSTRIA: MUSIK UND KUNST PRIVATUNIVERSITAET DER STADT WIEN
AUSTRIA: UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UPPER AUSTRIA
AUSTRIA: FH JOANNEUM - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
AUSTRIA: ANTON BRUCKNER PRIVATUNIVERSITAET
AUSTRIA: UNIVERSITAET FUER BILDUNGSWISSENSCHAFTEN
AUSTRIA: HOCHSCHULE FUER MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST IN GRAZ
AUSTRIA: UNIVERSITAET WIEN
AUSTRIA: DONAU-UNIVERSITAET KREMS
AUSTRIA: TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ
AUSTRIA: MEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN
AUSTRIA: UNIVERSITAET FUER ANGEWANDTE KUNST WIEN
AUSTRIA: SIGMUND FREUD UNIVERSITY
AUSTRIA: DANUBE PRIVATE UNIVERSITY
AUSTRIA: UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN
AUSTRIA: JOHANNES KEPLER UNIVERSITAET LINZ
AUSTRIA: INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AUSTRIA (IST AUSTRIA)
AUSTRIA: WIRTSCHAFTSUNIVERSITAET WIEN
AUSTRIA: TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
AUSTRIA: MEDIZINISCHE UNIVERSITAET INNSBRUCK
AUSTRIA: HOCHSCHULE FUER MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST "MOZARTEUM"
AUSTRIA: FH CAMPUS WIEN, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
AUSTRIA: KARL-FRANZENS-UNIVERSITAET GRAZ
AUSTRIA: MEDICAL UNIVERSITY OF GRAZ
AUSTRIA: LEOPOLD-FRANZENS UNIVERSITAET INNSBRUCK
AUSTRIA: DIPLOMATIC ACADEMY OF VIENNA
AUSTRIA: UNIVERSITAET FUER MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST WIEN
AUSTRIA: IMC FACHHOCHSCHULE KREMS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
AUSTRIA: PARACELSUS MEDICAL UNIVERSITY
AUSTRIA: UNIVERSITAET KLAGENFURT
AUSTRIA: FACHHOCHSCHULE KARNTEN
AUSTRIA: UNIVERSITAET MOZARTEUM SALZBURG
AUSTRIA: VETERINAERMEDIZINISCHE UNIVERSITAET IN WIEN
AUSTRIA: HOCHSCHULE FUER MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST IN WIEN
AUSTRIA: CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY – PRIVATE UNIVERSITY (CEU-PU)
AUSTRIA: UNIVERSITAET SALZBURG
AUSTRIA: PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE OBERÖSTERREICH
AUSTRIA: MONTANUNIVERSITAET LEOBEN
AZERBAIJAN: AZERBAIJAN STATE OIL AND İNDUSTRY UNIVERSITY
AZERBAIJAN: BAKU SLAVIK UNIVERSITY
AZERBAIJAN: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
AZERBAIJAN: AZERBAIJAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
AZERBAIJAN: BAKU MUSIC ACADEMY
AZERBAIJAN: ADA UNIVERSITY
AZERBAIJAN: BAKU STATE UNIVERSITY
AZERBAIJAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
AZERBAIJAN: AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
AZERBAIJAN: AZERBAIJAN N.NARIMANOV MEDICAL UNIVERSITY
AZERBAIJAN: BAKU ENGINEERING UNIVERSITY
AZERBAIJAN: AZERBAIJAN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
BAHRAIN: UNIVERSITY OF BAHRAIN
BAHRAIN: BAHRAIN POLYTECHNIC
BANGLADESH: UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY CHITTAGONG
BANGLADESH: BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY
BANGLADESH: NATIONAL UNIVERSITY/ JATIYA BISHWABIDYALAYA (NU)
BANGLADESH: UNIVERSITY OF DHAKA
BANGLADESH: UNIVERSITY OF ASIA PACIFIC
BANGLADESH: COMILLA UNIVERSITY
BANGLADESH: BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN AGRICULTURAL UNIVERSITY
BANGLADESH: SYLHET AGRICULTURAL UNIVERSITY
BANGLADESH: PATUAKHALI SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY
BANGLADESH: SOUTHERN UNIVERSITY BANGLADESH
BANGLADESH: JAHANGIRNAGAR UNIVERSITY
BANGLADESH: EASTERN UNIVERSITY
BANGLADESH: PREMIER UNIVERSITY
BANGLADESH: BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
BANGLADESH: RAJSHAHI UNIVERSITY
BANGLADESH: UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES
BANGLADESH: UNIVERSITY OF BARISHAL
BANGLADESH: NORTH SOUTH UNIVERSITY
BANGLADESH: UNIVERSITY OF CHITTAGONG
BANGLADESH: KHULNA UNIVERSITY
BANGLADESH: SOUTHEAST UNIVERSITY (SEU)
BANGLADESH: UNITED INTERNATIONAL UNIVERSITY
BARBADOS (WEST INDIES, CARIBBEAN): ROSS UNIVESRITY
BELARUS: BELARUSIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY
BELARUS: BELARUSIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY (BSPU)
BELARUS: VITEBSK STATE MEDICAL UNIVERSITY
BELARUS: BREST STATE UNIVERSITY
BELARUS: BELARUSIAN STATE ACADEMY OF MUSIC
BELARUS: BELARUS STATE ECONOMICS UNIVERSITY
BELARUS: BELARUSIAN STATE ACADEMY OF ARTS
BELARUS: BELARUSIAN STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE
BELARUS: VITEBSK STATE ACADEMY OF VETERINARY MEDICINE
BELARUS: GRODNO STATE MEDICAL UNIVERSITY
BELARUS: BERST STATE TECHNICAL UNIVERSITY
BELARUS: STATE UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS
BELARUS: INSTITUTE OF PARLIAMENTARISM AND ENTREPRENEURSHIP
BELARUS: INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY
BELARUS: BELARUSIAN STATE UNIVERSITY
BELARUS: GOMEL STATE UNIVERSITY NAMED AFTER FRANCISK SKORINA,GOMEL'SKIJ DZJARŽAUNY UNIVERSITET IMJA FRANCISKA SKARANY (GSU)
BELARUS: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΤΕΜΠΣΚ
BELARUS: MINSK STATE MEDICAL INSTITUTE
BELARUS: BELARUSIAN NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY
BELARUS: BELARUSIAN STATE AGRICULTURAL ACADEMY
BELARUS: BELARUSIAN STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE
BELGIUM: UNIVERSITEIT GENT
BELGIUM: ECOLE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MONS
BELGIUM: ACADEMIE UNIVERSITAIRE WALLONIE
BELGIUM: ERASMUS HOGESCHOOL BRUSSEL
BELGIUM: INSTITUT COOREMANS
BELGIUM: INSTITUT SUPERIEUR D'ARCHITECTURE INTERCOMMUNAL "LAMBERT LOMBART"
BELGIUM: FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS
BELGIUM: INSTITUT CATHOLIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES
BELGIUM: HOWEST UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN
BELGIUM: CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D'ETUDE DE LA MOBILITE
BELGIUM: ARTENSIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN
BELGIUM: KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN
BELGIUM: VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
BELGIUM: LIMBOURGS UNIVERSITAIR CENTRUM FACULTEIT TO EGEPASTE ECONOMISCHE WETEN
BELGIUM: HOGESCHOOL - UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB)
BELGIUM: FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX
BELGIUM: INSTITUT SUPERIEUR DE LA COMMUNAUTE FRANCAISSE DE TRADUCTEURS ET INTER
BELGIUM: INSTITUT ROYAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE PÉDAGOGIE - IMEP
BELGIUM: CONSERVATOIRE ROYAL DE BRUXELLES
BELGIUM: RIJKSUNIVERSITEIT LE GENT
BELGIUM: HAUTE ECOLE GROUPE ICHEC - ISC SAINT LOUIS ISFSC BRUXELES
BELGIUM: INSTITUT SUPERIEUR D'ARCHITECTURE INTERCOMMUNAL "VICTOR HORTA"
BELGIUM: UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT
BELGIUM: LUCA SCHOOL OF ARTS
BELGIUM: VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL
BELGIUM: UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
BELGIUM: ECOLE SUPERIEURE DES ARTS (ARTS2)
BELGIUM: ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES
BELGIUM: ECOLE SUPERIEURE DES ARTS ST-LUC
BELGIUM: FACULTES UNIVERSITAIRES CATHOLIQUES DE MONS
BELGIUM: UNIVERSITEIT ANTWERPEN
BELGIUM: HAUTE ECOLE DE BRUXELLES (H.E.B.)
BELGIUM: ECOLE D'INTERPRETES INTERNATIONAUX
BELGIUM: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
BELGIUM: THOMAS MORE KEMPEN / THOMAS MORE MECHELEN-ANTWERP (UNIVERSITY COLLEGE)
BELGIUM: INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
BELGIUM: KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL
BELGIUM: UNIVERSITE SAINT-LOUIS
BELGIUM: UNIVERSITE DE NAMUR (UNIVERSITÉ DE NAMUR)
BELGIUM: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL
BELGIUM: UNIVERSITE DE LIEGE
BELGIUM: COLLEGE D' EUROPE
BELGIUM: UNIVERSITY COLLEGE GHENT
BELGIUM: ECOLE SUPERIEURE COMMUNALE DES ARTS DE L' IMAGE "LE 75"
BELGIUM: INSTITUT SUPERIEUR D'ARCHITECTURE SAINT-LUC DE WALLONIE
BELGIUM: FACULTES UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS A BRUXELLES
BELGIUM: INSTITUT LIBRE MARIE HAPS
BELGIUM: FACULTE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES AGRONOMIQUES A GEMBLOUX
BELGIUM: ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES
BELGIUM: INSTITUT SUPERIEUR D'ARCHITECTURE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE-LA CAMBRE
BELGIUM: ACADEMIE ROYALE DES BEAUX ARTS - LIEGE
BELGIUM: VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS
BELGIUM: LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM
BELGIUM: FONDATION UNIVERSITAIRE LUXEMBOURGEOISE
BELGIUM: UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
BELGIUM: UNIVERSITE DE MONS
BELGIUM: INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DES ARTS DU SPECTACLE ET TECHNIQUES DE DIF
BELGIUM: INSTITUTE SUPERIEUR DE COMMERCE SAINT-LOUIS
BELGIUM: UNIVERSITEIT HASSELT
BHUTAN: ROYAL UNIVERSITY OF BHUTAN (RUB)
BOSNIA AND HERZEGOVINA: UNIVERSITY OF SARAJEVO
BOSNIA AND HERZEGOVINA: UNIVERSITY OF BANJA LUKA
BOSNIA AND HERZEGOVINA: INTERNATIONAL UNIVERSITY BRCKO DISTRICT
BOSNIA AND HERZEGOVINA: UNIVERSITY OF TUZLA
BOSNIA AND HERZEGOVINA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΤΖΟΥΡΟ ΠΟΥΚΑΡ ΣΤΑΡΙ" ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ
BOSNIA AND HERZEGOVINA: INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO, INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU (IUS)
BOSNIA AND HERZEGOVINA: UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO
BOSNIA AND HERZEGOVINA: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΡΑΓΕΒΟ
BOSNIA AND HERZEGOVINA: SINERGIA UNIVERSITY
BOSNIA AND HERZEGOVINA: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΑΓΕΒΟ
BOTSWANA: UNIVERSITY OF BOTSWANA
BRAZIL: UNIVERSITY ANHEMBI MORUMBI
BRAZIL: FACULTADE DE ODONTOLOGIA DE NOVA FRIBURGO
BRAZIL: FEDERAL UNIVERSITY OF VIÇOSA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)
BRAZIL: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERALE DE SANTA CATARINA
BRAZIL: FACULTY OF TECHNOLOGY OF THE NORTH EAST
BRAZIL: UNIVERSIDADE DE UBERABA
BRAZIL: INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
BRAZIL: UNIVERSIDADE DE OSWALDO ARANHA
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
BRAZIL: EDUCECONIAL DON ANDRE ARCOBEDRE
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
BRAZIL: FACULDADE CATOLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE
BRAZIL: UNIVERSITY OF PARANÁ (UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR))
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
BRAZIL: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
BRAZIL: FACULTADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTOS
BRAZIL: PONTIFICAL CATHOLIC UNIVERSITY OF CAMPINAS, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS (PUC-CAMPINAS)
BRAZIL: UNIVERSIDAD "ESTACIO DE SA" RIO DE JANEIRO
BRAZIL: UNIVERSIDADE DE SAO PAOLO
BRAZIL: NINTH OF JULY UNIVERSITY , UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE)
BRAZIL: UNIVERSIDADE SANTA URSULA
BRAZIL: UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
BRAZIL: UNIVERSIDADE CATOLICA DE SANTOS
BRAZIL: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
BRAZIL: UNIVERSIDADE DE BRAZILIA
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
BRAZIL: FACULTADE DE CIENCIAS ECONOMICAS E ADMINISTRATIVAS DE BOCATU
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
BRAZIL: UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
BRAZIL: FACULTY OF LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
BRAZIL: CENTRO UNIVERSITARIO CURITIBA
BRAZIL: JORGE AMADO UNIVERSITY CENTRE (CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO) (UNIJORGE)
BRAZIL: UNIVERSITY OF AMAZONIA
BRAZIL: FUNDACAO EDUCACIONAL DOM ANDRE ARCOBERDE
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBA
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
BRAZIL: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO
BRAZIL: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO PAOLO
BRAZIL: FACULTADE DE FILOSOFIE, CIENCIAS E LETRAS CRUZ ALTA
BRAZIL: UNIVERSIDADE MACKENZIE
BRAZIL: CENTRO UNIVERSITARIO FAMETRO
BRAZIL: FACULTADE DE COMUNICACAO SOCIAL CASPER LIBERO
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
BRAZIL: UNIVERSIDADE FEDERAL DORARANA SETOR DE CIENCIAS
BRAZIL: FUNDACAO LUSIADA
BRAZIL: UNIVERSUS VERITAS GUARULHOS UNIVERSITY
BRAZIL: FACULDADE PAULISTANA DE CIENCIAS E LETRAS - OPEC
BRAZIL: UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS
BRAZIL: INSTITUTO UNIFICADO PAULISTA
BRUNEI DARUSSALAM: UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA: ACADEMY OF ECONOMICS “D. A. TSENOV”
BULGARIA: UNIVERSITY OF STRUCTURAL ENGINEERING AND ARCHITECTURE "LYUBEN KARAVELOV" - SOFIA
BULGARIA: UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGY-PLOVDIV
BULGARIA: VUZF UNIVERSITY
BULGARIA: UNIVERSITY OF FORESTRY – SOFIA
BULGARIA: EUROPEAN HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
BULGARIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ" ΤΟΥ ΒΕΛΙΚΟ ΤΙΡΝΟΒΟ
BULGARIA: TECHNICAL UNIVERSITY – VARNA
BULGARIA: ΑΝΩΤΑΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΡΑ ΖΑΓΚΟΡΑ
BULGARIA: NAVAL ACADEMY "NIKOLA VAPTSAROV"
BULGARIA: NEW BULGARIAN UNIVERSITY
BULGARIA: UNIVERSITY OF SHUMEN "KONSTANTIN PRESLAVSKY"
BULGARIA: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
BULGARIA: UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND METALLURGY – SOFIA
BULGARIA: NATIONAL SPORTS ACADEMY “VASSIL LEVSKI”
BULGARIA: MEDICAL UNIVERSITY - PLOVDIV
BULGARIA: TRAKIA UNIVERSITY
BULGARIA: VARNA FREE UNIVERSITY "CHERNORIZETS HRABAR"
BULGARIA: UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT - PLOVDIV
BULGARIA: TECHNICAL UNIVERSITY – GABROVO
BULGARIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Π.ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ" ΤΟΥ ΠΛΟΒΝΤΙΒ
BULGARIA: NATIONAL DEFENCE COLLEGE „G. S. RAKOVSKI"– SOFIA
BULGARIA: COLLEGE OF TOURISM BLAGOEVGRAD
BULGARIA: NATIONAL ACADEMY FOR THEATRE AND FILM ARTS “KRUSTYO SARAFOV”
BULGARIA: ACADEMY OF MUSIC, DANCE AND FINE ARTS - PLOVDIV
BULGARIA: NATIONAL ACADEMY OF ART – SOFIA
BULGARIA: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΝΕΟΦΥΤ ΡΙΛΣΚΥ"
BULGARIA: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΓΚ.ΝΤΙΜΙΤΡΟΒ" ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
BULGARIA: INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL - BOTEVGRAD
BULGARIA: NATIONAL ACADEMY OF MUSIC “PROF. PANCHO VLADIGEROV”
BULGARIA: MEDICAL UNIVERSITY "PROF. PARASKEV STOYANOV" - VARNA
BULGARIA: ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
BULGARIA: EUROPEAN POLYTECHNICAL UNIVERSITY - PERNIK
BULGARIA: UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY – SOFIA
BULGARIA: MEDICAL UNIVERSITY - PLEVEN
BULGARIA: RUSE UNIVERSITY “ANGEL KANCHEV”
BULGARIA: ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΝΕΟΦΥΤ ΡΙΛΣΚΥ"
BULGARIA: AMERICAN UNIVERSITY IN BULGARIA
BULGARIA: UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES – PLOVDIV
BULGARIA: UNIVERSITY OF INSURANCE AND FINANCE - SOFIA
BULGARIA: SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”
BULGARIA: UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY - SOFIA
BULGARIA: BURGAS FREE UNIVERSITY
BULGARIA: UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY "ST. IVAN RILSKI"- SOFIA
BULGARIA: SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” – BLAGOEVGRAD
BULGARIA: AGRICULTURAL UNIVERSITY PLOVDIV
BULGARIA: MEDICAL UNIVERSITY - SOFIA
BULGARIA: TECHNICAL UNIVERSITY – SOFIA
BULGARIA: UNIVERSITY OF ECONOMICS – VARNA
BULGARIA: ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ
BULGARIA: UNIVERSITY OF LIBRARY STUDIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES – SOFIA
BULGARIA: NICOLA VAPTSAROV NAVAL ACADEMY
BULGARIA: UNIVERSIRY "PROF. D-R ASSEN ZLATAROV" - BURGAS
CAMBODIA: ROYAL UNIVERSITY OF PHNOM PENH / SAKAL VITYALAY PHOUM MIN PHNOM PENH (RUPP)
CAMEROON: UNIVERSITY OF BAMEDA (UBA)
CAMEROON: CATHOLIC UNIVERSITY INSTITUTE OF BUEA (CUIB)
CAMEROON: UNIVERSITE DE YAOUNDE II
CAMEROON: UNIVERSITY OF BUEA
CAMEROON: UNIVERSITE DE YAOUNDE I
CAMEROON: UNIVERSITE DE DSCHANG
CANADA: NOVA SCOTIA COLLEGE OF ART AND DESIGN - HALIFAX
CANADA: CARLETON UNIVERSITY - OTTAWA
CANADA: THE UNIVERSITY OF MANITOBA - WINNIPEG
CANADA: WILFRID LAURIER UNIVERSITY - WATERLOO
CANADA: ATHABASCA UNIVERSITY (CANADA'S OPEN UNIVERSITY)
CANADA: TRINITY WESTERN UNIVERSITY - LANGLEY
CANADA: UNIVERSITE DE MONCTON - MONCTON
CANADA: THE UNIVERSITY OF REGINA - REGINA
CANADA: LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY - SUDBURY
CANADA: BISHOP'S UNIVERSITY - SHERBROOKE
CANADA: TECHNICAL UNIVERSITY OF NOVA SCOTIA
CANADA: UNIVERSITE DE SHERBROOKE
CANADA: TRENT UNIVERSITY - PETERBOROUGH
CANADA: THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA - VANCOUVER
CANADA: UNIVERSITY OF WATERLOO - WATERLOO
CANADA: ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES - MONTREAL
CANADA: QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON - KINGSTON
CANADA: ALGONQUIN COLLEGE
CANADA: CONCORDIA UNIVERSITY - MONTREAL
CANADA: THE UNIVERSITY OF WINNIPEG
CANADA: UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK - FREDERICTON
CANADA: YORK UNIVERSITY - TORONTO
CANADA: UNIVERSITE DE MONTREAL - MONTREAL
CANADA: UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN - SASKATOON
CANADA: MCGILL UNIVERSITY - MONTREAL
CANADA: BRANDON UNIVERSITY - BRANDON
CANADA: NORTHERN ALBERTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
CANADA: UNIVERSITY OF NORTHERN BRITISH COLUMBIA
CANADA: UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL - MONTREAL
CANADA: RYERSON POLYTECHNIC UNIVERSITY - TORONTO
CANADA: THE UNIVERSITY OF CALGARY - CALGARY
CANADA: THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO - LONDON
CANADA: THOMPSON RIVERS UNIVERSITY
CANADA: SIMON FRASER UNIVERSITY - BURNABY
CANADA: SAINT MARY'S UNIVERSITY - HALIFAX
CANADA: NEW YORK UNIVERSITY - CANADA
CANADA: DALHOUSIE UNIVERSITY - HALIFAX
CANADA: ROYAL MILITARY COLLEGE OF CANADA
CANADA: UNIVERSITY OF OTTAWA - OTTAWA
CANADA: UNIVERSITY OF TORONTO
CANADA: ACADIA UNIVERSITY - WOLFVILLE
CANADA: UNIVERSITE LAVAL - QUEBEC
CANADA: UNIVERSITY OF TORONTO - CANADA
CANADA: MCMASTER UNIVERSITY - HAMILTON
CANADA: BROCK UNIVERSITY - ST.CATHARINES
CANADA: SIR GEORGE WILLIAMS UNIVERSITY - MONTREAL
CANADA: THE UNIVERSITY OF LETHBRIDGE - LETHBRIDGE
CANADA: UNIVERSITY OF GUELPH - GUELPH
CANADA: UNIVERSITY OF WINDSOR - WINDSOR
CANADA: SAINT FRANCIS XAVIER UNIVERSITY - ANTIGONISH
CANADA: RYERSON UNIVERSITY
CANADA: LAKEHEAD UNIVERSITY - THUNDER BAY
CANADA: MOUNT SAINT VINCENT UNIVERSITY - HALIFAX
CANADA: ONTARIO COLLEGE OF ART AND DESIGN
CANADA: MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND - ST.JOHN'S
CANADA: UNIVERSITY OF ALBERTA - EDMONTON
CANADA: UNIVERSITY OF VICTORIA - VICTORIA
CAYMAN ISLANDS: ST.MATTHEW'S UNIVERSITY
CHILE: UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
CHILE: UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE
CHILE: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
CHILE: UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
CHILE: UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
CHILE: ADOLFO IBÁÑEZ UNIVERSITY,UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ (UAI)
CHILE: UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
CHILE: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
CHILE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP
CHILE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
CHILE: UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
CHILE: SAN SEBASTIAN UNIVERSITY (USS)
CHILE: UNIVERSIDAD DE CHILE - SANTIAGO
CHINA: THE UNIVERSITY OF HONG KONG
CHINA: GUANGXI UNIVERSITY
CHINA: EAST CHINA JIAOTONG UNIVERSITY
CHINA: TAIYUAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
CHINA: NORTH SICHUAN MEDICAL COLLEGE/ CHUANBEI YIXUEYUAN (NSMU)
CHINA: SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY
CHINA: UNIVERSITY OF JINAN-CHINA
CHINA: JIUJIANG UNIVERSITY (JIUJIANG XUEYUAN) (JJU)
CHINA: NANJING UNIVERSITY
CHINA: HUNAN UNIVERSITY
CHINA: ZHEJIANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY
CHINA: COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA
CHINA: CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CHINA: HUNAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - HÚNÁN GÕNGYÈ DÀXUÉ (HUT)
CHINA: HENAN UNIVERSITY
CHINA: ZHENGZHOU UNIVERSITY
CHINA: NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY
CHINA: BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
CHINA: TONGJI MEDICAL UNIVERSITY WUHAN
CHINA: CHONGQING TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY
CHINA: TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CHINA: NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY
CHINA: HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
CHINA: SHANGHAI POLYTECHNIC UNIVERSITY (SHANGHAI DI'ER GONGYE DAXUE (SSPU) )
CHINA: HEBEI NORMAL UNIVERSITY
CHINA: BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS- BEIJING YOUDIAN DAXUE (BUPT)
CHINA: CHINA EUROPE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL (CEIBS)
CHINA: SHENYANG AGRICULTURAL UNIVERSITY
CHINA: TONGJI UNIVERSITY
CHINA: HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY (HENAN LIGONG DAXUE) (HPU)
CHINA: CENTRAL UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS
CHINA: SHANANXI NORMAL UNIVERSITY
CHINA: JILIN UNIVERSITY
CHINA: SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER
CHINA: WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CHINA: HEBEI UNIVERSITY
CHINA: NORTHEASTERN UNIVERSITY
CHINA: CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS
CHINA: NANCHANG HANGKONG UNIVERSITY
CHINA: TIANJIN UNIVERSITY OF COMMERCE
CHINA: MUDANJIANG NORMAL UNIVERSITY
CHINA: SHANXI UNIVERSITY
CHINA: THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY
CHINA: BEIJING MEDICAL UNIVERSITY
CHINA: MINZU UNIVERSITY OF CHINA
CHINA: SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS
CHINA: BEIJING UNION UNIVERSITY
CHINA: ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY
CHINA: HUBEI UNIVERSITY OF ARTS AND SCIENCE
CHINA: EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
CHINA: INSTITUTE OF OPTICS AND FINE MECHANICS
CHINA: SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY/ HUANAN LIGONG DAXUE (SCUT
CHINA: SHANGHAI MEDICAL UNIVERSITY
CHINA: HENAN NORMAL UNIVERSITY
CHINA: BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY
CHINA: NORTHERN JIAOTONG UNIVERSITY BEIJING
CHINA: THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG
CHINA: LIAONING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, LIAONING GONGYE DAXUE (LUT)
CHINA: NANKAI UNIVERSITY
CHINA: CHONGQING JIAOTONG UNIVERSITY
CHINA: HUBEI NORMAL UNIVERSITY
CHINA: CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY (BEIJING)
CHINA: SHANGHAI UNIVERSITY OF ENGINEERING SCIENCE
CHINA: WEIFANG MEDICAL UNIVERSITY
CHINA: TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CHINA: NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS (NANJING HANGKONG HANGTIAN DAXUE) (NUAA)
CHINA: PEKING UNIVERSITY
CHINA: ANHUI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
CHINA: DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CHINA: LESHAN NORMAL UNIVERSITY
CHINA: BEIJING TEACHERS UNIVERSITY
CHINA: CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES (BEIJING), ZHONGGUO DIZHI DAXUE (BEIJING) (DBXB
CHINA: TONGJI MEDICAL UNIVERSITY
CHINA: SHANGHAI UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW
CHINA: HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY
CHINA: BEIJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
CHINA: CHANGCHUN UNIVERSITY, CHANGCHUN DAXUE (CCU)
CHINA: NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY CHANGCHUN
CHINA: 10. SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY, SHANGHAI WAIGUOYU DAXUE (SISU)
CHINA: HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY CITY COLLEGE
CHINA: SHANDONG UNIVERSITY
CHINA: TIANJIN INSTITUTE OF FINE ARTS
CHINA: DALIAN OCEAN UNIVERSITY
CHINA: HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
CHINA: SHENYANG UNIVERSITY, SHENYANG DAXUE (SYU)
CHINA: HEILONGJIANG UNIVERSITY
CHINA: UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
CHINA: BEIHANG UNIVERSITY
CHINA: WENZHOU UNIVERSITY
CHINA: EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
CHINA: PECING MEDICAL COLLEGE
CHINA: UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS
CHINA: SHANGHAI UNIVERSITY
CHINA: FUJIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CHINA: JIANGSU NORMAL UNIVERSITY
CHINA: THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
CHINA: ZHUHAI COLLEGE OF JILIN UNIVERSITY/ JILIN DAXUE ZHUHAI XUEYUAN
CHINA: SHANGAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY
CHINA: SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS
CHINA: BEIJING NORMAL UINVERSITY
CHINA: GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
CHINA: SOUTHWEST UNIVERSITY
CHINA: CITY UNIVERSITY OF HONG KONG
CHINA: NORTH UNIVERSITY OF CHINA
CHINA: BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY
CHINA: BEIJING WUZI UNIVERSITY
CHINA: SHANGHAI OCEAN UNIVERSITY
CHINA: INNER MONGOLIA AGRICULTURAL UNIVERSITY, NEIMENGGU NONGYE DAXUE (IMAU)
CHINA: LONGYAN UNIVERSITY
CHINA: GUANGZHOU UNIVERSITY
CHINA: CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY
CHINA: TSINGHUA UNIVERSITY
CHINA: SICHUAN NORMAL UNIVERSITY
CHINA: LIAOCHENG TEACHERS COLLEGE - LIAOCHENG
CHINA: SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY
CHINA: TIANJIN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
CHINA: UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (UCAS)
CHINA: CHANGCHUN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
CHINA: FUDAN UNIVERSITY
CHINA: RENMIN UNIVERSITY OF CHINA
COLOMBIA: UNIVERSIDAD DEL NORTE
COLOMBIA: NATIONAL UNIVERSITY OF COLOMBIA/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNAL)
COLOMBIA: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
COLOMBIA: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
COLOMBIA: UNIVERSIDAD NATIONAL DE COLOMBIA
COLOMBIA: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
COLOMBIA: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - BOGOTA
COLOMBIA: UNIVERSIDAD METROPOLITANA
COLOMBIA: UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA: UNIVERSIDAD DE LOS ANGELES - BOGOTA
COSTA RICA: UNIVERSITY FOR PEACE / UNIVERSIDAD PARA LA PAZ (UPEACE)
COSTA RICA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CENTRO AMERICA
COSTA RICA: UNIVERSITY OF COSTA RICA
COTE D'IVOIRE: UNIVERSITÉ VIRTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE (UVCI)
CROATIA: UNIVERSITY OF RIJEKA
CROATIA: JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK
CROATIA: UNIVERSITY OF SPLIT
CROATIA: UNIVERSITY OF ZAGREB
CROATIA: ALGEBRA UNIVERSITY COLLEGE, VISOKA ŠKOLA ZA PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO "ALGEBRA"
CROATIA: DUBROVNIK INTERNATIONAL UNIVERSITY
CROATIA: UNIVERSITY OF ZADAR
CUBA: ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA (LATIN AMERICAN SCHOOL OF MEDICINE)
CUBA: UNIVERSIDAD DE LA HAVANA
CUBA: INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA FISICA
CYPRUS: THE CYPRUS INSTITUTE
CYPRUS: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS: AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT MEDITERRANEO
CYPRUS: UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE CYPRUS
CYPRUS: CYPRUS SCHOOL OF MOLECULAR MEDICINE – THE CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY AND GENETICS
CYPRUS: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
CYPRUS: PHILIPS UNIVERSITY
CYPRUS: ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS: FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS (ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ)
CYPRUS: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS: NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS
CYPRUS: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ/UNIVERSITY OF LIMASSOL
CYPRUS: AMERICAN UNIVERSITY OF CYPRUS (AUCY)
CYPRUS: EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ)
CZECH REPUBLIC: CZECH ACADEMY OF SCIENCES
CZECH REPUBLIC: MASARYK UNIVERSITY BRNO
CZECH REPUBLIC: ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΟΣΤΡΑΒΑΣ
CZECH REPUBLIC: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΡΑΒΑ
CZECH REPUBLIC: UNIVERSITY OF OSTRAVA
CZECH REPUBLIC: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CZECH REPUBLIC: UNIVERSITY OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY PRAGUE
CZECH REPUBLIC: UNIVERSITY OF VETERINARY SCIENCES BRNO
CZECH REPUBLIC: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ - ΠΡΑΓΑ
CZECH REPUBLIC: TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC
CZECH REPUBLIC: PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC
CZECH REPUBLIC: ΑΝΩΤΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ
CZECH REPUBLIC: (THE) ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE
CZECH REPUBLIC: METROPOLITAN UNIVERSITY PRAGUE
CZECH REPUBLIC: UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA
CZECH REPUBLIC: FACULTY OF EDUCATION HRADEC KRÁLOVÉ
CZECH REPUBLIC: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ
CZECH REPUBLIC: UNIVERSITY OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, PRAGUE
CZECH REPUBLIC: UNIVERSITY OF FINANCE AND ADMINISTRATION
CZECH REPUBLIC: ACADEMY OF FINE ARTS IN PRAGUE
CZECH REPUBLIC: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΑΓΑΣ
CZECH REPUBLIC: MENDEL UNIVERSITY IN BRNO
CZECH REPUBLIC: CHARLES UNIVERSITY
CZECH REPUBLIC: UNIVERSITY OF VETERINARY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES BRNO
CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE
CZECH REPUBLIC: THE JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS BRNO
CZECH REPUBLIC: CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO: UNIVERSITE NOTRE DAME DU KASAYI (U.KA.)
