ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΑΤΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Tο γραφείο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στη Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση του κοινού από Δευτέρα ως και Παρασκευή 9.00 – 14.00.