ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την 16η Ιουλίου 2018, και μέχρι την μετάβαση του Οργανισμού στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης κλπ, όλες οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται ΜΟΝΟ:

Α. ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορική αποστολή στην διεύθυνση:

ΔΟΑΤΑΠ

Αγ. Κωνσταντίνου 54

10437 ΑΘΗΝΑ

ή

ΔΟΑΤΑΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Υ.ΜΑ.Θ. – Διοικητήριο

54123 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Β. με παράδοση κλειστού φακέλου στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΔΟΑΤΑΠ (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) από Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00πμ-12:00μμ.

Το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης θα αποστέλλεται στους πολίτες στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

Οι αιτήσεις και οι πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ www.doatap.gr