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO: UNIVERSITE NATIONALE DU ZAIRE
DENMARK: THE ROYAL DANISH ACADEMY OF MUSIC
DENMARK: SCHOOL OF ARCHITECTURE - AARHUS (ARKITEKTSKOLEN I AARHUS)
DENMARK: DANISH SCHOOL OF MEDIA AND JOURNALISM
DENMARK: ROYAL SCHOOL OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
DENMARK: ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS (KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMIE)
DENMARK: COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY
DENMARK: DANISH NATIONAL SCHOOL OF PERFORMING ARTS (DDSKS)
DENMARK: UNIVERSITY OF AARHUS (AARHUS UNIVERSITET)
DENMARK: AALBORG UNIVERSITY (AALBORG UNIVERSITET)
DENMARK: DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM (ROYAL ACADEMY OF MUSIC)
DENMARK: ROSKILDE UNIVERSITY
DENMARK: IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN
DENMARK: DESIGNSKOLENKOLDING (DESIGN DESIGN SCHOOL KOLDING) (DSKD)
DENMARK: ROYAL DANISH VETERINARY AND AGRICULTURAL UNIVERSITY - FREDERIKSBERG
DENMARK: UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
DENMARK: HANDELSHOJSKOLEN I KOBENHAVN (COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL)
DENMARK: TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK (DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET)
DENMARK: VIA UNIVERSITY COLLEGE
DENMARK: UNIVERSITY OF COPENHAGEN (KOBENHAVNS UNIVERSITET)
DENMARK: METROPOLITAN UNIVERSITY COLLEGE
DEUTSCHLAND: BERGISCHE UNIVERSITAET- GESAMTHOCHSCHULE WUPPERTAL
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE UNIVERSITAET CLAUSTHAL
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET POTSDAM
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE KOBLENZ
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN MÜNCHEN
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET KOBLENZ-LANDAU ABTEILUNG KOBLENZ
DEUTSCHLAND: UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NUERTINGEN - GEISLINGEN
DEUTSCHLAND: STAATLICHE HOCHSCHULE FUER MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST STUTTGART
DEUTSCHLAND: HMKW - HOCHSCHULE FÜR MEDIEN KOMMUNIKATION UND WIRTSCHAFT
DEUTSCHLAND: FOLKWANG UNIVERSITAET DER KUENSTE
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FULDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET BREMEN
DEUTSCHLAND: FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAET JENA
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER MUSIK IN MUENCHEN
DEUTSCHLAND: UNIVERSITÄT OSNABRÜCK
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUR FERNSEHEN UND FILM MUNCHEN
DEUTSCHLAND: EBERHARD-KARLS-UNIVERSITAET TUEBINGEN
DEUTSCHLAND: RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET SIEGEN
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET LEIPZIG
DEUTSCHLAND: OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET-GESAMTHOCHSCHULE ESSEN
DEUTSCHLAND: ALICE SALOMON FACHHOCHSCHULE BERLIN-UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
DEUTSCHLAND: SRH BERLIN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
DEUTSCHLAND: KUNSTHOCHSCHULE BERLIN-WEIBENSEE-HOCHSCHULE FUER GESTALTUNG
DEUTSCHLAND: EUROPÄISCHE FACHHOCHSCHULE RHEIN (EUFH)
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE PFORZHEIM
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET ZU KOELN
DEUTSCHLAND: KATHOLISCHE UNIVERSITAT EICHSTATT
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN SPEYER
DEUTSCHLAND: ACADEMIE DER PAEDAGOGISCHEN WISSENSCHAFTEN
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE DORTMUND
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET KARLSRUHE
DEUTSCHLAND: INTERNATIONAL PSYCHOANALYTIC UNIVERSITY BERLIN
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE GIESSEN FRIEDBERG
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER MUSIK DETMOLD, ABTEILUNG - DORTMUND
DEUTSCHLAND: EUROPEAN BUSINESS SCHOOL (EBS) UNIVERSITAT FUR WIRTSCHAFT UND RECHT I.
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET DER KUENSTE BERLIN
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG GEORG SIMON OHM
DEUTSCHLAND: MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER
DEUTSCHLAND: TECHNISCHEN FACHHOCHSCHULE BERLIN
DEUTSCHLAND: APOLLON UNIVERSITYOF APPLIED SCIENCES - APOLLON HOCHSCHULE DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE ANHALT (FH)
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE UNIVERSITAET CAROLA-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG
DEUTSCHLAND: KUNSTAKADEMIE DUSSELDORF
DEUTSCHLAND: AKADEMIE DER BILDENDEN KUENSTE MUENCHEN
DEUTSCHLAND: IU INTERNATIONAL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET FREIBURG (ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBOURG))
DEUTSCHLAND: PFH - PRIVATE HOCHSCHULE GOETTINGEN
DEUTSCHLAND: LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAΕT MUENCHEN
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET ROSTOCK
DEUTSCHLAND: AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
DEUTSCHLAND: RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET DUISBURG - ESSEN
DEUTSCHLAND: AKADEMIE DER BILDENDEN KUENSTE IN NUERNBERG
DEUTSCHLAND: GERHARD-MERCATOR-UNIVERSITAET DUISBURG-GESAMTHOCHSCHULE
DEUTSCHLAND: EUROPA-UNIVERSITAET FLENSBURG
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE FRANKFURT AM MAIN
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT UND RECHT BERLIN
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET HAMBURG
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUR KUNSTE BREMEN
DEUTSCHLAND: DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER MUSIK FRANZ LISZT WEIMAR
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE UNIVERSITAT BERGAKADEMIE FREIBERG
DEUTSCHLAND: MARTIN LUTHER UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE DUESSELDORF
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCULE BIELEFELD
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUR MUSIK UND TANZ KOLN
DEUTSCHLAND: FH MAINZ - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET PASSAU
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUR MUSIK UND THEATER "FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY"
DEUTSCHLAND: TIERAERZTLICHE HOCHSCHULE HANNOVER
DEUTSCHLAND: EVANGELISCHE HOCHSCHULE NURNBERG
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET DES SAARLANDES
DEUTSCHLAND: FERNUNIVERSITAET IN HAGEN
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET TRIER
DEUTSCHLAND: PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE KIEL
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST FRANKFURT A.M.
DEUTSCHLAND: FREIE UNIVERSITAET BERLIN
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY
DEUTSCHLAND: RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG
DEUTSCHLAND: OTTO-VON-GUERICKE UNIVERSITAET MAGDEBURG
DEUTSCHLAND: SRH HOCHSCHULE HEIDELBERG
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET GESAMTHOCHSCHULE KASSEL
DEUTSCHLAND: GOETHE UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET KONSTANZ
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER BILDENDE KUENSTE HAMBURG
DEUTSCHLAND: INTERNATIONAL MEDICAL COLLEGE (IMC)
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE AALEN
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER MUSIC UND THEATER
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE DES SAARLANDES FUER MUSIK UND THEATER
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET HOHENHEIM
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE DER MEDIEN STUTTGART
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET- GESAMTHOCHSCHULE- PADERBORN
DEUTSCHLAND: STAATLICHE HOCHSCHULE FUER MUSIK FREIBURG IM BREISGAU
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER PHILOSOPHIE -MUENCHEN
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER MUSIK "HANNS EISLER", BERLIN
DEUTSCHLAND: ROBERT-SCHUMANN HOCHSCHULE DUESSELDORF
DEUTSCHLAND: STAATLICHE AKADEMIE DER BILDENDEN KUΕNSTE
DEUTSCHLAND: STUTTGART INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
DEUTSCHLAND: COLOGNE BUSINESS SCHOOL (CBS)
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE OFFENBURG
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE KOELN
DEUTSCHLAND: BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAET COTTBUS
DEUTSCHLAND: DEUTSCHE SPORTHOCHSCHULE KOELN
DEUTSCHLAND: BAYERISCHE JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET WUERZBURG
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET DER BUNDESWEHR MUENCHEN
DEUTSCHLAND: PHILIPPS-UNIVERSITAET
DEUTSCHLAND: UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE
DEUTSCHLAND: HUMBOLDT UNIVERSITAET ZU BERLIN
DEUTSCHLAND: STAATLICHE AKADEMIE DER BILDENDEN KUNSTEN KARLSRUHE
DEUTSCHLAND: STAATLICHE HOCHSCHULE FUER MUSIK RHEINLAND
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAT DUISBURG - ESSEN
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET REGENSBURG
DEUTSCHLAND: UNIVERSITATET KASSEL
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE BREMEN
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE MUENCHEN
DEUTSCHLAND: KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUR JUDISCHE STUDIEN HEIDELBERG
DEUTSCHLAND: UNIVERSITY OF EUROPE FOR APPLIED SCIENCES
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET STUTTGART
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE HOCHSCHULE LUEBECK
DEUTSCHLAND: STAATLICHE HOCHSCHULE FUR BILDENDE KUNSTE BERLIN
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE UNIVERSITAET CHEMNITZ-ZWICKAU
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET LUENEBURG (LEUPHANA)
DEUTSCHLAND: RIEDLINGEN UNIVERSITY,SRH FERNHOCHSCHULE - THE MOBILE UNIVERSITY, THE MOBILE UNIVERSITY (SRH FERNHOCHSCHULE)
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE UNIVERSITAET HAMBURG-HAMBURG
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET DORTMUND
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE KUNSTE BERLIN
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFT UND KUNST HILDESHEIM
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE VECHTA
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET BAYREUTH
DEUTSCHLAND: KATHOLISCHE STIFTUNGSHOCHSCHULE MUNCHEN
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER ARCHITEKTUR UND BAUWESEN WEIMAR
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET HANNOVER
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER MUSIK UND THEATER HAMBURG
DEUTSCHLAND: FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN, FREISING- WEIHENSTEPHAN
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE UNIVERSITAET DARMSTADT
DEUTSCHLAND: WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET
DEUTSCHLAND: JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAET
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE HOCHSCHULE
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER MUSIK UND THEATER - ROSTOCK
DEUTSCHLAND: DIU DRESDEN INTERNATIONAL UNIVERSITY
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET MANNHEIM
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE STUTTGART
DEUTSCHLAND: ERNST-ABBE-FACHHOCHSCHULE JENA
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE OSNABRUCK
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET GESAMTHOCHSCHULE SIEGEN
DEUTSCHLAND: OSTBAYERISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE REGENSBURG
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE POTSDAM
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE ANSBACH
DEUTSCHLAND: BOCHUM - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FÜR JÜDISCHE STUDIEN HEIDELBERG (HFJS)
DEUTSCHLAND: PALUCCA UNIVERSITY OF DANCE DRESDEN
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER MUSIK KOELN
DEUTSCHLAND: EVANGELISCHE HOCHSCHULE FREIBURG
DEUTSCHLAND: STEINBEIS-HOCHSCHULE BERLIN
DEUTSCHLAND: STAATLICHE HOCHSCHULE FUER MUSIK KARLSRUHE
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET BIELEFELD
DEUTSCHLAND: BREMERHAVEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, HOCHSCHULE BREMERHAVEN (HS BREMERHAVEN)
DEUTSCHLAND: PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE HEIDELBERG
DEUTSCHLAND: FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE AND MANAGEMENT
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER BILDENDE KUENSTE BRAUNSCHWEIG
DEUTSCHLAND: ZEPPELIN UNIVERSITY
DEUTSCHLAND: CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET
DEUTSCHLAND: STAATLICHE HOCHSCHULE FUR MUSIC UND DARSTELLENDE KUNST MANNHEIM
DEUTSCHLAND: RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAET BONN
DEUTSCHLAND: NEUBRANDENBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, HOCHSCHULE NEUBRANDENBURG
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE BONN-RHEIN-SIEG
DEUTSCHLAND: UNIVERITAET WITTEN-HERDECKE
DEUTSCHLAND: MEDIZINISCHE AKADEMIE "CARL GUSTAV CARUS"
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET AUGSBURG
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET ULM
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET DER BUNDESWEHR HAMBURG
DEUTSCHLAND: BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE UNIVERSITAET KAISERSLAUTERN
DEUTSCHLAND: STAATLICHE HOCHSCHULE FUER MUSIK TROSSINGEN
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE UNIVERSITAET ILMENAU
DEUTSCHLAND: BARENBOIM-SAID ACADEMY, BARENBOIM-SAID AKADEMIE
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE MUNSTER
DEUTSCHLAND: FOLKWANG-HOCHSCHULE ESSEN
DEUTSCHLAND: ERNST MORITZ ARNDT UNIVERSITAET GREIFSWALD
DEUTSCHLAND: HEINRICH HEINE UNIVERSITAET DUESSELDORF
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET HILDESHEIM
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER OEKONOMIE-BERLIN
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE EMDEN-LEER
DEUTSCHLAND: EVANGELISCHE FACHHOSCHULE DARMSTADT-PROTESTANT UN. OF APPLIED SCIENCES
DEUTSCHLAND: ΤECHNISCHE UNIVERSITAΕT DORTMUND
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET OSNABRUΕCK MIT ABTEILUNG VECHTA
DEUTSCHLAND: WESTFÄLISCHE HOCHSCHULE GELSENKIRCHEN, BOCHOLT, RECKLINGHAUSEN
DEUTSCHLAND: PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE KARLSRUHE
DEUTSCHLAND: PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE LUDWIGSBURG
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER MUSIK IN WUERZBURG
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE DARMSTADT
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUER MUSIK UND THEATER - HANNOVER
DEUTSCHLAND: PADAGOGISCHE HOCHSCHULE FREIBURG
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE KARLSRUHE - TECHNIK UND WIRTSCHAFT
DEUTSCHLAND: GEORG-AUGUST-UNIVERSITAET GOETTINGEN
DEUTSCHLAND: HAFENCITY UNIVERSITAET HAMBURG
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE UNIVERSITAET BERLIN
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET ERFURT
DEUTSCHLAND: EVANGELISCHE FACHSCHULE FUER SOZIALPAEDAGOGIK
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FÜR TECHNIK STUTTGART
DEUTSCHLAND: BALTIC COLLGE-UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUR MUSIK NURNBERG-AUGSBURG
DEUTSCHLAND: MEDIZINISCHE UNIVERSITAET ZU LUEBECK
DEUTSCHLAND: EUROPEAN UNIVERSITY VIADRINA FRANKFURT (ODER)
DEUTSCHLAND: JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITAET GIESSEN
DEUTSCHLAND: BILDUNGSWISSENSCHAFTLICHE HOCHSCHULE FLENSBURG UNIVERSITAET
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE OSTWESTFALEN-LIPPE
DEUTSCHLAND: KUNSTHOCHSCHULE KASSEL
DEUTSCHLAND: TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN
DEUTSCHLAND: FACHHOCHSCHULE LUEBECK
DEUTSCHLAND: UNIVERSITAET OLDENBURG
DEUTSCHLAND: BEUTH HOCHSCHULE FUR TECHNIK BERLIN - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
DEUTSCHLAND: CHARITE UNIVERSITAET MEDIZIN
DEUTSCHLAND: HOCHSCHULE FUR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN
DOMINICAN REPUBLIC: 1. TECHNOLOGICAL UNIVERSITY OF SANTIAGO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)
DOMINICAN REPUBLIC: IBEROMERICAN UNIVERSITY, SANTO DOMINGO
DOMINICAN REPUBLIC: NATIONAL UNIVERSITY "PEDRO HENRIQUEZ URENA" SANTO DOMINGO
DOMINICAN REPUBLIC: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)
ECUADOR: INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF THE COAST, ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL (ESPOL)
ECUADOR: ARMED FORCES UNIVERSIDAD, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE)
ECUADOR: UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
ECUADOR: ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO
ECUADOR: IKIAM AMAZON REGIONAL UNIVERSITY/ UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM
ECUADOR: PONTIFICA CATHOLIC UNIVERSITY OF ECUADOR
EGYPT: FAYOUM UNIVERSITY
EGYPT: OCTOBER 6 UNIVERSITY
EGYPT: BENI SUEF UNIVERSITY
EGYPT: AL-ALSON HIGHER PRIVATE INSTITUTE FOR TOURISM, HOTELS AND COMPUTER (MA’HAD AL-ALSUN AL-’ALI LA L-SIYAHA WA L-FANADIQ – MADINAT NASR)
EGYPT: SUEZ CANAL UNIVERSITY
EGYPT: THE BRITISH UNIVERSITY IN EGYPT
EGYPT: MANSOURA UNIVERSITY
EGYPT: UNIVERSITY OF ASSIUT
EGYPT: MENOUFIA UNIVERSITY
EGYPT: SOHAG UNIVERSITY
EGYPT: ALEXANDRIA UNIVERSITY
EGYPT: MILITARY TECHNICAL COLLEGE
EGYPT: MISR UNIVERSITY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (MUST)
EGYPT: HELWAN UNIVERSITY CAIRO
EGYPT: HIGHER FUTURE INSTITUTE FOR SPECIALIZED TECHNOLOGICAL STUDIES
EGYPT: MISR INTERNATIONAL UNIVERSITY
EGYPT: COPTIC ORTHODOX THEOLOGICAL AND CLERICAL UNIVERSITY COLLEGE
EGYPT: AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO
EGYPT: HIGHER TECHNOLOGICAL INSTITUTE (HTI)
EGYPT: UNIVERSITY OF MINIA
EGYPT: AL-AZHAR UNIVERSITY
EGYPT: KAFRELSHEIKH UNIVERSITY
EGYPT: PHAROS UNIVERSITY IN ALEXANDRIA
EGYPT: ARAB ACADEMY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND MARITIME TRANSPORT (A.A.S.T.)
EGYPT: CAIRO UNIVERSITY
EGYPT: SADAT ACADEMY FOR MANAGEMENT SCIENCE
EGYPT: THE GERMAN UNIVERSITY IN CAIRO
EGYPT: ZAGAZIG UNIVERSITY
EGYPT: AIN SHAMS UNIVERSITY
EGYPT: TANTA UNIVERSITY
EL SALVADOR: UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 'JOSE SIMEON CANAS'
EL SALVADOR: UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN
EL SALVADOR: EVANGELICAL UNIVERSITY OF EL SALVADOR, UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR (UEES)
ESTONIA: EESTI KUNSTIAKADEEMIA (ESTONIAN ACADEMY OF ARTS)
ESTONIA: TARTU ULIKOOL (ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗς Π. ΤΑΡΤΟΥ - ΤΑΡΤΟΥ)
ESTONIA: ESTONIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
ESTONIA: TALLINNA TEHNIKAULIKOOL (TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
ESTONIA: ESTONIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE EESTI MUUSIKA-JA TEATRIAKADEEMIA (EMTA/EAMT)
ESTONIA: TALINNA ULIKOOL ( TALINN UNIVERSITY)
ESWATINI: UNIVERSITY OF ESWATINI (UNESWA)
ETHIOPIA: JIMMA UNIVERSITY
ETHIOPIA: UNITY UNIVERSITY
ETHIOPIA: ADDIS ABABA UNIVERSITY
ETHIOPIA: MEKELLE UNIVERSITY (MU)
ETHIOPIA: ADAMA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY - ASTU
ETHIOPIA: HARAMAYA UNIVERSITY
FINLAND: HAAGA-HELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
FINLAND: UNIVERSITY OF OULU
FINLAND: THEATRE ACADEMY HELSINKI
FINLAND: UNIVERSITY OF JOENSUU
FINLAND: UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND
FINLAND: FINISH ACADEMY OF FINE ARTS
FINLAND: HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FINLAND: SIBELIUS ACADEMY
FINLAND: UNIVERSITY OF ART AND DESIGN HELSINKI
FINLAND: AALTO UNIVERSITY
FINLAND: ABO AKADEMI UNIVERSITY
FINLAND: TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FINLAND: HANKEN SWEDISH SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS
FINLAND: LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FINLAND: UNIVERSITY OF JYVASKYLA
FINLAND: TAMPEREEN YLIOPISTO
FINLAND: UNIVERSITY OF HELSINKI
FINLAND: UNIVERSITY OF TURKU
FINLAND: UNIVERSITY OF KUOPIO
FINLAND: UNIVERSITY OF VAASA
FINLAND: JAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
FINLAND: UNIVERSITY OF LAPLAND
FRANCE: UNIVERSITE DU MAINE - LE MANS
FRANCE: EURECOM
FRANCE: UNIVERSITE DE LORRAINE
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE LILLE
FRANCE: UNIVERSITE DE LA REUNION
FRANCE: GROUPE ESC DIJON BOURGOGNE
FRANCE: UNIVERSITE BLAISE PASCAL (CLERMONT-FERRAND II)
FRANCE: PSL-PARIS SCIENCES ET LETTRES
FRANCE: ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD
FRANCE: UNIVERSITE CHARLES DE GAULLE (SC. HUMAINES LETTRES ET ARTS)(LILLE III)
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE
FRANCE: UNIVERSITE D'ORLEANS
FRANCE: INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE SAINT-SERGE DE PARIS
FRANCE: INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE
FRANCE: ECOLE CENTRALE PARIS
FRANCE: UNIVERSITE VINCENNES - SAINT-DENIS (PARIS VIII)
FRANCE: EUROMED MANAGEMENT
FRANCE: INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE A PARIS
FRANCE: SKEMA BUSINESS SCHOOL
FRANCE: INTERNATIONAL SPACE UNIVERSITY
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE NICE-VILLA ARSON
FRANCE: UNIVERSITE DE POITIERS
FRANCE: UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN (STRASBOURG III)
FRANCE: UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE (AMU)
FRANCE: UNIVERSITE PAUL VALERY (MONTPELLIER III)
FRANCE: ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
FRANCE: TELECOM SUDPARIS
FRANCE: ECOLE EUROPEENNE DES AFFAIRES
FRANCE: UNIVERSITE NANCY I
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES AEROSPATIALES
FRANCE: INSTITUT DE MANAGEMENT HOTELIER INTERNATIONAL
FRANCE: ECOLE CENTRALE DE MARSAILLE
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE CLERMONT-FERRAND
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS
FRANCE: UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I)
FRANCE: COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL
FRANCE: UNIVERSITE DE STRASBOURG
FRANCE: ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE
FRANCE: CERAM BUSINESS SCHOOL
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-LA DEFENSE
FRANCE: UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
FRANCE: UNIVERSITE TOULOUSE - JEAN JAURES (TOULOUSE II)
FRANCE: ECOLE REGIONALE DES BEAUX-ARTS DE BESANCON
FRANCE: ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS ET DES ARTS APPLIQUES A L'INDUSTRIE
FRANCE: CENTRALESUPELEC (CENTRALESUPÉLEC)
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE SAINT-ETIENNE
FRANCE: MONTPELLIER SUPAGRO
FRANCE: UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
FRANCE: UNIVERSITE DE SAVOIE
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN ELECTROTECHNIQUE ET ELECTRONIQUE
FRANCE: ECOLE CENTRALE DE NANTES
FRANCE: UNIVERSITE MARC BLOCH DE STRASBOURG (STRASBOURG II)
FRANCE: UNIVERSITE CLAUDE BERNARD (LYON I)
FRANCE: ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE TOULOUSE
FRANCE: UNIVERSITE DE ROUEN HAUTE-NORMANDIE
FRANCE: HAUTE ECOLE D'ART PERPIGNAN - HEART
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRONIQUE DE L'OUEST
FRANCE: UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE
FRANCE: EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ESCP-EAP (ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE LA VILLE & DES TERRITOIRES - MARNE-LA-VALLE
FRANCE: PARISTECH
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX ARTS
FRANCE: UNIVERSITE PARIS-EST
FRANCE: UNIVERSITE DENIS DIDEROT (PARIS VII)
FRANCE: INSTITUT D'ARTS ET TECHNIQUES DE BRETAGNE OCCIDENTALE
FRANCE: INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN
FRANCE: ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE DE PARIS
FRANCE: CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE PARIS
FRANCE: INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX
FRANCE: UNIVERSITE PARIS-SACLAY
FRANCE: UNIVERSITE VAL-DE-MARNE (PARIS XII)
FRANCE: UNIVERSITE D' ARTOIS
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE VERSAILLES
FRANCE: INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE
FRANCE: UNIVERSITE LUMIERE (LYON II)
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS DE BRETAGNE
FRANCE: INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION
FRANCE: ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
FRANCE: UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS
FRANCE: INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES ( I N S E A D ) * ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΥΠΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
FRANCE: UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS - BELLEVILLE
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE LYON
FRANCE: UNIVERSITE PASCAL PAOLI
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS DE MONTPELLIER AGGLOMERATION
FRANCE: INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (GROUPE ESC CLERMONT)
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE - MARSEILLE
FRANCE: UNIVERSITE DE BORDEAUX I
FRANCE: INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON
FRANCE: 26. INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (NURSING TRAINING INSTITUTES) (*ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)
FRANCE: UNIVERSITE STENDHAL (GRENOBLE III)
FRANCE: INSTITUT D'ETUDES DES RELATIONS INTERNATIONALES
FRANCE: INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE - PARIS-GRIGNON
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE PARIS-MALAQUAIS
FRANCE: UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I)
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE PARIS
FRANCE: UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI)
FRANCE: INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE BREST
FRANCE: CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON
FRANCE: ESM SAINT-CYR,ECOLE SPΕCIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR
FRANCE: ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES, PARIS
FRANCE: UNIVERSITE NANCY II
FRANCE: ΙΝSTITUTE SUPERIEUR DES ARTS DU DESIGN DE TOULOUSE (ISDAT)
FRANCE: INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (INALCO)
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION DE CACHAN
FRANCE: UNIVERSITE PARIS-NANTERRE (PARIS X)
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-LA VILLETTE
FRANCE: UNIVERSITE HAUTE BRETAGNE (RENNES II)
FRANCE: IDRAC BUSINESS SCHOOL
FRANCE: UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE
FRANCE: ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
FRANCE: UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE
FRANCE: UNIVERSITE PIERRE-MENDES GRENOBLE II
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG
FRANCE: UNIVERSITE DE CAEN
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE L' INFORMATION ET DES BIBLI
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE D'ART DE METZ
FRANCE: ECOLE CENTRALE DE LYON
FRANCE: ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUEES
FRANCE: INSTITUT NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS
FRANCE: UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE
FRANCE: UNIVERSITE DE LA MEDITERANNEE
FRANCE: UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
FRANCE: UNIVERSITE DE JEAN MONNET
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DE BOIS
FRANCE: UNIVERSITE DE BOURGOGNE, DIJON
FRANCE: ECOLE MUNICIPALE D'ARTS DE RUEIL - MALMAISON
FRANCE: INSTITUTE D'ETUDES POLITIQUES DE LYON (SCIENCES - PO - LYON) UNIVERSITE DE LYON
FRANCE: UNIVERSITE PSL (PARIS SCIENCES ET LETTRES)
FRANCE: UNIVERSITÉ GUSTAVE-EIFFEL
FRANCE: AUDENCIA BUSINESS SCHOOL (AUDENCIA-NANTES)
FRANCE: ECOLE DES MINES D'ALES
FRANCE: UNIVERSITE DE PERPIGNAN
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE LANGUEDOC
FRANCE: ONIRIS, ECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE, AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION
FRANCE: UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE (PARIS IX)
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE - PARIS - VAL DE SEINE
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE D'ART DU HAVRE
FRANCE: ECOLE D' ARCHITECTURE DE NORMANDIE
FRANCE: UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE
FRANCE: ECOLE DES BEAUX-ARTS ET DES ARTS APPLIQUES
FRANCE: UNIVERSITE DE METZ
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS VAL DE SEINE
FRANCE: ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
FRANCE: UNIVERSITE JEAN MOULIN (LYON III)
FRANCE: UNIVERSITE DE BORDEAUX
FRANCE: INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE NANCY
FRANCE: UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES (AIX-MARSEILLE III)
FRANCE: UNIVERSITE DU LITTORAL
FRANCE: ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN
FRANCE: UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
FRANCE: LA FEMIS,ECOLENATIONALE SUPERIEURE DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE MONTPELLIER
FRANCE: UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
FRANCE: UNIVERSITE DE BORDEAUX II
FRANCE: ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE LYON
FRANCE: UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
FRANCE: CENTRAL LILLE INSTITUT
FRANCE: UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DU LANGUEDOC (MONTPELLIER II)
FRANCE: INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE
FRANCE: UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
FRANCE: INSTITUTE D'ETUDES POLITIQUES DE RENNES
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DES MINES DE DOUAI
FRANCE: UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
FRANCE: CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (C.N.A.M.)
