ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) – 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024) – ΠΡΟΣΟΧΗ => ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται η ΑΛΛΑΓΗ στην ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ διεξαγωγής των εξετάσεων Ιατρικής με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ εξέτασης (με τη χρήση της νέας τράπεζας θεμάτων), 1ης Εξεταστικής περιόδου 2024. Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα στο εξεταστικό κέντρο:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΔΑ), Πειραιώς 211, Ταύρος Αττικής, 3ος Όροφος, Αίθουσες 316 και 317.

 

Στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) εντοπίζονται οι ακριβείς συντεταγμένες της τοποθεσίας του εξ. κέντρου:

 

https://maps.app.goo.gl/NuNXsp1VeJ1dFa2b8