ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1Η 2024 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024)-ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ 1Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ_23_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
20046/2014 35,75
44263/2006 77,75
 A/7447-2022(2022-09-12) 50
28518/2008 36,5
Α/5333-2021(2021-09-08) 34,5
2900/2017 41,75
31696/2005 61,25
5218/2019 80,5
10698/1998 14,75

 

ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ_23_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
20046/2014 39,75
A/5633-2022(2022-07-11) 52,75
Α/6943-2021(2021-10-27) 55,75
 A/7447-2022(2022-09-12) 51,5
3758/2019 59,5
Α/2312-2021(2021-04-20) 62,25
28518/2008 56,5
Α/5333-2021(2021-09-08) 54
19760/2017 58
27823/2018 61,5
Α/3380-2021(2021-06-04) 28,25
19161/2009 86,75
2607/2013 33

ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ_24_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
Α/645-2022(2022-01-27) 71,5
20046/2014 41,5
A/4947-2020(2020-09-10) 75,25
Α/6943-2021(2021-10-27) 45
Α/5333-2021(2021-09-08) 33,75
235/2001 51,5

ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΑΝΑΤΟΜΙΑ_24_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
27352/2015 56,25
Α/3087-2021(2021-05-27) 91,75
Α/645-2022(2022-01-27) 82,75
20046/2014 77,25
A/5633-2022(2022-07-11) 73,75
Α/7427-2021(2021-11-15) 60,5
Α/6943-2021(2021-10-27) 62
Α/5725-2021(2021-09-21) 55,5
 A/7447-2022(2022-09-12) 38,5
18661/2013 87,5
Α/5333-2021(2021-09-08) 33,75
2900/2017 31,5
Α/2192-2021(2021-04-13) 57,5
Α/3380-2021(2021-06-04) 12,75
41632/2006 17
2607/2013 47

ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ_25_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
44263/2006 67,75
19760/2017 61,5
Α/3380-2021(2021-06-04) 62,75
2607/2013 42,25

 

ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ_25_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
Α/1553-2022(2022-02-25) 91,25
27352/2015 71,25
Α/5333-2021(2021-09-08) 44,25
2607/2013 27,25

 

ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (26_4_2024): 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