Ο ΔΟΑΤΑΠ στη συνεδρίαση της συντονιστικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EQPR

Στο πλαίσιο του προγράμματος European Qualifications Passport for Refugees (EQPR), ο ΔΟΑΤΑΠ συμμετείχε, με τη κ. Βασιλική Αθανασοπούλου, στη συνεδρίαση της συντονιστικής ομάδας του προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 24 Μαΐου 2024 στα γραφεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το European Qualifications Passport for Refugees (EQPR) είναι μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης που στοχεύει στη διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων των προσφύγων ακόμη και αν δεν υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση.

Ο ΔΟΑΤΑΠ συμμετέχει στο πρόγραμμα από το 2017, όταν έτρεξε ένα Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος και τα εθνικά κέντρα πληροφόρησης σε θέματα αναγνώρισης 4 χωρών, ένα εκ των οποίων ήταν ο ΔΟΑΤΑΠ.

Πλέον οι συμμετέχουσες χώρες ανέρχονται στις 22 με πάνω από 100 αξιολογητές, έχουν διενεργηθεί 1101 συνεντεύξεις προσφύγων και έχουν εκδοθεί 943 EQPRs  με σκοπό τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Το EQPR είναι ένα έγγραφο που αναφέρει τα υψηλότερα μορφωτικά προσόντα, την εργασιακή εμπειρία και τις γλωσσικές δεξιότητες ενός πρόσφυγα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τη συνέχιση σπουδών είτε στην ανεύρεση εργασίας.

Το EQPR υποστηρίζει την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας για την αναγνώριση προσόντων στην Ευρώπη.