Διακοπές τηλεφωνικής γραμμής

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος, η τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΔΟΑΤΑΠ ενδέχεται να παρουσιάζει διακοπές από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου έως και την ερχόμενη Τρίτη 10 Οκτωβρίου, χωρίς υπαιτιότητα του Οργανισμού. Ζητούμε την κατανόησή σας.