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE MARSEILLE - PROVENCE
FRANCE: AGROPARISTECH
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE D' AGRICULTURE (ESA)
FRANCE: UNIVERSITE RENE DESCARTES (PARIS V)
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS D'ANGERS
FRANCE: ESDES BUSINESS SCHOOL * ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΥΠΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
FRANCE: UNIVERSITE DE NANTES
FRANCE: UNIVERSITE DE LILLE
FRANCE: GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS
FRANCE: UNIVERSITE PARIS-SORBONNE (PARIS IV)
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE MONTPELLIER
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-TOLBIAC
FRANCE: UNIVERSITE COTE D'AZUR
FRANCE: UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE (PARIS III)
FRANCE: UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE UFR D' ECONOMIE ET DE GESTION
FRANCE: ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE DIJON
FRANCE: UNIVERSITE DU DROIT ET DE LA SANTE (LILLE II)
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE TOULOUSE
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D' INGENIEURS DE LIMOGES (ENSIL)
FRANCE: UNIVERSITE D'AUVERGNE (CLERMONT-FERRAND I)
FRANCE: UNIVERSITE EVRY -VAL D'ESSONNE
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS
FRANCE: ECOLE REGIONALE DES BEAUX - ARTS DE ROUEN
FRANCE: PARIS SCHOOL OF BUSINESS
FRANCE: UNIVERSITE D' ANGERS
FRANCE: UNIVERSITE PARIS CITE
FRANCE: ECOLE REGIONALE SUPERIEURE D'EXPRESSION PLASTIQUE DE TOURCOING
FRANCE: MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
FRANCE: INSTITUT SUPERIEUR DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE
FRANCE: UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL (TOULOUSE II)
FRANCE: ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT
FRANCE: INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS
FRANCE: SORBONNE UNIVERSITÉ
FRANCE: UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE NANTES(ECOLE DES MINES DE NANT
FRANCE: UNIVERSITÉ DE NÎMES
FRANCE: ECOLE POLYTECHNIQUE
FRANCE: ECOLE NATIONAL SUPERIEURE DE CREATION INDUSTRIELLE
FRANCE: INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
FRANCE: UNIVERSITE DE PICARDIE "JULES VERNE"
FRANCE: ECOLE DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-LA SEINE
FRANCE: UNIVERSITE PAUL SABATIER (TOULOUSE III)
FRANCE: UNIVERSITE DE MONTPELLIER
FRANCE: ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
FRANCE: UNIVERSITE DE MONTPELLIER I
FRANCE: RENNES SCHOOL OF BUSINESS (RENNES BS)
FRANCE: INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELS
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE LILLE
FRANCE: UNIVERSITE LOUIS PASTEUR (STRASBOURG I)
FRANCE: INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE STRASBOURG
FRANCE: UNIVERSITE MONTESQUIEU - BORDEAUX IV
FRANCE: ECOLE SPECIALE DE MECANIQUE ET D ELECTRICITE
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-CONFLANS
FRANCE: UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II)
FRANCE: UNIVERSITE SORBONNE PARIS CITE
FRANCE: ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE NANTES
FRANCE: GROUPE ESSEC (ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALE
FRANCE: UNIVERSITE DE BORDEAUX III
FRANCE: ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER
FRANCE: INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES, DE L’ALIMENTATION AT DE L’ENVIRONNEMENT, (AGROSUP DIJON)
FRANCE: UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE (LILLE I)
FRANCE: INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER
FRANCE: ECOLE DU LOUVRE
FRANCE: LE QUAI, ECOLE SUPERIEURE D'ART DE MULHOUSE
FRANCE: UNIVERSITE DE RENNES I
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PETROLE ET DES MOTEURS
FRANCE: UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
FRANCE: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE
FRANCE: UNIVERSITE DE TOURS
FRANCE: UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS
FRANCE: OBSERVATOIRE DE PARIS
FRANCE: UNIVERSITE JOSEPH FOURIER (GRENOBLE I)
FRANCE: ECOLE REGIONALE DES BEAUX-ARTS DE SAINT-ETIENNE
FRANCE: GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT
FRANCE: UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS
FRANCE: UNIVERSITE DU HAVRE
FRANCE: UNIVERSITE PARIS-SUD (PARIS XI)
FRANCE: ECOLE D'ARCHITECTURE DE ROUEN
FRANCE: UNIVERSITE DE LIMOGES
FRANCE: EMLYON BUSINESS SCHOOL
FRANCE: UNIVERSITE PARIS-NORD (PARIS XIII)
FRANCE: ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE LYON
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α.Α. ΤΙΜΠΙΛΩΒ
GEORGIA: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΤΜΠΙΛΙΣΙ
GEORGIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
GEORGIA: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (πρ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)-ΤΜΠΙΛΙ
GEORGIA: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Γ
GEORGIA: SULKHAN-SABA ORBELIANI UNIVERSITY, SULKHAN-SABA ORBELIANI TEACHING UNIVERSITY (SABAUNI)
GEORGIA: GEORGIAN OPEN HUMANITARIAN UNIVERSITY
GEORGIA: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ -ΤΜΠ
GEORGIA: ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΤΜΠΙΛΙΣΙ
GEORGIA: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΜΠΙΛΙΣΙ
GEORGIA: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
GEORGIA: UNIVERSITY OF GEΟRGIA/ SAKARTVELOS UNIVERSITETI (UG)
GEORGIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ DAVID AGMASHENEBELI
GEORGIA: SOKHUMI STATE UNIVERSITY
GEORGIA: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΜΠΙΛΙΣΙ
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Α.Μ.ΓΚΟΡΚΙ" ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ - ΣΟΥΧΟΥΜΙ
GEORGIA: GORI TEACHING UNIVERSITY
GEORGIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Ν. ΜΟΥΣΧΕΛΙΣΒΙΛΙ" ΤΗΣ Π. ΚΟΥΤΑΪΣΙ
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΤΜΠΙΛΙΣΙ "Σ.Σ.ΟΡΜΠΕΛΙΑΝΙ"
GEORGIA: GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
GEORGIA: ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PANACEA(TBILISI NATIONAL MEDICAL INSTITUTE PANACEA)
GEORGIA: GORI STATE UNIVERSITY
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΜΠΙΛΙΣΙ
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της ΤΥΦΛΙΔΑΣ
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΓΚΟΡΙ - ΓΚΟΡΙ
GEORGIA: AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY
GEORGIA: GRIGOL ROBAKIDZE UNIVERSITY
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Σ.ΡΟΥΣΤΑΒΕΛΙ" ΤΗΣ Π. ΜΠΑΤΟΥΜΙ
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Α.ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΝΤΖΕ"ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΥΤΑΪΣΙ
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΜΠΙΛΙΣΙ
GEORGIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
GEORGIA: ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "VITA" - ΤΥΦΛΙΔΑΣ
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ <ΓΚΟΓΚΤΜΠΑΣΒΙΛΙ>ΤΗΣ Π.ΤΕΛΑΒΙ
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΠΙΛΙΣΙ
GEORGIA: IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΜΠΙΛΙΣΙ
GEORGIA: TELAVI IAKOB GOGEBASHVILI STATE UNIVERSITY
GEORGIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΥΦΛΙΔΑ
GEORGIA: GEORGIAN "S.RUSTAVELI" STATE INSTITUTE OF THEATRE AND CINEMATOGRAPHY
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ "Α.Μ. ΓΚΟΡΓΚΙ"
GEORGIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΤΣΙΤΑ
GEORGIA: NEW VISION UNIVERSITY
GEORGIA: ILIA STATE UNIVERSITY, GEORGIA
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ "Ι. ΤΣΑΒΤΣΑΒΑΤΖΕ" - ΤΜΠΙΛΙΣΙ
GEORGIA: ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ "Β.ΣΑΡΑΤΖΙΣΒΙΛΙ"- ΤΜΠΙΛΙΣΙ
GEORGIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΣΟΥΧΟΥΜΙ
GEORGIA: "S.RUSTAVELI" STATE INSTITUTE OF THEATRE AND CINEMATOGRAPHY
GHANΑ: GHANA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION
GHANΑ: CATHOLIC UNIVERSITY
GHANΑ: UNIVERSITY OF EDUCATION, WINNEBA (UEW)
GHANΑ: KWAME NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (KNUST)
GHANΑ: UNIVERSITY OF PROFESSIONAL STUDIES
GHANΑ: CATHOLIC UNIVERSITY COLLEGE OF GHANA
GHANΑ: UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES
GHANΑ: UNIVERSITY OF GHANA, LEGON
GHANΑ: UNIVERSITY OF EDUCATION
GHANΑ: UNIVERSITY OF CAPE COAST
GREECE: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
GREECE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
GREECE: ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
GREECE: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
GREECE: ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
GREECE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GREECE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
GREECE: Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ
GREECE: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
GREECE: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
GREECE: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
GREECE: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
GREECE: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
GREECE: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
GREECE: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
GREECE: Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
GREECE: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
GREECE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
GREECE: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ
GREECE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
GREECE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
GREECE: ΚΑΝΕΝΑ
GREECE: Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
GREECE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
GREECE: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
GREECE: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
GREECE: ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΣΤΕΡΕAΣ ΕΛΛAΔΑΣ
GREECE: ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
GREECE: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
GREECE: Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
GREECE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
GREECE: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
GRENADA: ST. GEORGE' S UNIVERSITY
HONDURAS: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
HONDURAS: ZAMORANO UNIVERSIDAD – EAP ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΣΖΕΝΤ ΙΣΤΒΑΝ
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΙΣΚΟΛΤΣ
HUNGARY: ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΕΣΖΠΡΕΜ
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΓΙΑΝΝΟΥΣ ΠΑΝΟΝΙΟΥΣ" - ΠΕΚΣ
HUNGARY: UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΜΜΕΛΒΕΙΣ
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΛΑΪΟΣ ΚΟΣΣΟΥΘ" - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ
HUNGARY: KAROLI GASPAR UNIVERSITY OF THE REFORMED CHURCH IN HUNGARY
HUNGARY: BUDAPEST METROPOLITAN UNIVERSITY
HUNGARY: CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST (2004)
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΖΕΓΚΕΝΤ
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΜΜΕΛΒΕΙΣ
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΝΟΝΙΑΣ
HUNGARY: ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
HUNGARY: BUDAPEST BUSINESS SCHOOL
HUNGARY: PAZMANY PETER CATHOLIC UNIVERSITY
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΛΟΡΑΝΤ ΕΟΤΒΟΣ" - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
HUNGARY: CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ
HUNGARY: ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ
HUNGARY: ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
HUNGARY: KAPOSVAR UNIVERSITY
HUNGARY: ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
HUNGARY: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ "ΦΕΡΕΝΤΣ ΛΙΣΤ" - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
HUNGARY: SEMMELWEIS EGYETM (UNIVERSITY)
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TOY ΠΕΚΣ
HUNGARY: ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΑΛΜΠΕΡΤ ΣΖΕΝΤ-ΓΚΙΟΡΓΚΙ" - ΣΖΕΓΚΕΝΤ
HUNGARY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΚΣ
ICELAND: UNIVERSITY OF ICELAND
ICELAND: REYKJAVIK UNIVERSITY
INDIA: MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY
INDIA: JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY
INDIA: BANGALORE UNIVERSITY
INDIA: MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
INDIA: INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR
INDIA: UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
INDIA: UNIVERSITY OF DELHI
INDIA: NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ROURKELA
INDIA: CMR UNIVERSITY
INDIA: OSMANIA UNIVERSITY
INDIA: ANDHRA UNIVERSITY
INDIA: B.S. ABDUR RAHMAN UNIVERSITY
INDIA: BARKATULLAH UNIVERSITY
INDIA: NATIONAL DAIRY RESEARCH INSTITUTE
INDIA: MAHATMA GANDHI UNIVERSITY, KERALA
INDIA: INDIAN MARITIME UNIVERSITY
INDIA: RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES(RGUHS)
INDIA: BENGALURU CITY UNIVERSITY
INDIA: DR. A.P.J. ABDUL KALAM UNIVERSITY (AKTU)
INDIA: GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
INDIA: RK UNIVERSITY
INDIA: BHARATHIAR UNIVERSITY
INDIA: VIDYASAGAR UNIVERSITY
INDIA: TATA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
INDIA: SRI RAMACHANDRA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH
INDIA: BHARATHIDASAN UNIVERSITY
INDIA: INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, DESIGN AND MANUFACTURING, KANCHEEPURAM/ IIITDM KANCHEEPURAM
INDIA: INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
INDIA: LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY, (LPU)
INDIA: INDIAN SCHOOL OF MINES
INDIA: PONDICHERRY UNIVERSITY
INDIA: UNIVERSITY OF KASHMIR
INDIA: ACHARYA NAGARJUNA UNIVERSITY
INDIA: INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS
INDIA: JADAVPUR UNIVERSITY
INDIA: GOA UNIVERSITY
INDIA: VISVESWARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
INDIA: NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY KURUKSHETRA
INDIA: I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY
INDIA: SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY
INDIA: UNIVERSITY OF ALLAHABAD
INDIA: INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH THIRUVANANTHAPURAM, IISER THIRUVANANTHAPURAM (IISER TVM)
INDIA: UNIVERSITY OF KERALA
INDIA: KANNUR UNIVERSITY
INDIA: SHIVAJI UNIVERSITY
INDIA: INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE
INDIA: BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE
INDIA: VEER NARMAD SOUTH GUJARAT UNIVERSITY
INDIA: GAUTAM BUDDHA TECHNICAL UNIVERSITY
INDIA: AMITY UNIVERSITY
INDIA: KURUKSHETRA UNIVERSITY
INDIA: SHARDA UNIVERSITY
INDIA: ASSAM SCIENCE END TECHNOLOGY UNIVERSITY
INDIA: ANNA UNIVERSITY
INDIA: INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH TIRUPATI
INDIA: VELS INSTITUTE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ADVANCED STUDIES
INDIA: INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY,INDIRA GANDHI RASHTRIYA MUKTA VISHWAVIDYALAYA (IGNOU)
INDIA: UNIVERSITY OF POONA
INDIA: UNIVERSITY OF CALICUT
INDIA: BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE
INDIA: UNIVERSITY OF PETROLEUM AND ENERGY STUDIES
INDIA: INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KANPUR
INDIA: MAHARISHI DAYANAND UNIVERSITY
INDIA: UNIVERSITY OF BOMBAY (MUMBAI)
INDIA: SRM UNIVERSITY DELHI-NCR
INDIA: NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY WARANGAL
INDIA: INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH BHOPAL
INDIA: JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ANANTAPUR
INDIA: COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
INDIA: SANSKRITI UNIVERSITY
INDIA: PANJAB UNIVERSITY
INDIA: NARSEE MONJEE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES
INDIA: UNIVERSITY OF MADRAS,CHENNAI
INDIA: MANAV RACHNA INTERNATIONAL
INDIA: MAULANA ABUL KALAM AZAD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
INDIA: INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GANDHINAGA
INDIA: ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
INDIA: INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH KOLKATA
INDIA: UTTARANCHAL UNIVERSITY
INDIA: ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY
INDIA: SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY
INDIA: BANARAS HINDU UNIVERSITY
INDIA: GURU NANAK DEV UNIVERSITY
INDIA: INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY GUWAHATI
INDIA: UNIVERSITY OF CALCUTTA
INDIA: UNIVERSITY OF RAJASTHAN
INDIA: BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
INDIA: VELLORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
INDIA: ANDHRA KESARI UNIVERSITY
INDIA: PERIYAR UNIVERSITY
INDONESIA: SYIAH KUALA UNIVERSITY/UNIVERSITAS SYIAH KUALA
INDONESIA: SEMINARI THEOLOGIA INJILI INDONESIA
INDONESIA: 13. STATE UNIVERSITY OF JAKARTA, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)
INDONESIA: UNIVERSITAS PADJADJARAN
INDONESIA: UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
INDONESIA: INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)
INDONESIA: TRISAKTI UNIVERSITY, UNIVERSITAS TRISAKTI (USAKTI)
INDONESIA: UNIVERSITY OF INDONESIA
IRAN: UNIVERSITY OF MAZANDARAN
IRAN: QOM UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
IRAN: SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
IRAN: RAZI UNIVERSITY
IRAN: UNIVERSITY OF ESFAHAN
IRAN: UNIVERSITY OF KURDISTAN
IRAN: AMIRKABIR UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (AUT)
IRAN: ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
IRAN: KHAJEH NASIR TOOSI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
IRAN: ISLAMIC AZAD UNIVERSITY - ARDEVIL CAMPUS
IRAN: BABOL NOSHIRVANI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSHIRVANI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BNUT)
IRAN: SHAHID BAHONAR UNIVERSITY OF KERMAN
IRAN: TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
IRAN: GOLESTAN UNIVERSITY
IRAN: AZARBAIJAN TARBIAT MOALLEM UNIVERSITY (A.T.M.U)
IRAN: UNIVERSITY OF ART, TEHRAN
IRAN: TEHRAN UNIVERSITY OF TEACHER TRAINING
IRAN: SHIRAZ UNIVERSITY
IRAN: GORGAN UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES
IRAN: ISLAMIC AZAD UNIVERSITY-TABRIZ BRANCH
IRAN: TARBIAT MOALEM UNIVERSITY
IRAN: ISLAMIC AZAD UNIVERSITY - NORTH TEHRAN CAMPUS
IRAN: URMIA UNIVERSITY
IRAN: AZARBAIJAN SHAHID MADANI UNIVERSITY
IRAN: MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
IRAN: NATIONAL UNIVERSITY OF IRAN
IRAN: MAZIAR HIGHER EDUCATION INSTITUTE (MAZIAR UNIVERSITY)
IRAN: SAHAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
IRAN: KERMANSHAH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, (KUT)
IRAN: UNIVERSITY OF KASHAN
IRAN: TECHNICAL AND VOCATIONAL UNIVERSITY
IRAN: LORESTAN UNIVERSITY
IRAN: TARBIAT MODARRES UNIVERSITY
IRAN: TEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
IRAN: UNIVERSITY OF TEHRAN
IRAN: ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
IRAN: FERDOWSI UNIVERSITY OF MASHHAD
IRAN: QUCHAN UNIVERSITY OF ADVANCED TECHNOLOGY
IRAN: ALLAMEH TABATABAI UNIVERSITY
IRAN: DANESHGAHE MAZANDARAN (UMZ)/MAZANDARAN UNIVERSITY
IRAN: SISTAN VA BALUCHESTAN UNIVERSITY
IRAN: SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY
IRAN: IRAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY/DANESHGAHE ELM VA SANAT E IRAN (IUST)
IRAN: GONBAD KAVOUS UNIVERSITY
IRAN: ARAK UNIVERSITY/ UNIVERSITY OF ARAK (ARAKU)
IRAQ: UNIVERSITY OF DUHOK (UOD)
IRAQ: CHARMO UNIVERSITY
IRAQ: AL-NAHRAIN UNIVERSITY
IRAQ: AL-KITAB UNIVERSITY
IRAQ: UNIVERSITY OF HALABJA
IRAQ: UNIVERSITY OF MOSUL
IRAQ: HAWLER MEDICAL UNIVERSITY (HMU)
IRAQ: KURDISTAN INSTITUTION FOR STRATEGIC STUDIES AND SCIENTIFIC RESEARCH (KISSR)
IRAQ: UNIVERSITY OF BAGHDAD
IRAQ: SULAIMANI POLYTECHNIC UNIVERSITY (SPU)
IRAQ: NORTHERN TECHNICAL UNIVERSITY (NTU
IRAQ: KOYA UNIVERSITY
IRAQ: AMERICAN UNIVERSITY OF IRAQ – SULAIMANI (AUIS)
IRAQ: UNIVERSITY OF ZAKHO
IRAQ: UNIVERSITY OF TECHNOLOGY /AL-JAMI'AT AL-TECHNOLOGIA (UOT)
IRAQ: SORAN UNIVERSITY
IRAQ: SADDAM UNIVERSITY
IRAQ: UNIVERSITY OF KURDISTAN HEWLÊR (UKH)
IRAQ: CATHOLIC UNIVERSITY IN ERBIL
IRAQ: DUHOK POLYTECHNIC UNIVERSITY (DPU)
IRAQ: TISHK INTERNATIONAL UNIVERSITY (TIU)
IRAQ: AL-MUSTANSIRIYA UNIVERSITY
IRAQ: SALAHADDIN UNIVERSITY- ERBIL (SUE)
IRAQ: UNIVERSITY OF RAPARIN
IRAQ: ERBIL POLYTECHNIC UNIVERSITY
IRAQ: UNIVERSITY OF SULAIMANI
IRAQ: UNIVERSITY OF GARMIAN
IRAQ: NINEVAH UNIVERSITY
IRAQ: UNIVERSITY OF BASRAH
IRAQ: BABYLON UNIVERSITY
IRELAND: DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
IRELAND: MUNSTER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, OLLSCOIL TEICNEO-LAÍOCHTA NA MUMHAN (MTU)
IRELAND: UNIVERSITY COLLEGE CORK
IRELAND: SOUTH EAST TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
IRELAND: THE UNIVERSITY OF DUBLIN, TRINITY COLLEGE
IRELAND: UNIVERSITY OF LIMERICK
IRELAND: IRISH COLLEGE OF HUMANITIES AND APPLIED SCIENCES (ICHAS)
IRELAND: NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN
IRELAND: DUBLIN CITY UNIVERSITY
IRELAND: MAYNOOTH UNIVERSITY
IRELAND: UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN
IRELAND: LIMERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
IRELAND: MARY IMMACULATE COLLEGE
IRELAND: NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, UNIVERSITY COLLEGE, GALWAY
ISRAEL: ONO ACADEMIC COLLEGE
ISRAEL: HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
ISRAEL: TECHNION-ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ISRAEL: BEZALEL ACADEMY OF ARTS AND DESIGN
ISRAEL: TEL-AVIV UNIVERSITY
ISRAEL: BAR-ILAN UNIVERSITY
ISRAEL: ASHKELON ACADEMIC COLLEGE
ISRAEL: THE JERUSALEM ACADEMY OF MUSIC AND DANCE
ISRAEL: HAIFA UNIVERSITY - MOUNT CARMEL
ISRAEL: WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE
ISRAEL: GORDON COLLEGE OF EDUCATION
ISRAEL: BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
ISRAEL: INTERDISCIPLINARY CENTER (IDC) HERZLIYA
ITALIA: SCUOLA PER IL RESTAURO DEL MOSAICO - RAVENNA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO
ITALIA: PEGASO UNIVERSITA TELEMATICA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TRE
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
ITALIA: CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO PEDROLLO"
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI "MEDITERRANEA" DI REGGIO CALABRIA
ITALIA: UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA
ITALIA: UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA
ITALIA: INSTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO DI CATANIA
ITALIA: LIBERA UNIVERSITA MARIA SS. ASSUNTA (L.U.M.S.A.)
ITALIA: FACOLTA TEOLOGICA DI BARI
ITALIA: HUMANITAS UNIVERSITY
ITALIA: UNIVERSITÀ PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" DI REGGIO CALABRIA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI
ITALIA: PONTIFICIA FACOLTA TEOLOGICA DELL'ITALIA MERIDIONALE
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA
ITALIA: SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI
ITALIA: SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
ITALIA: UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
ITALIA: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL' INSUBRIA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI LECCE
ITALIA: SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO
ITALIA: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI G.D'ANNUNZIO DI CHIETI
ITALIA: ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM
ITALIA: GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE DI FROSINONE
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA
ITALIA: UNIVERSITA TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO
ITALIA: ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI DI GENOVA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
ITALIA: SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA
ITALIA: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
ITALIA: UNIVERSITA DEL SALENTO
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L'AQUILA
ITALIA: ACCADEMIA DE BELLE ARTI -FOGGIA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA DI MILANO
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA
ITALIA: NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI (NABA MILANO)
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI REGGIO CALABRIA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI" DI PERUGIA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA
ITALIA: UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANZARO "MAGNA GRECIA"
ITALIA: UNIVERSITA DELLA SVIZZERA ITALIANA (ACADEMIA DI ARCHITECTURA)
ITALIA: POLITECNICO DI BARI
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VENEZIA "CA' FOSCARI"
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO
ITALIA: 'CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI' DI NOVARA
ITALIA: POLITECNICO DI MILANO
ITALIA: PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA
ITALIA: LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI (LUISS)
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA
ITALIA: PONTIFICIA FACOLTA TEOLOGICA DI SICILIA-PALERMO
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI FEDERICO II DI NAPOLI
ITALIA: UNIVERSITA PONTIFICIA SALESIANA DI ROMA
ITALIA: ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L' AQUILA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CALABRIA
ITALIA: PONTIFICIUM ATHENAUM S. ANSELMI DE URBE
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
ITALIA: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO
ITALIA: ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DI FIRENZE
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO
ITALIA: UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI "GUGLIELMO MARCONI"-TELEMATICA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI
ITALIA: ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI PERUGIA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA
ITALIA: UNIVERSITA E-CAMPUS
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA
ITALIA: POLITECNICO DI TORINO
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE
ITALIA: CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "FRENCESCO MORLACCHI"
ITALIA: INSTITUTIONS MARKETS TECHNOLOGIES - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES
ITALIA: UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI TORINO
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"
ITALIA: THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT EDUCATION
ITALIA: LIBERA UNIVERSITA DI BOLZANO
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE
ITALIA: FACOLTA TEOLOGICA DEL TRIVENETO
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA
ITALIA: UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CANPANIA
ITALIA: CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI" SUOR ORSOLA BENINCASA" DI NAPOLI
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI "L' ORIENTALE"
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
ITALIA: ACCADEMIA DI BELL ARTI - LORENZO DA VITERBO
ITALIA: CONSERVATORIO DI MUSICA "LUIGI CHERUBINI"
ITALIA: UNIVERSITA PER STRANIERI - PERUGIA
ITALIA: SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)
ITALIA: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA
ITALIA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI
JAMAICA: THE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JAPAN: THE UNIVERSITY OF TOKYO - (HONGO CAMPUS)
JAPAN: UNIVERSITY OF TSUKUBA
JAPAN: KAGOSHIMA UNIVERSITY
JAPAN: CHUKYO UNIVERSITY
JAPAN: INTERNATIONAL UNIVERSITY OF JAPAN (IUJ)
JAPAN: HITOTSUBASHI UNIVERSITY
JAPAN: UNIVERSITY OF TOTTORI
JAPAN: KYOTO UNIVERSITY
JAPAN: NIHON UNIVERSITY
JAPAN: NAGOYA UNIVERSITY - (HIGASHIYAMA CAMPUS)
JAPAN: TOKYO UNIVERSITY OF FISHERIES
JAPAN: WASEDA UNIVERSITY
JAPAN: TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY - YUSHIMA
JAPAN: SEIKEI UNIVERSITY
JAPAN: CHIBA UNIVERSITY
JAPAN: KOBE UNIVERSITY
JAPAN: MEIJI UNIVERSITY
JAPAN: NATIONAL GRADUATE INSTITUTE FOR POLICY STUDIES (GRIPS)
JAPAN: NIPPON SPORT SCIENCE UNIVERSITY
JAPAN: KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
JAPAN: HOKKAIDO UNIVERSITY
JAPAN: SOPHIA UNIVERSITY - (ICHIGAYA CAMPUS)
JAPAN: RIKKYO ST. PAUL'S UNIVERSITY
JAPAN: OSAKA JOGAKUIN UNIVERSITY
JAPAN: DOKKYO UNIVERSITY
JAPAN: SAITAMA UNIVERSITY
JAPAN: KANSAI GAIDAI UNIVERSITY
JAPAN: KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY
JAPAN: YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY
JAPAN: TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY,TOKYO
JAPAN: RITSUMEIKAN UNIVERSITY
JAPAN: KYUSHU UNIVERSITY
JAPAN: KUMAMOTO UNIVERSITY
JAPAN: SENSHU UNIVERSITY
JAPAN: INTERNATIONAL CHRISTIAN UNIVERSITY
JAPAN: THE GRADUATE UNIVERSITY FOR ADVANCED STUDIES [SOKENDAI]
JAPAN: INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH AND WELFARE
JAPAN: OKINAWA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY GRADUATE UNIVERSITY
JAPAN: TOKAI UNIVERSITY
JAPAN: JUNTENDO MEDICAL SCHOOL
JAPAN: KITAKYUSHU UNIVERSITY/ KITAKYUSHU DAIGAKU
JAPAN: KOKUGAKUIN UNIVERSITY
JAPAN: OSAKA UNIVERSITY
JAPAN: OKAYAMA UNIVERSITY
JAPAN: TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
JAPAN: HOSEI UNIVERSITY
JAPAN: GAKUSHUIN UNIVERSITY
JAPAN: TOHOKU UNIVERSITY
JAPAN: KEIO UNIVERSITY-TOKYO
JAPAN: TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY
JAPAN: UNIVERSITY OF SHIZUOKA
JORDAN: AL AL-BAYT UNIVERITY
JORDAN: GERMAN JORDANIAN UNIVERSITY, GERMAN-JORDANIAN UNIVERSITY(GJU)
JORDAN: YARMOUK UNIVERSITY
JORDAN: BALQA APPLIED UNIVERSITY
JORDAN: ZARKA PRIVATE UNIVERSITY
JORDAN: THE ARAB ACADEMY FOR BANKING AND FINANCIAL SCIENCES
JORDAN: THE HASHEMITE UNIVERSITY
JORDAN: MUTAH UNIVERSITY
JORDAN: MIDDLE EAST UNIVERSITY
JORDAN: PHILADELPHIA UNIVERSITY
JORDAN: JORDAN - APPLIED SCIENCE UNIVERSITY (A.S.U.)
