Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής / Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2023/νέο σύστημα εξέτασης/ (Ιούνιος / Ιούλιος 2023)

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι Πράξεις Αναγνώρισης ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, των δικαιούχων, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των οφειλόμενων ενοτήτων κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε με το νέο σύστημα εξέτασης (Ιούνιος / Ιούλιος), θα εκδοθούν την Τετάρτη 02.08.2023.

Την ίδια ημέρα (02.08.2023), θα μπορούν να εντοπίσουν στον λογαριασμό τους, στην ψηφιακή πλατφόρμα e doatap, στο φάκελο «επισυναπτόμενα», την Πράξη Αναγνώρισης οι ως άνω αναφερόμενοι δικαιούχοι.