Διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ

προεδρος

Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
Αντιπρoεδρος

Σταύρος Νικολόπουλος

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Απόστολος Τασίκας

Λέκτορας_Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Αλεξάνδρα Τραγάκη

Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Χαράλαμπος Συριστατίδης

Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Γεωργακέλλος

Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γεώργιος Βασιλακάκης

Δικηγόρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Λυσσίμαχος Παπάζογλου

Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Βέργαδος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ιωσήφ Πλυμάκης

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ανδρονίκη Μπάρλα

Προϊστάμενη του Τμήματος Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Γεν. Γραμμ. Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας