Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου ΧΧ του ν.4957/2022.

Σημειώνεται ότι αν κάποιος συγκεκριμένος τύπος τίτλου δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το μητρώο, αυτό σημαίνει είτε ότι δεν αναγνωρίζεται είτε ότι δεν έχει δοθεί ακόμα η ευκαιρία στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να αποφανθεί για αυτόν. Για να αναγνωρισθεί ένας τίτλος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπό κρίση τύπος τίτλου να βρίσκεται στο μητρώο αυτό ή να προστεθεί σε αυτό αν κριθεί θετικά.

Το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. χρησιμοποιούνται από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής για την εξέταση αιτήσεων εγγραφής σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, υποψηφιότητας σε θέση Δ.Ε.Π. ή μόνιμου ερευνητή σε δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., σε θέση Σ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π. και σε θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

ΧΩΡΑ (COUNTRY)ΤΙΤΛΟΣ (TITLE)ΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΥ (TITLE TYPE)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
AFGHANISTANBACHELOR OF ARTS ( 4 χρόνια)B (6)
AFGHANISTANBACHELOR OF ENGINEERINGI (7)
AFGHANISTANBACHELOR OF SCIENCE ( 4 χρονια)B (6)
AFGHANISTANBACHELOR OF VETERINARY MEDICINEI (7)
AFGHANISTANMASTERI (7)
AFGHANISTANMEDICAL DOCTORI (7)
ALBANIA• DIPLOMË UNIVERSITARE “MASTER PROFESIONAL” NË MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR NË GJUHËN GREKEI (7)
ALBANIADIPLOM DIND NE FINANCE B (7)
ALBANIADIPLOME MASTER / MASTER I SHKENCAVE (Master of science) /MASTER I ARTEVE (Master of arts /1-2 χρονια)I (7)
ALBANIADIPLOME (παλαιού τύπου)B (6)
ALBANIADIPLOME BACHELOR (2-4 χρονια)B (6)
ALBANIADIPLOME E NINELIT TE PARE (Bachelor -παλαιού τύπου)B (6)
ALBANIADIPLOME E NINELIT TE PARE (Master παλαιού τύπου)I (7)
ALBANIADIPLOME MASTER I SHKENCAVE CIKEL I INTEGRUAR (Master of Science integrated cycle) (5-6 χρόνια)B (7)
ALBANIADoktor i Shkencave (PhD)D (8)
ALGERIADOCTORATD (8)
ALGERIALICENCEB (6)
ALGERIAMASTERI (7)
ARGENTINADOCTOR (PhD) (2-6 years)D (8)
ARGENTINADOCTORADOD (8)
ARGENTINAINGENIERO QUIMICOB(6)
ARGENTINALICENCIADA/LICENCIADO (+field of study ) (4-7 y)B (6)
ARGENTINALICENCIADOB (6)
ARGENTINAMAGISTER (+ profesión, field of study)(MAESTRIA ACADEMICA / MAESTRIA PROFESIONAL) (1-2 years)I (7)
ARGENTINAMAGISTER POSGRADOI (7)
ARGENTINATITULO DE (+name of profession) (4-7 y)B (6)
ARMENIABACHELOR ( 4 χρονια)B (6)
ARMENIACANDIDATE OF SCIENCED (8)
ARMENIADIPLOMA ( 5 χρονια- παλαιού τύπου)B (6)
ARMENIAMASTERI (7)
ARMENIAMASTER’S DEGREE OF MEDICINE (MD PHYSICIAN)
Β (7)
ARMENIAMEDICAL DOCTORI (7)
AUSTRALIABACHELOR DEGREE ( 3 χρονια)B (6)
AUSTRALIABACHELOR DEGREE HONOURS ( 4 χρονια)B (6)
AUSTRALIABACHELOR OF MEDICAL LABORATORY SCIENCE
AUSTRALIADOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D)D (8)
AUSTRALIAJURIS DOCTOR (JD)B (6)
AUSTRALIAMASTER DEGREEI (7)
BAHRAINBACHELOR’S DEGREEB (6)
BAHRAINDOCTOR’S DEGREE D (8)
BAHRAINMASTER’S DEGREEI (7)
BANGLADESHBACHELOR OF PHILOSOPHYI (7)
BANGLADESHBACHELOR’ S DEGREE B (6)
BANGLADESHDOCTORAL DEGREE (PH.D)D (8)
BANGLADESHMASTER’S DEGREEI (7)
BELARUS DIPLOM ή VYSHEM OBRAZOVANII
B(6)
BELARUS MAGISTRATURAΙ(7)
BELARUSASPIRANTURA ή DOKTORANTURA
D(8)
BELGIQUEBACHELORB (6)
BELGIQUEBACHELOR OF ARTB (6)
BELGIQUEDOCTEUR EN MEDECINE, CHIRURGIE ET ACCOUCHEMENTSB (6)
