Νέα τηλεφωνική γραμμή 210-7000.800

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, εγκαινιάζεται η νέα τηλεφωνική γραμμή, 210-7000.800, η οποία θα λειτουργεί αποκλειστικά για την πληροφόρηση του πολίτη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις ώρες 11.00 – 14.00.

Από τις 11-9-2023, η είσοδος του κοινού στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα επιτρέπεται, από Δευτέρα έως Πέμπτη τις ώρες 9:00 -11:00.