ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2023 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (15.5.2023)
ΒΑΘΜΟΙ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
Α/3087-2021(2021-05-27)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ87,25
20046/2014ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ19,75
A/4947-2020(2020-09-10)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ51,5
A/5633-2022(2022-07-11)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ44,25
Α/7734-2021(2021-11-30)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ53,75
Α/8364-2021(2021-12-27ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ61,75
44263/2006ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ42,5
A/3334-2022(2022-04-21)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ56,25
45011/2003ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ34,75
18661/2013ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ41,75
Α/2312-2021(2021-04-20)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ49
A/7092-2022(2022-08-30)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ62,5
Α/5333-2021(2021-09-08)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ36,5
Α/5513-2021(2021-09-15)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ65,5
Α/1420-2022(2022-02-21)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ41,25
12398/2012ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ53
2900/2017ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ44
A/7901-2022(2022-09-29)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ50,5
31696/2005ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ47,25
Α/3380-2021(2021-06-04)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ37
Α/7479-2022ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ76,25
5218/2019ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ21,75
Α/7930-2021(2021-12-06)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ57,75
 Α/1036-2022(2022-02-10)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ48,5
Α/5902-2021(2021-09-27)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ30,75

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (15.5.2023)
ΒΑΘΜΟΙ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
A/5633-2022(2022-07-11)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ31,25
Α/7734-2021(2021-11-30)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ50,75
Α/7427-2021(2021-11-15)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ56,25
44263/2006ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ0
A/3334-2022(2022-04-21)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ53,75
9113/2015ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ45
A/6924-2022(2022-08-24)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ77,75
Α/2312-2021(2021-04-20)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ28,75
28518/2008ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ11,75
A/7092-2022(2022-08-30)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ66,75
Α/5333-2021(2021-09-08)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ14
Α/5513-2021(2021-09-15)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ58,75
Α/1420-2022(2022-02-21)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ30
19760/2017ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ29,25
A/7901-2022(2022-09-29)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ51,5
Α/2192-2021(2021-04-13)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ43,25
A/3226-2022(2022-04-18)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ59,25
Α/3380-2021(2021-06-04)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ30,5
Α/6562-2021(2021-10-15)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ85,25
5218/2019ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ50
Α/7930-2021(2021-12-06)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ65,75
27823/2028ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ28,25

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (16/5/2023) 1Η 2023 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
27352/2015ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ54,25
Α/645-2022(2022-01-27)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ63,25
Α/7734-2021(2021-11-30)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ67,5
44263/2006ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ44,25
A/3334-2022(2022-04-21)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ65,75
Α/6943-2021(2021-10-27)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ38,25
Α/6045-2021(2021-10-01)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ48,5
 A/7447-2022(2022-09-12)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ63,5
20819/2017ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ28,75
A/7092-2022(2022-08-30)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ74
Α/5513-2021(2021-09-15)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ68,75
19760/2017ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ43
Α/6049-2021(2021-10-01)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ83,5
 Α/6698-2021(2021-10-19)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ76,75
A/7901-2022(2022-09-29)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ63
Α/2192-2021(2021-04-13)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ51
A/7479-2022(2022-09-13)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ79,25
5218/2019ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ52
Α/7930-2021(2021-12-06)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ70
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (16/5/2023) 1Η 2023 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/6728-2020(2020-11-23)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ62
Α/645-2022(2022-01-27)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ64
Α/1493-2022(2022-02-23ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ69
44263/2006ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ48
A/3334-2022(2022-04-21)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ55
9113/2015ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ46,5
A/6924-2022(2022-08-24)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ65,75
18593/2018ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ66,25
A/7092-2022(2022-08-30)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ63,75
Α/5333-2021(2021-09-08)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ39
Α/5513-2021(2021-09-15)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ58,75
18198/2012ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ43,75
27823/2018ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ53
Α/2192-2021(2021-04-13)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ32,25
A/3226-2022(2022-04-18)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ64,5
A/7479-2022(2022-09-13)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ63,25
5218/2019ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ10,75
Α/7930-2021(2021-12-06)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ73
Α/5902-2021(2021-09-27)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ25,25
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/6728-2020(2020-11-23)ΑΝΑΤΟΜΙΑ48,5
Α/4331-2020(2020-07-08)ΑΝΑΤΟΜΙΑ62,25
12738/2013ΑΝΑΤΟΜΙΑ36,25
13922/11ΑΝΑΤΟΜΙΑ29,25
Α/7427-2021(2021-11-15)ΑΝΑΤΟΜΙΑ19,25
A/3334-2022(2022-04-21)ΑΝΑΤΟΜΙΑ51
Α/6943-2021(2021-10-27)ΑΝΑΤΟΜΙΑ31,5
Α/6045-2021(2021-10-01)ΑΝΑΤΟΜΙΑ42
9113/2015ΑΝΑΤΟΜΙΑ38,25
A/6924-2022(2022-08-24)ΑΝΑΤΟΜΙΑ63,75
Α/5725-2021(2021-09-21)ΑΝΑΤΟΜΙΑ30,75
7937/2017ΑΝΑΤΟΜΙΑ50,5
3758/2019ΑΝΑΤΟΜΙΑ55,25
Α/5333-2021(2021-09-08)ΑΝΑΤΟΜΙΑ22
1083/2016ΑΝΑΤΟΜΙΑ63
Α/1420-2022(2022-02-21)ΑΝΑΤΟΜΙΑ48,75
3416/2017ΑΝΑΤΟΜΙΑ69
19760/2017ΑΝΑΤΟΜΙΑ23,75
2900/2017ΑΝΑΤΟΜΙΑ35
A/7901-2022(2022-09-29)ΑΝΑΤΟΜΙΑ44,5
Α/2192-2021(2021-04-13)ΑΝΑΤΟΜΙΑ23,25
A/3226-2022(2022-04-18)ΑΝΑΤΟΜΙΑ71,75
12723/2010ΑΝΑΤΟΜΙΑ42,5
5218/2019ΑΝΑΤΟΜΙΑ58,5
Α/7930-2021(2021-12-06)ΑΝΑΤΟΜΙΑ55,75
 Α/1036-2022(2022-02-10)ΑΝΑΤΟΜΙΑ52,25
A/7479-2022(2022-09-13)ΑΝΑΤΟΜΙΑ61,5
44263/2006ΑΝΑΤΟΜΙΑ43,75
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/1553-2022(2022-02-25)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ38,25
Α/2813-2021(2021-05-19)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ92,75
Α/3087-2021(2021-05-27)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ86,5
20046/2014ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ38,5
A/3334-2022(2022-04-21)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ63,75
Α/6943-2021(2021-10-27)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ14
Α/6045-2021(2021-10-01)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ42,5
A/6924-2022(2022-08-24)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ77,5
28518/2008ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ40,25
Α/5333-2021(2021-09-08)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ42,5
Α/5513-2021(2021-09-15)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ59
235/2001ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ35,75
Α/6049-2021(2021-10-01)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ78,5
 Α/6698-2021(2021-10-19)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ82,75
A/7901-2022(2022-09-29)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ53,5
Α/2192-2021(2021-04-13)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ41,25
12538/2018ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ55
5218/2019ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ16,5
Α/5902-2021(2021-09-27)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ49,25
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (18/5/2023) 1Η 2023 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/5633-2022(2022-07-11)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ83,75