BELGIQUEDOCTOR ( PhD) (4 y)D (8)
BELGIQUELICENCE SPECIALEI (7)
BELGIQUEMASTERI (7)
BELGIQUE

LICENCE SPECIALE EN ETUDES POLITIQUES EUROPEENNES
I (7)
BHUTANBACHELOR OF SCIENCE (BSc)
(1st level degree), 3 y
B (6)
BHUTANBACHELOR OF SCIENCE Honours BSc (Hons)
(1st level degree), 4 y
B (6)
BHUTANBACHELOR OF ARTS (BA)
(1st level degree), 3 y
B (6)
BHUTANBACHELOR OF ARTS Honours, BA (Hons
(1st level degree), 4 y
B (6)
BHUTANMASTER
(2nd level degree), 2 y
I (7)
BHUTANDOCTORATE (PhD)
(3rd level degree), 3-4 y
D (8)
BOSNIA AND HERZEGOVINABACHELOR (3-4 χρονια)B (6)
BOSNIA AND HERZEGOVINAINTEGRATED MASTER (5-6 χρονια)B (7)
BOSNIA AND HERZEGOVINASECOND CYCLE MASTER (1-2 χρονια)I (7)
BOSNIA AND HERZEGOVINATHIRD CYCLE (PhD)D (8)
BRAZILBACHAREL/LICENCIADOB (6)
BRAZILDOUTORD (8)
BRAZILMESTREI (7)
BULGARIADIPLOMA (BAKALAVR)B (6)
BULGARIADIPLOMA MAGISTR ( παλαιού ενιαίου τύπου)B (6)
BULGARIADIPLOMA MAGISTR (medicine / dentistry /pharmacy /vet. medicine) (300 – 360 ECTS)B (7)
BULGARIADIPLOMA- MASTER (1-2 χρονια, 60-120 ECTS)I (7)
BULGARIADOCTORD (8)
CAMBODIABACHELOR/ LICENCE
1st level degree
4y (including 1 foundation year) (or 5-6y in medical studies including 1 foundation year)
B (6)
CAMBODIAMASTER
(2nd level degree), 2 y
I (7)
CAMBODIADOCTORAL DEGREE
(3rd level degree), 3 y
D (8)
CAMEROONDOCTORAT (PH.D.)D (8)
CAMEROONLICENCE ( 3 χρονια)B (6)
CAMEROONMAITRISE (4 χρονια)I (7)
CAMEROON
DOCTOR OF PHILOSOPHY/ DOCTORAT
D (8)
CAMEROON
BACHELOR’S DEGREE/LICENSE
Β(6)
CAMEROON
MASTER’S DEGREE
I (7)
CANADABACHELOR HONOURS ( 4 χρονια)B (6)
CANADABACHELOR’S DEGREE ( 3 χρονια)B (6)
CANADADOCTOR OF DENTAL SURGERY (DDS) (4 χρονια)B (7)
CANADADOCTOR OF MEDICINE (MD) (4 χρονια)B (7)
CANADADOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D.)D (8)
CANADAMASTER’S DEGREEI (7)
CANADADOCTOR OF PHARMACY (PharmD)B (6)
CHILEDOCTORD (8)
CHILELICENCIADOB (6)
CHILEMAGISTERI (7)
CHINABACHELOR’S DEGREEB (6)
CHINADOCTOR’S DEGREED (8)
CHINAMASTER’S DEGREEI (7)
COLOMBIADOCTORD (8)
COLOMBIALICENCIADOB (6)
COLOMBIAMAGISTERI (7)
COSTA RICABACHILLERATOB (6)
COSTA RICADOCTORADOD (8)
COSTA RICALICENTIATURA ( 5 χρονια)I (7)
COSTA RICAMAESTRIA (1-2 χρονια)I (7)
CÔTE D’IVOIREDIPLÔME D’ETUDES APPROFONDIESI(7)
CÔTE D’IVOIREDIPLÔME D’INGÉNIEURB(6)
CÔTE D’IVOIREDOCTORATD(8)
CÔTE D’IVOIRELICENCEB(6)
CÔTE D’IVOIREMASTERI(7)
CROATIADOCTOR ZNANOSTI/DOCTOR UMJETNOSTI (PhD) (3 χρονια)D (8)
CROATIAMAGISTAR/MAGISTRA (5-6 Ýôç)B (7)
CROATIAMAGISTAR/MAGISTRA/SVEUCILI?NI SPECILALIST (1-2 χρονια)I (7)
CROATIAUNIVERSITY BACCALAUREUS/BACCALAUREA (3-4 χρονια)B (6)
CUBALICENCIATURA
(1st level, Pregrado, degree), 5 y
B (6)
CUBATÍTULO PROFESIONAL (PROFESSIONAL DIPLOMA) (Ingeniero in technical and agricultural sciences, Arquitecto in Architecture)
(1st level, Pregrado, degree), 5 y
B (6)
CUBADOCTOR OF MEDICINE (DOCTOR EN MEDICINA) / DOCTOR OF DENTISTRY (DOCTOR EN ESTOMATOLOGÍA)
(1st level, Pregrado, degree), 5 y (+1y interns
B (6)
CUBAMAESTRO (MAESTRIA)
(Postagrado level degree), 2 – 3y

I (7)
CUBADOCTOR
(Postagrado level), 3 y
D (8)
CUBADOCTOR EN CIENCAS
(University level third stage
D (8)
CYPRUSΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑD (8)
CYPRUSΠΤΥΧΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΑΣΤΕΡ)B (6)
CYPRUSBACHELOR – ΠΤΥΧΙΟB (6)
CYPRUSDOCTOR OF MEDICINE (MD)B (6)
CYPRUSMASTER – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑI (7)
