Ενημερωτικό για Diploma Magistr – Special Education του Πανεπιστημίου Σόφιας Αγ. Κλιμέντ Οχρίντσκι

Ενημερώνουμε τους πολίτες που αιτούνται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους Diploma Magistr – Special Education (Αγγλόφωνο πρόγραμμα) που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Σόφιας «Αγ. Κλιμέντ Οχρίντσκι» ότι ζητούνται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ως επιπλέον στοιχεία, τα εξής:

α) αναλυτικά οι ημερομηνίες κατά τις οποίες ο αιτών επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο για παρακολούθηση μαθημάτων/ πρακτικών ασκήσεων με αναφορά στις ώρες παρακολούθησης,

β) δήλωση του πολίτη εάν κατά το διάστημα παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος εργάζονταν, και αν ναι, αν χρειάστηκε να ζητήσει άδεια προκειμένου να μεταβεί στην έδρα του Πανεπιστημίου και

γ) πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.