Παραλαβή Πράξεων οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2023/παλαιό σύστημα εξέτασης/ (Μάιος/Ιούνιος 2023)

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι Πράξεις Αναγνώρισης ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, των δικαιούχων, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των οφειλόμενων μαθημάτων κατά την  1η  Εξεταστική Περίοδο 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε με το παλαιό σύστημα εξέτασης (Μάιος/Ιούνιος), θα εκδοθούν την Παρασκευή  14.07.2023.

 

Την ίδια ημέρα (14.07.2023), θα μπορούν να εντοπίσουν στον λογαριασμό τους στην ψηφιακή πλατφόρμα e doatap, στο φάκελο «επισυναπτόμενα», την πράξη αναγνώρισης οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αναγνώρισης, ενώ οι δικαιούχοι που είχαν υποβάλλει, κατά το παρελθόν, έντυπη αίτηση στην υπηρεσία (που είχαν δηλαδή υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης πριν την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας e doatap) θα λάβουν την πράξη αναγνώρισης στην προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ψηφιακή υπογραφή.