CZECH REPUBLICBACALAR (Bc.)/BAKALARSKYB (6)
CZECH REPUBLICDIPLOM INZENYRB (6)
CZECH REPUBLICDOKTOR / DOKTORSKYD (8)
CZECH REPUBLICMAGISTR – (Β Κύκλου)/MAGISTERSKYI (7)
CZECH REPUBLICMAGISTR (5-6 χρονια)B (7)
DENMARKBACHELOR’S DEGREE (BA/BSc) (3 χρονια)B (6)
DENMARKDIPLOMINGENIORB (6)
DENMARKDOKTORGRAD/ PhDD (8)
DENMARKMASTER CANDIDATUS (cand.) / Master’s degree (MA/MSc) (2 χρονια)I (7)
DEUTSCHLANDBACHELOR ARCHITEKTURB (6)
DEUTSCHLANDBACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATIONB (6)
DEUTSCHLANDBACHELOR OF ARTS (B.A.)B (6)
DEUTSCHLANDBACHELOR OF ENGINEERING (3-4 years, 180-240 ECTS)B (6)
DEUTSCHLANDBACHELOR OF SCIENCE (B.Sc)B (6)
DEUTSCHLANDBACHELOR OF SCIENCE BAUINGENIEURWESENB (6)
DEUTSCHLANDDIPLOM (4-5 χρονια)B (6)
DEUTSCHLANDDOKTORD (8)
DEUTSCHLANDERSTE STAATSPRUFUNGB (6)
DEUTSCHLANDMAGISTER ARTIUMB (6)
DEUTSCHLANDMASTER OF ARTS (M.A)I (7)
DEUTSCHLANDMASTER OF EDUCATIONI (7)
DEUTSCHLANDMASTER OF ENGINEERINGI (7)
DEUTSCHLANDMASTER OF HEALTH BUSINESS ADMINISTRATION (MHBA)I (7)
DEUTSCHLANDMASTER OF LAWS (LL.M)I (7)
DEUTSCHLANDMASTER OF SCIENCE (M.Sc)I (7)
DEUTSCHLANDZEUGNIS UBER DIE ARZTLICHE (ΙΑΤΡΙΚΗΣ) RUEFUNG [H’ ZAHNAERZTLICHE (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ) PRUEFUNG ¹ PHARMAZEUTISCHE (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ) PRUEFUNG ¹ TIERAERZTLICHE (ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) PRUEFUNG] (5-6 y)B (6)
DEUTSCHLANDDOCTOR OF SCIENCE (DR. RER. NAT.)D (8)
DEUTSCHLAND
DOKTOR DER MEDIZIN, DOKTOR DER ZAHNHEILKUNDE και DOKTOR DER TIERMEDIZIN
D(8)
DOMINICAN REPUBLIC DOCTORADO EN MEDICINA / ODONTOLOGÍAB(6)
EGYPTBACHELORB (6)
EGYPTDOCTORÁÔÅ DEGREED (8)
EGYPTMASTERI (7)
EL SALVADORLICENCIATURA
(1st level degree), 5 y
B (6)
EL SALVADORTITLE OF INGENIERO (AGRICULTURAL, CIVIL, INDUSTRIAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING)
(1st level degree), 5 y
B (6)
EL SALVADORTITLE OF ARQUITECTO
(1st level degree), 5 y
B (6)
EL SALVADORDOCTOR OF MEDICINE (DOCTOR EN MEDICINA) / DOCTOR OF DENTISTRY (DOCTOR EN ODONTOLOGÍA)
(1st level degree), 7 y
B (6)
EL SALVADORMAESTRO (MAESTRIA)
(2nd level degree), 2 y
I (7)
EL SALVADORDOCTORADO (DOCTOR)
(3rd level degree), 3 y
D (8)
EQUADORDOCTORD (8)
EQUADORLICENCIADOB (6)
EQUADORMAGISTERI (7)
ERITHREABACHELORB (6)
ERITHREAMASTERI (7)
ESPAGNA(TITULO DE) DOCTORD (8)
ESPAGNAGRADOB (6)
ESPAGNALICENCIADOB (6)
ESPAGNAMASTER UNIVERSITARIOI (7)
ESPAGNA
TITULO SUPERIOR DE MUSICA (EN LA ESPECIALIDAD DE)
B(6)
ESTONIABAKALAUREUSEKRAAD (?likool /3-4 χρονια)B (6)
ESTONIADOCTOR (PhD) (3-4 χρονια)D (8)
ESTONIAMAGISTRIKRAAD (Ulikool /1-2 χρονια)I (7)
ETHIOPIABACHELORB (6)
ETHIOPIADOCTOR OF PHILOSOPHY( PH.D)D (8)
ETHIOPIAMASTERI (7)
FINLANDDOHTORI / DOKTOR (2-4 y)D (8)
FINLANDKANDIDAATI/KANDIDAT/BACHELOR (3 y)B (6)
FINLANDLisensiaatti/licentiat (2 y)?
FINLANDMAISTERI/MAGISTER/MASTER (2 y)I (7)
FRANCEBACHELOR EN SCIENCES DU MANAGEMENT – Diplôme d’études supérieures en commerce et management opérationnel (Diplôme Visé Bac + 3 grade Licence)B (6)* ESDES BUSINESS SCHOOL
FRANCEDIPLÔME D’ ETAT D’INFIRMIEREB (6)
FRANCEDIPLOME D’ ETAT DE DOCTEUR (Βασικό πτυχίο)B (6)
FRANCEDIPLOME D’ ETAT DE DOCTEUR EN MEDICINEB (6)
FRANCEDIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES (D.E.A)I (7)
FRANCEDIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (D.E.S.S.)I (7)
FRANCEDIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN MANAGEMENT INTERNATIONAL (Diplôme Visé Bac + 5 grade Master)I (7)* INSTITUT EUROPÉEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD)
FRANCEDIPLÔME D’INGÉNIEUR DE SPÉCIALISATION
FRANCEDIPLÔME DE FORMATION APPROFONDIE EN SCIENCES MEDICALESB(7)
FRANCEDIPLÔME DE GESTION ET ADMINISTRATION DES AFFAIRES (MBA-EMBA) (Diplôme Visé Bac + 5 grade Master)I (7)* INSTITUT EUROPÉEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD)
FRANCEDIPLOME EN MANAGEMENT ET GESTION DES ENTREPRISES (Diplôme Visé Bac + 5 grade Master)I (7)* ESDES BUSINESS SCHOOL
FRANCEDIPLÔME EN SCIENCES DE GESTION (Diplôme Visé Bac + 5 grade Master)I (7)* INSTITUT EUROPÉEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD)
FRANCEDIPLOME INGENIEUR ( DIPL. ING.B (6)
FRANCEDIPLOME NATIONAL D’ ART (DNA)B (6)
FRANCEDOCTORATD (8)
FRANCELICENCE (3 χρονια)B (6)
FRANCEMAITRISE (4 χρονια)B (6)
FRANCEMASTERI (7)
FRANCEPREMIER PRIX DE PIANO
(1ου κύκλου σπουδών, 4 έτη. Απονέμονταν από τις Σχολές «Conservatoire national supérieur de musique» μέχρι και το 1993)
B (6)
GEORGIADIPLOMA BACHELOR (4 χρονια)B (6)
GEORGIADIPLOMA MASTER (1-2 χρονια)I (7)
GEORGIADIPLOMA MASTER / INTEGRATED MASTER (5-6 χρονια)B (7)
GEORGIADOCTOR (3 χρονια)D (8)
GEORGIAHIGHER EDUCATION DIPLOMAΒ (7)
GHANABACHELOR ( 3 χρονια)B (6)
GHANADOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D.)D (8)
GHANAMASTERI (7)
HONDURAS
    LICENCIATURA (TÍTULO DE INGENIERA EN AMBIENTE Y DESARROLLO
Β(6)
HONG- KONGBACHELOR ( 3 χρονια)B (6)
HONG- KONGDOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D.)D (8)
HONG- KONGMASTERI (7)
HUNGARYDOCTOR OF DENTISTRY (5 χρονια)B (7)
HUNGARYDOCTOR OF VETERINARY MEDICINE (5 χρονια)B (7)
HUNGARYDOCTORIS MEDICINAE UNIVERSAE / DOCTOR OF (GENERAL) MEDICINE (dr. Med.) (6 χρονια)B (7)
HUNGARYDOKTORI KÉPZÉS
D (8)
HUNGARYEGVETEMI OKLEVEL (3-4 χρονια)B (6)
HUNGARYEGYETEMI OKLEVÉL OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS (5-6 έτη)
B (7)
HUNGARYMESTERKÉPZÉS
I (7)
HUNGARYOKLEVEL (BACHELOR)B (6)
HUNGARY
DEGREE CERTIFICATE του AROLI GASPAR UNIVERSITY OF THE REFORMED CHURCH
B (6)
ICELANDBACHELOR / BACCALAUREUS (3-4 χρονια)B (6)
ICELANDCANDIDATUS (4-6)B (7)
ICELANDDOKTORSPR?F (PhD) (3 χρονια)D (8)
ICELANDMASTER / CANDIDATUS (1 1/2-2 χρονια)I (7)
INDIABACHELORB (6)
INDIADOCTOR OF PHILOSOPHYD (8)
INDIAMASTERI (7)
INDIAMASTER OF PHILOSOPHYI (7)
INDONESIA BACHELOR OF SCIENCEΒ(6)
INDONESIADOCTOR/SARJANA 3D (8)
INDONESIAMAGISTER/SARJANA 2I (7)
INDONESIASARJANA 1B (6)
IRANBACHELORB (6)
IRANDOCTORATED (8)
IRANMASTERI (7)
IRANMASTER CONTINUOUS ( 6 χρονια)I (7)
IRAQBACHELORB (6)
IRAQDOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D)D (8)
IRAQMASTERI (7)
IRELANDBACHELOR (3-4 χρονια)B (6)
IRELANDDOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D) (3-5 χρονια)D (8)
IRELANDMASTER /MASTER OF PHILOSOPHY (M. Phil) (1-2 χρονια)I (7)
ISRAELBACHELOR OF ARTSB (6)
ISRAELBACHELOR OF SCIENCEB (6)
ISRAELDOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D)D (8)
ISRAELMASTER OF ARTSI (7)
ISRAELMASTER OF SCIENCEI (7)
ITALIADIPLOMA ACADEMICO DI PRIMO LIVELLOB (6)
ITALIADIPLOMA ACCADEMICO DI FORMAZIONE ALLA RICERCAD (8)
ITALIADIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLOI (7)
ITALIADIPLOMA IN EDUCAZIONE FISICAΒ(6)
ITALIADIPLOMA IN EDUCAZIONE FISICAΒ(6)
ITALIADOTTORATO DI RICERCÁD (8)
ITALIALAUREA ( 3 χρονια)B (6)