JORDAN: MUTAH AL KARAH
JORDAN: IRBID NATIONAL UNIVERSITY
JORDAN: UNIVERSITY OF JORDAN
JORDAN: JORDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
KAZAKHSTAN: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΠΑΒΛΟΝΤΑΡ - ΠΑΒΛΟΝΤΑΡ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΣΤΑΝΑ
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ - ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ
KAZAKHSTAN: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ - ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Μ.Ο. ΑΟΥΕΖΟΒ" ΤΗΣ Π. ΤΣΙΜΚΕΝΤ
KAZAKHSTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ-ΑΛΜΑ ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΣΕΜΙΠΑΛΑΤΙΝΣΚ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ "Μ.ΑΟΥΕΖΟΒ"
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΑΛΙΧΑΝΟΦ του ΚΟΚΣΕΤΑΟΥ
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Μ.Ο. ΑΟΥΕΖΟΒ" ΤΗΣ Π. ΤΣΙΜΚΕΝΤ - ΤΣΙΜΚΕΝΤ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΤΣΙΜΚΕΝΤ
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΛ ΦΑΡΑΜΠΙ" ΤΗΣ Π. ΤΣΙΜΚΕΝΤ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΑΜΠΑΙ" ΤΗΣ ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ - ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ
KAZAKHSTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΟΥΣΤ - ΚΑΜΕΝΟΓΚΟΡΣΚ
KAZAKHSTAN: S. SEIFULLIN KAZAKH AGRO TECHNICAL UNIVERSITY
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΣΕΜΙΠΑΛΑΤΙΝΣΚ
KAZAKHSTAN: ΤΕΧΝΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡ.ΤΟΥ ΜΕΤΑΛ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗς Π.ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΣΕΜΙΠΑΛΑΤΙΝΣΚ - ΣΕΜΙΠΑΛΑΤΙΝΣΚ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: KARAGANDA STATE TECHNICAL UNIVERSITY
KAZAKHSTAN: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ της ΚΖΥΛ-ΟΡΝΤΑ
KAZAKHSTAN: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ - ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ
KAZAKHSTAN: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΜΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Μ.Χ. ΝΤΟΥΛΑΤΙ" ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΑΡΑΖ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Σ.Μ.ΚΙΡΟΒ" ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ
KAZAKHSTAN: KAZAKHSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT ECONOMICS AND STRATEGIC RESEARCH
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΟΥΣΤ ΚΑΜΕΝΟΓΚΟΡΣΚ
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ''50 ΧΡΟΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ''
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ "ΚΟΥΡΜΑΓΚΑΖΙ" ΤΗΣ Π. ΑΛΜΑ-ΑΤΑ - ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Σ.ΣΕΥΦΟΥΛΛΙΝ" ΤΣΕΛΙΝΟΓΚΡΑΝΤ
KAZAKHSTAN: NAZARBAYEV UNIVERSITY
KAZAKHSTAN: UNIVERSITY OF TURAN
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΤΣΙΜΚΕΝΤ - ΤΣΙΜΚΕΝΤ
KAZAKHSTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΤΣΕΛΙΝΟΓΚΡΑΝΤ
KAZAKHSTAN: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ
KAZAKHSTAN: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Σ. ΒΑΛΙΧΑΝΟΒΑ"
KAZAKHSTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΟΡΤΖΟΝΙΚΙΤΖΕ
KAZAKHSTAN: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ της ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΤΣΙΜΚΕΝΤ
KAZAKHSTAN: KOSTANAY STATE UNIVERSITY
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΑΚΤΙΟΥΜΠΙΝΣΚ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ - ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ
KAZAKHSTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ Π. ΤΖΑΜΠΟΥΛ - ΤΖΑΜΠΟΥΛ
KAZAKHSTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΖΩΟΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π. ΑΛΜΑ-ΑΤΑ - ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΑΛΜΑ Α
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΚΟΡΚΙΤ-ΑΤΑ" ΤΗΣ Π. ΚΖΙΛ-ΟΡΝΤΑ - ΚΖΙΛ-ΟΡΝΤΑ
KAZAKHSTAN: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Β.Ι. ΛΕΝΙΝ" της ΚΑΡΗΤΑΟΥ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ "ΑΜΠΙΛΑΪ ΧΑΝ"
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ
KAZAKHSTAN: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΚΟΥΡΙΕΒ
KAZAKHSTAN: ALMATY UNIVERSITY OF POWER ENGINEERING AND TELECOMMUNICATIONS
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: S. TORAIGHYROV PAVLODAR STATE UNIVERSITY
KAZAKHSTAN: KAZAKH-BRITISH TECHNICAL UNIVERSITY
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΚΟΥΣΤΑΝΑΙ
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Ν.Β.ΓΚΟΓΚΟΛ" ΚΖΙΛ-ΟΡΝΤΑ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Π. ΑΛΜΑ-ΑΤΑ - ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΑΛΜΑ-ΑΤΑ - ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΑΛ-ΦΑΡΑΜΠΙ" ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ "ΑΣΦΕΝΤΙΑΡΟΒ" - ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
KAZAKHSTAN: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤ. ΕΛΑΦΡΑΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ&ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ Π. ΤΖΑΜΠΟΥΛ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΒΛΟΝΤΑΡ - ΠΑΒΛΟΝΤΑΡ
KAZAKHSTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Ι.ΤΖΑΝΣΟΥΓΚΟΥΡΟΒ" ΤΗΣ Π. ΤΑΛΝΤΙ-ΚΟΥΡΓΚΑΝ
KAZAKHSTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΑΛΜΑ-ΑΤΑ
KAZAKHSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Ν.ΝΑΛΜΑΝΤΙΑΝ" ΤΗΣ ΛΕΝΙΝΑΚΑΝ
KENYA: ST PAUL UNIVERSITY
KENYA: EAST AFRICAN UNIVERSITY
KENYA: EGERTON UNIVERSITY
KENYA: KENYA METHODIST UNIVERSITY
KENYA: UNIVERSITY OF NAIROBI,NAIROBI
KENYA: KENYATTA UNIVERSITY
KUWAIT: AMERICAN UNIVERSITY OF THE MIDDLE EAST (AUM)
KUWAIT: KUWAIT UNIVERSITY (JAMI'AT AL-KUWAIT) (KUNIV)
KYRGYZSTAN: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΜΠΙΣΚΕΚ
KYRGYZSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΙΡΓΙΖΙΑΣ - ΦΡΟΥΝΖΕ
KYRGYZSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΚΙΡΓΙΖΙΑΣ "ΜΠ. ΜΠΕΙΣΕΝΑΛΙΕΒΑ" - ΦΡΟΥΝΖΕ
KYRGYZSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΙΡΓΙΖΙΑΣ - ΦΡΟΥΝΖΕ
KYRGYZSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΙΡΓΙΖΙΑΣ-ΜΠΙΣΚΕΚ
KYRGYZSTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ "Κ.Ι.ΣΚΡΙΑΜΠΙΝ" ΤΗΣ ΚΙΡΓΙΖΙΑΣ -ΦΡΟΥΝΖ
KYRGYZSTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΙΡΓΙΖΙΑΣ - ΜΠΙΣΚΕΚ
KYRGYZSTAN: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΦΡΟΥΝΖΕ
KYRGYZSTAN: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΠΙΣΚΕΚ
LATVIA: RISEBA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA (RISEBA)
LATVIA: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗς ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της ΡΙΓΑ
LATVIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ "Π
LATVIA: RIGA STRADINS UNIVERSITY
LATVIA: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑΣ - ΡΙΓΑ
LATVIA: TURIBA UNIVERSITY
LATVIA: LATVIA UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES AND TECHNOLOGIES
LATVIA: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΡΙΓΑ - ΡΙΓΑ
LATVIA: JASEPS VITOLS LATVIAN MUSIC ACADEMY
LATVIA: UNIVERSITY OF LATVIA
LATVIA: BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY
LEBANON: UNIVERSITE SAINT-JOSEPH (UNIVERSITE DE LYON II) - BEIRUT
LEBANON: NOTRE DAME UNIVERSITY-LOUAIZE
LEBANON: ARTS, SCIENCES AND TECHNOLOGY UNIVERSITY
LEBANON: AMERICAN UNIVERSITY OF CULTURE AND EDUCATION (AUCE)
LEBANON: AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT
LEBANON: HAIGAZIAN UNIVERSITY
LEBANON: LEBANESE INTERNATIONAL UNIVERSITY
LEBANON: UNIVERSITY OF BALAMAND
LEBANON: UNIV. LA SAGESSE - INSTITUT SUP. DE LA SAGESSE POUR L'ENSEIG. DU DROIT
LEBANON: MODERN UNIVERSITY FOR BUSINESS & SCIENCE
LEBANON: ST.JOHN OF DAMASCUS, SCHOOL OF THEOLOGY - TRIPOLI
LEBANON: AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
LEBANON: UNIVERSITE LIBANAISE
LEBANON: UNIVERSITE SAINT-ESPRIT DE KASLIK
LEBANON: BEIRUT ARAB UNIVERSITY
LEBANON: LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY
LESOTHO: NATIONAL UNIVERSITY OF LESOTHO
LIBYA: AL-FATEH UNIVERSITY
LIBYA: UNIVERSITY OF TRIPOLI
LIBYA: UNIVERSITY OF GHARYAN
LIBYA: UNIVERSITY OF GARYOUNIS
LIECHTENSTEIN: PRIVATE UNIVERSITAET IM FUERSTENTUM LIECHTENSTEIN
LIECHTENSTEIN: UNIVERSITY OF LIECHTENSTEIN
LITHUANIA: VILNIUS ACADEMY OF ARTS
LITHUANIA: VILNIUS UNIVERSITY
LITHUANIA: KLAIPEDA UNIVERSITY
LITHUANIA: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY
LITHUANIA: MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY
LITHUANIA: VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY
LITHUANIA: LITHUANIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE
LITHUANIA: VILNIUS PEDAGOGICAL UNIVERSITY
LITHUANIA: LITHUANIAN SPORTS UNIVERSITY
LUXEMBOURG: UNIVERSITE DE LUXEMBOURG
MALAWI: UNIVERSITY OF MALAWI
MALAWI: MALAWI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (MUST)
MALAWI: MZUZU UNIVERSITY
MALAYSIA: NATIONAL UNIVERSITY OF MALAYSIA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
MALAYSIA: INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
MALAYSIA: UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA/UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
MALAYSIA: UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
MALAYSIA: MANIPAL GLOBALNXT UNIVERSITY
MALAYSIA: UNIVERSITY OF MALAYA / UNIVERSITI MALAYA (MU
MALDIVES: THE MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY (MNU)
MALTA: UNIVERSITY OF MALTA
MALTA: INTERNATIONAL MARITIME LAW INSTITUTE -IMO
MEXICO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN (CINVESTAV)
MEXICO: ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACION, RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA
MEXICO: EL COLEGIO DE MEXICO
MEXICO: INSTITUTO TECHNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
MEXICO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
MEXICO: DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA RESEARCH INSTITUTE (MORA INSTITUTE)
MEXICO: UNIVERSIDA INTERNACIONAL IBEROAMERICANA
MEXICO: UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA
MEXICO: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
MEXICO: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
MEXICO: UNIVERSIDAD VERACRUZANA
MEXICO: IBERO-AMERICAN UNIVERSITY/ UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UIA)
MEXICO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO
MEXICO: UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL (UIC)
MEXICO: UNIVERSIDAD ANAHUAC, ANAHUAC
MEXICO: LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA
MEXICO: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
MEXICO: ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
MEXICO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
MEXICO: THE COLLEGE OF SAN LUIS
MEXICO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
MEXICO: UNIVERSIDAD DE AMERICA LATINA
MOLDOVA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ "Ν.ΤΕΣΤΕΜΙΤΣΑΝΟΥ" - ΚΙΣΙΝΑΟΥ
MOLDOVA: ACADEMIA DE TEOLOGIE ORTODOXA DIN MOLDOVA
MOLDOVA: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΜΟΛΝΤΟΒΑ - ΚΙΣΙΝΑΟΥ
MOLDOVA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΤΙΡΑΣΠΟΛ
MOLDOVA: INSTITUTULUI INTERNATIONAL DE MANAGEMENT "IMI-NOVA"
MOLDOVA: INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS OF MOLDOVA
MOLDOVA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ " Ι. ΚΡΙΑΝΓΚΕ " - ΚΙΣΙΝΙΕΦ
MOLDOVA: ACADEMIA DE MUZICA, TEATRU SI ARTE PLASTICE
MOLDOVA: ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
MOLDOVA: UNIVERSITATEA COOPERATIST - COMERCIALȀ DIN MOLDOVA / COOPERATIVE -COMMERCIAL UNIVERSITY OF MOLDOVA
MOLDOVA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
MOLDOVA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΟΛΝΤΟΒΑΣ - ΚΙΣΙΝΑΟΥ
MOLDOVA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΑΛΕΚΟΥ ΡΟΥΣΟ" - ΜΠΑΛΤΣΙ
MOLDOVA: UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA
MOLDOVA: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
MOLDOVA: STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
MONACO: INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MONACO
MONGOLIA: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ
MONTENEGRO: UNIVERZITET MEDITERAN PODGORICA-MONTENEGRO
MONTENEGRO: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
MOROCCO: UNIVERSITE MOHAMMED V
MOROCCO: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΧΑΜΕΝΤ Ο 1ΟΣ ΟΥΖΑ
MOROCCO: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΝΤΙ ΑΓΙΑΝΤ ΜΑΡΑΚΕΣ
MOROCCO: NATIONAL SCHOOL OF ARCHITECTURE, ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE (ENARCH)
MOROCCO: AL AKHAWAYN UNIVERSITY
MOROCCO: UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA - HASSAN II UNIVERSITY OF CASABLANCA
NAMIMBIA: NAMIMBIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
NAMIMBIA: UNIVERSITY OF NAMIMBIA
NEPAL: TRIBHUVAN UNIVERSITY
NEPAL: KATHMANDU UNIVERSITY, KATHMANDU VISHWAVIDALAYA (KU)
NETHERLANDS: ARTEZ INSTITUTE OF THE ARTS
NETHERLANDS: HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN ARNHEM
NETHERLANDS: THIM DE INTERNATIONALE HOGESCHOOL VOOR FYSIOTERAPIE, NIEUWEGEIN
NETHERLANDS: RADBOUD UNIVERSITY
NETHERLANDS: TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
NETHERLANDS: WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH CENTER
NETHERLANDS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
NETHERLANDS: HOGESCHOOL INHOLLAND AMSTERDAM
NETHERLANDS: HOGESCHOOL INHOLLAND HAARLEM
NETHERLANDS: DESIGN ACADEMY , EINDHOVEN
NETHERLANDS: WAGENINGEN UNIVERSITY
NETHERLANDS: UNIVERSITEIT TWENTE
NETHERLANDS: FONTYS HOGESCHOLEN - EINDHOVEN
NETHERLANDS: HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN UTRECHT
NETHERLANDS: UNESCO-IHE
NETHERLANDS: GERRIT RIETVELD ACADEMY SCHOOL OF ART AND DESIGN
NETHERLANDS: ROTTERDHAM SCHOOL OF MANAGEMENT
NETHERLANDS: DUISENBERG SCHOOL OF FINANCE
NETHERLANDS: THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
NETHERLANDS: AMSTERDAM HOGESCHOOL VAN DE KUNSTEN
NETHERLANDS: AVANS HOGESCHOOL (UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES)
NETHERLANDS: HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ( UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES)
NETHERLANDS: TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT
NETHERLANDS: LANDBOUWUNIVERSITEIT WAGENINGEN
NETHERLANDS: RIJKSHOGESCHOOL MAASTRICHT
NETHERLANDS: HOGESCHOOL ANTWERPEN
NETHERLANDS: HOGESCHOOL DER KUNSTEN DEN HAAG
NETHERLANDS: UNIVERSITEIT UTRECHT
NETHERLANDS: HOGESCHOOL INHOLLAND DELFT
NETHERLANDS: HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN
NETHERLANDS: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR HYDRAULIC AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
NETHERLANDS: HOGESCHOOL ZUYD
NETHERLANDS: NIJENRODE UNIVERSITY, THE NETHERLANDS BUSINESS SCHOOL
NETHERLANDS: OPEN UNIVERSITEIT
NETHERLANDS: HOGESCHOOL VAN BEELDENDE KUNSTEN MUZIEK EN DANS
NETHERLANDS: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVAT
NETHERLANDS: KONINKLIJK CONSERVATORIUM, HAAG
NETHERLANDS: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
NETHERLANDS: ACADEMIE MINERVA. ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING
NETHERLANDS: UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE UTRECHT
NETHERLANDS: NHL STENDEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES-NHL STENDEN HOGESCHOOL
NETHERLANDS: HOGESCHOOL VAN UTRECHT
NETHERLANDS: RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN (UNIVERSITEIT LEIDEN)
NETHERLANDS: ROTTERDAM HOGESCHOOL VOOR MUZIEK EN DANS
NETHERLANDS: MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT
NETHERLANDS: UNIVERSITEIT MAASTRICHT
NETHERLANDS: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN
NETHERLANDS: ZUID-NEDERLANDSE HOGESCHOOL VOOR MUSIEK
NETHERLANDS: VAN HALL LARENSTEIN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (HOGESCHOOL VAN HALL LARENSTEIN) (VHL)
NETHERLANDS: TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
NETHERLANDS: HOGESCHOOL ROTTERDAM
NETHERLANDS: RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT
NETHERLANDS: AMSTERDAM SCHOOL OF THE ARTS
NETHERLANDS: ERASMUS UNIVERSITEIT - ROTTERDAM
NETHERLANDS: WINDESHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM
NETHERLANDS: HANZE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
NETHERLANDS: VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
NETHERLANDS: SAXION UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
NETHERLANDS: TILBURG UNIVERSITY
NETHERLANDS: CODARTS ROTTERDAM (CODARTS, HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN)
NETHERLANDS: RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN
NETHERLANDS: HAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
NEW ZEALAND: CENTRAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
NEW ZEALAND: UNIVERSITY OF AUCKLAND
NEW ZEALAND: UNIVERSITY OF CANTERBURY
NEW ZEALAND: CHRISTCHURCH POLYTECHNIC INSTITUTE OF TECHNOLOGY
NEW ZEALAND: UNIVERSITY OF OTAGO
NEW ZEALAND: MASSEY UNIVERSITY
NEW ZEALAND: VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON
NICARAGUA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
NIGERIA: JOSEPH AYO BABALOLA UNIVERSITY, IKEJI-ARAKEJI
NIGERIA: CHRISLAND UNIVERSITY
NIGERIA: UNIVERSITY OF MAIDUGURI
NIGERIA: OGUN STATE UNIVERSITY
NIGERIA: IGNATIUS AJURU UNIVERSITY OF EDUCATION
NIGERIA: USMANU DANFODIYO UNIVERSITY
NIGERIA: ENUGU STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENUGU
NIGERIA: LADOKE AKINTOLA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, (LAUTECH)
NIGERIA: REDEEMER'S UNIVERSITY, EDE
NIGERIA: ONDO STATE UNIVERSITY
NIGERIA: CRAWFORD UNIVERSITY
NIGERIA: EBONYI STATE UNIVERSITY ABAKALIKI
NIGERIA: IGBINEDION UNIVERSITY OKADA EDO NIGERIA
NIGERIA: CHUKWUEMEKA ODUMEGWU OJOKWU UNIVERSITY
NIGERIA: UNIVERSITY OF IBADAN
NIGERIA: EKITI STATE UNIVERSITY
NIGERIA: AMERICAN UNIVERSITY OF NIGERIA
NIGERIA: ABIA STATE UNIVERSITY
NIGERIA: ADEKUNLE AJASIN UNIVERSITY
NIGERIA: UNIVERSITY OF JOS
NIGERIA: UNIVERSITY OF BENIN
NIGERIA: NOVENA UNIVERSITY
NIGERIA: TAI SOLARIN UNIVERSITY OF EDUCATION, (TASUED)
NIGERIA: BAZE UNIVERSITY
NIGERIA: CROSS RIVER STATE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, CALABAR
NIGERIA: KWARA STATE UNIVERSITY
NIGERIA: AMBROSE ALLI UNIVERSITY, EKPOMA
NIGERIA: COVENANT UNIVERSITY (CU)
NIGERIA: NNAMDI AZIKIWE UNIVERSITY
NIGERIA: AHMADU BELLO UNIVERSITY
NIGERIA: COVENANT UNIVERSITY OTA
NIGERIA: ADELEKE UNIVERSITY
NIGERIA: FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
NIGERIA: UNIVERSITY OF ILORIN
NIGERIA: FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, OWERRI
NIGERIA: TAI SOLARIN UNIVERSITY OF EDUCATION, (TASUED)
NIGERIA: LAGOS STATE UNIVERSITY, APAPA
NIGERIA: OLABISI ONABANJO UNIVERSITY
NIGERIA: OBAFEMI AWOLOWO UNIVERSITY (OAU)
NIGERIA: AHMADU BELLO UNIVERSITY - ZARIA
NIGERIA: VERITAS UNIVERSITY
NIGERIA: EDO STATE UNIVERSITY UZAIRUE
NIGERIA: UNIVERSITY OF CALABAR
NIGERIA: FOUNTAIN UNΙVERISTY, OSHOGBO
NIGERIA: FEDERAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE, ABEOKUTA
NIGERIA: AFE BABALOLA UNIVERSITY, ADO-EKITI - EKITI STATE (ABUAD)
NIGERIA: ST. PAUL’S UNIVERSITY
NIGERIA: UNIVERSITY OF NIGERIA
NIGERIA: RIVERS STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - PORT HARCOURT
NIGERIA: IMO STATE UNIVERSITY
NIGERIA: MICHAEL OKPARA UNIVERSITY OF AGRICULTURAL UMUDIKE
NIGERIA: UNIVERSITY OF PORT-HARCOURT
NIGERIA: DELTA STATE UNIVERSITY
NIGERIA: FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, MINNA
NIGERIA: UNIVERSITY OF LAGOS
NIGERIA: TANSIAN UNIVERSITY
NIGERIA: ABUBAKAR TAFAWA BALEWA UNIVERSITY
NIGERIA: CARITAS UNIVERSITY
NIGERIA: FEDERAL UNIVERSITY, OTUOKE, (FUO)
NIGERIA: OSUN STATE UNIVERSITY
NIGERIA: UNIVERSITY OF ABUJA
NIGERIA: UNIVERSITY OF UYO
NORWAY: UNIVERSITY OF BERGEN
NORWAY: OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED SCIENCES
NORWAY: OSLO NEW UNIVERSITY COLLEGE - OSLO NYE HØYSKOLE (ONH)
NORWAY: UNIVERSITY OF SOUTH-EASTERN NORWAY
NORWAY: UNIVERSITY OF OSLO
NORWAY: LILLEHAMMER UNIVERSITY COLLEGE
NORWAY: NORWEGIAN SCHOOL OF MANAGEMENT
NORWAY: THE ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY
NORWAY: NORWEGIAN BUSINESS SCHOOL
NORWAY: NORWEGIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND SCIENCE (NTNU) IN ÅLESUND
NORWAY: NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - TRONDHEIM
NORWAY: WESTERN NORWAY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
NORWAY: UNIVERSITY OF STAVANGER (UNIVERSITETET I STAVANGER)
NORWAY: UNIVERSITETET I AGDER
NORWAY: UNIVERSITY OF TROMSO
NORWAY: INLAND NORWAY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, HØGSKOLENI INNLANDET HEDMARK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, LILLEHAMMER UNIVERSITY COLLEGE
NORWAY: NORWEGIAN SCHOOL OF SPORTS SCIENCES(NORGES IDRETTSHOEGSKOLE)
NORWAY: OSTFOLD UNIVESITY COLLEGE
NORWAY: NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
OMAN: COLLEGE OF APPLIED SCIENCES,SALALAH
OMAN: COLLEGE OF APPLIED SCIENCES NIZWA
OMAN: SULTAN QABOOS UNIVERSITY
OMAN: ARAB OPEN UNIVERSITY (AOU)
OMAN: GERMAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN OMAN (GUTECH)
OMAN: AL BURAIMI UNIVERSITY COLLEGE (BUC)
PAKISTAN: PIR MEHR ALI SHAH ARID AGRICULTURE UNIVERSITY
PAKISTAN: AIR UNIVERSITY
PAKISTAN: UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
PAKISTAN: VIRTUAL UNIVERSITY OF PAKISTAN (VU)
PAKISTAN: UNIVERSITY OF CENTRAL PUNJAB
PAKISTAN: IQRA UNIVERSITY
PAKISTAN: UNIVERSITY OF KARACHI
PAKISTAN: NATIONAL COLLEGE OF ARTS, (NCA LAHORE)
PAKISTAN: UNIVERSITY OF PESHAWAR
PAKISTAN: UNIVERSITY OF SARGODHA (UOS)
PAKISTAN: INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCE
PAKISTAN: ISLAMIA UNIVERSITY BAHAWALPUR
PAKISTAN: RIPHAH INTERNATIONAL UNIVERSITY
PAKISTAN: UNIVERSITY OF WAH
PAKISTAN: JINNAH SINDH MEDICAL UNIVERSITY
PAKISTAN: PAKISTAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES
PAKISTAN: PIR MEHR ALI SHAH ARID AGRICULTURE UNIVERSITY
PAKISTAN: BEACONHOUSE NATIONAL UNIVERSITY
PAKISTAN: BAHRIA UNIVERSITY
PAKISTAN: HAMDARD UNIVERSITY
PAKISTAN: NATIONAL UNIVERSITY OF COMPUTER & EMERGING SCIENCES, ISLAMABAD
PAKISTAN: UNIVERSITY OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
PAKISTAN: THE SUPERIOR UNIVERSITY LAHORE
PAKISTAN: NED UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
PAKISTAN: PRESTON INSTITUTE OF MANAGEMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY
PAKISTAN: UNIVERSITY OF LONDON INTERNATIONAL PROGRAMMES -ISLAMABAD
PAKISTAN: GOMAL UNIVERSITY
PAKISTAN: NFC INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
PAKISTAN: PIR MEHR ALI SHAH ARID AGRICULTURE UNIVERSITY,UNIVERSITY OF ARID AGRICULTURE (PMAS-ARID)
PAKISTAN: MUHAMMAD ALI JINNAH UNIVERSITY
PAKISTAN: UNIVERSITY OF ENIGNEERING & TECHNOLOGY TAXILA
PAKISTAN: GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY, FAISALABAD
PAKISTAN: INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY
PAKISTAN: UNIVERSITY OF GUJRAT (UOG)
PAKISTAN: UNIVERSITY OF SINDH
PAKISTAN: UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, LAHORE/(UET LAHORE)
PAKISTAN: BAHAUDDIN ZAKARIYA UNIVERSITY, MULTAN
PAKISTAN: UNIVERSITY OF EDUCATION (UE)
PAKISTAN: QUAID-I-AZAM UNIVERSITY
PAKISTAN: COMSATS UNIVERSITY ISLAMABAD
PAKISTAN: UNIVERSITY OF THE PUNJAB
PAKISTAN: ABDUL WALI KHAN UNIVERSITY
PAKISTAN: IMPERIAL COLLEGE OF BUSINESS STUDIES
PAKISTAN: UNIVERSITY OF LAHORE
PAKISTAN: UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FAISALABAD (ZAREE UNIVERSITY FAISLAND (UAF)
PAKISTAN: NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY
PAKISTAN: SHAHEED ZULFIKAR ALI BHUTTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SZABIST)
PAKISTAN: COMSATS INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
PAKISTAN: NATIONAL UNIVERSITY OF MODERN LANGUAGES
PAKISTAN: MEHRAN UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY JAMSHORO, (MUET)
PAKISTAN: NATIONAL COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION AND ECONOMICS
PALESTINE: AN-NAJAH NATIONAL UNIVERCITY
PALESTINE: BETHLEHEM UNIVERSITY
PALESTINE: BIRZEIT UNIVERSITY
PALESTINE: AL-AQSA UNIVERSITY
PALESTINE: AN-NAJAH NATIONAL UNIVERSITY
PALESTINE: THE ISLAMIC UNIVERSITY OF GAZA
PALESTINE: AL-QUDS UNIVERSITY / JERUSALEM UNIVERSITY
PALESTINE: AL-QUDS OPEN UNIVERSITY
PALESTINE: UNIVERSITY OF PALESTINE
PALESTINE: HEBRON UNIVERSITY
PALESTINE: AL AZHAR UNIVERSITY
PANAMA: UNIVERSIDAD DE PANAMA
PANAMA: UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA
PERU: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
PERU: UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES,LIMA
PERU: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AUGUSTIN DE AREQUIPA
PERU: UNIVERSIDAD DE LIMA
PERU: UNIVERSIDAD NACIONAL "FEDERICO VILLAREAL"
PERU: UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
PERU: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DE LIMA
PERU: UNIVERSIDAD PERUANA "CAYETANO HEREDIA" - LIMA
PHILIPPINES: UNIVERSITY OF THE CITY OF MANILA
PHILIPPINES: UNIVERSITY OF THE EAST, MANILA
PHILIPPINES: UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES "LOS BANOS" (U.P.L.B.)
PHILIPPINES: UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES MANILA (UPM)
PHILIPPINES: CEBU STATE COLLEGE
PHILIPPINES: ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
PHILIPPINES: UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES VISAYAS
PHILIPPINES: ATENEO MANILA UNIVERSITY – QUEZON CITY
PHILIPPINES: UNIVERSITY OF THE PHILIPINES - DILIMAN
PHILIPPINES: UNIVERSITY OF BAGUIO
PHILIPPINES: WEST VISAYAS STATE UNIVERSITY
POLAND: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ
POLAND: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΖΝΑΝ
POLAND: UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY OLSZTYN
POLAND: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
POLAND: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΒΡΟΤΣΛΑΒ
POLAND: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
POLAND: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Α.ΜΙΤΣΚΙΕΒΙΤΣ" - ΠΟΖΝΑΝ
POLAND: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΚΝΤΑΝΣΚ
POLAND: UNIVERSITY OF BIALYSTOK
POLAND: ACADEMY OF MUSIC IN CRACOW
POLAND: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΟΖΝΑΝ
POLAND: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ "ΜΑΡΙΑ ΓΚΡΖΕΓΚΟΡΖΕΒΣΚΑ" ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
POLAND: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΣΕΤΣΙΝ
POLAND: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
POLAND: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΙΛΕΣΙΑΣ - ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ
POLAND: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Μ.ΚΙΟΥΡΙ ΣΚΛΟΝΤΟΒΣΚΑ" - ΛΟΥΜΠΛΙΝ
POLAND: UNIVERSITY OF LOWER SILESIA
POLAND: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΙΛΕΣΙΑΣ - ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ
POLAND: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
POLAND: COLLEGIUM HUMANUM –WARSAW MANAGEMENT UNIVERSIITY - SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA
POLAND: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΟΤΖ
POLAND: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ
POLAND: POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA
POLAND: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ
POLAND: WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES – SGGW
POLAND: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ "ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ ΜΟΝΙΟΥΣΚΟ" - ΓΚΝΤΑΝΣΚ
POLAND: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ''ΜΠΡΟΝΙΣΛΑΒ ΤΣΕΧ'' - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
POLAND: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΒΡΟΤΣΛΑΒ
POLAND: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
POLAND: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
POLAND: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΣΤΣΕΤΣΙΝ
POLAND: UNIVERSITY OF OPOLE
POLAND: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ
POLAND: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ "ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΣΟΠΕΝ"ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ
POLAND: ALMAMER WYZSZA SZKOLA ECONOMICZNA
POLAND: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ''ΓΙΑΝ ΜΑΤΕΪΚΟ'' - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
POLAND: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΝ
POLAND: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΡΟΤΣΛΑΒ
POLAND: KAROL ADAMIECKI - UNIVERSITY OF ECONOMICS
POLAND: KIOF
POLAND: VISTULA UNIVERSITY
POLAND: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
POLAND: ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΛΟΥΜΠΛΙΝ
POLAND: THE POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS (AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU)
POLAND: COLLEGE D'EUROPE
POLAND: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ''ΟΣΚΑΡ ΛΑΝΓΚΕ'' - ΒΡΟΤΣΛΑΒ
POLAND: POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA
POLAND: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΛΟΤΖ
POLAND: COLLEGIUM DA VINCI BASED IN POZNAŃ
POLAND: ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ "MORSKA" ΤΗΣ ΓΔΙΝΙΑΣ
POLAND: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ "ΑΟΥΓΚΟΥΣΤ ΤΣΙΕΣΚΟΒΣΚΙ" - ΠΟΖΝΑΝ
POLAND: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΜΟΡΣΚΑ - ΣΤΣΕΤΣΙΝ
POLAND: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΩΝ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
POLAND: THE UNIVERSITY OF HUMANITIES AND ECONOMICS IN LODZ
POLAND: KOZMINSKI UNIVERSITY (AKADEMIA LEONA KOZMIINSKIEGO)
POLAND: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ
POLAND: JESUIT UNIVERSITY IGNATIANUM IN KRAKOW
POLAND: RZESZOW UNIVERSITY
POLAND: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ του ΓΚΝΤΑΝΣΚ
POLAND: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE (JDU)
POLAND: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ''ΓΙΕΝΤΡΖΕΪ ΣΝΙΑΝΤΕΤΣΚΙ'' - ΓΚΝΤΑΝΣΚ
POLAND: POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
POLAND: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "ΕΟΥΓΚΕΝΙΟΥΣ ΠΙΑΣΕΤΣΚΙ" - ΠΟΖΝΑΝ
POLAND: MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
POLAND: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ''ΓΙΟΖΕΦ ΠΙΛΣΟΥΝΤΣΚΙ'' - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
POLAND: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΝΙΚ.ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ" - ΤΟΡΟΥΝ
POLAND: WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
POLAND: ΟΡΥΚΤΟ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ "ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ ΣΤΑΣΙΤΣ" - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
POLAND: ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
POLAND: ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ
POLAND: PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN KIELCE-JAN KUCHANOWSKI
POLAND: UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW
POLAND: WROCLAW MEDICAL UNIVERSITY
POLAND: ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY
POLAND: TECHNICAL UNIVERSITY OF RADOM, "KASIMIR PULASKI"
POLAND: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ ''ΤΑΝΤΕΟΥΣ ΚΟΣΤΣΙΟΥΣΚΟ''
POLAND: GDANSKA WYZSZA SZKOLA HUMANISTYCZNA
POLAND: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "ΚΑΡΟΛ ΛΙΠΙΝΣΚΙ" ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΡΟΤΣΛΑΒ
POLAND: TECHNICAL UNIVERSITY OF ZIELONA GORA
POLAND: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΓΚΝΤΑΝΣΚ
POLAND: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU – NATIONAL LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU
POLAND: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΙΛΕΣΙΑΣ - ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ
POLAND: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ ''ΧΟΥΓΚΟ ΚΟΛΑΤΑΪ''
POLAND: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ, ΤΗΛ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ "ΛΕΩΝ ΣΙΛΛΕΡ"
POLAND: ΑΓΡΟΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ "ΜΙΧΑΛ ΟΤΣΑΠΟΒΣΚΙ" - ΟΛΣΤΙΝ
POLAND: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΛΟΤΖ - ΛΟΤΖ
POLAND: ACADEMY OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING INDUSTRY
POLAND: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΓΚΝΤΑΝΣΚ
POLAND: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
POLAND: ACADEMY OF FINE ARTS EUGENIUS GEPPERT IN WROCLAW
PORTUGAL: UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL: POLYTECHNIC INSTITUTE OF LEIRIA
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO ALGARVE - SISTEMA UNIVERSITARIO
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (IPB)
PORTUGAL: UNIVERSITY OF TRAS-OS-MONTES AND ALTO DOURO (UTAD)
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DE EVORA
PORTUGAL: ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITARIO LISBOA
PORTUGAL: UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA (UCP) (CATHOLIC UNIVERSITY OF PORTUGAL)
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DE LISBOA
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DA MAIA
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO MINHO
PORTUGAL: UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
PORTUGAL: UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
PORTUGAL: UNIVERSITY LUSÓFONA OF PORTO / UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO (ULP
PORTUGAL: UNIVERSITY OF AVEIRO
PORTUGAL: EUROPEAN UNIVERSITY, UNIVERSIDADE EUROPEIA (UE),
PUERTO RICO: UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
PUERTO RICO: UNIVERSITY OF PUERTO RICO - MAYAGUEZ CAMPUS
PUERTO RICO: UNIVERSIDAD DEL TURABO
QATAR: QATAR UNIVERSITY
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: GΟCE DELCHEV UNIVERSITY
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: ST. KLIMENT OHRIDSKI
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: AMERICAN UNIVERSITY OF EUROPE - FON
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: UNIVERSITY OF TETOVA (ΠΡΩΗΝ STATE UNIVERSITY OF TETOVA)
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: MIT UNIVERSITY
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE SKOPJE (UACS)
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: EUROPEAN UNIVERSITY
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE MUZICA
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCURESTI
ROMANIA: INSTITUTUL POLITEHNIC DIN GALATI
ROMANIA: INSTITUT THEOLOGIQUE UNIVERSITAIRE
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA "VICTOR BABES"
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIRGU MURES
ROMANIA: UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD
ROMANIA: UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR"
ROMANIA: UNIVERSITY OF BUCHAREST-POLYTECHNIC OF BUCHAREST
ROMANIA: UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDIC. VETERINARA DIN BUCURESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI
ROMANIA: ACADEMIA DE MUZICA "GHEORGHE DIMA" - CLUZ-NAPOCA
ROMANIA: UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUSICA DIN BUCURESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA BACAU
ROMANIA: SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
ROMANIA: UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" DIN PITESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN PETROSANI
ROMANIA: ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I” DIN BUCUREŞTI/ MILITARY TECHNICAL ACADEMY FERDINAND I
ROMANIA: UNIVERSITATEA DΕ VEST DIN TIMISOARA
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE ARTE VIZUALE ''ION ANDREESCU'' DIN CLUJ-NAPOCA
ROMANIA: UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCURESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "IULIU HATIEGANU"DIN CLUJ-NAPOCA
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA
ROMANIA: VALACHIA UNIVERSITY OF TARGOVISTE
ROMANIA: ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA BUCURESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA DIN SIBIU
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI
ROMANIA: UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN TIMISOARA
ROMANIA: SPIRU HARET UNIVERSITY
ROMANIA: ACADEMIA DE POLITIE "ALEXANDRU IOAN CUZA"
ROMANIA: UNIVERSITATEA DIN PITESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IASI
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA - CLUJ-NAPOCA
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IASI
ROMANIA: UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
ROMANIA: UNIVERSITATEA DE ARTA SE DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
ROMANIA: UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE DIN ALBA IULIA
ROMANIA: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
ROMANIA: UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA (ROMANIAN-AMERICAN UNIVERSITY)
ROMANIA: ACADEMIA DE TEATRU SI FILM DIN BUCURESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE DIN BUCURESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
ROMANIA: UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANTA
ROMANIA: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
ROMANIA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
ROMANIA: INSTITUTUL DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI
ROMANIA: UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
ROMANIA: UNIVERSITATEA AGRONOMICA SI DE MED. VETERINARA"ION IONESCU DE LA BRAD"
ROMANIA: UNIVERSITATEA DIN PLOIESTI
ROMANIA: UNIVERSITY OF TARGOVISTE VALAHIA
ROMANIA: UNIVERSATII DE ARTE ''GEORGE ENESCU'' IASI
ROMANIA: UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI
ROMANIA: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
RUSSIA: ΡΩΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ-ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: MOSCOW ART THEATRE SCHOOL
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΡΙΑΖΑΝ - ΡΙΑΖΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: SAINTS CYRIL AND METHODIUS THEOLOGICAL INSTITUTE OF POST-GRADUATE STUDIES
RUSSIA: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ.ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΤΙΟΥΜΕΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Ν.Ε. ΜΠΑΟΥΜΑΝ" - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΚΑΖΑΝ - ΚΑΖΑΝ
RUSSIA: ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ "ΣΟΥΡΙΚΟΒ" ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: EUROPEAN UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΚΟΣΤΡΟΜΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΠΕΛΓΚΟΡΟΝΤ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΒΟΡΟΝΕΖ - ΒΟΡΟΝΕΖ
RUSSIA: ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΓΚΑΝ - ΚΟΥΡΓΚΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ "Α.Β. ΛΟΥΝΑΤΣΑΡΣΚ" της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗς Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΛ
RUSSIA: ΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΖΕΒΣΚ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΒΟΤΚΙΝΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΛ - ΠΟΛΗ ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΤΙΓΚΕΑΣ-ΜΑΙΚΟΠ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΟΡΔΟΒΙΑΣ - ΠΟΛΗ ΣΑΡΑΝΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΩΝ ΟΥΡΑΛΙΩΝ ΟΝ.Α.Μ. ΓΚΟΡΚΙ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της π. ΚΑΛΙΝΙΝ - ΚΑΛΙΝΙΝ
RUSSIA: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗς ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π. ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤ. ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΙΒΑΝΟΒΟ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΤΒΕΡ - ΤΒΕΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΡΟΣΤΟΒ ΣΤΟ ΝΤΟΝ
RUSSIA: ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
RUSSIA: ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΙΡΚΟΥΤΣΚ
RUSSIA: ΡΩΣΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΚΒΠΛΙΦΑ) ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΟΜΣΚ
RUSSIA: KAZAN STATE CONSERVATOIRE
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΤΟΜΣΚ
RUSSIA: ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ "Γ.Β. ΠΛΕΧΑΝΟΒ" ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΛ
RUSSIA: ΡΩΣΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΙΒΑΝΟΒΟ - ΙΒΑΝΟΒΟ
RUSSIA: SAINT-PETERSBURG STATE POLYTECHNICAL UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΤΑΜΠΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΖΑΒΟΝΤΣΚ - ΠΕΤΡΟΖΑΒΟΝΤΣΚ (ΚΑΡΕΛΙΑ)
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΛ
RUSSIA: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΟΡΤΖΟΝΙΚΙΤΖΕ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΙΖΝΙΙ ΝΟΒΓΚΟΡΝΤ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "ΡΙΜΣΚΙ - ΚΟΡΣΑΚΟΦ" - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΝ - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π.ΟΥΛΙΑΝΟΒΣΚ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Β.Ι.ΛΕΝΙΝ" της π. ΙΒΑΝΟΒΟ - ΙΒΑΝΟΒΟ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΡΕΛΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΖΑΒΟΝΤΣΚ
RUSSIA: THE SIBERIAN STATE AUTOMOBILE AND HIGHWAY UNIVERSITY
RUSSIA: MODERN ACADEMY FOR THE HUMANITIES
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΜΠΟΥΓΚΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΠΕΡΜ - ΠΕΡΜ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΜΑΓΚΝΙΤΟΓΚΟΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΣΑΡΑΤΟΒ - ΣΑΡΑΤΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΛ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΛ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΒΟΛΟΓΚΝΤΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΔΡΟΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ - ΒΛΑΝΤΙΚΑΒΚΑΖ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ της ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΛ - ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ
RUSSIA: EMPEROR ALEXANDER I ST. PETERSBURG STATE TRANSPORT UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΕΡΓ.ΚΟΚΚΙΝ.ΣΗΜΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΓΚΟΡΚΙ
RUSSIA: IRKUTSK NATIONAL RESEARCH TECHNICAL UNIVERCITY
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της ΚΑΖΑΝ
RUSSIA: ROSTOV STATE UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: MOSCOW HUMANITARIAN AND TECHNICAL ACADEMY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΟΡΟΝΕΖ
RUSSIA: SURGUT STATE UNIVERSITY (ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥΡΓΚΟΥΤ)
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY (NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY), ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΣΤΑΥΡΟΠΟΛ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΛ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΑΣ της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Π. ΤΟΜΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Α.Ν.ΤΟΥΠΟΛΕΒ" του ΚΑΖΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΚΟΥΜΠΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΣΟΥΒΑΣΙΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΣΜΟΛΕΝΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ - ΤΟΜΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤ.ΠΑΝΕΠ.ΟΝ.ΑΛΕΞΑΝΤΡ&ΝΙΚΟΛΑΪ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΕΒΙΤΣ ΣΤΟΛΕΤΟΒ ΤΗΣ Π.ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF ENGINEERING AND ECONOMICS
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της π. ΒΕΛΙΚΙΕ ΛΟΥΚΙ
RUSSIA: ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΙΡΚΟΥΤΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ "Α.Β. ΣΟΜΠΙΝΟΒ" ΤΗΣ Π. ΣΑΡΑΤΟΒ - ΣΑΡΑΤΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΚΑΛΜΙΤΣΚΗ" - ΕΛΙΣΤΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΑΡΜΑΒΙΡ - ΑΡΜΑΒΙΡ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ) ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΙΒΑΝΟΒΟ - ΙΒΑΝΟΒΟ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΡΟΣΤΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ "Σ.Π.ΚΟΡΟΛΙΟΒ" - ΣΑΜΑΡΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - ΤΟΜΣΚ
RUSSIA: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: UDMURT STATE UNIVERSITY
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΤΟΛΙΑΤΙ - ΤΟΛΙΑΤΙ
RUSSIA: LESGAFT NATIONAL STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΚΟΥΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.ΜΠΡΙΑΝΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΣΑΡΑΤΟΒ - ΣΑΡΑΤΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΜΠΑΣΚΙΡΙΑΣ-ΟΥΦΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ "Μ.Ι. ΓΚΛΙΝΚΑ" ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΚΟΡΓΚΙ
RUSSIA: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΣΧΑΣ ''ΤΖΙΟΖΟΚΟΒΣΚΙ''
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΣΕΤΣΕΝΟ-ΙΓΚΟΥΣΙΑΣ "Λ.Ν. ΤΟΛΣΤΟΙ¨" του ΓΚΡΟΖΝΙ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: INSTITUTE OF BUSINESS AND DESIGN (B&D) (INSTITUT BIZNESА I DIZAJNA)
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΛΑΒΙΑΝΣΚ-ΝΑ-ΚΟΥΜΠΑΝΙ
RUSSIA: KUBAN SOCIO-ECONOMIC INSTITUTE
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Κ.Λ.ΧΕΤΑΓΚΟΥΡΩΦ"-Β.ΟΣΕΤΙΑΣ-ΟΡΤΖΟΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΙΜΗΣ"
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ &ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ-ΤΟΜΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΤΑΓΚΑΝΡΟΓΚ - ΤΑΓΚΑΝΡΟΓΚ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΟΥΛΙΑΝΟΒΣΚ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ της ΤΑΜΠΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ της π. ΤΣΙΤΑ
RUSSIA: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΚΑΡΑΤΣΑΕΒΣΚ
RUSSIA: KEMEROVO INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΝΟΒΟΡΟΣΙΣΚ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΟΜΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Β.Β. ΚΟΥΙΜΠΙΣΕΒ" της ΤΟΜΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Π. ΒΟΡΟΝΕΖ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΚΑΛΙΝΙΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ - ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΜΣΟΜΟ ΛΕΝΙΝ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Ι.Ι.ΠΟΛΖΟΥΝΩΦ"της ΑΛΤΑΙΑ ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ
RUSSIA: MOSCOW INSTITUTE OF PHYSICS AND TECHNOLOGY (NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY)- MOSKOVSKIJ FIZIKO-TEKHNIČESKIJ INSTITUT (NATSIONALNYJ ISSLEDOVATEL'SKIJ UNIVERSITET
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: RUSSIAN INTERNATIONAL ACADEMY FOR TOURISM
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ - ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του ΙΒΑΝΟΒΟ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΤΑΓΚΑΝΡΟΓΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΟΜΣΚ - ΟΜΣΚ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της ΤΙΟΥΜΕΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της π. ΚΑΛΙΝΙΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΒΛΑΝΤΙΚΑΒΚΑΖ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΣΑΜΑΡΑ
RUSSIA: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΙΖΙΛ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π.ΝΙΖΝΙ
RUSSIA: VJATSKIJ GOSUDARSTVENNYJ GUMANITARNNIJ UNIVERSITET
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΒΟΡΟΝΕΖ - ΒΟΡΟΝΕΖ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΠΙΑΤΙΓΚΟΡΣΚ
RUSSIA: VOLGOGRAD ACADEMY OF STATE SERVICE
RUSSIA: ΒΟΡΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: A.S.GRIBOEDOV INSTITUTE OF INTERNATIONAL LAW & ECONOMICS
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤ. ΕΞΩΤΕΡ.& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΟΣΕΤΙΑΣ - ΒΛΑΝΤΙΚΑΒΚΑΖ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΣΕΡΓΚΟ ΟΡΤΖΟΝΙΚΙΤΖΑ" της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΝΙΝ - ΚΑΛΙΝΙΝ
RUSSIA: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΟΣΧΑΣ "Ι.Μ. ΣΕΤΣΕΝΟΒ" - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΡΩΣΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ACADEMY OF LABOR AND SOCIAL RELATIONS/ AKADEMIYA TRUDA I SOCIAL'NYH OTNOSHENIJ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΩΣΙΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΑΡΜΑΒΙΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΝ - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΛΑΝΤΙΚΑΥΚΑΖ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ (LOBACHEVSKY STATE UNIVERSITY OF NIZHNY NOVGOROD) (UNN)
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΠΕΡΜ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΙΝΣΤ.ΕΡΕΥΝ.ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜ.ΟΙΚΟΝ.ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝ.ΣΧ.ΤΗΣ ΑΚΑΔ.ΤΗΣ ΕΣΣΔ-ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΤΟΜΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΟΝ. Μ.Μ. ΙΠΠΟΛΙΤΟΒΑ-ΙΒΑΝΟΒΑ
RUSSIA: MOSCOW STATE OPEN UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΚΟΡΣΚΙ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΜΕΡΟΒΟ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΚΟΥΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΙΒΑΝΟΒΟ - ΙΒΑΝΟΒΟ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΛ - Π. ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΝΙΝ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ του ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΤΗΣ Π. ΡΟΣΤΟΒ ΣΤΟ ΝΤΟΝ - ΡΟΣΤΟΒ ΣΤΟ ΝΤΟΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΤΟΒ - ΣΑΡΑΤΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΑΛΤΑΙ-ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΜΙΚΙΑΣ - ΠΟΛΗ ΕΛΙΣΤΑ
RUSSIA: STATE ACADEMIC UNIVERSITY OF HUMANITIES
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π. ΟΜΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ - ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΟΥΛΙΑΝΟΒΣΚ
RUSSIA: MARI STATE UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π. ΠΕΡΜ - ΠΕΡΜ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΤΙΟΥΜΕΝ - ΤΙΟΥΜΕΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΕΤΣΕΝΩΝ - ΓΚΡΟΖΝΙ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΛ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΤΙΟΥΜΕΝ - ΤΙΟΥΜΕΝ
RUSSIA: ΚΑΖΑΝ STATE UNIVERSITY OF CULTURE AND THE ARTS
RUSSIA: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Β.Β.ΚΟΥΙΜΠΙΣΕΒ" ΤΗΣ Π.ΑΡΧΑΓΚΕΛΣΚ
RUSSIA: ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "Ι.Π.ΠΑΥΛΟΒ"
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ&ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Π. ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ "Κ.Ι. ΣΚΡΙΑΜΠΙΝ"
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΚΟΥΙΜΠΙΣΕΦ" της ΤΟΜΣΚ
RUSSIA: SHADRINSK STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π. ΡΟΣΤΟΒ ΣΤΟ ΝΤΟΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Σ.Μ. ΚΙΡΟΒΑ" ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΣΚΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΟΣΕΤΙΑΣ - ΒΛΑΝΤΙΚΑΒΚΑΖ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΤΟΥΛΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: SAINT PETERSBURG ELECTROTECHNICAL UNIVERSITY "LETI" (ETU "LETI")
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ Π. ΜΠΕΛΓΚΟΡΟΝΤ
RUSSIA: ΑΝΩΤΑΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ "Ν.Ι.ΒΑΒΙΛΩΦ" της ΣΑΡΑΤΩΦ
RUSSIA: ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΝΤΑΓΚΕΣΤΑΝ - ΝΤΑΓΚΕΣΤΑΝ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΒΟΛΟΓΚΝΤΑ - ΒΟΛΟΓΚΝΤΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΥΡ - ΜΠΛΑΓΚΟΒΕΣΤΕΝΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΡΟΣΤΟΦ - ΡΟΣΤΟΦ ΣΤΟ ΝΤΟΝ
RUSSIA: VORGOGRAD STATE MEDICAL UNIVERSITY, VOLGOGRAD & PYATIGORSK MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INSTITUTE
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ
RUSSIA: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΟΡΕΧΟΒΟ-ΖΟΥΕΒΟ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΣΑΧΤΙ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Π. ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΖΟΦΙΚΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΤΟΝΣΚ
RUSSIA: KURGAN STATE UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Κ.ΧΕΤΑΓΚΟΥΡΩΦ" Β.ΟΣΕΤΙΑΣ-ΟΡΝΤΖΟΝΙ
RUSSIA: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ "Κ.Α. ΤΙΜΙΡΙΑΖΕΒ" ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ "Ν.Α.ΡΙΜΣΚΙ ΚΟΡΣΑΚΟΒ" ΤΗΣ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: DIPLOMATIC ACADEMY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF RUSSIA
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Β.Ι. ΟΥΛΙΑΝΩΒ-ΛΕΝΙΝ" του ΚΑΖΑΝ
RUSSIA: CHEBOKSARY COOPERATIVE INSTITUTE BRANCH OF RUSSIAN UNIV.OF COOPERATION
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Π. ΜΠΕΛΓΚΟΡΟΝΤ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΟΜΣΚ
RUSSIA: SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF AEROSPACE INSTRUMENTATION
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΠΕΡΜ - ΠΕΡΜ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΤΣΙΟΥΡΙΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΤΗΣ Π. ΑΣΤΡΑΧΑΝ - ΑΣΤΡΑΧΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΕΤΣΕΝΩΝ - ΓΚΡΟΖΝΙ
RUSSIA: SHEMYAKIN AND OVCHINNIKOV INSTITUTE OF BIOORGANIC CHEMISTRY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΟΥΛΙΑΝΩΒ ΛΕΝΙΝ"του ΚΑΖΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΙΟΛ
RUSSIA: SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF TELECOMMUNICATIONS
RUSSIA: ΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ¨ΚΟΥΡΣΚΙ" της ΣΑΡΑΤΟΒ ΠΑΡΑΣΗΜΟ "ΖΝΑΚ ΠΟΤΣΙΟΤΑ"
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΙΒΑΝΟΒΟ - ΙΒΑΝΟΒΟ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑ
RUSSIA: URAL FEDERAL UNIVERSITY (URFU)
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Π. ΙΒΑΝΟΒΟ - ΙΒΑΝΟΒΟ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΝΟΒΟΤΣΕΡΚΑΣΚ
RUSSIA: FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY VLADIVOSTOK
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
RUSSIA: ΡΩΣΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΚΟΥΜΠΑΝ ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝ-ΜΠΑΛΚΑΡ - ΝΑΛΤΣΙΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΣΑΡΑΤΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ ΘΕΡΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΟΤΣΙ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΗΣ ΙΖΕΒΣΚ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΖΟΒΟ-ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΣΚΙ ΖΑΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ Π. ΟΥΦΑ - ΟΥΦΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΑΣΤΡΑΧΑΝ
RUSSIA: IRKUTSK INSTITUTE FOR INTERNATIONAL TOURISM
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΝΤΑΓΚΕΣΤΑΝ - ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Β.Π. ΚΟΡΙΑΤΣΚΙΝ
RUSSIA: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΚ
RUSSIA: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΤΒΕΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ Π. ΤΙΟΥΜΕΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: MOSCOW STATE UNIVERSITY OF DESIGN AND TECHNOLOGY
RUSSIA: SKOLKOVO INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Ν.Π.ΟΓΚΑΡΕΒ" ΥΗΣ ΜΟΡΝΤΟΒΙΑΣ
RUSSIA: ΧΗΜΙΚΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΝΤΙΤΟΥΤΟ "Σ.Μ.ΚΙΡΩΒ" της ΚΑΖΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π. ΚΑΖΑΝ - ΚΑΖΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΚΑΖΑΝ - ΚΑΖΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΙΠΕΤΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΣΑΡΑΤΩΦ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΡΟΣΤΟΒ ΣΤΟ ΝΤΟΝ
RUSSIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Μ.Β.ΛΟΜΟΝΟΣΟΒ" ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΚΟΜΜΟΥΝΑΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΡΙΑΖΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ - ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: NEW ECONOMICS SCHOOL
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΝΟΒΟΤΙΜΠΙΡΟΚ
RUSSIA: KUBAN STATE UNIVERSITY OF AGRICULTURE
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΣΑΡΑΤΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΟ-ΜΠΑΛΚΑΡΣΚΑ - ΠΟΛΗ ΝΑΛΤΣΙΚ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΡΩΣΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: NATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ
RUSSIA: ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π. ΤΟΛΙΑΤΤΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΣΑΡΑΤΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Κ.Λ.ΧΕΤΑΓΚΟΥΡΩΦ" - ΒΛΑΝΤΙΚΑΦΚΑΖ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΒΕΛΙΚΙΕ ΛΟΥΚΙ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΣΚΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΙΙΣΚ
RUSSIA: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΚΝΕΣΙΝΙΧ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Β. ΓΚ. ΚΟΡΟΛΕΝΚΟ" ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΚΛΑΖΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΛ - ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΡΩΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΚΟΥΖΜΠΑΣ-ΚΕΜΕΡΟΒΟ
RUSSIA: NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΝ - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΛ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ "Π.Ι.ΤΣΑΪΚΟΒΣΚΥ" - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: SAINT-PETERSBURG REPIN STATE ACADEMIC INSTITUTE OF PAINTING, SCULPTURE AND ARCHITECTURE
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΚΟΥΜΠΑΝ-ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΛ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΚΕΜΕΡΟΒΟ
RUSSIA: ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΛ
RUSSIA: ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Σ.ΟΡΡΤΖΟΝΙΚΙΤΖΕ" της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: MODERN UNIVERSITY OF HUMANITIES
RUSSIA: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Κ. ΓΚΛΙΝΚΙ" ΤΟΥ ΒΟΡΟΝΕΖ
RUSSIA: MOSCOW STATE ACADEMY OF CHOREOGRAPHY (THE BOLSHOI BALLET ACADEMY)
RUSSIA: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΚΟΛΟΜΝΑ - ΚΟΛΟΜΝΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Π. ΣΑΜΑΡΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠ."ΝΑΥΑΡΧΟΣ Σ.Ο. ΜΑΚΑΡΟΒ"
RUSSIA: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΒΟΖΝΕΣΕΝΣΚΙ" ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΕΡ. ΣΗΜΑΙΑΣ του
RUSSIA: SAMARA STATE TECHNICAL UNIVERSITY (ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟ
RUSSIA: IVANOVO STATE TEXTILE ACADEMY
RUSSIA: PUSHKIN LENINGRAD STATE UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΤΒΕΡ - ΤΒΕΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΑΣΤΡΑΧΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΚΙΡΟΒ - ΚΙΡΟΒ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ "Ι.ΓΚΙΛΙΝΚΑ"-ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ
RUSSIA: THE MOSCOW CITY TEACHER'S TRAINING UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΖΧΝΤΑΝΟΒ
RUSSIA: ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΛΑΔΙΚΑΥΚΑΖ
RUSSIA: THE RUSSIAN UNIVERSITY OF THEATRE ARTS (GITIS)
RUSSIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΟΣΧΑ -Π. ΜΙΤΙΣΤΙ,ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: RUSSIAN STATE SOCIAL UNIVERSITY
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧ.ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ "Φ.Ε.ΤΖΕΡΖΙΝΣΚΥ" - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
RUSSIA: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΓΚΑΝ - ΚΟΥΡΓΚΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΚΟΥΡΣΚ - ΚΟΥΡΣΚ
RUSSIA: MOSCOW STATE REGIONAL UNIVERSITY
RUSSIA: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Β.Ι. ΒΕΡΝΑΝΤΣΚΙ" ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΔΡΟ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: INSTITUT OF FOREIGN LANGUAGES
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ&ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΡΟΣΤΟΒ
RUSSIA: RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF TOURISM AND SERVICE
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ - ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ
RUSSIA: RUSSIAN STATE ACADEMY OF INTELLECTUAL PROPERTY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΟΡΟΝΕΖ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΒΟΛΟΓΚΝΤΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ Π. ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ
RUSSIA: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΑΧΤΙ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΚΑΛΙΝΙΝ
RUSSIA: THE PUSHKIN STATE RUSSIAN LANGUAGE INSTITUTE
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π.ΤΡΟΙΤΣΚ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Β.Β. ΚΟΥΙΜΠΙΣΕΦ" της ΚΟΥΙΜΠΙΣΕΦ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΟΥΛΙΑΝΟΒΣΚ
RUSSIA: PIROGOV RUSSIAN NATIONAL RESEARCH MEDICAL UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΟΡΕΝΝΜΠΟΥΡΓΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΙΖΕΒΣΚ - ΙΖΕΒΣΚ
RUSSIA: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ""Β.Β.ΚΟΥΙΜΠΙΣΕΒ" της ΚΑΖΑΝ
RUSSIA: SAINT-PETERSBURG NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGIES, MECHANICS AND OPTICS (ITMO UNIVERSITY)
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΠΕΡΜ - ΠΕΡΜ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΡΟΣΤΩΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΠΙΑΤΙΓΚΟΡΣΚ - ΠΙΑΤΙΓΚΟΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΚΕΑΣ - ΠΟΛΗ ΜΑΙΚΟΠ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΙΒΑΝΟΒΟ
RUSSIA: MOSCOW HUMANITARIAN AND ECONOMIC INSTITUTE (CHUVASH BRANCH)
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΡΟΣΤΟΒ ΣΤΟ ΝΤΟΝ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΓΚΡΟΖΝΙ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣΟΓΚΛΕΜΠΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ)
RUSSIA: ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ - Π. ΒΛΑΝΤΙΚΑΒΚΑΖ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΡΙΦ. ΝΤΟΝΣΚΟΙ - ΡΟΣΤΟΦ
RUSSIA: ΡΩΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: SMOLENSK HUMANITARIAN UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΖΝΙΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΜΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΣΟΥΒΑΣΙΑΣ "Ι.Ν. ΟΥΛΙΑΝΟΒ"
RUSSIA: ST. TIKHON’S ORTHODOX UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΛ - ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΑΣ "Β.Β. ΒΑΧΡΟΥΣΕΒ" της ΣΒΕΡΝΤΛΟΒΣΚ
RUSSIA: THE SOUTHERN INSTITUTE OF MANAGEMENT
RUSSIA: ΠΑΝΡΩΣΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: NATIONAL RESEARCH TOMSK STATE UNIVERSITY
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΟΥΛΙΑΝΟΒΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΜΠΑΣΚΙΡΙΑΣ - ΠΟΛΗ ΟΥΦΑ
RUSSIA: THE YAROSLAV-THE WISE-NOVGOROD STATE UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 'ΚΕ ΤΣΙΟΛΚΟΒΣΚΙ'
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΝ - ΠΟΛΗ ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Φ.Μ. ΝΤΟΣΤΟΕΒΣΚΙ" ΤΟΥ ΟΜΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΛΙΩΝ-ΕΚΑΤΕΡΙΝΟΜΠΟΥΡΓΚ
RUSSIA: MOSCOW STATE UNIVERSITY OF PRINTING ARTS
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΣΜΟΛΕΝΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΤΣΙΤΑ - ΤΣΙΤΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΜΠΛΑΓΚΟΒΕΣΤΕΝΣΚ
RUSSIA: KARACHAEVO-CIRCASSIAN STATE UNIVERSITY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΚΑΖΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΝ - ΠΟΛΗ ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΒΑΣΚΙΡΙΑΣ-ΟΥΦΑ
RUSSIA: NEW RUSSIAN UNIVERSITY
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Π. ΝΟΒΟΤΣΕΡΚΑΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ Α.Ν. ΚΟΣΙΓΗΝ
RUSSIA: AMUR STATE UNIVERSITY OF HUMANITIES AMD PEDAGOGY
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΡΟΣΤΩΒ ΣΤΟ ΝΤΟΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΝΤΑΓΚΕΣΤΑΝ - ΠΟΛΗ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΥΔΡΟΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: RUSSIAN STATE SOCIAL UNIVERSITY, ROSSIJSKIJ GOSUDARSTVENNYJ SOCIAL'NYJ UNIVERSITET
RUSSIA: ΤΡΙΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ-ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΜΑΝΣΚΟ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σ.Μ. ΚΙΡΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡ.ΝΤΟΝΣΚΟΙ - ΡΟΣΤΩΦ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΚΕΜΕΡΟΒΟ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ Π. ΣΑΡΑΤΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: MININ STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF NIZHNY NOVGOROD
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΤΟΜΣΚ - ΤΟΜΣΚ
RUSSIA: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΝΟΒΟΣΙΜΠΡΙΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΟ-ΜΠΑΛΚΑΡΙΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΣΑΜΑΡΑ - ΣΑΜΑΡΑ
RUSSIA: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΗς ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ του ΛΕΝΙΓΚΡΑΝΤ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΝΖΑ
RUSSIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΑΜΠΑΚΑΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ "Α.Ι. ΓΚΕΡΤΣΕΝ"-ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΙΒΑΝΟΒΟ - ΙΒΑΝΟΒΟ
RUSSIA: ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ
RUSSIA: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΒΟΛΟΓΚΝΤΑ - ΒΟΛΟΓΚΝΤΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΓΚΝΕΣΙΝ-ΜΟΣΧΑ-ΡΩΣΙΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝ.ΣΥΝΕΤ. ΚΕΝΤΡ.ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡ.ΑΔΕΛΦ.ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: KAZAN STATE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING (KSUAE)
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΗΣ ΠΕΝΖΑ
RUSSIA: ΟΡΥΚΤΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΤΗΣ ΟΡΤΖΟΝΙΚΙΤΖΕ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.ΒΟΡΟΝΕΖ
RUSSIA: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΑΦΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Π. ΣΑΡΑΤΟΒ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΑΝΤΙΓΚΕΙ - ΜΑΙΚΟΠ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ BRJANSK - "Ι.G.PETROVSKIY"
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π. ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗς Π. ΠΙΑΤΙΓΚΟΡΣΚ - ΠΙΑΤΙΓΚΟΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΝ - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΜΟΣΧΑΣ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΔΡΟ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΓΑ - ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ
RUSSIA: ΡΩΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "ΓΚΝΕΣΙΝΙ" - ΜΟΣΧΑ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
RUSSIA: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Π. ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Π. ΡΟΣΤΟΒ ΣΤΟ ΝΤΟΝ
RUSSIA: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΑΡΧΑΝΓΚΕΛΣΚ - ΑΡΧΑΝΓΚΕΛΣΚ
RWANDA: NATIONAL UNIVERSITY OF RWANDA
SAINT KITTS AND NEVIS: WINDSOR UNIVERSITY
SAN MARINO: UNIVERSITY OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO
SAUDI ARABIA: KING SAUD UNIVERSITY
SAUDI ARABIA: KING ABDULAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SAUDI ARABIA: KING FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM AND MINERALS - DHAHRAN
SAUDI ARABIA: AL-IMAM MOHAMDAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY
SAUDI ARABIA: ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΕΔΙΝΑΣ
SENEGAL: UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
SERBIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ
SERBIA: ACADEMY FOR APPLIED STUDIES BELGRADE (AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD)
SERBIA: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SERBIA: EUROPEAN UNIVERSITY (BELGRADE)
SERBIA: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ
SERBIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ
SERBIA: PROJECT MANAGEMENT COLLEGE
SERBIA: UNIVERSITY "MB"
SERBIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΣΒΕΤΟΖΑΡ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ" ΤΟΥ ΚΡΑΓΚΟΥΓΕΒΑΤΣ
SERBIA: MEGATREND UNIVERSITY - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
SERBIA: VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA NOVI SAD
SERBIA: UNIVERZITET SINGIDUNUM
SERBIA: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ
SERBIA: UNIVERSITY "UNION - NIKOLA TESLA"
SERBIA: ΣΧΟΛΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ "ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ"-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
SERBIA: UNIVERZITET UNION BEOGRAD
SERBIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ
SERBIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΝΙΣ
SERBIA: ΕDUCONS UNIVERSITY
SERBIA: ALPHA UNIVERSITY
SERBIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΙΣΤΙΝΑΣ
SERBIA: UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC
SERBIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ''BRACA KARIC''
SERBIA: UNIVERSITY BUSINESS ACADEMY IN NOVI SAD
SERBIA: ΙNTERNACIONALNI UNIVERSITET U NOVOM PAZARU
SIERRA LEONE: ΝJALA UNIVERSITY
SINGAPORE: SINGAPORE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND DESIGN
SINGAPORE: NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE
SINGAPORE: SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
SINGAPORE: SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY (SMU)
SINGAPORE: NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE
SLOVAKIA: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΖΙΛΙΝΑ
SLOVAKIA: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΟ ΚΟΣΙΤΣΕ
SLOVAKIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΕΣΟΒ
SLOVAKIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΚΟΜΕΝΙΟΥΣ" ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
SLOVAKIA: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
SLOVAKIA: SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE (SUA) IN NITRA
SLOVAKIA: UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE AND PHARMACY IN KOSICE
SLOVAKIA: ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ (SLOVAC MEDICAL UNIVERSITY IN BRATISLAVA)
SLOVAKIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΠΑΥΛΑ ΓΙΟΖΕΦΑ ΣΑΦΑΡΙΚΑ" ΣΤΟ ΚΟΣΙΤΣΕ
SLOVAKIA: MATEJ BEL UNIVERSITY IN BANSKÁ BYSTRICA, UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (UMB)
SLOVAKIA: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
SLOVAKIA: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
SLOVAKIA: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΖΒΟΛΕΝ
SLOVAKIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΙΤΣΕ
SLOVAKIA: ACADEMY OF ARTS IN BANSKA BYSTRICA
SLOVAKIA: CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA,
SLOVAKIA: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΝΙΤΡΑ
SLOVENIA: UNIVERZA VLJUBLJANI
SLOVENIA: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
SLOVENIA: UNIVERSITY OF NOVA GORICA
SLOVENIA: LJUBLJANA GRADUATE SCHOOL OF THE HUMANITIES-INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS (AMEU-ISH)
SLOVENIA: UNIVERSITY OF MARIBOR
SLOVENIA: MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
SLOVENIA: JOZEF STEFAN INTERNATIONAL POSTGRADUATE SCHOOL
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF PORT ELIZABETH
SOUTH AFRICA: RAND AFRIKAANS UNIVERSITY
SOUTH AFRICA: POTCHFSTROOMSE UNIVERSITEIT
SOUTH AFRICA: NORTH-WEST UNIVERSITY
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF DURBAN-WESTVILLE
SOUTH AFRICA: RHODES UNIVERSITY
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF STELLENBOSCH
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF PRETORIA
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF THE ORANGE FREE STATE
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF JOHANNESBURG
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF CAPE TOWN
SOUTH AFRICA: POTCHEFSTROOM UNIVERSITY FOR CHRISTIAN HIGHER EDUCATION
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF KWAZULU-NATAL
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA - PRETORIA
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF NATAL
SOUTH AFRICA: THE INDEPENDENT INSTITUTE OF EDUCATION
SOUTH AFRICA: UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND
SOUTH AFRICA: CENTRAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FREE STATE
SOUTH KOREA (Republic of Korea): NATIONAL UNIVERSITY OF CHUNGNAM
SOUTH KOREA (Republic of Korea): PUSAN NATIONAL UNIVERSITY
SOUTH KOREA (Republic of Korea): SUNGKYUL CHRISTIAN UNIVERSITY
SOUTH KOREA (Republic of Korea): KOREAN BIBLE UNIVERSITY
SOUTH KOREA (Republic of Korea): YONSEI UNIVERSITY - SEOUL
SOUTH KOREA (Republic of Korea): EWHA WOMANS UNIVERSITY
SOUTH KOREA (Republic of Korea): DANKOOK UNIVERSITY
SOUTH KOREA (Republic of Korea): UNIVERSITY OF KOREA
SOUTH KOREA (Republic of Korea): PRESBYTERIAN COLLEGE AND THEOLOGICAL SEMINARY
SOUTH KOREA (Republic of Korea): CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY
SOUTH KOREA (Republic of Korea): KYUNG HEE UNIVERSITY (KHU)
SOUTH KOREA (Republic of Korea): HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
SOUTH KOREA (Republic of Korea): KOOKMIN UNIVERSITY
SOUTH KOREA (Republic of Korea): KOREA MARITIME AND OCEAN UNIVERSITY
SOUTH KOREA (Republic of Korea): SEOUL NATIONAL UNIVERSITY, SEOUL
SOUTH KOREA (Republic of Korea): SOGANG UNIVERSITY - SEOUL
SOUTH KOREA (Republic of Korea): KYONGGI UNIVERSITY
SOUTH KOREA (Republic of Korea): HANYANG UNIVERSITY
SOUTH KOREA (Republic of Korea): DONG-A UNIVERSITY
SPAIN: UNIVERSITAT DE GIRONA - ESPAGNA
SPAIN: UNIVERSIDAD SAN PABLO - CEU
SPAIN: UNIVERSIDAD DE SEVILLA
SPAIN: INSTITUTO DE EMPRESA
SPAIN: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID
SPAIN: UNIVERSIDADE DA CORUNA
SPAIN: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
SPAIN: UNIVERSIDAD DE VIGO
SPAIN: IE UNIVERSITY
SPAIN: UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
SPAIN: UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SPAIN: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO
SPAIN: UNIVERSIDAD DE HUELVA
SPAIN: UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
SPAIN: UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
SPAIN: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
SPAIN: UNIVERSIDAD DE NAVARRA
SPAIN: UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
SPAIN: INTERNATIONAL UNIVERSITY OF LA RIOJA (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOGA)
SPAIN: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
SPAIN: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
SPAIN: UNIVERSIDAD DE MURCIA
SPAIN: UNIVERSIDAD DE DEUSTO
SPAIN: UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
SPAIN: UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
SPAIN: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA
SPAIN: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
SPAIN: UNIVERSIDAD DE JAEN
SPAIN: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
SPAIN: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA
SPAIN: UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
SPAIN: UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
SPAIN: REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICA DE MADRID
SPAIN: UNIVERSIDAD DE ALMERIA
SPAIN: UNIVERSIDAD DE MALAGA
SPAIN: UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS DE MADRID
SPAIN: UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA CEU
SPAIN: UNIVERSIDAD DE BURGOS
SPAIN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED)
SPAIN: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
SPAIN: BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS
SPAIN: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
SPAIN: UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
SPAIN: UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES
SPAIN: UNIVERSIDAD DE OVIEDO
SPAIN: CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA "JOAQUIN RODRIGO" VALENCIA
SPAIN: UNIVERSIDAD DE VALENCIA
SPAIN: CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID
SPAIN: UNIVERSIDAD DE SAN JORGE
SPAIN: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
SPAIN: UNIVERSIDAD DE BARCELONA
SPAIN: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
SPAIN: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
SPAIN: UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
SPAIN: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA (VIU)
SPAIN: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
SPAIN: UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
SPAIN: UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
SPAIN: UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO DE MURCIA
SPAIN: UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
SPAIN: INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECONOMÍA (ISDE) (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΑ/ΤΙΤΛΟΥΣ)
SPAIN: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO
SPAIN: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
SPAIN: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA
SPAIN: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
SPAIN: UNIVERSITAT RAMON LLULL
SPAIN: UNIVERSIDAD DE CORDOBA
SPAIN: UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA
SPAIN: UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO (UAX)
SPAIN: UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA "SAN VICENTE MARTIR"
SPAIN: UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO
SPAIN: UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
SPAIN: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
SPAIN: UNIVERSIDAD DE GRANADA
SPAIN: UNIVERSIDAD DE CADIZ
SPAIN: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SRI LANKA: UNIVERSITY OF COLOMBO
SRI LANKA: UNIVERSITY OF PERADENIYA
SRI LANKA: RAJARATA UNIVERSITY OF SRI LANKA
SRI LANKA: UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPUPA
SRI LANKA: SABARAGAMUWA UNIVERSITY OF SRI LANKA
SRI LANKA: UNIVERSITY OF KELANIYA
SUDAN: UNIVERSITY OF GESIRA
SUDAN: AL - NEELAIN UNIVERSITY
SUDAN: NATIONAL UNIVERSITY SUDAN
SUDAN: BAKHT ER-RUDA UNIVERSITY
SUDAN: UNIVERSITY OF KHARTOUM
SUDAN: NATIONAL UNIVERSITY SUDAN
SUDAN: UNIVERSITY OF JUBA
SUDAN: AHFAD UNIVERSITY FOR WOMEN
SUDAN: UPPER NILE UNIVERSITY/ JAMEAT AALI EL-NEEL (UNU)
SUDAN: SUDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SWEDEN: STOCKHOLM INSTITUTE OF EDUCATION
SWEDEN: UPPSALA UNIVERSITY
SWEDEN: UNIVERSITY OF GOTHENBURG
SWEDEN: UNIVERSITY OF GAVLE (HOGSKOLAN I GAVLE)
SWEDEN: BLEKINGE TEKNISKA HOGSKOLA (BLEKINGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY)
SWEDEN: HOGSKOLAN I JONKOPING (JONKOPING UNIVERSITY)
SWEDEN: LINNAEUS UNIVERSITY (LINNEUNIVERSITET)
SWEDEN: UNIVERSITY COLLEGE STOCKHOLM
SWEDEN: KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
SWEDEN: UNIVERSITY COLLEGE OF OREBRO (HOGSKOLAN I OREBRO)
SWEDEN: MALMO HOGSKOLA (MALMO UNIVERSITY)
SWEDEN: OREBRO UNIVERSITY
SWEDEN: UNIVERSITY COLLEGE OF VAXJO (HOGSKOLAN I VAXJO)
SWEDEN: KAROLINSKA INSTITUTE OF MEDICINE - STOCKHOLM
SWEDEN: STOCKHOLM UNIVERSITY COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
SWEDEN: UNIVERSITY OF SKOVDE
SWEDEN: STOCKHOLM UNIVERSITY
SWEDEN: HALMSTAD UNIVERSITY
SWEDEN: VAXJO UNIVERSITY
SWEDEN: UNIVERSITY COLLEGE OF KARLSKRONA/RONNEBY (HOGSKOLAN I KARLSKRONA)
SWEDEN: UNIVERSITY COLLEGE OF BORAS (HOGSKOLAN I BORAS)
SWEDEN: SODERTORN UNIVERSITY
SWEDEN: WORLD MARITIME UNIVERSITY (*ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΙΤΛΟΥΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 13.1.2022 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.).
