ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2021 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (08.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/4440-2020(2020-07-20)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ50
2Α/4660-2020(2020-08-19)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ50.25
39113/2015ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ54
43008/2017ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ55
56153/2014ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ70.25
6Α/1781-2020(2020-04-07)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ70.75
7Α/5985-2020(2020-10-27)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ72.5
8Α/1956-2020(2020-04-13)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ80.75
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (08.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/4247-2020(2020-07-03)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ2.5
2-39660/2004ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ26.25
3Α/5165-2020(2020-09-21)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ28.75
420046/2014ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ30.75
528518/2008ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ32
6Α/3593-2020(2020-06-09)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ33.75
7Α/1713-2020(2020-04-06)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ35
8Α/4434-2020(2020-07-17)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ35.75
9Α/5511-2020(2020-10-07)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ38.75
1021754/2016ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ43.25
11-25505/2000ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ44.25
12Α/5479-2020(2020-10-06)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ44.75
13Α/5190-2020(2020-09-22)ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ49.25
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (09.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
116910/2018ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ52.25
210760/2016ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ54.00
3Α/6032-2020(2020-10-30)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ54.75
43077/2019ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ55.50
56153/2014ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ63.00
6Α/2557-2020(2020-05-11)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ66.50
7Α/5985-2020(2020-10-27)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ68.50
821824/2018ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ69.00
917032/2018ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ71.25
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (09.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/6890-2020(2020-11-30)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ0.00
2Α/4247-2020(2020-07-03)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ8.75
3-39660/2004ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ13.75
4Α/297-2021(2021-01-20)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ16.75
5Α/3593-2020(2020-06-09)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ18.75
6-27661/2000ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ22.50
78225/2018ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ23.25
827352/2015ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ24.00
919760/2017ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ24.00
1020046/2014ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ28.25
11Α/1713-2020(2020-04-06)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ28.25
1212444/2007ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ30.25
139113/2015ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ32.5
14-25505/2000ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ35.75
15Α/4434-2020(2020-07-17)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ36.25
16Α/5165-2020(2020-09-21)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ41.25
177937/2018ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ43.5
1828984/2015ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ43.75
193008/2017ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ44
209163/2011ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ44.5
21Α/3380-2021(2021-06-04)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ44.5
22Α/5190-2020(2020-09-22)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ46
2327823/2018ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ46.25
24Α/1583-2020(2020-03-31)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ47.5
25Α/5511-2020(2020-10-07)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ47.75
2628987/2015ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ48
2711386/2014ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ48.5
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (10.06.2021) 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
17937/2019ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ50.5
2Α/5190-2020(2020-09-22)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ56
3Α/5165-2020(2020-09-21)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ56.5
416910/2018ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ57.5
518198/2012ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ59.75
62024/2016ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ62.25
7Α/5511-2020(2020-10-07)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ62.5
8Α/4331-2020(2020-07-08)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ63.25
916543/2017ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ63.5
10Α/6809-2020(2020-11-26)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ72.5
113758/2019ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ75.75
12Α/1956-2020(2020-04-13)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ77
13Α/6032-2020(2020-10-30)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ78.25
14Α/2557-2020(2020-05-11)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ80
15Α/5985-2020(2020-10-27)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ81.25
1617032/2018ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ83
1712241/2014ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ84.25
18Α/2834-2020(2020-05-19)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ90
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (10.06.2021) 
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ 
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/4247-2020(2020-07-03)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ0
28225/2018ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ29
312444/2007ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ38
4 Α/297-2021(2021-01-20)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ38.25
5Α/1713-2020(2020-04-06)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ42.5
627823/2018ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ43.25