ITALIALAUREA ( 5-6 χρονια) (MEDICINE, DENTISTRY, VET MEDICINE)
ITALIALAUREA (παλαιού συστήματος)B (6)
ITALIALAUREA MAGISTRALEI (7)
ITALIALAUREA MAGISTRALE (5-6 χρονια)(MEDICINE, DENTISTRY, VET MEDICINE)I (7)
ITALIALAUREA SPECIALISTICAI (7)
ITALIALAUREA SPECIALISTICA (5-6 χρονια) (MEDICINE, DENTISTRY, VET MEDICINE)I (7)
ITALIASPECIALISTICAI (7)
JAMAICABACHELOR’S DEGREE B(6)
JAMAICADOCTORATD(8)
JAMAICAMASTER’S DEGREE I(7)
JAPANBACHELOR’S DEGREE ( 4 χρόνια)B (6)
JAPANDOCTORAL DEGREED (8)
JAPANMASTER’S DEGREEI (7)
JORDANBACHELORB (6)
JORDANDOCTOR OF PHILOSOPHY ( PH.D)D (8)
JORDANMASTERI (7)
KAZAKHSTANDIPLOM BAKALAURAB (6)
KAZAKHSTANDIPLOM MAGISTRAI (7)
KAZAKHSTANDIPLOM SPECIALISTI (7)
KAZAKHSTANDOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D.)D (8)
KENYABACHELOR ( 4 χρόνια)B (6)
KENYADOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D.)D (8)
KENYAMASTERI (7)
KING ABDULLAHDOCTOR OF PHILOSOPHYD (8)
LATVIABACHELOR’S DIPLOMA (3-4 y, 180-240 ECTS)B (6)
LATVIABAKALAURA DIPLOMS (3-4 y)B (6)
LATVIADOCTOR’S DIPLOMA (3-4 y)D (8)
LATVIADOKTORA DIPLOMS (PhD) (3 y)D (8)
LATVIAMAGISTRA DIPLOMS (1-2 y)I (7)
LATVIAMASTER’S DIPLOMA (1-2 y, at least 60 ECTS)I (7)
LATVIAPROFESIONALA BAKALAURA DIPLOMSI (7)
LATVIAPROFESSIONAL BACHELOR’S DIPLOMA (4y, 240 ECTS)B (6)
LATVIAPROFESSIONAL MASTER’S DIPLOMA (at least 1 y, at least 60a ECTS)I (7)
LATVIAPROFESSIONAL MASTER’S DIPLOMA (medicine, dentistry, vet. medicine, pharmacy) (at least 5y, at least 300 ECTS)B (7)
LEBANONBACHELOR LICENCE (3-5 y)B (6)
LEBANONDOCTORAT (PhD) (3 y)D (8)
LEBANONMASTER (1-2 y)I (7)
LIBYABACHELORB (6)
LIBYADOCTORATED (8)
LIBYAMASTERI (7)
LITHUANIADAKTARAS (PhD) (3 χρόνια)D (8)
LITHUANIADIPLOMAS BAKALAURO (4 χρόνια)B (6)
LITHUANIAMAGISTRO DIPLOMAS (1-2 χρόνια)I (7)
LITHUANIAMAGISTRO DIPLOMAS (5-6 χρόνια)B (7)
LUXEMBOURGBACHELOR (3 χρόνια)B (6)
LUXEMBOURGDOCTORAT (3 χρόνια)D (8)
LUXEMBOURGMASTER (1-2 χρόνια)I (7)
MALAWI
MASTER’S DEGREE
I (7)
MALAWI
BACHELOR’S DEGREE
Β(6)
MALAWI
DOCTOR’S DEGREE
D (8)
MALAYSIABACHELORB (6)
MALAYSIABACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (MBBS) B (7)
MALAYSIADOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D)D (8)
MALAYSIAMASTERI (7)
MALDIVESBACHELOR OF SCIENCE (BSc)
(1st level degree), 3 y
B (6)
MALDIVESBACHELOR OF SCIENCE Honours, BSc (Hons)
(1st level degree), 4 y
B (6)
MALDIVESMASTER
(2nd level degree), 1 ½ -2 y
I (7)
MALDIVESDOCTORAL DEGREE (PhD)
(3rd level degree), 3 – 6 y
D (8)
MALTABACHELOR’S DEGREEB (6)
MALTADOCTORA DEGREED (8)
MALTAMASTER’S DEGREEI (7)
MEXICODOCTORD (8)
MEXICOLICENCIADOB (6)
MEXICOMAESTROI (7)
MOLDOVADIPLOMA (DE STUDII SUPERIOARE) DE LICENTA (3-4 χρόνια)B (6)
MOLDOVADIPLOMA (DE STUDII SUPERIOARE) DE MASTER (11/2-2 χρόνια)I (7)
MOLDOVADIPLOMA DE DOCTOR (PhD) (3 χρόνια)D (8)
MOLDOVADIPLOMA DE LICENTA – STUDII INTEGRATE (5-6 χρόνια)B (7)
MONTENEGROBACHELORB(6)
MONTENEGRODOCTORATED(8)
MONTENEGROMASTERI(7)
MOROCCOBACHELOR OF SCIENCEΒ(6)
MOROCCODIPLOME D’ INGENIEUR D’ETATI (7)
MOROCCODIPLOME D’ARCHITECTE “DENA” NATIONAL SCHOOL OF ARCHITECTURE
MOROCCODOCTORATD (8)
MOROCCOLICENCEB (6)
NAMIMBIABACHELOR’S DEGREEB (6)
NAMIMBIADOCTOR’S DEGREE D (8)
NAMIMBIAMASTER’S DEGREEI (7)
NEPALBACHELOR’S DEGREEB (6)
NEPALDOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D)D (8)
NEPALMASTER OF PHILOSOPHYI (7)
NEPALMASTER’S DEGREEI (7)
NETHERLANDSBACHELORB (6)
