ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα δέχεται το κοινό κάθε μέρα εκτός Παρασκευής από 09:00 π.μ. έως και 12:00 π.μ.. Συνιστάται στο κοινό, προς ανάσχεση της διασποράς του ιού και προς αποφυγή μεγάλης αναμονής στην σειρά, να αποφεύγει τη δια ζώσης επικοινωνία με τους υπαλλήλους και ο πολίτης να συμπληρώνει στην είσοδο του Οργανισμού το σχετικό έντυπο που διατίθεται προκειμένου, εντός της ίδιας ημέρας, να επικοινωνήσει αρμόδιος υπάλληλος μαζί του.

Προτείνεται στους πολίτες να επικοινωνούν για πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (information_dep@doatap.gr ) ή μέσω τηλεφώνου (τηλ. 210-5281000, ώρες 12:30-14:00). Εάν ο πολίτης διαπιστώνει μεγάλη αναμονή προκειμένου να εξυπηρετηθεί τηλεφωνικά, θα είναι αποτελεσματικότερο να αποστείλει μήνυμα στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση με περιεχόμενο «Παρακαλώ καλέστε με στο …….. [αριθμό σταθερού ή / και κινητού τηλεφώνου] ………» και θέμα «ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΕ» ώστε υπάλληλος του οργανισμού να επικοινωνήσει μαζί του εντός μιας εργάσιμης ημέρας.