ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γραφείο Προέδρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι με την αριθ.: 11/01-11-2019 Απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αποφασίστηκε η ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την 8η/12-07-2019 συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δ.Σ., με την οποία είχε εγκριθεί η οριστική αξιολογική κατάταξη για τη θέση Ειδικού Εισηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, προκήρυξη υπʼ αριθμόν 3963/2019, κωδικός θέσης 19002.