Ανακοίνωση για την Τράπεζα Θεμάτων Ιατρικής

Από τη Δνση Αναγνώρισης ανακοινώνεται πως η επιλογή και επεξεργασία της Τράπεζας Ερωτήσεων στα εξεταζόμενα μαθήματα Ιατρικής έγινε από μέλη Δ.Ε.Π. της αντίστοιχης ειδικότητας, Ιατρικών σχολών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις όπως εμφανίζονται στο διαδίκτυο, για ΟΛΑ τα μαθήματα, είναι ενδεικτικές.