Ανακοίνωση

Το δικαιολογητικό «Βεβαίωση Τρόπου Σπουδών» για την αναγνώριση των τίτλων 1ου και 2ου κύκλου εξ αποστάσεως σπουδών, το οποίο απαιτείται, ήδη, για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών εφόσον το ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης στην Eλλάδα, θα απαιτείται για όλα τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών για όσους πρόκειται να αποφοιτήσουν από εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών έχοντας εγγραφεί σε αυτά μετά τις 6/10/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα “ΕΝΤΥΠΑ και ΟΔΗΓΙΕΣ” της πλατφόρμας e-doatap.