ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της διασποράς της πανδημίας ενημερώνουμε ότι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των εξετάσεων (εξεταζόμενοι αλλά και τα μέλη ΔΕΠ και το στελεχιακό προσωπικό του ΔΟΑΤΑΠ που συμμετέχουν στη διαδικασία διεξαγωγής) θα πρέπει κατά την προσέλευσή τους στο Εξεταστικό Κέντρο:
– να είναι εμβολιασμένοι κατά του CoV19,
ή
– να διαθέτουν αρνητικό PCR τουλάχιστον 2 ημερών πρό της έναρξης των εξετάσεων
ή
– να διαθέτουν Αρνητικό Self test, δυο ημερών πρίν από την έναρξη των εξετάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται με την επίδειξη, κατά την προσέλευση στο χώρο των εξετάσεων, του σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου που εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους