Διευκρίνηση για τις εξετάσεις Ιατρικής Β’ Περιόδου 2011

Ανακοινώνεται πως στον ακόλουθο κατάλογο περιλαμβάνονται τα ονόματα των εξεταζομένων και τα μαθήματα στα οποία δήλωσαν συμμετοχή:

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011)