Νέα διεύθυνση επικοινωνίας – gnisiotita@doatap.gr

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟ 13-5-2019 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: gnisiotita@doatap.gr