ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΑΤΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Από 4-11-2013, για το γραφείο του ΔΟΑΤΑΠ στη Θεσ/νίκη, οι ώρες υποδοχής κοινού θα είναι: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09:00 -14:00.