Ακολουθήστε τον ΔΟΑΤΑΠ στο Facebook

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) εγκαινιάζει ένα νέο κανάλι επικοινωνίας με τους πολίτες, την επίσημη σελίδα του Οργανισμού στο Facebook.

Η σελίδα δημιουργήθηκε για να παρέχει έγκυρη ενημέρωση στα θέματα που σχετίζονται με αιτήσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Ακολουθήστε μας στο: https://www.facebook.com/doatap ή αναζητήστε μας με το όνομα της σελίδας, «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης».