ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017)

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης ανακοινώνονται οι εξεταζόμενοι που ακολουθούν, οι οποίοι εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα συμμετεχόντων της 1ης εξ περιόδου 2017 (Ιούνιος 2017):

STRIKA JOVANA MILENKO 20275/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ

STRIKA JOVANA MILENKO 20275/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

STRIKA JOVANA MILENKO 20275/2013 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

STRIKA JOVANA MILENKO 20275/2013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

STRIKA JOVANA MILENKO 20275/2013 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

VARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

VARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

VARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

VARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

VARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ

VARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