72900/2017ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ46.75
8Α/4434-2020(2020-07-17)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ49.5
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (10.06.2021) 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
117284/2018ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ53.5
2Α/5511-2020(2020-10-07)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ53.5
3Α/4434-2020(2020-07-17)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ57.5
420457/2018ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ58.25
516910/2018ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ60
6Α/2208-2021(2021-04-14)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ65.5
716543/2017ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ69.75
826082/2017ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ71
9-25703/2004ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ71.25
10Α/4660-2020(2020-08-19)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ71.75
11Α/1781-2020(2020-04-07)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ73
12Α/5985-2020(2020-10-27)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ75
13Α/4331-2020(2020-07-08)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ75.25
14Α/1956-2020(2020-04-13)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ76.75
15 Α/4433-2020(2020-07-17)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ82.5
1612241/2014ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ95.75
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔ9ΑΤΡΙΚΗ (10.06.2021) 
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ 
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/4247-2020(2020-07-03)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ0
2-39660/2004ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ18.75
328518/2008ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ30.5
4 Α/297-2021(2021-01-20)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ31.75
5Α/5165-2020(2020-09-21)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ41.75
6Α/1713-2020(2020-04-06)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ42.5
720046/2014ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ45.5
8Α/5190-2020(2020-09-22)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ49.25
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (08.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
120457/2018ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ50.5
2Α/5511-2020(2020-10-07)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ58.5
318661/2013ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ62.25
410760/2016ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ69.5
52024/2016ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ71.5
6Α/2557-2020(2020-05-11)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ72.5
7Α/5985-2020(2020-10-27)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ79
817032/2018ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ83.25
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (08.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/4247-2020(2020-07-03)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ15
28225/2018ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ21.25
3Α/1713-2020(2020-04-06)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ22.5
420046/2014ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ26
5Α/4434-2020(2020-07-17)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ32
6Α/5165-2020(2020-09-21)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ33.75
712723/2010ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ35.5
8Α/3593-2020(2020-06-09)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ37.5
928987/2015ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ40.25
10Α/5190-2020(2020-09-22)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ43.5
11Α/1583-2020(2020-03-31)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ47.25
12Α/5479-2020(2020-10-06)ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ49
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (11.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/1713-2020(2020-04-06)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ50.00
216910/2018ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ54.00
3Α/5511-2020(2020-10-07)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ60.25
4Α/6032-2020(2020-10-30)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ62.25
5Α/5190-2020(2020-09-22)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ62.25
6Α/4434-2020(2020-07-17)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ63.75
7Α/3380-2021(2021-06-04)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ65.50
8Α/6809-2020(2020-11-26)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ66.25
9Α/2208-2021(2021-04-14)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ68.50
10Α/6728-2020(2020-11-23)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ70.75
11Α/4660-2020(2020-08-19)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ74.00
1210760/2016ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ75.00
13 Α/4433-2020(2020-07-17)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ82.25
14Α/4947-2020(2020-09-10)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ87.75
15Α/5985-2020(2020-10-27)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ91.5
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (11.06.2021) 
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ 
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/4247-2020(2020-07-03)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ8.75
2 Α/297-2021(2021-01-20)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ32.25
34047/2012ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ41.75
4Α/5505-2020(2020-10-07)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ45.25
5Α/1583-2020(2020-03-31)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ46.5
6Α/5165-2020(2020-09-21)ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ48.75
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (09.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/5985-2020(2020-10-27)ΑΝΑΤΟΜΙΑ51.25
22024/2016ΑΝΑΤΟΜΙΑ55.50
319161/2009ΑΝΑΤΟΜΙΑ57.75
4Α/1781-2020(2020-04-07)ΑΝΑΤΟΜΙΑ58.25
521824/2019ΑΝΑΤΟΜΙΑ59.50
6 Α/4433-2020(2020-07-17)ΑΝΑΤΟΜΙΑ61.75
77950/2018ΑΝΑΤΟΜΙΑ62.75
817032/2018ΑΝΑΤΟΜΙΑ72.25
918760/2018ΑΝΑΤΟΜΙΑ92.5
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (09.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/ΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΣ
1Α/5505-2020(2020-10-07)ΑΝΑΤΟΜΙΑ3.75
2Α/4247-2020(2020-07-03)ΑΝΑΤΟΜΙΑ10.00
312444/2007ΑΝΑΤΟΜΙΑ16.75
42900/2017ΑΝΑΤΟΜΙΑ16.75
5Α/6890-2020(2020-11-30)ΑΝΑΤΟΜΙΑ19.50
6Α/5190-2020(2020-09-22)ΑΝΑΤΟΜΙΑ21.50
7Α/1713-2020(2020-04-06)ΑΝΑΤΟΜΙΑ22.25
8Α/5165-2020(2020-09-21)ΑΝΑΤΟΜΙΑ27.5
913922/2011ΑΝΑΤΟΜΙΑ31.75
1020046/2014ΑΝΑΤΟΜΙΑ33.25
11Α/5511-2020(2020-10-07)ΑΝΑΤΟΜΙΑ35
1217284/2018ΑΝΑΤΟΜΙΑ46.75