SWEDEN: SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES
SWEDEN: MID-SWEDEN UNIVERSITY COLLEGE - SUNDSVALL (MITTHOGSKOLAN)
SWEDEN: MITTUNIVESITETET (MID SWEDEN UNIVERSITY)
SWEDEN: MALARDALEN UNIVERSITY
SWEDEN: LINKOPING UNIVERSITY
SWEDEN: HOGSKOLEEXAMEN ESKILSTONA VASTERAS
SWEDEN: HOGSKOLAN DALARNA
SWEDEN: KARLSTAD UNIVERSITY
SWEDEN: UMEA UNIVERSITY
SWEDEN: STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS
SWEDEN: CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - GOTEBORG
SWEDEN: UNIVERSITY COLLEGE OF FILM,RADIO,TV AND THEATRE(DRAMATISKA INSTITUTET)
SWEDEN: LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
SWEDEN: LUNDS UNIVERSITET
SWEDEN: HÖGSKOLAN VÄST (UNIVERSITY WEST)
SWEDEN: UNIVERSITY COLLEGE OF KRISTIANSTAD (HOGSKOLAN KRISTIANSTAD)
SWITZERLAND: UNIVERSITӒT ZÜRICH
SWITZERLAND: FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ FHNW-HOCHUSCHULE FUER GESTALTUNG UND KUNST
SWITZERLAND: ZUERCHER FACHHOCHSCHULE
SWITZERLAND: EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH (ETH)
SWITZERLAND: ECOLE HOTELIERE LAUSANNE
SWITZERLAND: BERNER FACHHOSCHULE (BERN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES)
SWITZERLAND: UNIVERSITAET BASEL
SWITZERLAND: UNIVERSITA DELLA SVIZZERA ITALIANA
SWITZERLAND: ECOLE CANTONALE D'ART DE LAUSANNE
SWITZERLAND: UNIVERSITE DE GENEVE
SWITZERLAND: ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN (ZHAW)
SWITZERLAND: MUSIK-AKADEMIE DER STADT BASEL
SWITZERLAND: HOCHSCHULE ST GALLEN FUR WIRTSCHAFTS UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
SWITZERLAND: UNIVERSITAET BERN
SWITZERLAND: ECOLE D'ART DE GENEVE
SWITZERLAND: UNIVERSITÄT LUZERN
SWITZERLAND: HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT ZÜRICH HWZ
SWITZERLAND: STIFTUNG UNIVERSITÄRE FERNSTUDIEN SCHWEIZ, BRIG UNIDISTANCE
SWITZERLAND: HOCHSCHULE LUZERN
SWITZERLAND: UNIVERSITE DE LAUSANNE
SWITZERLAND: IMEDE - INTERNATIONAL MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE
SWITZERLAND: AMERICAN COLLEGE OF SWITZERLAND
SWITZERLAND: FRANKLIN COLLEGE SWITZERLAND
SWITZERLAND: CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENEVE
SWITZERLAND: UNIVERSITE DE FRIBOURG
SWITZERLAND: CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE BIENNE
SWITZERLAND: ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
SWITZERLAND: CONSERVATOIRE DE LAUSANNE
SWITZERLAND: ΤΗΕ ΙΝSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOESCH (IUKB)
SWITZERLAND: ZUERCHER HOCHSCHULE DER KUENSTE
SWITZERLAND: UNIVERSITE DE NEUCHATEL
SWITZERLAND: INSTITUT UNIVERSITAIRE DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES
SWITZERLAND: HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE
SYRIAN ARAB REPUBLIC: AL ANDALUS UNVERSITY FOR MEDICAL SCIENCES
SYRIAN ARAB REPUBLIC: UNIVERSITY OF LATTAKIA
SYRIAN ARAB REPUBLIC: UNIVERSITY OF TARTOUS
SYRIAN ARAB REPUBLIC: SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY
SYRIAN ARAB REPUBLIC: UNIVERSITY OF ALEPPO
SYRIAN ARAB REPUBLIC: UNIVERSITY OF DAMASCUS
SYRIAN ARAB REPUBLIC: SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY
SYRIAN ARAB REPUBLIC: TISHREEN UNIVERSITY
SYRIAN ARAB REPUBLIC: UNIVERSITY OF BALAMAND - ST. JOHN OF DAMASCUS
SYRIAN ARAB REPUBLIC: UNIVERSITY OF AL-BAATH
TAIWAN: SOOCHOW UNIVERSITY
TAIWAN: NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SPORT
TAIWAN: FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY
TAIWAN: NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY
TAIWAN: NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY
TAIWAN: ALETHEIA UNIVERSITY
TAIWAN: NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY
TAIWAN: CHANG JUNG CHRISTIAN UNIVERSITY (CJCU)
TAIWAN: NATIONAL CHIAYI UNIVERSITY
TAIWAN: NATIONAL DONG HWA UNIVERSITY / DONG HWA (NDHU)
TAIWAN: NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY
TAJIKISTAN: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, ΝΤΟΥΣΑΜΠΕ
TAJIKISTAN: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΤΑΝΤΖΙΚΙΣΤΑΝ - ΝΤΟΥΣΑΜΠΕ
TAJIKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΑΜΠΝΤΟΥΙΜΠΝ-ΣΙΝΑ" του ΝΤΟΥΣΑΝΜΠΕ
TAJIKISTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "Μ.Ι.ΚΑΛΙΝΙΝ" ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ - ΝΤΟΥΣΑΝΜΠΕ
TAJIKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ "Β.Ι. ΛΕΝΙΝ" του ΝΤΟΥΣΑΝΜΠΕ
TAJIKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ - ΝΤΟΥΣΑΝΜΠΕ
TAJIKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΗΣ του ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
TAJIKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ''ΑΒΙΤΣΕΝΑ'' - ΝΤΟΥΣΑΝΜΠΕ
TANZANIA: UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM
TANZANIA: SOKOINE UNIVERSITY OF AGRICULTURE (SUA)
THAILAND: THAMMASAT UNIVERSITY
THAILAND: KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY - MAHAWITHAYALAI RAJABHAT KANCHANABURI (KRU)
THAILAND: MAEJO UNIVERSITY, MAHAWITHAYLAI MAEJO (MJU)
THAILAND: ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
THAILAND: CHULALONGKORN UNIVERSITY / CHULALONGKORN MAHAWITTHAYALAI (CU))
THAILAND: CHIANG MAI UNIVERSITY
TOGO: UNIVERSITE DE LOME
TRINIDAD AND TOBAGO: THE UNIVERSITY OF WEST INDIES
TRINIDAD AND TOBAGO: UNIVERSITY OF TRINIDAD AND TOBAGO(UTT) ,T
TUNISIA: UNIVERSITÉ DE MONASTIR
TUNISIA: UNIVERSITE DE SFAX
TUNISIA: UNIVERSITÉ DE CARTHAGE
TUNISIA: HIGHER INSTITUTE OF TECHNOLOGICAL STUDIES
TUNISIA: UNIVERSITÉ DE CARTHAGE
TUNISIA: UNIVERSITE DE TUNIS
TUNISIA: ECOLE POLYTECHNIQUE DE SOUSSE
TUNISIA: UNIVERSITE DE TUNIS III
TUNISIA: UNIVERSITE DE LA MANOUBA
TURKIYE: CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI
TURKIYE: ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY
TURKIYE: YILDIZ TEKNIK UNIVERSITY
TURKIYE: BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΠΙΛΚΕΝΤ
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ (BOGAZICI UNIVERSITESI)
TURKIYE: CUMHURIYET UNIVERSITY
TURKIYE: ATILIM UNIVERSITY
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΛΤΣΟΥΚ
TURKIYE: BINGOL UNIVERSITY (BİNGÕL ÜΝİVERSİTESİ)
TURKIYE: SABANCI UNIVERSITESI
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΝΤΟΚΟΥΛ ΕΙΛΟΥΖ"
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ (ANADOLU UNIVERSITESI)
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΑΚΑΡΙΑ
TURKIYE: ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΤΖΕΤΤΕΠΕ
TURKIYE: UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, SAĞLIK BILIMLERI ÜNIVERSITES, TÜRKIYE
TURKIYE: KOC UNIVERSITY
TURKIYE: IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI
TURKIYE: IZMIR KATIP CELEBI UNIVERSITESI
TURKIYE: BIRUNI UNIVERSITY
TURKIYE: AFYON KOCATEPE ÜNIVERSİTESİ (ΑFYON KOCATEPE UNIVERSITY)
TURKIYE: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΣΜΑΝΓΚΑΖΗ
TURKIYE: ISTANBUL UNIVERSITESI
TURKIYE: KIRKLARELI UNIVERSITY
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΕΝΑΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ" [ΝΤΟΚΟΥΖ ΕΙΛΟΥΛ]
TURKIYE: BEZM-I ALEM VAKIF UNIVERSITY (ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΠΕΖΜΙ ΑΛΕΜ)
TURKIYE: ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΤΖΙΓΙΕΣ
TURKIYE: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΛΝΤΙΖ
TURKIYE: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
TURKIYE: KOCAELI UNIVERSITESI
TURKIYE: PAMUKKALE UNIVERSITY
TURKIYE: ANTALYA UNIVERSITY (ANTALYA BİLİM ÜΝİVERSİTESİ)
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΥΛΟΥΝΤΑΖ(ULUDAG UNIVERSITESI)
TURKIYE: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI
TURKIYE: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
TURKIYE: MALTEPE UNIVERSITY
TURKIYE: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΑΓΚΥΡΑ
TURKIYE: NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY
TURKIYE: BILKENT UNIVERSITY/BILKENT ÜNIVERSITESI
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΣΟΥΚΟΥΡΟΒΑ
TURKIYE: ABDULLAH GÜL UNIVERSITY/ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (AGÜ)
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ (ANKARA UNIVERSITESI)
TURKIYE: YEDITEPE UNIVERSITY
TURKIYE: KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡ
TURKIYE: ERZINCAN UNIVERSITESI (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΖΙΝΤΖΑΝ)
TURKIYE: GALATASARAY UNIVERSITY
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΜΑΊΟΥ
TURKIYE: ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITESI
TURKIYE: BARTIN UNIVERSITY
TURKIYE: YASAR UNIVERSITY
TURKIYE: HALIC UNIVERSITY
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΡΜΑΡΑ(MARMARA UNIVERSITESI)
TURKIYE: ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITESI
TURKIYE: ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI
TURKIYE: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ
TURKIYE: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
TURKIYE: ISTANBUL BILGI UNIVERSITY
TURKIYE: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
TURKIYE: BAHCESEHIR UNIVERSITESI (BAHCESEHIR UNIVERSITY)
TURKIYE: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΚΑΖΙ
TURKIYE: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΠΟΓΑΖΙΤΣΙ ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ
TURKIYE: ALTINBAS UNIVERSITY
TURKIYE: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
TURKIYE: ISIK UNIVERSITY
TURKIYE: MERSIN UNIVERSITESI - TURKEY
TURKIYE: ESKIȘEHIR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ESKISEHIR TECHNICAL UNIVERSITY)
TURKIYE: UNIVERSITY OF DICLE
TURKIYE: BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITESI
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (EGE UNIVERSITESI)
TURKIYE: MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
TURKIYE: NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITESI
TURKIYE: KASTAMONU UNIVERSITESI (KASTAMONU UNIVERSITY)
TURKIYE: SAGLIK BILIMLERI UNIVERSITESI
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΡΑΚΙΑ (TRAKYA UNIVERSITESI)
TURKIYE: IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
TURKIYE: BOLU ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY
TURKIYE: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
TURKIYE: FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITESI
TURKIYE: AKDENIZ UNIVERSITESI
TURKIYE: ISTANBUL 29 MAY UNIVERSITY (ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITESI)
TURKIYE: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
TURKIYE: SAKARIA UNIVERSITY
TURKIYE: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΙΣΛΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΤΗΧ
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΙΜΑΡ ΣΙΝΑΝ
TURKIYE: NAMIK KEMAL UNIVERSITY
TURKIYE: ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
TURKIYE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΑΤΑΤΟΥΡΚ"
TURKMENISTAN: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΑΣ - ΑΣΧΑΜΠΑΝΤ
TURKMENISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΑΣ - ΑΣΧΑΜΠΑΝΤ
TURKMENISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΑΣ - ΑΣΧΑΜΠΑΝΤ
TURKMENISTAN: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΑΣΧΑΜΠΑΝΤ
TURKMENISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΑΣ - ΑΣΧΑΜΠΑΝΤ
U.S.A.: KENDALL COLLEGE OF ART AND DESIGN - GRAND RAPIDS
U.S.A.: PARK UNIVERSITY (PARKVILLE)
U.S.A.: BOSTON COLLEGE - CHESTNUT HILL
U.S.A.: UNION INSTITUTE & UNIVERSITY
U.S.A.: WINTHROP UNIVERSITY- ROCK HILL
U.S.A.: COLUMBUS COLLEGE OF ART AND DESIGN - COLUMBUS
U.S.A.: MERCY COLLEGE - DOBBS FERRY
U.S.A.: WHEELOCK COLLEGE - BOSTON
U.S.A.: CALIFORNIA INSTITUTE OF THE ARTS - VALENCIA
U.S.A.: UNIVERSITY OF OREGON - EUGENE
U.S.A.: WENTWORTH INSTITUTE OF TECHNOLOGY - BOSTON
U.S.A.: NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY - RALEIGH
U.S.A.: ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY - CHICAGO
U.S.A.: NORTH AMERICAN UNIVERSITY
U.S.A.: CORNELL COLLEGE - MOUNT VERNON
U.S.A.: PENNSYLVANIA COLLEGE OF OPTOMETRY
U.S.A.: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA - SANTA BARBARA
U.S.A.: UNIVERSITY OF DAYTON - DAYTON
U.S.A.: ST PETERSBOURGH COLLEGE
U.S.A.: KENT STATE UNIVERSITY - KENT
U.S.A.: MONMOUTH COLLEGE - WEST LONG BRANCE
U.S.A.: LIBERTY UNIVERSITY - LYNCHBURG
U.S.A.: GEORGE FOX UNIVERSITY
U.S.A.: DARTMOUTH COLLEGE - HANOVER
U.S.A.: CLEVELAND CHIROPRACTIC COLLEGE
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO - BUFFALO
U.S.A.: ROOSEVELT UNIVERSITY - CHICAGO
U.S.A.: WEST VIRGINIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MONTGOMERY
U.S.A.: GRINNELL COLLEGE - GRINNELL
U.S.A.: FROSTBURG STATE UNIVERSITY
U.S.A.: BLOOMSBURG UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA - BLOOMSBURG
U.S.A.: ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY - ABILENE
U.S.A.: UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE - DURHAM
U.S.A.: NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL - MONTEREY
U.S.A.: GLASSBORO STATE COLLEGE - GLASSBORO
U.S.A.: GRACE COLLEGE AND SEMINARY
U.S.A.: SARAH LAWRENCE COLLEGE
U.S.A.: FLORIDA SOUTHERN COLLEGE
U.S.A.: UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES - LOS ANGELES
U.S.A.: SOUTHWEST MISSOURI STATE UNIVERSITY - SPRINGFIELD
U.S.A.: UNIVERSITY OF WISCONSIN-LA CROSSE - LA CROSSE
U.S.A.: PLYMOUTH STATE COLLEGE
U.S.A.: THE COLLEGE OF WILLIAM AND MARY - WILLIAMSBURG
U.S.A.: WAGNER COLLEGE
U.S.A.: CLEMSON UNIVERSITY - CLEMSON
U.S.A.: ATLANTA COLLEGE OF ART - ATLANTA
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK MARITIME COLLEGE - BRONX
U.S.A.: UTAH STATE UNIVERSITY - LOGAN
U.S.A.: UNIVERSITY OF LA VERNE - LA VERNE
U.S.A.: REED COLLEGE - PORTLAND
U.S.A.: HOLY FAMILY COLLEGE - PHILADELPHIA
U.S.A.: BALL STATE UNIVERSITY - MUNCIE
U.S.A.: MARIETTA COLLEGE
U.S.A.: MCNEESE STATE UNIVERSITY - LAKE CHARLES
U.S.A.: QUINNIPIAC COLLEGE - HAMDEN
U.S.A.: UNIVERSITY OF MAINE AT PRESQUE ISLE
U.S.A.: CHRISTOPHER NEWPORT UNIVERSITY - NEWPORT NEWS
U.S.A.: GEORGE MASON UNIVERSITY - FAIRFAX
U.S.A.: CLARION UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA - CLARION
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF AKRON - AKRON
U.S.A.: SOUTH DAKOTA SCHOOL OF MINES AND TECHNOLOGY - RAPID CITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF NEW ORLEANS - NEW ORLEANS
U.S.A.: ROGER WILLIAMS UNIVERSITY - BRISTOL
U.S.A.: BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE
U.S.A.: LYNN UNIVERSITY - BOCA RATON
U.S.A.: CENTRAL MISSOURI STATE UNIVERSITY - WARRENSBURG
U.S.A.: STEPHENS COLLEGE - COLUMBIA
U.S.A.: HARTWICK COLLEGE - ONEONTA
U.S.A.: UNIVERSITY OF UTAH - SALT LAKE CITY
U.S.A.: MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA - CHARLESTON
U.S.A.: PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY - UNIVERSITY PARK
U.S.A.: AIR UNIVERSITY
U.S.A.: EASTERN WASHINGTON UNIVERSITY - CHENEY
U.S.A.: BRIDGEWATER STATE COLLEGE - BRIDGEWATER
U.S.A.: LIMESTONE UNIVERSITY
U.S.A.: OTTERBEIN COLLEGE - WESTERVILLE
U.S.A.: ARKANSAS STATE UNIVERSITY - STATE UNIVERSITY
U.S.A.: ANDREWS UNIVERSITY, BERRIEN SPRINGS
U.S.A.: VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY - RICHMOND
U.S.A.: WORCESTER STATE COLLEGE - WORCESTER
U.S.A.: FISHER COLLEGE – BOSTON – MASSACHUSETTS
U.S.A.: UNIVERSITY OF MIAMI - CORAL GABLES
U.S.A.: FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NEW YORK
U.S.A.: LEE UNIVERSITY
U.S.A.: ALFRED ADLER INSTITUTE OF CHICAGO
U.S.A.: HAHNEMANN UNIVERSITY
U.S.A.: DOWLING COLLEGE
U.S.A.: COLBY COLLEGE
U.S.A.: TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY - FORT WORTH
U.S.A.: SAN FRANCISCO ART INSTITUTE - SAN FRANCISCO
U.S.A.: CAMPBELL UNIVERSITY , BUIES CREEK
U.S.A.: ANTIOCH UNIVERSITY - YELLOW SPRINGS
U.S.A.: BANK STREET COLLEGE OF EDUCATION - NEW YORK
U.S.A.: QUANTIC SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY
U.S.A.: METHODIST COLLEGE
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, SAN BERNARDINO - SAN BERNARDINO
U.S.A.: UNIVERSITY OF MAINE AT FARMINGTON
U.S.A.: NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY
U.S.A.: POMONA COLLEGE
U.S.A.: TEXAS A AND M INTERNATIONAL UNIVERSITY - LAREDO
U.S.A.: THE MARYLAND INSTITUTE COLLEGE OF ART - BALTIMORE
U.S.A.: UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA - MOBILE
U.S.A.: OHIO NORTHERN UNIVERSITY - ADA
U.S.A.: WEST LIBERTY STATE COLLEGE - WEST LIBERTY
U.S.A.: ARCADIA UNIVERSITY
U.S.A.: EASTERN VIRGINIA MEDICAL SCHOOL
U.S.A.: BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY-HAWAII, (BYU-HAWAII)
U.S.A.: RICHARD STOCKTON COLLEGE - POMONA
U.S.A.: WEBER STATE UNIVERSITY - OGDEN
U.S.A.: QUINNIPIAC UNIVERSITY
U.S.A.: ST. FRANCIS COLLEGE - BROOKLYN
U.S.A.: UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, LOWELL - LOWELL
U.S.A.: LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY - LOS ANGELES
U.S.A.: DOMINICAN COLLEGE
U.S.A.: HUMBOLDT STATE UNIVERSITY - ARCATA
U.S.A.: COLLEGE OF BIBLICAL STUDIES-HOUSTON
U.S.A.: NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY - FARGO
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT ONEONTA - ONEONTA
U.S.A.: ST. JOSEPH'S UNIVERSITY - PHILADELPHIA
U.S.A.: LIFE UNIVERSITY - COLLEGE OF CHIROPRACTIC
U.S.A.: HOUSTON BAPTIST UNIVERSITY - HOUSTON
U.S.A.: AUGUSTANA COLLEGE
U.S.A.: AUSTIN PEAY STATE UNIVERSITY
U.S.A.: BROWN UNIVERSITY - PROVIDENCE
U.S.A.: YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY - YOUNGSTOWN
U.S.A.: SCHOOL FOR INTERNATIONAL TRAINING – VERMONT
U.S.A.: CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIV, SAN LOUIS OBISPO
U.S.A.: GALLAUDET UNIVERSITY - WASHINGTON
U.S.A.: HARRIS-STONE STATE UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF RHODE ISLAND - KINGSTON
U.S.A.: NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY - FLAGSTAFF
U.S.A.: IOWA STATE UNIVERSITY - AMES
U.S.A.: EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY - RICHMOND
U.S.A.: UNIVERSITY OF FLORIDA - GAINESVILLE
U.S.A.: LAWRENCE UNIVERSITY - APPLETON
U.S.A.: MADONNA UNIVERSITY - LIVONIA
U.S.A.: DUQUESNE UNIVERSITY - PITTSBURGH
U.S.A.: THE ROCKEFELLER UNIVERSITY
U.S.A.: REGENT UNIVERSITY - VIRGINIA BEACH
U.S.A.: MISSISSIPPI COLLEGE - CLINTON
U.S.A.: BETHANY COLLEGE - BETHANY
U.S.A.: SOUTHERN POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY
U.S.A.: LAMAR UNIVERSITY - BEAUMONT
U.S.A.: WESTERN NEW ENGLAND COLLEGE - SPRINGFIELD
U.S.A.: CONNECTICUT COLLEGE - NEW LONDON
U.S.A.: THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS
U.S.A.: ECKERD COLLEGE - ST. PETERSBURG
U.S.A.: GANNON UNIVERSITY - ERIE
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT GREENSBORO - GREENSBORO
U.S.A.: TROY UNIVERSITY
U.S.A.: NEW SCHOOL UNIVERSITY - NEW YORK
U.S.A.: LOYOLA UNIVERSITY NEW ORLEANS,NEW ORLEANS
U.S.A.: UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA - GRAND FORKS
U.S.A.: CEDAR CREST COLLEGE
U.S.A.: LORAS COLLEGE
U.S.A.: HELLENIC COLLEGE/HOLY CROSS GREEK ORTHODOX SCHOOL OF THEOLOGY-BROOKLIN
U.S.A.: RIDER UNIVERSITY - LAWRENCEVILLE
U.S.A.: THE GRADUATE THEOLOGICAL UNION
U.S.A.: UNIVERSITY OF CHICAGO - CHICAGO
U.S.A.: LOMA LINDA UNIVERSITY - LOMA LINDA
U.S.A.: ST. JOHN FISHER COLLEGE - ROCHESTER
U.S.A.: THE COOPER UNION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE AND ART - NEW YORK
U.S.A.: UNIVERSITY OF WISCONSIN - EAU CLAIRE
U.S.A.: BUCKNELL UNIVERSITY - LEWISBURG
U.S.A.: ALLIANT INTERNATIONAL UNIVERSITY
U.S.A.: HOOD COLLEGE - FREDERICK
U.S.A.: MACALESTER COLLEGE - SAINT PAUL
U.S.A.: STANFORD UNIVERSITY - STANFORD
U.S.A.: WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY - HOUSTON
U.S.A.: THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY - PHILADELPHIA
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-BAKERSFIELD
U.S.A.: UNIVERSITY OF MISSOURI-KANSAS CITY - KANSAS CITY
U.S.A.: MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY - HOUGHTON
U.S.A.: MARCONI INTERNATIONAL UNIVERSITY
U.S.A.: GEORGIA SOUTHERN UNIVERSITY - STATESBORO
U.S.A.: ALABAMA STATE UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF BRIDGEPORT - BRIDGEPORT
U.S.A.: SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY AT CARBONDALE - CARBONDALE
U.S.A.: MORAVIAN COLLEGE
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL - CHAPEL HILL
U.S.A.: CLARK UNIVERSITY - WORCESTER
U.S.A.: SOUTHERN CALIFORNIA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
U.S.A.: FLORIDA AGRICULTURAL AND MECHANICAL UNIVERSITY - TALLAHASSEE
U.S.A.: INDIANA UNIVERSITY AT SOUTH BEND
U.S.A.: UNIVERSITY OF WISCONSIN-STEVENS POINT - STEVENS POINT
U.S.A.: PRATT INSTITUTE - BROOKLYN
U.S.A.: MORAVIAN UNIVERSITY
U.S.A.: WHEATON COLLEGE - WHEATON - ILLINOIS
U.S.A.: LAWRENCE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY - SOUTHFIELD
U.S.A.: AUBURN UNIVERSITY - AUBURN
U.S.A.: WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY
U.S.A.: THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK-QUEENS COLLEGE
U.S.A.: WAYNE STATE UNIVERSITY - DETROIT
U.S.A.: UNIVERSITY OF COLORADO AT DENVER - DENVER
U.S.A.: BELOIT COLLEGE - BELOIT
U.S.A.: ANTIOCHIAN HOUSE OF STUDIES, LA VERNE CALIFORNIA
U.S.A.: PARKER COLLEGE OF CHIROPRACTIC
U.S.A.: FLORIDA STATE UNIVERSITY - TALLAHASSEE
U.S.A.: UNIVERSITY OF LOUISIANA AT MONROE
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH AT GALVESTON - GALVESTON
U.S.A.: WESLEYAN COLLEGE-MACON
U.S.A.: TULANE UNIVERSITY - NEW ORLEANS
U.S.A.: SCHOOL OF VISUAL ARTS - NEW YORK
U.S.A.: LESLEY COLLEGE - CAMBRIDGE
U.S.A.: PITZER COLLEGE
U.S.A.: CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA - WASHINGTON
U.S.A.: OCCIDENTAL COLLEGE
U.S.A.: WRITTIER COLLEGE, CALIFORNIA
U.S.A.: METROPOLITAN STATE COLLEGE OF DENVER
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON - ARLINGTON
U.S.A.: ORAL ROBERTS UNIVERSITY - TULSA
U.S.A.: ARGOSY UNIVERSITY
U.S.A.: PITTSBURG THEOLOGICAL SEMINARY - PRESBYTERIAN CHURCH - PITTSBURGH
U.S.A.: GLENDALE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW
U.S.A.: MARYVILLE UNIVERSITY - ST. LOUIS, MISSOURI
U.S.A.: ALLEGHENY COLLEGE - MEADVILLE
U.S.A.: UNIVERSITY OF TAMPA - TAMPA
U.S.A.: UNIVERSITY OF MARYLAND EASTERN SHORE - PRINCESS ANNE
U.S.A.: MARQUETTE UNIVERSITY - MILWAUKEE
U.S.A.: GRINNELL COLLEGE
U.S.A.: DAVIDSON COLLEGE
U.S.A.: TRINITY INTERNATIONAL UNIVERSITY
U.S.A.: NEW YORK LAW SCHOOL
U.S.A.: CARLETON COLLEGE
U.S.A.: TEMPLE UNIVERSITY - PHILADELPHIA
U.S.A.: SAINT XAVIER UNIVERSITY - CHICAGO
U.S.A.: ΜΙΑΜΙ DADE COLLEGE
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, FRESNO - FRESNO
U.S.A.: THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY RUTGERS, PISCATAWAY
U.S.A.: MERRIMACK COLLEGE - NORTH ANDOVER
U.S.A.: UNIVERSITY OF COLORADO AT COLORADO SPRINGS - COLORADO SPRINGS
U.S.A.: UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO - SAN FRANCISCO
U.S.A.: EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY
U.S.A.: NORTHWEST MISSOURI STATE UNIVERSITY - MARYVILLE
U.S.A.: KANSAS CITY ART INSTITUTE - KANSAS CITY
U.S.A.: AMERICAN INTERNATIONAL COLLEGE - SPRINGFIELD
U.S.A.: ST. JOHN'S UNIVERSITY - JAMAICA
U.S.A.: UNIVERSITY OF SOUTH LOS ANGELES
U.S.A.: UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
U.S.A.: LOCK HAVEN UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA - LOCK HAVEN
U.S.A.: LONG ISLAND UNIVERSITY C.W. POST CAMPUS - CREENVALE
U.S.A.: FAIRFIELD UNIVERSITY - FAIRFIELD
U.S.A.: UNIVERSITY OF ARKANSAS - FAYETTEVILLE
U.S.A.: MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
U.S.A.: NEW YORK MEDICAL COLLEGE - VALHALLA
U.S.A.: MIDWESTERN STATE UNIVERSITY - WICHITA FALLS
U.S.A.: BOSTON UNIVERSITY - BOSTON
U.S.A.: WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE - WORCESTER
U.S.A.: UNIVERSITY OF HOUSTON-DOWNTOWN - HOUSTON
U.S.A.: UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS - LAS VEGAS
U.S.A.: UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA - PHILADELPHIA
U.S.A.: UNIVERSITY OF NORTH TEXAS - DENTON
U.S.A.: ST. LAWRENCE UNIVERSITY
U.S.A.: THE COLLEGE OF NEW JERSEY
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE - HOUSTON
U.S.A.: D'YOUVILLE COLLEGE
U.S.A.: INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON - BLOOMINGTON
U.S.A.: FLORIDA CHRISTIAN UNIVERSITY
U.S.A.: FORT LEWIS COLLEGE
U.S.A.: UNIVERSITY OF DELAWARE - NEWARK
U.S.A.: KENYON COLLEGE - GAMBIER
U.S.A.: DE PAUL UNIVERSITY - CHICAGO
U.S.A.: ROBERTS WESLEYAN COLLEGE
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT STONY BROOK - STONY BROOK
U.S.A.: ROSARY COLLEGE - RIVER FOREST
U.S.A.: WEST VIRGINIA UNIVERSITY - MORGANTOWN
U.S.A.: ALBRIGHT COLLEGE
U.S.A.: VASSAR COLLEGE - POUGHKEEPSIE
U.S.A.: SAINT JOHN'S UNIVERSITY
U.S.A.: KUTZTOWN UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
U.S.A.: UNIVERSITY OF NEW HAVEN - WEST HAVEN
U.S.A.: NEW ENGLAND CONSERVATORY OF MUSIC - BOSTON
U.S.A.: THE MANNES COLLEGE OF MUSIC
U.S.A.: FRESNO PACIFIC UNIVERSITY
U.S.A.: GOVERNORS STATE UNIVERSITY - UNIVERSITY PARK
U.S.A.: FRANKLIN PIERCE LAW CENTER
U.S.A.: SAINT OLAF COLLEGE
U.S.A.: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO - LA JOLLA
U.S.A.: SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY - SAN MARCOS
U.S.A.: IOWA WESLEYAN COLLEGE
U.S.A.: UPSALA COLLEGE - EAST ORANGE
U.S.A.: COLORADO COLLEGE - COLORADO SPRINGS
U.S.A.: CRANBROOK ACADEMY OF ART
U.S.A.: HOBART AND WILLIAM SMITH COLLEGES - GENEVA
U.S.A.: EMORY UNIVERSITY, ATLANTA
U.S.A.: TRINITY COLLEGE - WASHINGTON
U.S.A.: TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY - DENTON
U.S.A.: UNIVERSITY OF NEBRASKA MEDICAL CENTER, (UNMC)
U.S.A.: REGIS COLLEGE - WESTON
U.S.A.: JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE - NEW YORK
U.S.A.: TEXAS A&M UNIVERSITY-TEXARKANA
U.S.A.: EAST CAROLINA UNIVERSITY - GREENVILLE
U.S.A.: BAYLOR UNIVERSITY - WACO
U.S.A.: RADFORD UNIVERSITY - RADFORD
U.S.A.: UNIVERSITY OF MICHIGAN - ANN ARBOR
U.S.A.: REGIS UNIVERSITY
U.S.A.: MESSIAH COLLEGE - GRANTHAM
U.S.A.: MANKATO STATE UNIVERSITY - MANKATO
U.S.A.: NATIONAL UNIVERSITY
U.S.A.: LONG ISLAND UNIVERSITY BROOKLYN CAMPUS - BROOKLYN
U.S.A.: HOUSTON GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY
U.S.A.: WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY - BELLINGHAM
U.S.A.: GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY - WASHINGTON
U.S.A.: FORT HAYS STATE UNIVERSITY - HAYS
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF ALABAMA - TUSCALOOSA
U.S.A.: SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY - BROOKINGS
U.S.A.: PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY - PRAIRIE VIEW
U.S.A.: SLIPPERY ROCK UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA - SLIPPERY ROCK
U.S.A.: ARGOSY UNIVERSITY,CA
U.S.A.: CHAPMAN UNIVERSITY - ORANGE
U.S.A.: MGH INSTITUTE OF HEALTH PROFESSIONS
U.S.A.: ANDERSON COLLEGE - ADERSON
U.S.A.: BETHEL COLLEGE - MINNESOTA
U.S.A.: CITY UNIVERSITY OF SEATTLE
U.S.A.: EMERSON COLLEGE - BOSTON
U.S.A.: UNIVERSITY OF NEBRASKA - LINCOLN
U.S.A.: UNIVERSITY OF VERMONT - BURLINGTON
U.S.A.: WESTERN NEW MEXICO UNIVERSITY
U.S.A.: PEPPERDINE UNIVERSITY - MALIBU
U.S.A.: UNITED STATES AIR FORCE ACADEMY
U.S.A.: UNIVERSITY OF IDAHO - MOSCOW
U.S.A.: PITTSBURG STATE UNIVERSITY
U.S.A.: AMERICAN FILM INSTITUTE CENTER FOR ADVANCED FILM & TELEV. STUDIES
U.S.A.: ARMSTRONG STATE COLLEGE - SAVANNAH
U.S.A.: VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE & STATE UNIVERSITY - BLACKSBURG
U.S.A.: UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA - JACKSONVILLE
U.S.A.: JOHN BROWN UNIVERSITY
U.S.A.: FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY - BOCA RATON
U.S.A.: ST JOHN’S COLLEGE
U.S.A.: UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO
U.S.A.: WINONA STATE UNIVERSITY,WINONA
U.S.A.: TEXAS TECH UNIVERSITY - LUBBOCK
U.S.A.: SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY - SAN FRANCISCO
U.S.A.: UNIVERSITY OF PIKEVILLE
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT PURCHASE
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, HAYWARD - HAYWARD
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH - LONG BEACH
U.S.A.: NIAGARA UNIVERSITY
U.S.A.: HAMPSHIRE COLLEGE
U.S.A.: RICE UNIVERSITY - HOUSTON
U.S.A.: COLLEGE OF THE HOLY CROSS
U.S.A.: UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA - TAMPA
U.S.A.: OHIO UNIVERSITY - ATHENS
U.S.A.: BRYN MAWR COLLEGE - BRYN MAWR
U.S.A.: MANSFIELD UNIVERSITY
U.S.A.: UNIFORMED SERVICES UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES - BETHESDA
U.S.A.: ST TIKHON'S ORTHODOX THEOLOGICAL SEMINARY
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT ASHEVILLE - ASHEVILLE
U.S.A.: UNIVERSITY OF MAINE AT ORONO - ORONO
U.S.A.: LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO - CHICAGO
U.S.A.: STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY - HOBOKEN
U.S.A.: DALLAS COUNTY COMMUNITY COLLEGE
U.S.A.: ST. LOUIS UNIVERSITY - ST. LOUIS
U.S.A.: TUFTS UNIVERSITY BOSTON
U.S.A.: SAINT JOHN'S UNIVERSITY - JAMAICA
U.S.A.: THE HERMAN M.FINCH UNIV. OF HEALTH SCIENCES/THE CHICAGO MEDICAL SCHOOL
U.S.A.: NORFOLK STATE UNIVERSITY
U.S.A.: BUTLER UNIVERSITY - INDIANAPOLIS
U.S.A.: THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK - NEW YORK
U.S.A.: UINVERSITY OF DALLAS - IRVING
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY MONTEREY BAY - MONTEREY BAY
U.S.A.: HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
U.S.A.: UNIVERSITY OF RICHMOND - RICHMOND
U.S.A.: NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY - DE KALB
U.S.A.: SHENANDOAH UNIVERSITY
U.S.A.: SACRED HEART UNIVERSITY - FAIRFIELD
U.S.A.: NEW JERSEY CITY UNIVERSITY - JERSEY CITY
U.S.A.: FAIRMOURT COLLEGE OF LIBERAL ARTS
U.S.A.: KANSAS STATE UNIVERSITY - MANHATTAN
U.S.A.: SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY - MAGNOLIA
U.S.A.: UNIVERSITY OF HARTFORD - WEST HARTFORD
U.S.A.: LE MOYNE COLLEGE - SYRACUSE
U.S.A.: MARLBORO COLLEGE
U.S.A.: EASTERN CONNECTICUT STATE UNIVERSITY - WILLIMANTIC
U.S.A.: ST MARY'S UNIVERSITY OF SAN ANTONIO, TEXAS
U.S.A.: ANGELO STATE UNIVERSITY
U.S.A.: ITHACA COLLEGE
U.S.A.: QUEENS COLLEGE OF CHARLOTTE
U.S.A.: BROWARD COLLEGE
U.S.A.: BETHEL COLLEGE - MISHAWAKA
U.S.A.: UNIVERSITY OF MAINE AT MACHIAS
U.S.A.: SOUTHERN UNIVERSITY OF MARYLAND AT BALTIMORE
U.S.A.: WILLIAM PATERSON COLLEGE OF NEW JERSEY - WAYNE
U.S.A.: MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF ST.THOMAS - ST.PAUL
U.S.A.: THE SAGE COLLEGES
U.S.A.: APPALACHIAN STATE UNIVERSITY - BOONE
U.S.A.: UNIVERSITY OF NOTRE DAME - NOTRE DAME
U.S.A.: NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY - OLD WESTBURY
U.S.A.: MAYO CLINIC COLLEGE OF MEDICINE
U.S.A.: CONCORD COLLEGE - ATHENS
U.S.A.: HOFSTRA UNIVERSITY - HEMPSTEAD
U.S.A.: WILSON COLLEGE - CHAMBERSBURG
U.S.A.: UNIVERSITY OF CINCINNATI - CINCINNATI / OHIO
U.S.A.: LUBBOCK CHRISTIAN UNIVERSITY
U.S.A.: COPPIN STATE COLLEGE - BALTIMORE
U.S.A.: SHERMAN COLLEGE OF STRAIGHT CHIROPRACTIC
U.S.A.: PACIFIC GRADUATE SCHOOL OF PSYCHOLOGY - PALO ALTO
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT ALBANY - ALBANY
U.S.A.: ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY - ROCHESTER
U.S.A.: OGLETHORPE UNIVERSITY - ATLANTA
U.S.A.: AZUSA PACIFIC UNIVERSITY
U.S.A.: SAVANNAH COLLEGE OF ART AND DESIGN - SAVANNAH
U.S.A.: UNIVERSITY OF MISSOURI-ROLLA - ROLLA
U.S.A.: MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY - MISSISSIPPI STATE
U.S.A.: BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY - BOWLING GREEN
U.S.A.: WESTERN GOVERNORS UNIVERSITY
U.S.A.: GEORGIA STATE UNIVERSITY - ATLANTA
U.S.A.: OKLAHOMA CHRISTIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND ARTS
U.S.A.: BOISE STATE UNIVERSITY , BOISE
U.S.A.: MARYWOOD UNIVERSITY
U.S.A.: CABRINI COLLEGE - RADNOR
U.S.A.: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS - DAVIS
U.S.A.: SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY AT EDWARDSVILLE - EDWARDSVILLE
U.S.A.: CITY UNIVERSITY - BELLEVUELLE
U.S.A.: JACKSONVILLE UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA - VERMILLION
U.S.A.: CLARKSON UNIVERSITY - POTSDAM
U.S.A.: UNIVERSITY OF THE DISTRICT OF COLUMBIA - WASHINGTON
U.S.A.: BOWDOIN COLLEGE - BRUNSWICK
U.S.A.: HAMLINE UNIVERSITY - ST. PAUL
U.S.A.: UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON - MADISON
U.S.A.: DRAKE UNIVERSITY
U.S.A.: PRINCETON UNIVERSITY - PRINCETON
U.S.A.: DELTA STATE UNIVERSITY
U.S.A.: MOUNT HOLYOKE COLLEGE
U.S.A.: WESTERN OREGON UNIVERSITY
U.S.A.: AURORA UNIVERSITY - AURORA
U.S.A.: WESLEYAN UNIVERSITY - MIDDLETOWN
U.S.A.: PROVIDENCE COLLEGE - PROVIDENCE
U.S.A.: EARLHAM COLLEGE
U.S.A.: FORDHAM UNIVERSITY - BRONX
U.S.A.: LANDER UNIVERSITY
U.S.A.: NORTHWESTERN STATE UNIVERSITY,NATCHITOCHES
U.S.A.: WESTERN CONNECTICUT STATE UNIVERSITY - DANBURY
U.S.A.: UNITED STATES ARMY WAR COLLEGE - CARLISLE BARRACKS
U.S.A.: UNION COLLEGE - SCHENECTADY
U.S.A.: SKIDMORE COLLEGE - SARATOGA SPRINGS
U.S.A.: UNITED STATES NAVAL ACADEMY
U.S.A.: CENTRAL CONNECTICUT STATE UNIVERSITY - NEW BRITAIN
U.S.A.: SAINT ANSELM COLLEGE
U.S.A.: AUDREY COHEN COLLEGE - NEW YORK
U.S.A.: UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA - CEDAR FALLS
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN - AUSTIN
U.S.A.: UNIVERSITY OF MEDICINE AND DENTISTRY OF NEW JERSEY - NEWARK
U.S.A.: OREGON STATE UNIVERSITY - CORVALLIS
U.S.A.: UNIVERSITY OF WEST FLORIDA
U.S.A.: UNIVERSITY OF TEXAS OF THE PERMIAN BASIN - ODESSA
U.S.A.: THE CURTIS INSTITUTE OF MUSIC
U.S.A.: AMERICAN UNIVERSITY - WASHINGTON
U.S.A.: VANDERBILT UNIVERSITY - NASHVILLE
U.S.A.: DOMINICAN UNIVERSITY
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS - DALLAS
U.S.A.: CATAWBA COLLEGE
U.S.A.: UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AT AMHERST - AMHERST
U.S.A.: MASSACHUSETTS COLLEGE OF ART - BOSTON
U.S.A.: KENTUCKY WESLEYAN COLLEGE
U.S.A.: LEWIS UNIVERSITY
U.S.A.: SOUTHERN NEW HAMPSHIRE UNIVERSITY
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, DOMINGUEZ HILLS
U.S.A.: TENNESSEE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY - COOKEVILLE
U.S.A.: SALEM STATE COLLEGE - SALEM
U.S.A.: ALBANY MEDICAL COLLEGE OF UNION UNIVERSITY - ALBANY
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NORTHRIDGE - NORTHRIDGE
U.S.A.: WOFFORD COLLEGE - SOUTH CAROLINA
U.S.A.: WASHINGTON AND JEFFERSON UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF THE PACIFIC - STOCKTON
U.S.A.: JOHN F. KENNEDY UNIVERSITY - ORINDA
U.S.A.: SANTA CLARA UNIVERSITY - SANTA CLARA
U.S.A.: NORTHWESTERN UNIVERSITY - EVANSTON
U.S.A.: YESHIVA UNIVERSITY
U.S.A.: NICHOLLS STATE UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA - EDMOND
U.S.A.: TUSKEGEE UNIVERSITY
U.S.A.: KEAN UNIVERSITY - UNION
U.S.A.: MARS HILL UNIVERSITY (MHU)
U.S.A.: SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY - CAPE GIRARDEAU
U.S.A.: EMPIRE STATE COLLEGE
U.S.A.: UNIVERSITY OF IOWA - IOWA CITY
U.S.A.: LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRIC.& MECHAN. COLLEGE - BATON ROUGE
U.S.A.: NEWMAN UNIVERSITY
U.S.A.: CAMBRIDGE COLLEGE - CAMBRIDGE
U.S.A.: FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY - RUTHERFORD
U.S.A.: RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY - NEW BRUNSWICK CAMPUS
U.S.A.: UTICA COLLEGE OF SYRACUSE UNIVERSITY
U.S.A.: ROBERTS WESLEYAN COLLEGE
U.S.A.: UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL CENTER AT WORCESTER
U.S.A.: OKLAHOMA CITY UNIVERSITY - OKLAHOMA CITY
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY- SAN MARCOS
U.S.A.: BRANDEIS UNIVERSITY - WALTHAM
U.S.A.: WRIGHT STATE UNIVERSITY - DAYTON
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT NEW PALTZ - NEW PALTZ
U.S.A.: ARIZONA STATE UNIVERSITY - TEMPE
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT OSWEGO - OSWEGO
U.S.A.: UNIVERSITY OF PITTSBURGH - PITTSBURGH
U.S.A.: NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHICAGO
U.S.A.: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO
U.S.A.: JAMES MADISON UNIVERSITY
U.S.A.: INDIANA UNIVERSITY NORTHWEST - GARY
U.S.A.: COLLEGE OF WOOSTER - WOOSTER
U.S.A.: UNIVERSITY OF NEBRASKA AT OMAHA
U.S.A.: UNIVERSITY OF DENVER - DENVER
U.S.A.: KNOX COLLEGE - GALESBURG
U.S.A.: SOUTHERN UTAH UNIVERSITY - CEDAR CITY
U.S.A.: DREXEL UNIVERSITY - PHILADELPHIA
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT BROCKPORT - BROCKPORT
U.S.A.: BENNINGTON COLLEGE - BENNINGTON
U.S.A.: HARDING UNIVERSITY
U.S.A.: MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN
U.S.A.: OAKLAND UNIVERSITY - ROCHESTER
U.S.A.: UNIVERSITY OF PHOENIX
U.S.A.: WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY - MACOMB
U.S.A.: UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO - GREELEY
U.S.A.: FLORIDA GULF COAST UNIVERSITY
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO - ALBUQUERQUE
U.S.A.: NEW HAMPSHIRE COLLEGE - MANCHESTER
U.S.A.: UNIVERSITY OF WISCONSIN, SUPERIOR - SUPERIOR
U.S.A.: GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY - ALLENDALE
U.S.A.: MEMPHIS STATE UNIVERSITY - MEMPHIS
U.S.A.: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ - SANTA CRUZ
U.S.A.: SPRINGFIELD COLLEGE - SPRINGFIELD
U.S.A.: UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON
U.S.A.: WAKE FOREST UNIVERSITY, WINSTON, SALEM
U.S.A.: WICHITA STATE UNIVERSITY - WICHITA
U.S.A.: COLORADO STATE UNIVERSITY - FORT COLLINS
U.S.A.: MARY WASHINGTON COLLEGE - FREDERICKSBURG
U.S.A.: RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE - TROY
U.S.A.: ST.VLADIMIR'S ORTHODOX THEOLOGICAL SEMINARY - CRESTWOOD
U.S.A.: ROWAN UNIVERSITY-GLASSBORO
U.S.A.: UNIVERSITY OF MISSISSIPPI - UNIVERSITY
U.S.A.: EAST- WEST UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF MINNESOTA-TWIN CITIES - MINNEAPOLIS
U.S.A.: MIAMI UNIVERSITY - OXFORD
U.S.A.: CHICAGO STATE UNIVERSITY - CHICAGO
U.S.A.: GEORGETOWN UNIVERSITY - WASHINGTON
U.S.A.: UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA, HONOLULU
U.S.A.: MEDICAL COLLEGE OF GEORGIA
U.S.A.: HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (NEW HAMPSHIRE CAMPUS)
U.S.A.: UNIVERSITY OF ARIZONA - TUCSON
U.S.A.: UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, DARTMOUTH - NORTH DARTMOUTH
U.S.A.: KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY
U.S.A.: SOUTHERN CALIFORNIA INSTITUTE OF ARCHITECTURE - SANTA MONICA
U.S.A.: FURMAN UNIVERSITY-GREENVILLE
U.S.A.: SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY - DURANT
U.S.A.: UNIVERSITY OF CHARLESTON - CHARLESTON
U.S.A.: CAPITAL UNIVERCITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF LOUISVILLE - LOUISVILLE
U.S.A.: VIRGINIA MILITARY INSTITUTE - LEXINGTON
U.S.A.: EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY
U.S.A.: INDIANA UNIVERSITY - PURDUE UNIVERSITY - INDIANAPOLIS
U.S.A.: UNIVERSITY OF VIRGINIA - CHARLOTTESVILLE
U.S.A.: PHILADELPHIA COLLEGE OF PHARMACY AND SCIENCE - PHILADELPHIA
U.S.A.: MIDWESTERN UNIVERSITY - DOWNERS GROVE
U.S.A.: PALM BEACH ATLANTIC COLLEGE,WEST PALM BEACH
U.S.A.: ART CENTER COLLEGE OF DESIGN - PASADENA
U.S.A.: TOURO COLLEGE - NEW YORK
U.S.A.: NOVA UNIVERSITY - FORT LAUDERDALE
U.S.A.: VIRGINIA WESLEYAN COLLEGE - NORFOLK
U.S.A.: TRINITY COLLEGE - HARTFORD
U.S.A.: PARSONS SCHOOL OF DESIGN
U.S.A.: INDIANA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA - INDIANA
U.S.A.: BOSTON CONSERVATORY - BOSTON
U.S.A.: EASTERN NAZARENE COLLEGE
U.S.A.: FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MELBOURNE
U.S.A.: CONCORDIA COLLEGE, OREGON
U.S.A.: OUR LADY OF THE LAKE UNIVERSITY - SAN ANTONIO
U.S.A.: CENTRAL STATE UNIVERSITY - WILBERFORCE
U.S.A.: TOWSON STATE UNIVERSITY - TOWSON
U.S.A.: SAN JOSE STATE UNIVERSITY - SAN JOSE
U.S.A.: WEBSTER UNIVERSITY, ST. LOUIS
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES - LOS ANGELES
U.S.A.: BROOKLYN LAW SCHOOL
U.S.A.: CANISIUS COLLEGE - BUFFALO
U.S.A.: NORWICH UNIVERSITY
U.S.A.: NATIONAL - LOUIS UNIVERSITY - CHICAGO CAMPUS
U.S.A.: ST.JOSEPH'S COLLEGE - BROOKLYN
U.S.A.: UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA - LOS ANGELES
U.S.A.: THE ART INSTITUTE OF BOSTON, MASSACHUSETTS
U.S.A.: OKLAHOMA STATE UNIVERSITY - STILLWATER
U.S.A.: BRADLEY UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF HOUSTON - CLEAR LAKE
U.S.A.: HARDIN-SIMMONS UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA - COLUMBIA
U.S.A.: UNIVERSITY OF MARYLAND BALTIMORE COUNTY - BALTIMORE
U.S.A.: LYNCHBURG COLLEGE - LYNCHBURG
U.S.A.: WASHINGTON UNIVERSITY - ST.LOUIS
U.S.A.: GWYNEDD-MERCY COLLEGE - GWYNEDD VALLEY
U.S.A.: WHEATON COLLEGE - NORTON -MASSACHUSSETTS
U.S.A.: COLBY-SAWYER COLLEGE
U.S.A.: SUFFOLK UNIVERSITY - BOSTON
U.S.A.: ST. MARY'S COLLEGE OF CALIFORNIA - MARAGA
U.S.A.: CALIFORNIA STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY, POMONA - POMONA
U.S.A.: HAVERFORD COLLEGE - HAVERFORD
U.S.A.: CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY - CLEVELAND
U.S.A.: MOORE COLLEGE OF ART - PHILADELPHIA
U.S.A.: UNIVERSITY OF ST.THOMAS - HOUSTON
U.S.A.: THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, COLLEGE AT POTSDAM
U.S.A.: UNIVERSITY OF ROCHESTER - ROCHESTER
U.S.A.: NORTHLAND COLLEGE - ASHLAND
U.S.A.: SALEM COLLEGE - WINSTON-SALEM
U.S.A.: UNIVERSITY OF MONTANA-MISSOULA
U.S.A.: FRANKLIN AND MARSHALL COLLEGE - LANCASTER
U.S.A.: WESTERN CAROLINA UNIVERSITY
U.S.A.: JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - BALTIMORE
U.S.A.: NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NEWARK
U.S.A.: WILKES UNIVERSITY - WILKES-BARRE
U.S.A.: UNIVERSITY OF HOUSTON - HOUSTON
U.S.A.: LEHIGH UNIVERSITY - BETHLEHEM
U.S.A.: PLYMOYTH STATE COLLEGE - PLYMOYTH
U.S.A.: VANGUARD UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
U.S.A.: EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON
U.S.A.: KEENE STATE COLLEGE - KEENE
U.S.A.: ROSE-HULMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
U.S.A.: BLOOMFIELD COLLEGE - BLOOMFIELD
U.S.A.: LADYCLIVV COLLEGE
U.S.A.: WIDENER UNIVERSITY - CHESTER
U.S.A.: INDIANA STATE UNIVERSITY - TERRE HAUTE
U.S.A.: MERCER UNIVERSITY
U.S.A.: SIMMONS COLLEGE - BOSTON
U.S.A.: PHILADELPHIA COLLEGE OF TEXTILES AND SCIENCE - PHILADELPHIA
U.S.A.: BELLARMINE UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA
U.S.A.: UNIVERSITY OF OKLAHOMA - NORMAN
U.S.A.: NEW YORK UNIVERSITY - NEW YORK
U.S.A.: UNIVERSITY OF GEORGIA - ATHENS
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER AT SAN ANTONIO
U.S.A.: HOWARD UNIVERSTITY - WASHINGTON
U.S.A.: MARIST COLLEGE - U.S.A
U.S.A.: FLAGER COLLEGE
U.S.A.: DREW UNIVERSITY - MADISON
U.S.A.: UNIVERSITY OF CONNECTICUT - STORRS
U.S.A.: DELAWARE STATE UNIVERSITY - DOVER
U.S.A.: GOLDEY-BEACOM COLLEGE - WILMINGTON
U.S.A.: A.T.STILL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
U.S.A.: CORNELL UNIVERSITY - ITHACA
U.S.A.: WESTFIELD STATE COLLEGE
U.S.A.: PASADENA COLLEGE OF CHIROPRACTIC
U.S.A.: UNIVERSITY OF WISCONSIN - OSHKOSH - OSHKOSH
U.S.A.: MANHATTAN SCHOOL OF MUSIC
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BINGHAMTON - BINGHAMTON
U.S.A.: RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY - CAMDEN CAMPUS
U.S.A.: ROLLINS COLLEGE - WINTER PARK
U.S.A.: UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER - BOULDER
U.S.A.: ALFRED UNIVERSITY - ALFRED
U.S.A.: BARAT COLLEGE ILLINOIS - LAKE FOREST
U.S.A.: UNIVERSITY OF NEVADA, RENO - RENO
U.S.A.: MONTCLAIR STATE UNIVERSITY - UPPER MONTCLAIR
U.S.A.: GEORGIAN COURT COLLEGE - LAKEWOOD
U.S.A.: LETOURNEAU UNIVERSITY
U.S.A.: ST. MICHAEL'S COLLEGE
U.S.A.: LINCOLN UNIVERSITY - JEFFERSON CITY
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT FREDONIA
U.S.A.: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE - IRVINE
U.S.A.: SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY - DALLAS
U.S.A.: UNIVERSITY OF LOUISIANA AT LAFAYETTE
U.S.A.: NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY-WASHINGTON
U.S.A.: CLEVELAND STATE UNIVERSITY - CLEVELAND
U.S.A.: EMMANUEL COLLEGE - BOSTON
U.S.A.: SOUTHERN UNIVERSITY & AGRICUTURAL & MECHANICAL COLLEGE - BATON ROUGE
U.S.A.: SOUTHERN POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY - PROGRAM COMPUTER SCIENCE
U.S.A.: UNIVERSITY OF WISCONSIN-MILWAUKEE - MILWAUKEE
U.S.A.: UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS - INDIANAPOLIS
U.S.A.: PURDUE UNIVERSITY - WEST LAFAYETTE
U.S.A.: VALPARAISO UNIVERSITY - VALPARAISO
U.S.A.: MARSHALL UNIVERSITY
U.S.A.: ADAMS STATE UNIVERSITY
U.S.A.: AUSGBURG COLLEGE - MINNEAPOLIS
U.S.A.: LA SALLE UNIVERSITY
U.S.A.: MARYMOUNT MANHATTAN COLLEGE
U.S.A.: WEST CHESTER UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA - WEST CHESTER
U.S.A.: MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY - CAMBRIDGE
U.S.A.: ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY
U.S.A.: SOUTHERN OREGON UNIVERSITY
U.S.A.: THOMAS AQUINAS COLLEGE
U.S.A.: UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO - EL PASO
U.S.A.: FRAMINGHAM STATE COLLEGE - FRAMINGHAM
U.S.A.: MEDICAL COLLEGE OF OHIO - TOLEDO
U.S.A.: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY - BERKELEY
U.S.A.: SMITH COLLEGE - NORTHAMPTON
U.S.A.: LINDSEY WILSON COLLEGE
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT OLD WESTBURG - OLD WESTBURG
U.S.A.: NORTHEAST LOUISIANA UNIVERSITY - MONROE
U.S.A.: BERRY COLLEGE
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY - FULLERTON
U.S.A.: CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY - MOUNT PLEASANT
U.S.A.: FITCHBURG STATE COLLEGE - FITCHBURG
U.S.A.: BRYANT COLLEGE - SMITHFIELD
U.S.A.: UNIVERSITY OF SOUTHERN NEVADA (USN)
U.S.A.: PORTLAND STATE UNIVERSITY - PORTLAND
U.S.A.: IDAHO STATE UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF TOLEDO - TOLEDO
U.S.A.: PACE UNIVERSITY - NEW YORK
U.S.A.: BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY - PROVO
U.S.A.: BARRY UNIVERSITY - MIAMI SHORES
U.S.A.: AMHERST COLLEGE - AMHERST
U.S.A.: KALAMAZOO COLLEGE
U.S.A.: VILLANOVA UNIVERSITY - VILLANOVA
U.S.A.: WOODBURY UNIVERSITY - BURBANK
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF TEXAS RIO GRANDE VALLEY
U.S.A.: ENDICOTT COLLEGE
U.S.A.: SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, BOSTON - BOSTON
U.S.A.: SALISBURY UNIVERSITY
U.S.A.: HUNTINGTON COLLEGE, INDIANA
U.S.A.: JOHN MARSHALL LAW SCHOOL
U.S.A.: THE OHIO STATE UNIVERSITY - COLUMBUS
U.S.A.: GRAND CANYON UNIVERSITY (GCU)
U.S.A.: TEXAS A & M UNIVERSITY - COLLEGE STATION
U.S.A.: SAN DIEGO STATE UNIVERSITY - SAN DIEGO
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT WILMINGTON - WILMINGTON
U.S.A.: BALDWIN-WALLACE COLLEGE - BEREA
U.S.A.: NEW ENGLAND COLLEGE
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF TULSA
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, SACRAMENTO - SACRAMENTO
U.S.A.: ROCKFORD COLLEGE - ROCKFORD
U.S.A.: UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT PEUBROKE
U.S.A.: BABSON COLLEGE - WELLESLEY
U.S.A.: SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY - HUNSTVILLE
U.S.A.: UNIVERSITY OF SCRANTON - SCRANTON
U.S.A.: WABASH COLLEGE - CRAWFORDSVILLE
U.S.A.: OBERLIN COLLEGE - OBERLIN
U.S.A.: BENEDICTINE UNIVERSITY
U.S.A.: MUHLENBERG COLLEGE - ALLENTOWN
U.S.A.: CALIFORNIA COLLEGE OF ARTS AND CRAFTS - OAKLAND
U.S.A.: STEPHEN F. AUSTIN STATE UNIVERSITY - NACOGDOCHES
U.S.A.: COLLEGE OF STATEN ISLAND OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
U.S.A.: GRAMBLING STATE UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF KENTUCKY - LEXINGTON
U.S.A.: MOUNT SENARIO COLLEGE
U.S.A.: LOYOLA COLLEGE IN MARYLAND - BALTIMORE
U.S.A.: OHIO WESLEYAN UNIVERSITY
U.S.A.: TRINITY UNIVERSITY IN SAN ANTONIO
U.S.A.: MIDDLEBURY COLLEGE - MIDDLEBURY
U.S.A.: PURDUE UNIVERSITY CALUMET - HAMMOND
U.S.A.: FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY - TEANECK
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT BUFFALO - BUFFALO
U.S.A.: ST. EDWARD'S UNIVERSITY - AUSTIN
U.S.A.: SETON HALL UNIVERSITY - SOUTH ORANGE
U.S.A.: BRIDGEWATER COLLEGE - BRIDGEWATER
U.S.A.: YALE UNIVERSITY - NEW HAVEN
U.S.A.: CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
U.S.A.: LAFAYETTE COLLEGE - EASTON
U.S.A.: COLLEGE OF NEW ROCHELLE
U.S.A.: BOWIE STATE UNIVERSITY, MARYLAND, (MD)
U.S.A.: UNIVERSITY OF PORTLAND - PORTLAND
U.S.A.: NORTHEASTERN UNIVERSITY - BOSTON
U.S.A.: COLUMBIA COLLEGE CHICAGO, FILM AND VIDEODEPART
U.S.A.: IONA COLLEGE - NEW ROCHELLE
U.S.A.: COLLEGE OF CHARLESTON - CHARLESTON
U.S.A.: BELLEVUE UNIVERSITY ,BELLEVUE
U.S.A.: QUINCY UNIVERSITY
U.S.A.: COLLEGE OF THE OZARKS - POINT LOOKOUT
U.S.A.: UNIVERSITY OF DETROIT, MERCY - DETROIT
U.S.A.: LAKE FOREST COLLEGE - LAKE FOREST
U.S.A.: SOUTHEASTERN LOUISIANA UNIVERSITY, HAMMOND
U.S.A.: MOODY BIBLE INSTITUTE
U.S.A.: DUKE UNIVERSITY - DURHAM
U.S.A.: CALIFORNIA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT PURCHSE
U.S.A.: BERKLEE COLLEGE OF MUSIC - BOSTON
U.S.A.: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) UPSTATE MEDICAL UNIVERSITY
U.S.A.: WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY - KALAMAZOO
U.S.A.: UNIVERSITY OF MISSOURI-ST.LOUIS - ST.LOUIS
U.S.A.: WASHBURN UNIVERSITY OF TOPEKA, TOPEKA
U.S.A.: MANHATTANVILLE COLLEGE - PURCHASE
U.S.A.: EMPORIA STATE UNIVERSITY - EMPORIA
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHARLOTTE - CHARLOTTE
U.S.A.: NEW MEXICO STATE UNIVERSITY - LAS CRUCES
U.S.A.: THE CHICAGO SCHOOL OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGY
U.S.A.: HARVARD UNIVERSITY
U.S.A.: SWARTHMORE COLLEGE - SWARTHMORE
U.S.A.: DEVRY INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CHICAGO
U.S.A.: UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA - ORLANDO
U.S.A.: ST. CLOUD STATE UNIVERSITY - ST. CLOUD
U.S.A.: UNITED STATES INTERNATIONAL UNIVERSITY - SAN DIEGO
U.S.A.: GETTYSBURG COLLEGE
U.S.A.: COLORADO SCHOOL OF MINES - GOLDEN
U.S.A.: COLUMBIA UNIVERSITY - NEW YORK
U.S.A.: HERBERT H. LEHMAN COLLEGE OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
U.S.A.: CAPELLA UNIVERSITY
U.S.A.: PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY - TACOMA
U.S.A.: SPRINGHILL COLLEGE
U.S.A.: ST. LOUIS COLLEGE OF PHARMACY - ST. LOUIS
U.S.A.: RHODE ISLAND SCHOOL OF DESIGN - PROVIDENCE
U.S.A.: OTIS COLLEGE OF ART AND DESIGN
U.S.A.: BATES COLLEGE - LEWISTON
U.S.A.: GOLDEN GATE UNIVERSITY -SAN FRANCISCO
U.S.A.: UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS - CONWAY
U.S.A.: UNIVERSITY OF FINDLAY, FINDLAY
U.S.A.: GRACELAND COLLEGE
U.S.A.: UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA - COLUMBIA
U.S.A.: MICHIGAN STATE UNIVERSITY - EAST LANSING
U.S.A.: SOUTHWESTERN ADVENTIST UNIVERSITY
U.S.A.: DICKINSON COLLEGE
U.S.A.: GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY - ATLANTA
U.S.A.: ST. THOMAS UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF THE PEOPLE
U.S.A.: UNIVERSITY OF BALTIMORE - BALTIMORE
U.S.A.: SOUTHERN CONNECTICUT STATE UNIVERSITY - NEW HAVEN
U.S.A.: LUTHER COLLEGE - DECORAH
U.S.A.: RUSH UNIVERSITY - CHICAGO
U.S.A.: WILLIAM HOWARD TAFT UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, RIVERSIDE - RIVERSIDE
U.S.A.: THE CLAREMONT GRADUATE SCHOOL - CLAREMONT
U.S.A.: UNIVERSITY OF MARYLAND UNIVERSITY COLLEGE - COLLEGE PARK
U.S.A.: POINT PARK COLLEGE - PITTSBURGH
U.S.A.: UNIVERSITY OF ALABAMA IN HUNTSVILLE
U.S.A.: JACKSON STATE UNIVERSITY
U.S.A.: MURRAY STATE UNIVERSITY - MURRAY
U.S.A.: UNIVERSITY OF WYOMING - LARAMIE
U.S.A.: UNIVERSITY OF WASHINGTON - SEATTLE
U.S.A.: POLYTECHNIC UNIVERSITY - BROOKLYN
U.S.A.: DIGITAL MEDIA ARTS COLLEGE
U.S.A.: MILWAUKEE SCHOOL OF ENGINEERING - MILWAUKEE
U.S.A.: BIRMINGHAM-SOUTHERN COLLEGE
U.S.A.: ASSUMPTION COLLEGE - WORCESTER
U.S.A.: MILLS COLLEGE - OAKLAND
U.S.A.: WASHINGTON STATE UNIVERSITY - PULLMAN
U.S.A.: GOUCHER COLLEGE - BALTIMORE
U.S.A.: THE NEW SCHOOL OF SOCIAL RESEARCH
U.S.A.: BENTLEY COLLEGE - WALTHAM
U.S.A.: COLLEGE OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY AT MORRISVILLE (SUNY)
U.S.A.: FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY - MIAMI
U.S.A.: JOHN CABOT UNIVERSITY
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF MEMPHIS
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY CHANNEL ISLANDS
U.S.A.: TUFTS UNIVERSITY - MEDFORD
U.S.A.: NEW ENGLAND SCHOOL OF LAW
U.S.A.: THE SCHOOL OF THE ART INSTITUTE OF CHICAGO - CHICAGO
U.S.A.: NEW MEXICO INSTITUTE OF MINING AND TECHNOLOGY - SOCORRO
U.S.A.: FRANKLIN PIERCE UNIVERSITY
U.S.A.: EAST STROUDSBURG UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA - EAST STROUDSBURG
U.S.A.: HAMILTON COLLEGE CLINTON
U.S.A.: CARNEGIE-MELLON UNIVERSITY - PITTSBURGH
U.S.A.: GENEVA COLLEGE, WESTERN PENNSYLVANIA
U.S.A.: CALIFORNIA SCHOOL OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGY - ALAMEDA
U.S.A.: MAINE COLLEGE OF ART
U.S.A.: MARYMOUNT UNIVERSITY - ARLINGTON
U.S.A.: UNIVERSITY OF TENNESSEE, KNOXVILLE - KNOXVILLE
U.S.A.: COLORADO CHRISTIAN UNIVERSITY
U.S.A.: OLD DOMINION UNIVERSITY - NORFOLK
U.S.A.: TRINITY CRISTIAN COLLEGE - PALOS HEIGHTS
U.S.A.: ADELPHI UNIVERSITY - GARDEN CITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF TENNESSEE AT CHATTANOOGA - CHATTANOOGA
U.S.A.: ACADEMY OF ART COLLEGE - SAN FRANCISCO
U.S.A.: UNIVERSITY OF TENNESSEE AT MARTIN - MARTIN
U.S.A.: GRACELAND UNIVERSITY
U.S.A.: WASHINGTON AND LEE UNIVERSITY
U.S.A.: UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK - COLLEGE PARK
U.S.A.: MANHATTAN COLLEGE - RIVERDALE
U.S.A.: CALIFORNIA LUTHERAN UNIVERSITY
U.S.A.: SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY OF SPRINGFIELD
U.S.A.: SYRACUSE UNIVERSITY - SYRACUSE
U.S.A.: SAINT PETER'S COLLEGE - JERSEY CITY
U.S.A.: GORDON COLLEGE - WENHAM
U.S.A.: MERCYHURST UNIVERSITY
U.S.A.: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, CHICO
U.S.A.: BEREA COLLEGE - BEREA
U.S.A.: ILLINOIS STATE UNIVERSITY - NORMAL
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF THE ARTS
U.S.A.: UNIVERSITY OF SAN DIEGO - SAN DIEGO
U.S.A.: UNIVERSITY OF KANSAS - LAWRENCE
U.S.A.: NORTHROP UNIVERSITY - INGLEWOOD (LOS ANGELES)
U.S.A.: UNIVERSITY OF ALASKA FAIRBANKS
U.S.A.: UNIVERSITY OF ARKANSAS AT LITTLE ROCK - LITTLE ROCK
U.S.A.: THE JUILLIARD SCHOOL - NEW YORK
U.S.A.: RHODE ISLAND COLLEGE - PROVIDENCE
U.S.A.: BARD COLLEGE - ANNANDALE ON HUDSON
U.S.A.: UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO - CHICAGO
U.S.A.: LEWIS AND CLARK COLLEGE - PORTLAND
U.S.A.: COLLEGE FOR CREATIVE STUDIES
U.S.A.: KEENE STATE COLLEGE -KEENE
U.S.A.: EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY - YPSILANTI
U.S.A.: THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY RUTGERS -NEWARK
U.S.A.: THE UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM
UGANDA: KYAMBOGO UNIVERSITY (KYU)
UGANDA: MBARARA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
UGANDA: MAKERERE UNIVERSITY
UGANDA: UGANDA CHRISTIAN UNIVERSITY (UCU)
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ του ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΕΡΝΟΠΟΛ
UKRAINE: ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΝΙΚΟΛΑΕΒ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Π. ΚΡΙΒΟΪ ΡΟΓΚ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΝΕΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚ
UKRAINE: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΖΝΤΑΝΟΒ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Α.Σ. ΜΑΚΑΡΕΝΚΟ" ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥΜΙ
UKRAINE: DONETSK "S.S. PROKOFYEF" STATE CONSERVATOIRE
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΖΑΠΟΡΟΖΙΕ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Π.ΓΚΟΡΛΟΒΚΑ-ΓΚΟΡΛΟΒΚΑ
UKRAINE: TERNOPIL NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΜΠΕΡΝΤΙΑΝΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΠΟΛΤΑΒΑ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΛΒΟΒ "Μ.Β. ΛΙΣΕΝΚΟ"
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
UKRAINE: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΛ
UKRAINE: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΝΤΝΕΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΙΕΒΟΥ"
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΧΑΡΚΟΒ - ΧΑΡΚΟΒ
UKRAINE: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ - ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΥΖΓΚΟΡΟΝΤ (UZHGOROD)
UKRAINE: AUGUSTINE VOLOSHYN CARPATHIAN UNIVERSITY
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΝΤΟΝΕΤΣΚ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της ΜΑΚΕΕΒΚΑ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Ι.Γ. ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΕΒΣΚΙ" ΤΗΣ Π. ΤΕΡΝΟΠΟΛ
UKRAINE: KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY
UKRAINE: THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ
UKRAINE: KYIV THEOLOGICAL ACADEMY
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΟΣΤΡΟΖΚΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ"
UKRAINE: INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANAGEMENT
UKRAINE: PRIVATE HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT (PHEE) ‘KYIV MEDICAL UNIVER-SITY”
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ "Δ.Σ. ΚΟΡΟΤΣΕΝΚΟ" του ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND MEDICINE
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΝΤΟΝΙΕΤΣΚ
UKRAINE: PRECARPATHIAN "VASYL STEFANYK" UNIVERSITY
UKRAINE: VASYL' STUS DONETSK NATIONAL UNIVERSITY
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΝΤΟΝΕΤΣΚ
UKRAINE: KHARKOV ART INDUSTRIAL INSTITUTE
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΒΙΝΙΤΣΑ - ΒΙΝΙΤΣΑ
UKRAINE: ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "Α.Ρ. ΝΕΖΝΤΑΝΟΒΑ" - ΟΔΗΣΣΟΣ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ - ΣΥΜΦΕΡΟΠΟΛ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΜΙΚΟΛΑΕΒ
UKRAINE: TAVRIA NATIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER V. I. VERNADSKYI
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ "Β.Ι.ΒΕΡΝΑΝΤΣΚΟΓΟ" ΤΗΣ ΣΙΦΕΡΟΠΟΛ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ "Μ.Π.ΝΤΡΑΓΚΟΜΑΝΟΒ" - ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΕΡΣΩΝΑΣ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.ΝΤΝΕΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚ
UKRAINE: STATE UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
UKRAINE: MARIUPOL STATE UNIVERSITY
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ "Κ.Δ. ΟΥΣΙΝΣΚΥ" - ΟΔΗΣΣΟΣ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΖΑΠΟΡΟΖΙΕ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΓΚ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 'ΙΒΑΝ ΟΓΚΙΕΝΚΟ' ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΜEΝΕΤΣ-ΠΟΝΤOΛΣΚΙ
UKRAINE: WEST UKRAINIAN NATIONAL UNIVERSITY
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΥΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Β.Ι. ΒΕΡΝΑΝΤΣΚΙ"
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ
UKRAINE: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ "Μ.Β.ΛΟΜΟΝΟΣΩΒ" της ΟΔΗΣΣΟΥ
UKRAINE: PRYDNIPROVSKA STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
UKRAINE: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΝΤΝΙΕΠΡΟΠΕΤΡΟΦΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΤΣΕΡΝΟΒΤΣΙ
UKRAINE: STATE UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS
UKRAINE: KHARKIV NATIONAL AUTOMOBILE AND HIGHWAY UNIVERSITY (KHNAHU)
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΝΕΤΣΚ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΒΟΛΟΝΤΟΜΙΡ ΝΤΑΛ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΝΜΠΑΣ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΒΙΒ
UKRAINE: KHERSON STATE UNIVERSITY
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ
UKRAINE: DONETSK NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TRADE NAMED AFTER MYKHAILO TUHAN-BARANOVSKY
UKRAINE: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της π. ΖΝΤΑΝΟΒ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΒΟΒ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ του ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ - ΟΔΗΣΣΟΣ
UKRAINE: ΠΟΛΥΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΛΒΟΒ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Π. ΧΑΡΚΟΒ - ΧΑΡΚΟΒ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ - ΟΔΗΣΣΟΣ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΙΟΥΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛHΣ ΛΟΥΤΣΚ 'ΛΕΣΙΑ ΟΥΚΡΑΪΝΚΑ'
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΖΑΠΟΡΟΖΙΕ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ "ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ Ο ΣΟΦΟΣ" - ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΝΤΝΕΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚ
UKRAINE: ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
UKRAINE: ACADEMY OF ADVOCACY OF UKRAINE
UKRAINE: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΛΒΟΒ
UKRAINE: NATIONAL ACADEMY OF INTERNAL AFFAIRS
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ - ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Ι.Ι.ΜΕΤΣΝΙΚΟΒ" ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ - ΟΔΗΣΣΟΣ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ "ΚΑΡΠΕΝΚΟ-ΚΑΡΟΓΚ" ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΜΠΕΡΝΤΙΑΝΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "VOLODYMYR VYNNYCHENKO"
UKRAINE: DONETSK STATE ACADEMY OF MANAGEMENT
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ
UKRAINE: NATIONAL UNIVERSITY "ODESSA MARITIME ACADEMY"
UKRAINE: ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΗΣ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Ι.Ι.ΜΕΤΣΝΙΚΩΒ" της ΟΔΗΣΣΟΥ
UKRAINE: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΙΜΑΙΑΣ
UKRAINE: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ "Μ.Β. ΛΟΜΟΝΟΣΩΒ" ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΛΒΟΒ
UKRAINE: ΠΑΝΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΟΔΗΣΣΟΣ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΝΤΝΕΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚ
UKRAINE: ΟΡΥΚΤΟΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΚΡΙΒΟΙ-ΡΟΓΚ.
UKRAINE: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΧΜΕΛΝΙΤΣΚ
UKRAINE: THE KHARKIV STATE MUNICIPAL ACADEMY
UKRAINE: ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΧΑΡΚΟΒ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ ΤΟΥ ΝΤΝΕΠΡ-ΝΤΝΕΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Π. ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ
UKRAINE: ODESSA SCHOOL OF MANAGEMENT AND LAW
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΛΒΟΒ" - ΛΒΟΒ
UKRAINE: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΝΤΟΝΕΤΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΙΑΤΟΦΣΚΙ - ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ
UKRAINE: KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Τ.Γ. ΣΕΒΤΣΕΝΚΟ" - ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ
UKRAINE: PETRO MOHYLA BLACK SEA NATIONAL UNIVERSITY
UKRAINE: OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HUMAN DEVELOPMENT "UKRAINE"
UKRAINE: POLTAVA V.G. KOROLENKO NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Π.ΚΙΡΟΒΟΓΚΡΑΝΤ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ του ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΣΛΑΒΙΑΝΣΚ - ΣΛΑΒΙΑΝΣΚ
UKRAINE: DNIPRO MEDICAL INSTITUTE OF TRADITIONAL AND NON-TRADITIONAL MEDICINE
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΙΜΑΙΑΣ "Σ.Ι. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΣΚΙ"
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
UKRAINE: SUMY STATE UNIVERSITY
UKRAINE: KRAMATORSK INSTITUTE OF ECONOMICS AND HUMANITIES
UKRAINE: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΧΑΡΚΟΒ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΤΟΝΜΠΑΣ - Π. ΚΡΑΜΑΤΟΡΣΚ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ - ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ
UKRAINE: INTERNATIONAL EUROPEAN UNIVERSITY
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΜΠΟΓΚΟΜΟΛΕΤΣ" - ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΛΒΟΒ - ΛΒΟΒ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΚΙΕΒΟ-ΜΟΓΚΙΛΙΑΝΣΚΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ" ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Π. ΧΑΡΚΟΒ
UKRAINE: ΥΔΡΟ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ - ΟΔΗΣΣΟΣ
UKRAINE: ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΟΡΟΣΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΧΕΡΣΟΝ
UKRAINE: KREMENSHUK STATE UNIVERSITY
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΧΑΡΚΟΒ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΝΤΟΝΕΤΣΚ - ΝΤΟΝΕΤΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ "Π.Ι. ΤΣΑΪΚΟΒΣΚΙ" - ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: KYIV SLAVONIC UNIVERSITY
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΝΤΙΕΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣK
UKRAINE: UKRAINIAN CATHOLIC UNIVERSITY
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΝΤΝΕΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΝΤΟΝΕΤΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ Π. ΙΒΑΝΟ-ΦΡΑΝΚΟΒΣΚ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ "Ν.Ε. ΖΟΥΚΟΒΣΚΙ"
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑ
UKRAINE: ΜΕΤΑΛΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΝΤΙΕΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Μ. ΓΚΟΡΚΙ" ΤΗΣ Π. ΝΤΟΝΕΤΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Μ.Ι.ΠΙΡΟΓΚΟΒ" ΤΗΣ Π. ΒΙΝΙΤΣΑ
UKRAINE: Ο.Μ. BEKETOV NATIONAL UNIVERSITY OF URBAN ECONOMY IN KHARKIV – (ΠΡΏΗΝ THE KHARKIV STATE MUNICIPAL ACADEMY)
UKRAINE: BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΟΝΜΠΑΣ - ΠΟΛΗ ΑΛΤΣΕΒΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΧΑΡΚΟΒ
UKRAINE: TERNOPIL V. HNATIUK NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΟΥΜΜΟΥΝΑΡΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΧΑΡΚΟΒ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Π. ΝΤΝΕΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
UKRAINE: UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ "Τ. ΣΕΒΤΣΕΝΚΟ"
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ Π. ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: MELITOPOL STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΤΣΕΡΝΟΒΤΣΙ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ Π. ΡΟΒΝΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π. ΧΕΡΣΟΝ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ Π. ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΗΣ "Ι.Π.ΚΟΤΛΙΑΡΕΒΣΚΙ" ΤΗΣ Π. ΧΑΡΚΟΒ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΝΤΝΕΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ του ΧΑΡΚΟΒΟ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Β.Ν.ΚΑΡΑΖΙΝ" ΤΟΥ ΧΑΡΚΟΒ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "ΙΒΑΝ ΦΡΑΝΚΟ"- ΛΒΙΒ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της ΣΛΑΒΙΝΣΚ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ Π. ΛΒΟΒ "ΝΤΑΝΙΛΟ ΧΑΛΙΤΣΚΙ" - ΛΒΟΒ
UKRAINE: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ Π. ΧΑΡΚΟΒ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΚΙΕΒΟ
UKRAINE: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π. ΝΤΟΝΙΕΤΣΚ
UNITED ARAB EMIRATES: SORBONNE UNIVERSITY ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES: UNITED ARAB EMIRATES UNIVERSITY (UAEU)
UNITED ARAB EMIRATES: THE AMERICAN UNIVERSITY IN DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES: NEW YORK UNIVERSITY ABU DHABI,(NYU )
UNITED ARAB EMIRATES: COVENTRY UNIVERSITY
UNITED ARAB EMIRATES: AMERICAN UNIVERSITY OF SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES: MOHAMMED BIN RASHID UNIVERSITY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES (MBRU)
UNITED ARAB EMIRATES: AJMAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, AJMAN
UNITED ARAB EMIRATES: KHALIFA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, KU
UNITED ARAB EMIRATES: MASDAR INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
UNITED ARAB EMIRATES: ZAYED UNIVERSITY
UNITED ARAB EMIRATES: AL GHURAIR UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY COLLEGE NORTHAMPTON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF SOUTH WALES
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF GLASGOW
UNITED KINGDOM: ARDEN UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: KING'S COLLEGE LONDON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF ROEHAMPTON
UNITED KINGDOM: HERIOT-WATT UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: BUCKINGHAMSHIRE CHILTERNS UNIVERSITY COLLEGE
UNITED KINGDOM: LIVERPOOL HOPE UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF PORTSMOUTH
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF THE HIGHLANDS AND ISLANDS
UNITED KINGDOM: ARCHITECTURAL ASSOCIATION
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
UNITED KINGDOM: TRINITY LABAN CONSERVATOIRE OF MUSIC AND DANCE
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF LINCOLN
UNITED KINGDOM: QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON
UNITED KINGDOM: BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY COLLEGE OF RIPON & YORK, ST JOHN
UNITED KINGDOM: MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF WEST LONDON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF GREENWICH
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF BUCKINGHAM
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF OXFORD
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE
UNITED KINGDOM: ROYAL NORTHERN COLLEGE OF MUSIC
UNITED KINGDOM: EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: CENTRAL SCHOOL OF SPEECH AND DRAMA, LONDON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF BRIGHTON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF DUNDEE
UNITED KINGDOM: MOUNT ROYAL UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF LANCASTER
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF ABERDEEN
UNITED KINGDOM: BIRKBECK COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON
UNITED KINGDOM: COUNCIL FOR NATIONAL ACADEMIC AWARDS (C.N.A.A.)
UNITED KINGDOM: STAFFORDSHIRE UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF WARWICK
UNITED KINGDOM: TRINITY COLLEGE OF MUSIC
UNITED KINGDOM: BRUNEL UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: LONDON BUSINESS SCHOOL
UNITED KINGDOM: LEEDS BECKETT UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF NORTHAMPTON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF KINGSTON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF LONDON GOLDSMITHS COLLEGE
UNITED KINGDOM: THE OPEN UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
UNITED KINGDOM: ST MARY'S UNIVERSITY TWICKENHAM LONDON
UNITED KINGDOM: COVENTRY UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF ESSEX
UNITED KINGDOM: ROYAL SCOTTISH ACADEMY OF MUSIC AND DRAMA
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF LONDON
UNITED KINGDOM: BANGOR UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF WESTMINSTER
UNITED KINGDOM: SWANSEA METROPOLITAN UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF BRADFORD
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF HULL
UNITED KINGDOM: EDGE HILL UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: HENLEY MANAGEMENT COLLEGE - HENLEY-ON-THAMES
UNITED KINGDOM: CITY, UNIVERSITY OF LONDON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF DERBY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF BOLTON
UNITED KINGDOM: NEWMAN UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: LOUGHBOROUGH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
UNITED KINGDOM: LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE)
UNITED KINGDOM: HARPER ADAMS UNIVERSITY COLLEGE,NEWPORT SHROPSHIRE
UNITED KINGDOM: CANTERBURY COLLEGE OF ART
UNITED KINGDOM: SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF KENT
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF SURREY
UNITED KINGDOM: THE INSTITUTE OF CANCER RESEARCH
UNITED KINGDOM: MIDDLESEX UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE
UNITED KINGDOM: CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF READING
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF GLAMORGAN
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF CENTRAL ENGLAND IN BIRMINGHAM
UNITED KINGDOM: QUEEN MARGARET UNIVERSITY COLLEGE
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF CHESTER
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF DURHAM
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF WORCESTER
UNITED KINGDOM: SOAS UNIVERSITY OF LONDON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF WINCHESTER
UNITED KINGDOM: IMPERIAL COLLEGE LONDON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF LEEDS
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY COLLEGE WORCESTER
UNITED KINGDOM: SWANSEA UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: ASTON UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF ABERTAY, DUNDEE
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF TEESSIDE
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF YORK
UNITED KINGDOM: ROYAL COLLEGE OF MUSIC
UNITED KINGDOM: THE CITY UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: OXFORD BROOKES UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: THE ROBERT GORDON UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF ST. ANDREWS
UNITED KINGDOM: DE MONTFORT UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF EXETER
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF SUFFOLK
UNITED KINGDOM: BRUNEL UNIVERSITY LONDON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON
UNITED KINGDOM: LOUGHBOROUGH UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: ROYAL COLLEGE OF ART
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF BRISTOL
UNITED KINGDOM: LABAN CENTRE LONDON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF KEELE
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY COLLEGE LONDON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF ULSTER
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF MANCHESTER INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
UNITED KINGDOM: BUCKINGHAMSHIRE NEW UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF SUSSEX
UNITED KINGDOM: ROYAL ACADEMY OF MUSIC
UNITED KINGDOM: THE UNIVERSITY OF LAW
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF NORTH LONDON
UNITED KINGDOM: LEEDS TRINITY UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: EDINBURGH COLLEGE OF ART
UNITED KINGDOM: CARDIFF UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: BOURNEMOUTH UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: MANCHESTER SCHOOL OF PHYSIOTHERAPY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD
UNITED KINGDOM: ABERYSTWYTH UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF SALFORD
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF LEICESTER
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE, CHELTENHAM
UNITED KINGDOM: REGENT'S UNIVERSITY LONDON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF BATH
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF ST MARK AND ST JOHN
UNITED KINGDOM: TEESSIDE UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: COLLEGE OF RIPON & YORK ST JOHN
UNITED KINGDOM: THAMES VALLEY UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF THE ARTS - LONDON
UNITED KINGDOM: KENT INSTITUTE OF ART AND DESIGN
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF MANCHESTER
UNITED KINGDOM: CRANFIELD UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF PLYMOUTH
UNITED KINGDOM: ROYAL CONSERVATOIRE OF SCOTLAND - UNITED KINGDOM
UNITED KINGDOM: NEW BOLD COLLEGE - BRACKNELL
UNITED KINGDOM: ROSE BRUFORD COLLEGE
UNITED KINGDOM: NORWICH SCHOOL OF ART AND DESIGN
UNITED KINGDOM: GLYNDWR UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF STIRLING
UNITED KINGDOM: ROYAL COLLEGE OF NURSING (AFFILIATED UNIV.COL.TO UNIV. OF MANCHESTER)
UNITED KINGDOM: WIMBLEDON SCHOOL OF ART
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF EAST LONDON
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY COLLEGE FALMOUTH
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
UNITED KINGDOM: BOLTON INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION
UNITED KINGDOM: GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY
UNITED KINGDOM: RICHMOND COLLEGE - THE AMERICAN INTERNATIONAL COLLEGE OF LONDON
UNITED KINGDOM: THE SURREY INSTITUTE OF ART & DESIGN
UNITED KINGDOM: THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF WEST OF SCOTLAND
UNITED KINGDOM: QUEEN MARGARET UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF SUNDERLAND
UNITED KINGDOM: SOUTHAMPTON SOLENT UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF WALES
UNITED KINGDOM: BATH SPA UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF CHICHESTER
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY FOR THE CREATIVE ARTS
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE
UNITED KINGDOM: RAVENSBOURNE UNIVERSITY LODON
UNITED KINGDOM: GLASGOW SCHOOL OF ART
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF CUMBRIA
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF SHEFFIELD
UNITED KINGDOM: ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH
UNITED KINGDOM: YORK ST JOHN UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: LONDON GUILDHALL UNIVERSITY
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF EDINBURGH
UNITED KINGDOM: GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA
UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF LIVERPOOL
URUGUAY: UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA EN MONTEVIDEO
USSR FORMER: ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΝ
USSR FORMER: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Ι.Β. ΤΖΑΒΑΧΙΣΒΙΛΙ" -ΤΜΠΙΛΙΣΙ
USSR FORMER: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΝ. Γ.Ρ.ΝΤΕΡΖΑΒΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΑΜΠΟΒ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΤΖΙΖΑΚ - ΤΖΙΖΑΚ
UZBEKISTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Μ.Ι.ΚΑΛΙΝΙΝ" ΤΗΣ Π. ΑΝΤΙΖΑΝ - ΑΝΤΙΖΑΝ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΝΙΖΑΜΙ "ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ" ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΜΟΛΟΤΩΦ" της ΦΕΡΓΚΑΝΑ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΜΟΥΚΙΜΙ" ΤΗΣ Π. ΚΟΚΑΝΤ - ΚΟΚΑΝΤ
UZBEKISTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Γ.ΓΚΟΥΛΙΑΜ" ΤΗΣ Π. ΣΙΡΝΤΑΡΙΑ-ΣΙΡΝΤΑΡΙΑ
UZBEKISTAN: 2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Ι.Π. ΠΑΒΛΟΒ" ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗΣ - ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ (TASHKENT MEDICAL ACADEMY)
UZBEKISTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ
UZBEKISTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ "Μ.ΟΥΛΟΥΓΚΜΠΕΚ" ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗΣ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟ "ΑΛ. ΝΑΒΟΙ"
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ
UZBEKISTAN: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΜΟΥΚΙΜΙ" της ΚΟΚΑΝΤ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΙΤΟΥΤΟ "Β.Β.ΚΟΥΙΜΠΙΣΕΒ" ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗΣ - ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ
UZBEKISTAN: TASHKENT UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGΙES
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ "Α.Ν.ΟΣΤΡΟΒΣΚΙ" ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ
UZBEKISTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ "Α.Ν. ΟΣΤΡΟΒΣΚΙ"-ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: WESTMINSTER INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT (TOSHKENT SHAHRIDA XALQARO VESTMINSTER UNIVERSITETI)
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ "Μ. ΑΣΡΑΦΙ" ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "Μ.ΑΣΡΑΦΙ" - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΟΥΛΟΥΓΚΜΠΕΚ" ΤΗΣ Π. ΦΕΡΓΚΑΝΑ-ΦΕΡΓΚΑΝΑ
UZBEKISTAN: ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ
UZBEKISTAN: INHA UNIVERSITY IN TASHKENT
UZBEKISTAN: ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝ
UZBEKISTAN: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ Π. ΦΕΡΓΚΑΝΑ - ΦΕΡΓΚΑΝΑ
UZBEKISTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ
UZBEKISTAN: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΛΑΦΡΑΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ "Γ.ΑΧΟΥΜΠΑΜΠΑΕΒ" ΤΑΣKΕΝΔΗΣ
UZBEKISTAN: ΘΕΑΤΡΙΚΟ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "Ν.Η. ΟΣΤΡΟΒΣΚΥ της ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ
UZBEKISTAN: ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΑΜΠΟΥ ΑΛΗ ΙΜΠΙΣΙΝΟΥ" του ΔΗΜΟΥ ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ
VATICAN: UNIVERSITA PONTIFICIA SALESIANA
VATICAN: PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS
VATICAN: PONTIFICIO ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA CHRISTIANA
VATICAN: PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE
VATICAN: PONTIFICIA UNIVERSITA S.THOMASO D'AQUINO IN URBE
VATICAN: FACOLTA TEOLOGICA PUGLIESE
VATICAN: SCUOLA VATICANA DI PALEOGRAFIA DIPLOMATICA E ARCHIVISTA
VENEZUELA: UNIVERSIDAD DE CARABOBO
VENEZUELA: UNIVERSIDAD CATOLICA DEL TACHIRA
VENEZUELA: UNIVERSIDAD DEL ZULIA
VENEZUELA: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
VENEZUELA: UNIVERSIDAD CATOLICA "ANDRES BELLO"
VENEZUELA: UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA
VENEZUELA: UNIVERSIDAD "DR. RAFAEL BELLOSO CHACIN"
VENEZUELA: UNIVERSIDAD METROPOLITANA, CARACAS
VENEZUELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA "ANTONIO JOSE DE SUCRE"
VENEZUELA: UNIVERSIDAD DE ORIENTE NUCLEO BOLIVAR
VENEZUELA: UNIVERSIDAD "SIMON BOLIVAR"
VENEZUELA: UNIVERSIDAD CENTRO OCCIDENTAL "LISANDRO ALVAREDO"
VENEZUELA: UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VIET NAM: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VIET NAM: NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY
VIET NAM: HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
YEMEN: HADHRAMAUT UNIVERSITY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
YEMEN: UNIVERSITY OF SANA'A
ZAMBIA: HARVEST UNIVERSITY
ZAMBIA: COPPERBELT UNIVERSITY (CBU)
ZIMBABWE: NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NUST)
ZIMBABWE: MIDLANDS STATE UNIVERSITY
ZIMBABWE: UNIVERSITY OF RHODESIA - SALISBURY
ZIMBABWE: UNIVERSITY OF ZIMBABWE
ΑΓΝΩΣΤΗ ΧΩΡΑ: UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS EUROPEOS CONTEMPORANEOS
ΑΓΝΩΣΤΗ ΧΩΡΑ: UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE GALDAS"