ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2020

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας κατά της εξάπλωσης του ιού SARS CoV -2, ανακοινώνεται ότι, είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας από όλους τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις ιατρικής/οδοντιατρικής της 1ης εξ. περιόδου 2020, κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στα εξεταστικά κέντρα.