Δημόσια πρόσκληση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών

Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. απευθύνει δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών όσων καλύπτουν τα προβλεπόμενα προσόντα σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους. Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των αξιολογητών περιγράφονται στα άρθρα 310, 311, 313 του N. 4957.

ΔΗΜΟΣΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΤΟ-ΕΘΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