Επίδειξη γραπτών – 2η Εξεταστική Οδοντιατρικής 2008

Οι αποτυχόντες των εξετάσεων Οδοντιατρικής της περιόδου Δεκεμβρίου 2008 που ενδιαφέρονται να δουν τα γραπτά τους, μπορούν να προσέλθουν στις 29/1/2009 ημέρα Πέμπτη και 3/2/2009 ημέρα Τρίτη κατά τις ώρες 10.00-13.00 στον 4ο όροφο της Υπηρεσίας, Αγ. Κωνσταντίνου 54, Αθήνα.