Ανανεωμένη Τράπεζα Ερωτήσεων – Εξετάσεις Οδοντιατρικής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρατίθεται η βάση των ερωτήσεων για τις εξετάσεις Οδοντιατρικής Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της περιόδου Ιουνίου 2007.

Η παρούσα βάση περιέχει τις ερωτήσεις που παρουσίασαν οι Οδοντιατρικές Σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης έως και την περίοδο Νοεμβρίου 2006 καθώς επίσης και έναν επιπλέον μικρό αριθμό νέων ερωτήσεων που ανακοινώθηκαν έως την 10η Μαίου 2007. Η επιλογή και επεξεργασία των νέων ερωτήσεων έγινε από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων.

Μετά από πρόταση των Οδοντιατρικών Σχολών, το Δ.Σ. του Οργανισμού έχει αποφασίσει όπως ανακοινώνει στους υποψήφιους τη βάση των ερωτήσεων για τις εξετάσεις Οδοντιατρικής.

Σχετικά με τις εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου 2007, η επίσημη γνωστοποίηση της βάσης ερωτήσεων γίνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η βάση αυτή είναι ενδεικτική.

Καλό διάβασμα.

Καθηγητής Αθανάσιος Ε. Αθανασίου

Μέλος Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – Εκπρόσωπος Κλάδου Οδοντιατρικής

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΕΞΑΚΤΙΚΗ

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