Ακολουθήστε τον ΔΟΑΤΑΠ στο LinkedIn

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) εγκαινιάζει ένα ακόμη κανάλι επικοινωνίας με τους πολίτες και τους φορείς, την επίσημη σελίδα του Οργανισμού στο LinkedIn.

Στόχος της σελίδας είναι η ανάδειξη των διεθνών δράσεων του ΔΟΑΤΑΠ και της συμβολής του στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και στο Brain Gain.

Ακολουθήστε μας στο: https://www.linkedin.com/company/doatap ή αναζητήστε μας με το όνομα της σελίδας, «Hellenic National Academic Recognition and Information Center (DOATAP) – Hellenic NARIC».