NETHERLANDSDOCTOR (PhD)D (8)
NETHERLANDSMASTERI (7)
NEW ZEALANDBACHELOR (HONOURS)B (6)
NEW ZEALANDBACHELOR DIPLOMAB (6)
NEW ZEALANDDOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D)D (8)
NEW ZEALANDMASTERI (7)
NICARAGUA
  TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL
Β(6)
NIGERIABACHELOR’S DEGREEB (6)
NIGERIADOCTOR’S DEGREED (8)
NIGERIAMASTER OF SCIENCEI (7)
NIGERIAMASTER’S DEGREEI (7)
NORTH MACEDONIADIPLOMA ZA ZAVR?EN PRV CIKLUS NA STUDII (DIPLOMA OF COMPLETED FIRST CYCLE) (3-4 χρόνια)B (6)
NORTH MACEDONIADIPLOMA ZA ZAVR?EN PRV CIKLUS NA STUDII -INTEGRIRANI STUDII (DIPLOMA OF COMPLETED FIRST CYCLE STUDIES – INTEGRATED STUDY PROGRAMMES (5-6 Ýôç)B (6)
NORTH MACEDONIADIPLOMA ZA ZAVR?EN VTOR CIKLUS NA STUDIIi -MAGISTER (DIPLOMA OF COMPLETED SECOND CYCLE – MASTER) (1-2 Ýôç)I (7)
NORTH MACEDONIADOKTOR NA…. (DOCTOR OF..) + THE NAME OF THE FIELD (3 χρόνια)D(8)
NORWAYBACHELOR (3-4 χρόνια)B (6)
NORWAYMASTER (11/2-2 χρόνια)I (7)
NORWAYPhD (3 χρόνια)D (8)
NORWAY
UNIVERSITY OF OSLO NORWAY“CANDIDATUS (ODONTOLOGIAE)”
(I7)
OMANBACHELOR
(1st level degree), 4 y
B (6)
OMANMASTER
(2nd level degree), 1 – 3 y
I (7)
OMANDOCTORAL DEGREE (PhD)
(3rd level degree), 2 – 4 y
D (8)
OSTERREICH (AUSTRIA)BACHELORB (6)
OSTERREICH (AUSTRIA)BACHELOR OF ARTSB (6)
OSTERREICH (AUSTRIA)DIPLOM-INGENIEUR (DIPL.-ING)B (6)
OSTERREICH (AUSTRIA)DOKTORD (8)
OSTERREICH (AUSTRIA)MAGISTER ARTIUM (παλαιού τύπου)B (6)
OSTERREICH (AUSTRIA)MAGISTER DER ARCHITEKTUR (MAG.ARCH)B (6)
OSTERREICH (AUSTRIA)MASTERI (7)
PAKISTANBACHELOR OF ENGINEERINGΒ(6)
PAKISTANDOCTOR OF PHARMACYB (6)
PAKISTANDOCTOR OF PHYSICAL THERAPY (5 y)B (6)
PAKISTAN
BACHELOR’S DEGREE
Β(6)
PAKISTAN
MASTER’S DEGREE/ M. PHIL
I (7)
PAKISTAN
PhD
D (8)
PALESTINEBACHELOR’S DEGREE B(6)
PALESTINEDOCTOR OF PHARMACY DEGREE B(6)
PALESTINEDOCTORATED(8)
PALESTINEMASTER’S DEGREEI(7)
PERUBACHILLER/LICENCIADOB (6)
PERUDOCTORD (8)
PERUMAESTRIAI (7)
PHILIPPINESBACHELOR (4 χρόνια)B (6)
PHILIPPINESDOCTOR OF DENTAL SCIENCE (6 χρόνια)B (6)
PHILIPPINESDOCTOR OF MEDICINE (4 χρόνια)B (6)
PHILIPPINESDOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D)D (8)
PHILIPPINESJURIS DOCTORB (6)
PHILIPPINESMASTERI (7)
POLANDBACHELOR (LICENJAT Þ INZYNIER) (3-31/2 χρόνια)B (6)
POLANDDOCTOR OF MEDICINEB (7)
POLANDDOKTORD (8)
POLANDLICENCJATAB (6)
POLANDLICENCJATAB (6)
POLANDMAGISTERB (6)
POLANDMAGISTER INZYNIER (11/2-2 χρόνια)I (7)
POLANDMAGISTER INZYNIER (41/2-6 χρόνια)B (7)
POLANDMASTER OF ARTSI (7)
PORTUGALDOUTORD (8)
PORTUGALLICENCIADO / LICENTIATURA/BACHAREL (3-4 χρόνια)B (6)
PORTUGALMESTRADO (11/2-2 χρόνια)I (7)
PORTUGALMESTRADO INTEGRADO (5-6 χρόνια)B (7)
ROMANIADIPLOMAB (6)Μέχρι το 1995
ROMANIADIPLOMA DE DOCTER (PhD) (3 χρόνια)D (8)
ROMANIADIPLOMA DE INGINERB (6)
ROMANIADIPLOMA DE LICENTA (3-4 χρόνια)B (6)Μετά το 1995
ROMANIADIPLOMA DE LICENTA SI MASTER (5-6 χρόνια)B (7)
ROMANIADIPLOMA DE MASTER (1-2 χρόνια)I (7)
RUSSIADIPLOMA (5 Ýôç)B (6)Παλαιού τύπου
RUSSIADIPLOMA BAKALAVR (4 χρόνια)B (6)
RUSSIADIPLOMA MAGISTRI (7)
RUSSIADIPLOMA SPECIALISTA (1-2 χρόνια)I (7)
RUSSIADIPLOMA SPECIALISTA (5-6 χρόνια)B (7)
RUSSIADOCTOR OF SCIENCED (8)
RUSSIADOKTORA NAUKD (8)
RUSSIAKANDIDAT NAUK (3-4 χρόνια) / DOKTORA NAUK (2-3 χρόνια) (PhD)D (8)
SERBIABACHELOR’S DEGREE (DIPLOMA) IN OCCUPATIONAL THERAPYB (6)
SERBIADIPLOMÁ (3-4 χρόνια)B (6)
SERBIADIPLOMA [MASTER ACADEMIC STUDY) (1-2 χρόνια)I (7)
SERBIAEDUCATE!I (7)
SERBIAINTEGRATED MASTER (5-6 χρόνια)I (7)
SERBIAMAGISTAR NAUKAI (7)
SERBIAPHDD (8)
SIERRA LEONE PhD (3 y) D (8)
SIERRA LEONEBA(Hons), BSc(Hons)B (6)
SIERRA LEONEMA, MSc (Master’s Degree) (1-2 y)I (7)
SIERRA LEONE BA (BACHELOR OF ARTS) (4 Y), BSc (BACHELOR OF SCIENCE) (4y)

B (6)
SINGAPOREBACHELOR’S DEGREEB (6)
SINGAPOREMASTER’S DEGREEI (7)
SINGAPORE DOCTOR’S DEGREED (8)
SLOVAKIADIPLOM MAGISTER (1-3 χρόνια)I (7)
SLOVAKIADIPLOMA BAKALAR (3-4 χρόνια)B (6)
SLOVAKIADOCTORAT (PhD) (3-4 χρόνια)D (8)
SLOVAKIAMAGISTER / INZINIER /DOCTOR OF MEDICINE [MUDr.] / DOCTOR OF DENTAL MEDICINE / DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE (5-6 χρόνια)B (7)
SOUTH AFRICABACHELOR OF MEDICINE (B.Med) AND BACHELOR OF SURGERY ( B.Ch)B (6)
SOUTH AFRICABACHELOR’S DEGREE ( 3 χρόνια)B (6)
SOUTH AFRICABACHELOR’S DEGREE HONOURS( 4 χρόνια)B (6)
SOUTH AFRICADOCTOR’S DEGREED (8)
SOUTH AFRICAMASTER’S DEGREEI (7)
SOUTH KOREABACHELOR ( 4-6 χρόνια)B (6)
SOUTH KOREADOCTORD (8)
SOUTH KOREAMASTERI (7)
SRI LANKABACHELORB (6)
SRI LANKADOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D)D (8)
SRI LANKAMASTERI (7)
SUDANBACHELOR B (6)
SUDANDOCTORATED (8)
SUDANMASTERI (7)
SWEDENDEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN DENTAL SURGERY [Tandläkarexamen]B(6)
SWEDENDEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN MEDICINE [Läkarexamen]B(6)
SWEDENDOKTORSEXAMEND (8)
SWEDENKANDIDATEXAMENB (6)
SWEDENMAGISTEREXAMENI (7)
SWEDENMAGISTEREXAMEN (MASTER OF ARTS/SCIENCE) (1 χρόνια)B (7)
SWEDENMASTER OF SCIENCE IN VETERINARY MEDICINEB(6)
SWEDENMASTEREXAMEN (MASTER OF ARTS/SCIENCE) (2 χρόνια)I (7)
SWEDENSPECIALPEDAGOGEXAMEN/POSTGRADUATE DIPLOMA in SPECIAL EDUCATIONAL NEEDSI (7)
SWEDEN
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY (EXAMENBEVIS APOTEKAREXAMEN)
I (7)
SWITZERLANDBACHELORB (6)
SWITZERLANDDIPLOME / DIPLOM / LICENCE/LIZENTIATB (6)
SWITZERLANDDIPLOME D’ETUDES APPROFONDIESI (7)
SWITZERLANDDOCTOR MEDICINAE VETERINARIAE (Dr. med. vet.)D (8)
SWITZERLANDDOCTOR OF MEDICINED (8)
SWITZERLANDDOKTORAT (PhD)D (8)
SWITZERLANDMASTER (90-180 ECTS)I (7)
SYRIABACHELOR ( 4 χρόνια)B (6)
SYRIADOCTOR OF PHILOSOPHY ( Ph.D. )D (8)
SYRIAMASTER ( 2 χρόνια)I (7)
TAIWANBACHELOR’S DEGREEB (6)
TAIWANDOCTOR OF PHILOSOPHY ( Ph.D. )D (8)
TAIWANMASTER’S DEGREEI (7)
TANZANIABACHELOR’S DEGREEB (6)
TANZANIADOCTOR OF PHILOSOPHYD (8)
TANZANIAMASTER’S DEGREEI (7)
THAILANDBACHELORB (6)
THAILANDDOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D.)D (8)
THAILANDMASTERI (7)
TUNISIADIPLOME D’ INGENIEUR D’ETATI (7)
TUNISIADOCTORATD (8)
TUNISIALICENCEB (6)
TURKIYEDOCTOR OF MEDICINE – TIP DOKTORLUGUB (7)
TURKIYEDOKTORA DIPLOMASID (8)
TURKIYELISANS DIPLOMASIB (6)
TURKIYEYUKSEK LISANSB (7)
TURKIYEYUKSEK LISANSI (7)
U.S.A.BACHELOR OF ARTS (BA)B (6)
U.S.A.BACHELOR OF FINE ARTSB (6)
U.S.A.BACHELOR OF MUSICB (6)
U.S.A.BACHELOR’S DEGREEB (6)
U.S.A.DOCTOR OF DENTAL SURGERY (DDS) (4 χρόνια)B (6)
U.S.A.DOCTOR OF DESIGND (8)
U.S.A.DOCTOR OF MEDICAL SCIENCE (DMSc) D (8)
U.S.A.DOCTOR OF MEDICINE (MD) (4 χρόνια)B (6)
U.S.A.DOCTOR OF PHARMACYB(6)
U.S.A.DOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D)D (8)
U.S.A.DOCTOR OFMUSICAL ARTSD (8)
U.S.A.JURIS DOCTOR (J.D)B (6)
U.S.A.MASTER OF EDUCATIONI (7)
U.S.A.MASTER OF FINE ARTSI (7)
U.S.A.MASTER OF MUSICI (7)
U.S.A.MASTER’S DEGREEI (7)
U.S.A.DOCTOR OF SCIENCE IN EPIDEMIOLOGY ((D.Sc., or Sc.D.)D (8)
U.S.A.
DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY του ITHACA COLLEGE
B(6)
UGANDABACHELORB (6)
UGANDADOCTORATED (8)
UGANDAMASTERI (7)
UKRAINEDIPLOMA (5 χρόνια)B (6)Παλαιού τύπου
UKRAINEDIPLOMA BAKALAVR (4 χρόνια)B (6)
UKRAINEDIPLOMA MAGISTRI (7)
UKRAINEDIPLOMA SPECIALISTA (1-2 χρόνια)I (7)
UKRAINEDIPLOMA SPECIALISTA (5-6 χρόνια)B (7)
UKRAINEDOCTOR OF SCIENCED (8)
UKRAINEDOKTORA NAUKD (8)
UKRAINEKANDIDAT NAUK (3-4 χρόνια) / DOKTORA NAUK (2-3 χρόνια) (PhD)D (8)
UKRAINEMASTER OF MEDICAL (DENTAL), / PHARMACEUTICAL /VETERINARY MEDICINE (MASTER DIPLOMA)B (7)
UNITED ARAB EMIRATESBACHELOR OF SCIENCEΒ(6)
UNITED KINDOMMASTER OF CHIROPRACTICI (7)
UNITED KINDOMMASTER OF SURGERYI (7)
UNITED KINGDOMBACHELOR OF ARTSB (6)
UNITED KINGDOMBACHELOR OF ARTS HONOURS / MASTER OF ARTS HONOURSB (6)
UNITED KINGDOMBACHELOR OF ARTS IN ARCHITECTURE (RIBA I)B (6)
UNITED KINGDOMBACHELOR OF DENTAL SURGERY/BACHELOR OF VETERINARY MEDICINE (4-5 y)B (6)
UNITED KINGDOMBACHELOR OF ENGINEERING / MASTER OF ENGINEERING (ως βασικό πτυχίο)B (6)
UNITED KINGDOMBACHELOR OF LAWSB (6)
UNITED KINGDOMBACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (MBBS) (5-6 y)B (6)
UNITED KINGDOMBACHELOR OF MUSIC (B.Mus)B (6)
UNITED KINGDOMBACHELOR OF SCIENCEB (6)
UNITED KINGDOMBACHELOR OF SCIENCE HONOURS (B.Sc.Hons)B (6)
UNITED KINGDOMDIPLOMA (RIBA II) (σε συνεκτίμηση για BA Πολυτεχνείου)I (7)
UNITED KINGDOMDOCTOR IN DENTISTRY (DDENT)D(8)
UNITED KINGDOMDOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATIOND (8)
UNITED KINGDOMDOCTOR OF MEDICINE ( υπό προυποθέσεις )D (8)
UNITED KINGDOMDOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD)D (8)
UNITED KINGDOMDOCTOR OF PHILOSOPHY (PHD) WITH INTEGRATED STUDYD (8)
UNITED KINGDOMMAGISTER JURISI (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF ARTS ( M.A.)I (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF STUDIESI (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF ARCHITECTURE ( RIBA II) σε συνεκτίμηση για BA Πολυτεχνείου)I (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF ARTS (SOCIAL SCIENCES) (4y)B (6)
UNITED KINGDOMMASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A)I (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF CHIROPRACTICB (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF CLINICAL DENTISTRYI (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF ECONOMIC AND SOCIAL STUDIESI (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF EDUCATION (M.Educ)I (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF LAWS (L.L.M)I (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF LETTERS [MLitt.]I (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF MEDICAL STUDIESI (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF MUSIC (M.Mus)I (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF PHARMACYB (6)
UNITED KINGDOMMASTER OF PHARMACY HONOURSB (6)
UNITED KINGDOMMASTER OF PHILOSOPHY (M.Phil)I (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF PUBLIC ADMINISTRATIONI (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF RESEARCHI (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF SCIENCE ( M.Sc)I (7)
UNITED KINGDOMMASTER OF SCIENCE BY RESEARCHI (7)
UNITED KINGDOMPROFESSIONAL DOCTORATE (EDUCATION)D (8)
UNITED KINGDOMSPECIALIST DOCTORATE- DOCTOR IN HEALTH CARED (8)
UNITED KINGDOM
DOCTOR IN PHILOSOPHY AND MASTER OF SCIENCE
D (8)
UNITED KINGDOM
DOCTOR OF MEDICINE
D (8)
UNITED KINGDOM
MASTER OF PUBLIC HEALTH (MPH)
I (7)
VATICANBACCALAUREATUS (3 χρονια)B (6)
VATICANDOCTORATUS (3 χρονια)D (8)
VATICANLICENZA (1-2 χρονια)I (7)
VENEZUELADOCTORADOD (8)
VENEZUELALICENCIADOB (6)
VENEZUELAMAÅSTRIAI (7)
VIETNAMBACHELORB (6)
VIETNAMDOCTORD (8)
VIETNAMMASTERI (7)
YEMENBACHELOR’S DEGREE B (6)
YEMENMASTERI (7)
ZIMBABWEBACHELOR HONOURS (3-5 χρονια)B (6)
ZIMBABWEDOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D.)D (8)
ZIMBABWEMASTERI (7)
ZIMBABWEMASTER OF PHILOSOPHYI (7)
ALBANIAMASTER PROFESIONAL NË E DREJTË PUBLIKEI (7)
PAKISTANDOCTOR OF VETERINARY MEDICINEB (6)
UZBEKISTAN BACHELOR’S DEGREE (BAKALAVR)
4 y of study (5 – 7 y in medical fields)
B (6)
UZBEKISTANMASTER’S DEGREE (MAGISTR)
(2y)
I (7)
UZBEKISTANDOCTORATE (DOCTORAL DEGREE)D (8)
GHANABACHELOR’S DEGREE
(4 to 7 y depending on the subject)
B (6)
GHANABACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY (MBCHB) (6-7 yB (6)
GHANABACHELOR OF DENTAL SURGERY (6-7y)B (6)
GHANAMASTER’S DEGREE
(2 y)
I (7)
GHANADOCTORATE
(3 y)
D (8)
KUWAITBACHELOR’S DEGREE (4 y, 5 in engineering, 7 in medicine and surgery).
B (6)
KUWAITMASTER’S DEGREE
(1-2years)
I (7)
KUWAITPhD
Doctoral degree (3 y)
D (8)
ZAMBIABACHELOR’S DEGREE, BACHELOR’S DEGREE (HONOURS)
(4y)
B (6)
ZAMBIAMASTER’S DEGREE
(2 y)
I (7)
ZAMBIADOCTORATE (PhD) (3y)D (8)